GDPR

GDPR & zpracování osobních údajů. Prohlášení o zpracování osobních údajů, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

EN: „GDPR & statement on personal data processing“

Prohlášení (General Data Protection Regulation)

Návštěvníci portálu udalostiextra.cz – soukromí našich čtenářů je pro nás priorita, z tohoto důvodu pracujeme jen s minimem informací, které jsou potřeba k řádnému zobrazování našich webových stránek portálu #zdravizivot.cz. Nejsme proto schopni identifikovat žádného konkrétního člověka, který na naše zpravodajství přistupuje. Na našich stránkách nemáme vlastní přihlašovací ani kontaktní formuláře. Využíváme ale některých externích služeb, o kterých bychom vás dále rádi informovali (viz níže).

Obchodní partneři – Inzerce na našich stránkách není určena pro nepodnikající fyzické osoby, tudíž nesbíráme v tomto směru žádné osobní údaje. Ve vztahu ke spolupracujícím OSVČ a obchodním společnostem uchováváme jen takové údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy a další zákonné náležitosti (například údaje ve fakturách). Ty mohou být i zpracovány externí účetní firmou a externí obchodní firmou, zajišťující inzerci na našich webových stránkách. Inzerci na webu zajišťují spol. Seznam.cz, a.s. a spol.  ARBOmedia s.r.o.  Člen skupiny Dignity, s.r.o., a případně další smluvní partneři, jenž je specifikováno v patičce webu.

Zaměstnanci – David Bárta, jako OSVČ (vydavatel a provozovatel zpravodajského portálu) vystupuje, jako zpracovatel osobních údajů, ve vztahu k zaměstnancům a spolupracovníkům včetně externí spolupráce – subjektům osobních údajů.

Ti podepisují informovaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a procházejí školením ke GDPR. Zaměstnanec (týká se i externí spolupráce) – subjekt os. údajů svým podpisem potvrzuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů zaměstnavatelem. Dále též subjekt svým podpisem potvrzuje souhlas s poskytnutím svých osobních údajů externí firmě, která pro zpracovatele zajišťuje účetní služby.

Zaměstnanec – subjekt – rovněž souhlasí se zveřejněním vybraných údajů – fotografie, jména a příjmení a kontaktního e-mailu a služebního telefonního čísla v kontaktech na webových stránkách zaměstnavatele a na propagačních materiálech zpracovatele osobních údajů – zaměstnavatele, zejména na vizitkách. Zpracovatel uchovává osobní data svých zaměstnanců, tj. data narození, rodná čísla, adresy, čísla účtů – na bezpečně chráněném místě, jak nařizuje zákon. Zároveň jsou data subjektu poskytnuta externí firmě, která zpracovává účetnictví a mzdovou agendu pro potřeby zpracovatele.

I. Správce osobních údajů

David Bárta, jako OSVČ, se sídlem Rudná, Pod Můstkem 784/13, PSČ 25219, IČO: 65396685 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě, a to výhradně pro potřeby služby diskuze, kterou provozuje partner redakce spol. Seznam.cz.

II. Která data sbíráme pro chod našich webových stránek

Provozujeme velkoformátový, multimediální zpravodajský portál s názvem Udalostiextra.cz. Pro správnou funkci našeho portálu, je zapotřebí na nezbytně dlouhou dobu využívat takzvaných cookies. Ta nám pomáhají například počítat návštěvnost našich stránek. Mohou pomoci i v některých případech i s cílením reklamy. Cookies si můžete nastavit přímo, ve vašem internetovém prohlížeči, kde je můžete případně zakázat. Pro statistické informace mohou některé s námi spolupracující systémy využívat anonymizovaných IP adres. Ty nelze za žádných okolností spojit s žádnou konkrétní osobou!

III. Jak se s daty z webových stránek pracuje a kdo s nimi pracuje

Vlastní inzertní systém – Nabízíme pouze nepersonalizovanou inzerci.

AdSense – Reklamní služba od společnosti Google. Na našem internetovém serveru Udalostiextra.cz můžeme zobrazovat i personalizované reklamy z tohoto reklamního systému. Cookies si můžete nastavit přímo, ve vašem internetovém prohlížeči.

Sklik – Reklamní služba od společnosti Seznam. Společnost Seznam.cz, a.s. deklarovala, že pro účely on-line reklamy bude po nabytí účinnosti GDPR využívat pouze taková data, která neidentifikují konkrétní fyzické osoby nebo prostřednictvím nichž není možné konkrétní fyzické osoby identifikovat. Předmětem behaviorálního cílení či retargetingu v pojetí společnosti Seznam.cz nejsou konkrétní fyzické osoby. Z těchto důvodů nebudou souhlasy uživatelů pro tyto účely vyžadovány. Retargeting Skliku žádným způsobem nepracuje se jmény, adresami (e-mailovými ani poštovními) nebo telefonními čísly fyzických osob.

Google Analytics – Používáme pro měření návštěvnosti. Google Analytics anonymizuje IP adresy návštěvníků, nepropojujeme je s žádnými inzertními službami. Známe jen okruh uživatelů, například z kterého místa k nám přicházejí, s jakým jazykovým nastavením či jaké používají rozlišení displeje. Nikoliv ale ve spojení s jednou konkrétní IP adresou.

Top List – Používáme pro měření návštěvnosti. V případě, že jsou zobrazeny ve veřejných statistikách (nechráněných heslem), jsou adresy anonymizovány. (pozn. redakce: Top List aktuálně pro měření návštěvnosti našeho zpravodajského portálu nevyužíváme).

Sociální sítě – Facebook, Twitter, Google + či Instagram – Při poskytování služeb (například tlačítko sdílení), nám pomáhají cookies.

Diskuze – Pro diskutování pod články můžete využít (dle aktuální instalace) nástroje Seznam/Diskuze, který provozuje včetně registrace, přihlášení, monitoringu a podobně společnost Seznam.cz. Bližší informace v sekci Seznam/Diskuze na webu.

Redakce online magazínu zdravizivot.cz v rámci smluvního vztahu se spol. Seznam.cz, a.s. aktuálně pro diskuzi pod články využívá plugin „Diskuze“ a nastavení přímo spojené se službami spol. Seznam.cz, a.s. Viz zde: Seznam Diskuze | Seznam Nápověda a smluvní podmínky k využívání služeb spol. seznam.cz naleznete zde: Seznam Diskuze | Seznam Nápověda Informace k osobním údajům spol. Seznam.cz jsou pak k dispozici v plném rozsahu zde: Seznam Diskuze – O Seznamu .
Push notifikace – Pro zasílání takzvaných push notifikací na našem zpravodajském serveru a blogu využíváme služeb Pushcrew. Ta zasílá oznámení o nových článcích pouze po dvojitém odsouhlasení opt-in. Sbírá lokační informace o zemi, regionu a městě bez identifikace konkrétního zařízení.

IV. Práva subjektů údajů

Mezi práva subjektu údajů (například, ve vztahu mezi vydavatelem a jeho zaměstnanci, či případně mezi vydavatelem a reklamním partnerem / obchodním partnerem či mezi, kteří jsou rovněž subjekty údajů) patří:

• právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)

• právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

• právo na opravu

• právo na výmaz („právo být zapomenut“)

• právo na omezení zpracování

• právo na přenositelnost údajů

• právo vznést námitku

• právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobně na serveru magazínu zdravizivot.cz a potažmo u poskytovatele webhostingu, kterým je dříve spol. webglobe.cz, jakožto poskytovatel hostingových služeb.

Aktualizováno: 1. září 2023
Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu