Adenom hypofýzy: neviditelný nepřítel v našem mozku

Publikuje: David Bárta — 22. 02. 2024
Zdroj: D. Bárta a kol. - redakční text
Úvodní stránka » Adenom hypofýzy: neviditelný nepřítel v našem mozku

Adenom hypofýzy může zůstat dlouho skrytý, ale jeho dopad na zdraví je nemalý. Co o něm musíte vědět, abyste předešli vážným problémům?

Adenom hypofýzy je nádorové, ale nezhoubné onemocnění endokrinní žlázy ­- podvěsku mozkového. Jedná se o jednu z nejdůležitějších žláz s vnitřní sekrecí,“ píše v úvodu k tématu medicínský portál symptomy.cz.

Hypofýza, malá žláza o velikosti hrášku ležící na spodní straně mozku, hraje klíčovou roli v našem endokrinním systému. Je to právě ona, kdo diriguje hormonální orchestr těla. Když se však v hypofýze vyvine adenom, benigní nádor, může tento jemně nastavený systém vykolejit.

Co je adenom hypofýzy?

Adenom hypofýzy je obvykle nezhoubný nádor vycházející z buněk hypofýzy. Tyto nádory mohou způsobovat hormonální nerovnováhu, která má za následek řadu fyzických a psychických příznaků. Některé adenomy mohou být „funkční“, což znamená, že produkují nadměrné množství hormonů, zatímco jiné jsou „nefunkční“ a neovlivňují hormonální produkci.

Jak se nádory hypofýzy vlastně projevují?

Nutno říci, že poměrně různorodě, od úplně či prakticky bezpříznakových, kdy jde většinou o náhodný nález na magnetické rezonanci (MRI) mozku provedené pacientovi z důvodu podezření na jiné onemocnění. Po nádory s příznaky jasně vyjádřenými, více či méně typickými pro toto onemocnění.

Nejčastější obtíží, pro kterou pacient s adenomem hypofýzy vyhledá lékaře, je zhoršení zraku, a to většinou ve smyslu zúženého zrakového pole – tzv. bitemporální hemianopsie, kterou způsobuje tlak nádoru na křížení zrakových nervu. Nemalá skupina pacientů však udává zamlžené, neostré vidění. Tyto pacienty musí vyšetřit oční lékař, který zhodnotí a zobjektivizuje jejich zrak vyšetřením perimetru. Dále si pacienti mohou stěžovat na bolesti hlavy, celkovou únavu, nevýkonnost a jiné spíše nespecifické obtíže.

U hormonálně aktivních adenomů potíže souvisejí s nadprodukcí konkrétního hormonu, v případě nadprodukce prolaktinu – tzv. prolaktinomů, u žen poruchou menstruace, sekrecí mléka z prsou – galaktoreou, u mužů většinou ztrátou libida. Nadprodukcí růstového hormonu vzniká v dospělosti akromegalie, kdy kromě mnoha přidružených interních komplikací bývá dominantní změna fyzických rysů pacienta se zvětšováním rukou, nohou nebo např. jazyka. Specifický centrální typ obezity a další interní komplikace jako např. cukrovka provází nadprodukci adrenokortikotropního hormonu (ACTH) a jde o tzv. Cushingovu chorobu.

Souhrnem lze říci, že k určení a upřesnění diagnózy je nezbytné vyšetření endokrinologa a očního lékaře, naprosto klíčové je samozřejmě grafické vyšetření mozku magnetickou rezonancí.

Rizika a příznaky

Příznaky se liší podle typu adenomu a mohou zahrnovat změny zraku, bolesti hlavy, únava, poruchy menstruačního cyklu, neplodnost, nadměrný růst nebo nedostatečnou produkci hormonů. V některých případech může dojít k vážnějším komplikacím, jako je hypopituitarismus (nedostatečná produkce hormonů hypofýzou), což může ohrozit život.

Diagnostika

Diagnostika adenomu hypofýzy zahrnuje řadu kroků, včetně hormonálních testů, MRI nebo několika CT scanů mozku, které mohou identifikovat přítomnost nádoru a jeho velikost. Oftalmologické vyšetření může detekovat změny v zraku způsobené tlakem nádoru.

Léčba a přístupy

Léčba závisí na velikosti nádoru, jeho funkci a přítomnosti příznaků. V některých případech může být sledování bez zásahu nejlepším postupem. Operace, radioterapie nebo léky mohou být doporučeny v závislosti na specifických okolnostech. Ne všechny adenomy vyžadují operativní zásah; některé lze účinně léčit léky, které normalizují hormonální produkci.

Jaké jsou možnosti léčby?

Je třeba zmínit, že nemalá skupina pacientů s nevelkými, bezpříznakovými adenomy hypofýzy léčbu vlastně nepotřebuje a tyto pacienty pravidelně klinicky a graficky ambulantně sledujeme,“ uvádí k tématu lékaři z pražské nemocnice Na Homolce.

Jinak je tomu ale u adenomů, které svému nositeli obtíže způsobují. Kromě jedné skupiny hormonálně aktivních nádorů tzv. prolaktinomů, u kterých je většinou efektivní pravidelné užívání léků, je u všech ostatních metodou léčebné volby chirurgické řešení. V naprosté většině operujeme na našem pracovišti adenomy hypofýzy endoskopickou technikou, kdy lze velmi elegantně přes dutinu nosní do oblasti nádoru proniknout. Naším vstupním pracovním koridorem jsou obě nosní dírky, kudy zavádíme optiku a pracovní nástroje. Po snesení zadní části nosní přepážky vstupujeme do klínové dutiny a po odstranění její zadní stěny do tureckého sedla, kde je nádor lokalizován. Za pomoci speciálních nástrojů ho postupně odstraňujeme. Snahou je kompletní či co nejradikálnější, a zároveň pro pacienta bezpečné odstranění nádoru. Velkou výhodou našeho centra je možnost intraoperačního využití magnetické rezonance (MRI), kde si rozsah resekce nádoru přímo v průběhu operace u uspaného pacienta ozřejmíme a v případě odstranitelného zbytku nádoru můžeme dále v jeho resekci pokračovat,“ upřesňují dále lékaři z nemocnice Na Homolce.

Pokud nelze celý nádor bezpečně odstranit, můžeme na základě výsledků kontrolních MRI vyšetření přímo v rámci naší nemocnice oslovit kolegy z oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie a zbytkový nádor pomocí Leksellova gama nože cíleně ozářit.

Samozřejmou součástí komplexní péče o naše pacienty jsou kontroly ORL specialistou, který přispěje k co nejrychlejšímu zahojení nosní dutiny. Lze taktéž využít služeb našich endokrinologů pečujících o optimální hormonální funkci hypofýzy,“ dodává web homolka.cz.

Po chirurgickém zákroku je nutné zahájit náhradní hormonální léčbu:

  • Hydrokortizon, který je hormonem produkovaným kůrou nadledvin. Po operaci může dojít k dočasnému snížení sekrece ACTH. Nezavedení této hormonální substituce může být život ohrožující!
  • Antidiuretický hormon (ADH) ve formě nosních kapek se podává v případě vývoje diabetes insipidus. Pokud je hustota moči nižší než 1005 g/l, aplikují se 2 kapky ADH do nosní dutiny.

Kdy navštívit lékaře

Pokud zažíváte nevysvětlitelné příznaky, jako jsou změny zraku, neobvyklé bolesti hlavy, nevysvětlitelné změny hmotnosti nebo problémy s menstruačním cyklem, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Endokrinologové, specialisté na hormonální poruchy, jsou typicky lékaři, kteří se adenomem hypofýzy zabývají.

Čeští lékaři a adenom hypofýzy

V České republice je řada odborníků, kteří se specializují na léčbu adenomu hypofýzy. Tyto specialisty najdeme ve většině univerzitních a specializovaných nemocnicích po celé zemi. Důraz je kladen na multidisciplinární přístup, kde endokrinologové, neurochirurgové a radiologové spolupracují na poskytování komplexní péče pacientům.

V České republice je problematika adenomu hypofýzy brána velmi vážně a odborně. Naše zdravotnické zařízení a lékaři se snaží o multidisciplinární přístup, který zahrnuje spolupráci mezi endokrinology, neurochirurgy, radiology a dalšími specialisty. Tento týmový přístup je klíčový pro poskytování komplexní a individualizované péče pacientům s adenomem hypofýzy,“ uvádí k tématu Endokrinologický ústav.

Endokrinologové: endokrinologové jsou na první linii v diagnostice a léčbě adenomu hypofýzy, díky své specializaci na hormonální poruchy. Ti provádějí důkladné hodnocení hormonálního profilu pacienta, které pomáhá určit typ adenomu a nejvhodnější léčebnou strategii.

Neurochirurgové: „v případech, kdy je adenom dostatečně velký nebo způsobuje symptomy tlakem na okolní tkáň, mohou neurochirurgové provést operaci k odstranění nádoru. V České republice jsou neurochirurgové vysoce kvalifikovaní a používají pokročilé techniky minimalizující riziko a zvyšující efektivitu operací,“ vysvětluje endo.cz.

Radioterapie: „pro pacienty, u kterých není chirurgický zákrok vhodný nebo možný, může být alternativou radioterapie. Čeští odborníci využívají nejnovější technologie radioterapie, které umožňují přesné cílení nádoru s minimalizací poškození zdravé tkáně,“ dodává web endo.cz.

Spolupráce s pacienty: čeští lékaři kladou velký důraz na spolupráci s pacienty a jejich rodinami. Informovanost pacientů o možnostech léčby, potenciálních rizicích a očekávaných výsledcích je považována za nezbytnou součást léčebného procesu.

Výzkum a vzdělávání: česká lékařská komunita je také aktivně zapojena do výzkumu adenomu hypofýzy, pracuje na vývoji nových léčebných metod a na zlepšení stávajících postupů. Vzdělávání mladých lékařů a specialistů v této oblasti je považováno za klíčové pro udržení vysoké úrovně péče.

Použité zdroje: symptomy.cz, homolka.cz, endo.cz,
redakční informace  a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu