Afázie: porucha komunikace spojená s poškozením mozku

Publikuje: Nikola Macáková — 11. 09. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Afázie: porucha komunikace spojená s poškozením mozku

Afázie je komplexní porucha komunikace spojená s poškozením mozku, která zasahuje do schopnosti porozumět, produkovat a používat řeč.

Tato porucha má zásadní vliv na kvalitu života postižených jedinců a jejich schopnost interagovat s okolím. V tomto článku se zaměříme na příčiny vzniku afázie, diagnostiku, léčbu a prognózu této poruchy.

Afázie je poruchou tzv. fatických funkcí, kterými jsou porozumění mluvené a psané řeči, čtení, nazývání a vytváření spontánní a opakované řeči. V podstatě se tedy jedná o nemohoucnost používání řeči, chápání a využívání jazyka jako systému vyjadřovacích a dorozumívacích prostředků,“ uvádí k tématu web symptomy.cz, který se danému onemocnění také věnoval.

Příčiny vzniku afázie:

Afázie vzniká jako následek poškození mozku, typicky v oblasti zodpovědné za řečovou funkci. Existují dvě hlavní kategorie afázie:

 1. Typ I – Afázie způsobená poškozením levé hemisféry mozku: tento typ afázie je nejběžnější a většinou se objevuje po cévní mozkové příhodě (mrtvici) nebo traumatickém poranění mozku. Poškození levé hemisféry mozku zasahuje do oblasti známé jako Brocův a Wernického areál, což má za následek poruchy týkající se mluvené a psané řeči.
 2. Typ II – Afázie způsobená poškozením pravé hemisféry mozku: tento typ afázie je méně častý a způsobuje poruchy spojené s rozpoznáváním emocí, intonace a interpretací neverbální komunikace. Poškození pravé hemisféry mozku může nastat například při nádorových onemocněních.

Diagnostika:

Diagnostika afázie zahrnuje několik kroků, včetně:

 1. Klinické hodnocení: lékaři provádí komplexní hodnocení pacienta, zkoumají jeho schopnost mluvení, psaní, čtení a porozumění řeči.
 2. Neurologické vyšetření: zjišťuje se místo a rozsah poškození mozku pomocí neurologických testů a zobrazovacích metod, jako jsou MRI a CT.
 3. Jazykové testy: pacienti podstupují různé jazykové testy, které pomáhají určit typ a závažnost afázie.

Léčba afázie:

Léčba afázie je komplexní a zahrnuje několik přístupů:

 1. Logopedie: logopedové pracují s pacienty na zlepšení jejich komunikačních dovedností. Mohou používat různé metody, včetně cvičení na posilování svalů potřebných pro mluvení, a techniky pro trénink slovní zásoby a gramatiky.
 2. Farmakoterapie: v některých případech může být předepsána léčba léky, které pomáhají zlepšit kognitivní funkce a komunikační dovednosti.
 3. Rehabilitace: fyzikální a ergoterapeuti mohou pomoci pacientům s afázií zlepšit motoriku a nezávislost.

Prognóza:

Prognóza afázie je komplexní a závisí na několika faktorech, včetně:

 1. Příčina poškození mozku: příčina, která způsobila afázii, má významný vliv na prognózu. Cévní mozková příhoda může mít odlišný průběh než traumatem způsobená afázie.
 2. Rozsah a místo poškození: místo a rozsah poškození mozku ovlivňuje, jak vážné budou projevy afázie. Poškození v oblasti Brocova areálu může vést k poruchám produkce řeči, zatímco poškození Wernického oblasti ovlivní porozumění řeči.
 3. Zdraví a věk postižené osoby: věk a celkový zdravotní stav pacienta hrají důležitou roli. Mladší pacienti mají často lepší šanci na rehabilitaci a zlepšení komunikačních dovedností.

Afázie je komplexní poruchou, která může významně ovlivnit život postižených jedinců. S vhodnou diagnózou, léčbou a rehabilitací však může dojít k významnému zlepšení komunikačních schopností a k lepší kvalitě života. Je důležité jednat co nejdříve po vzniku příznaků afázie, aby bylo dosaženo nejlepších možných výsledků.

Závěrem by bylo dobré zmínit skutečnost, že Afázie je komplexní poruchou komunikace spojenou s poškozením mozku. Diagnostika a léčba této poruchy jsou klíčové pro zlepšení komunikačních dovedností postižených osob. Prognóza závisí na několika faktorech, včetně příčiny poškození mozku, rozsahu poškození a celkového zdravotního stavu pacienta.

Včasná intervence a rehabilitace mohou pomoci pacientům dosáhnout maximálního možného zlepšení.

Použité zdroje: symptomy.cz, redakční konzultace s interním lékařem MUDr. Prošinko, internet, redakční informace a zdroje,
(redakční text)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu