Akutní glaukomový záchvat: když každá minuta rozhoduje

Publikuje: Nikola Macáková — 24. 02. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Akutní glaukomový záchvat: když každá minuta rozhoduje

Akutní glaukomový záchvat představuje vážné oční onemocnění. Rychlá diagnóza a správná léčba jsou klíčové pro zachování zraku.

Glaukom (latinsky glaucoma) neboli lidově zelený zákal, je označením pro konkrétní typ poškození zraku, a jeho podstatou je poškození očního nervu. Předpokládá se, že vznik poškození je způsoben vysokým nitroočním tlakem, avšak to nemusí být jedinou příčinou, protože toto onemocnění se vyskytlo i u lidí, u kterých nebyl vysoký nitrooční tlak zjištěn,“ píše v úvodu k tématu medicínský portál symptomy.cz.

Glaukom, často označovaný jako zelený zákal, je skupina očních onemocnění charakterizovaných postupnou ztrátou zrakového nervu, což může vést k postupné ztrátě zraku. Akutní glaukomový záchvat (AGZ), známý také jako akutní uzávěrový glaukom, představuje jeden z nejzávažnějších stavů této skupiny, kdy dochází k náhlému a prudkému zvýšení očního tlaku. Tento stav vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, neboť může rychle vést k trvalému poškození zraku.

„Obsahem našich očí je nitrooční tekutina. U zdravého člověka je tvorba a vstřebávání této tekutiny v rovnovážném stavu. Tím se nitrooční tlak udržuje v normálním rozmezí. Při záchvatu glaukomu se náhle ucpou odvodné cesty pro tuto tekutinu, avšak ta se i nadále tvoří, a proto se začne v oku hromadit, což způsobí růst nitroočního tlaku. To pak vede k poškození zrakového nervu, který se projeví právě poruchami vidění. Pokud léčba není zahájena včas, může být postižený zrak již trvalý. Hodnota nitroočního tlaku u zdravého oka se pohybuje v rozmezí 9 až 21 mm Hg,“ doplňuje dále medicínský portál.

Akutní zelený zákal. Zdroj: James Heilman, MD / CC BY-SA 3.0.

Diagnóza AGZ

Diagnostika AGZ obvykle zahrnuje měření nitroočního tlaku pomocí tonometrie, vyšetření předního segmentu oka a úhlu přední komory k zjištění možné blokády odtoku komorové vody. Další diagnostické metody mohou zahrnovat perimetrii k hodnocení zorného pole a oftalmoskopii k vyšetření zrakového nervu.

Příznaky a symptomy

Příznaky AGZ jsou obvykle velmi dramatické a zahrnují intenzivní bolest oka, zčervenání oka, snížené nebo rozmazané vidění, vidění duhových kruhů kolem světel, a v některých případech může dojít k nevolnosti a zvracení. Tyto symptomy vyžadují okamžitou lékařskou pozornost.

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem (akutní záchvat glaukomu)

V případě akutního záchvatu glaukomu uzavře  komorový úhel.  nemůže odtékat, nitrooční tlak rychle roste. Příliš vysoký nitrooční tlak může poškodit zrakový nerv, člověku tak hrozí oslepnutí,“ uvádí k tématu Národní zdravotnický informační portál (NZIP), který dodává, že v tomto případě je bezpodmínečně nutné co nejdříve vyhledat očního lékaře!

…pohled člověka s rozvinutým glaukomem. Zdroj: National Eye Institute, National Institutes of Health / CC0 (volné dílo)

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem se projevuje zejm. následujícími příznaky:

  • bolesti (oka či hlavy),
  • nevolnost,
  • zvracení,
  • ,
  • výrazné zhoršení zraku (zamlžené , vnímání barevných kruhů kolem bodových zdrojů světla).

Oční lékař nejprve změří nitrooční tlak. Při akutním glaukomu s uzavřeným úhlem je nitrooční tlak výrazně zvýšený (50–70 mmHg), oční bulva je velmi tvrdá („jako kámen“). Na akutní záchvat glaukomu mohou poukazovat i zarudlé a podrážděné , rozšířené   () nebo i rozšířené , které nereagují na přímé světlo. Pomocí štěrbinové lampy může oční lékař zjistit, zda je  rohovky zakalený a zda je komorový úhel skutečně uzavřený,“ vysvětluje nzip.cz.

Příčiny onemocnění

AGZ je způsoben náhlou blokádou odtoku komorové vody z oka, což vede k prudkému zvýšení nitroočního tlaku. Tento stav může být vyvolán různými faktory, včetně anatomických změn v oku, lékových interakcí nebo systémových onemocnění.

Léčba

Léčba AGZ zahrnuje okamžité snížení nitroočního tlaku, což se obvykle dosahuje kombinací léků podávaných ve formě kapek do oka, perorálních léků a v některých případech intravenózních aplikací. V některých případech může být nutný chirurgický zákrok, jako je laserová iridotomie nebo trabekulektomie, k trvalému řešení blokády odtoku komorové vody.

V terapii primárního otevřenouhlového glaukomu lékař obvykle předepisuje pacientům oční kapky zaměřené na snížení nitroočního tlaku. Složení těchto kapek se může lišit v závislosti na individuálních potřebách pacienta a mohou zahrnovat beta-blokátory, parasympatomimetika, sympatomimetika, inhibitory karboanhydrázy, prostaglandiny nebo prostamidy. Klíčové je dodržování správného režimu aplikace kapek, což pacienta naučí jeho oftalmolog. K dosažení optimálního účinku je většinou nezbytné kapky používat kontinuálně a dlouhodobě. V situacích, kdy je pacient alergický na léčiva nebo pokud se stav oka zhoršuje navzdory lékové terapii, může být zvážena chirurgická intervence. Tato může zahrnovat buď chirurgické otevření oka, nebo laserový zákrok s cílem vytvořit nové cesty pro odvod komorové vody nebo provést operaci na ciliárním tělísku.

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem

V případě akutního glaukomu s uzavřeným úhlem se léky podávají injekčně (acetazolamid, což je jeden z inhibitorů karbonanhydrázy) nebo ve formě tablet. Později může pacient užívat i oční kapky (parasympatomimetika, beta-blokátory). Postižený je okamžitě odeslán na oční kliniku, kde mu lékaři mohou v případě nutnosti provést iridotomii (laserové protětí duhovky, jehož účelem je snížení nitroočního tlaku). Zákrok lze provést i chirurgicky, tzn. otevřením oka a protětím tkáně duhovky,“ uvádí dále k tématu nzip.cz.

Vrozený glaukom a sekundární glaukomy

V případě vrozeného glaukomu u dětí je většinou nezbytná operace. Operativně se léčí i sekundární glaukomy – tzn. takové glaukomy, které vznikly v důsledku poranění nebo zánětu oka.

Obecně se pacientům doporučuje zdravější životní styl (např. přestat s ). Součástí léčby glaukomu je i léčba dalších onemocnění a potíží (např. příliš , ale paradoxně i příliš , neboť zhruba mezi 1. a 3. hodinou ranní přirozeně dochází k poklesu tlaku, což představuje riziko zejména pro pacienty s normotenzním glaukomem). O probíhající léčbě glaukomu by však pacient měl v každém případě informovat svého  a případně i další lékaře, s nimiž konzultuje jiná onemocnění. Naopak očního lékaře by pacient měl vždy informovat o dalších onemocněních a jejich stávající léčbě u jiných lékařů, užívání dalších léků apod.,“ dodává nzip.cz.

Kdy navštívit lékaře

Při prvních známkách AGZ je nezbytné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Lékařským oborem zabývajícím se léčbou glaukomu je oftalmologie, a pacient by měl být ošetřen oftalmologem.

DŘÍVE JSME PSALI:

Zrádný nepřítel na očním víčku: výstraha před neviditelným ječným zrnem

Nikola Macáková — 08. 12. 2023
Ječné zrno je bolestivý stav postihující víčko, který může způsobit nepříjemné komplikace, pokud není správně léčen.

Čeští lékaři se obecně shodují na vážnosti akutního glaukomového záchvatu a zdůrazňují potřebu rychlé lékařské intervence. Toto onemocnění, způsobené rychlým a prudkým zvýšením nitroočního tlaku, může vést k trvalému poškození zraku, pokud není včas rozpoznáno a léčeno. Příčinou může být situace, kdy se čočka přiblíží příliš blízko k duhovce, což způsobí uzavření oblasti pro odtok nitrooční tekutiny, vedoucí k výraznému zvýšení tlaku v oku. Mezi spouštěče patří dlouhodobější rozšíření zornice, typicky při pobytu v tmavém prostředí nebo ve stresové situaci.

Možná rizika

Neléčený AGZ může vést k výraznému a trvalému poškození zrakového nervu a ztrátě zraku. Rychlá a efektivní léčba je klíčová pro minimalizaci těchto rizik.

Použité zdroje: symptomy.cz, nzip.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu