Alzheimerova choroba: nejnovější poznatky o onemocnění, jeho příčinách a možnostech léčby

Publikuje: Nikola Macáková — 21. 12. 2023
Zdroj: N. Macáková & kolektiv - redakční text
Úvodní stránka » Alzheimerova choroba: nejnovější poznatky o onemocnění, jeho příčinách a možnostech léčby

Alzheimerova choroba, pojmenovaná po lékaři Aloisi Alzheimerovi, který ji popsal v roce 1906, je častý neurodegenerativní problém, postihující stále více lidí.

Danému onemocnění se dnes věnovala redakce našeho zdravotnického magazínu s tím, že se obecně jedná o progresivní onemocnění mozku, které postupně ovlivňuje paměť, kognitivní schopnosti a celkově každodenní život postižených osob.

Co je Alzheimerova nemoc?

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka,“ uvádí k tématu odborný web alzheimer.cz.

Alzheimerovu nemoc poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1906. V té době se považovala za nemoc vzácnou. Nyní se nějaká forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.

Alzheimerova nemoc začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat,“ dodává web alzheimer.cz.

Příčiny a vznik onemocnění

Přesné příčiny Alzheimerovy choroby nejsou dosud plně pochopeny, ale vědci se shodují, že genetické, environmentální a životní faktory mohou hrát roli v jejím vzniku. Hlavním znakem onemocnění je tvorba abnormálních bílkovinných struktur v mozku, nazývaných beta-amyloidové plaky a neurofibrilární klubíčka. Tyto změny vedou k postupnému ztrátě nervových buněk a kognitivních funkcí.

Příznaky onemocnění

Alzheimerova choroba se často projevuje postupným zhoršováním paměti, zejména krátkodobé paměti, a následně ovlivňuje schopnost plánování, koncentrace a řešení problémů. Dalšími příznaky mohou být změny v chování, nálada, a dokonce i problémy s řečí. V pokročilých stádiích může onemocnění vést k ztrátě schopnosti samostatného pohybu a péče o sebe.

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je určitě vysoký věk. S věkem riziko onemocnění strmě stoupá. Z neznámého důvodu se začnou mozkové buňky poškozovat po 65. roce u každého dvacátého a po 80. roce dokonce u každého pátého člověka! I když může postihnout i mladší jedince, ale nebývá to příliš časté. V České republice se počet postižených odhaduje přibližně na 100 000 a vzhledem ke stárnutí populace se počet bude výrazně zvyšovat,“ píše k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

Průzkumy prokázaly, že ženy onemocní mnohem častěji než muži, za což jsou viny nejspíše hormony nebo obecně průměrná delší délka života.

„Jednu z významných rolí hraje úbytek acetylcholinu. Acetylcholin je látka potřebná pro vedení nervových vzruchů. Buňky ztrácí schopnost výměny informací, a to pak vede k velkému narušení mozkových funkcí až k tzv. demenci. Důvodem může být shluk betaamyloidu, jinak běžné a neškodné bílkoviny. Na začátku nemoci se tato bílkovina pravděpodobně začne ukládat mezi mozkovými buňkami, které pak odumírají,“ uvádí dále medicínský web.

Určitou roli sehrává také dědičnost. Pravděpodobnost vzniku nemoci zvyšuje výskyt onemocnění u blízkých příbuzných především před 65. narozeninami (u rodičů, prarodičů či sourozenců).

„Proti nemoci je odolnější trénovaný mozek, protože Alzheimerova choroba postihuje častěji osoby s nižším vzděláním. Úbytek paměťových a myšlenkových schopností je přímo úměrný délce vzdělání. Vědci však prokázali, že když nemoc postihne inteligentního člověka, probíhá rychleji a zákeřněji. Také otřesy a rány hlavy mohou přispívat ke vzniku onemocnění. U boxerů se Alzheimerova choroba objevuje i ve středních letech,“ doplňuje portál nemoci.vitalion.cz.

Vyšetření Alzheimerovy choroby

Diagnóza Alzheimerovy choroby může být náročná, zejména v jejích raných stádiích. Lékaři většinou kombinují anamnézu, neuropsychologické testy a obrazové vyšetření mozku, jako jsou MRI a PET skenery. Poslední výzkumy také zkoumají potenciální biomarkery v krevním séru nebo likvoru, které by mohly pomoci při rychlejší a přesnější diagnostice.

Léčba a perspektivy

Bohužel zatím neexistuje žádná léčba, která by zcela zastavila průběh Alzheimerovy choroby. Některé dostupné léky mohou dočasně zlepšit symptomy nebo zpomalit progresi onemocnění, ale neexistuje žádný zázračný lék. V současné době se vědci zaměřují na výzkum nových léčebných metod a prevence, včetně experimentálních léčiv a genetických terapií.

Celková léčba Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba je komplexní onemocnění, ačkoliv zatím neexistuje definitivní léčba, existují metody a strategie, které mohou zlepšit kvalitu života postižených jednotlivců a snížit intenzitu některých příznaků. Léčba zahrnuje několik klíčových aspektů:

 1. Farmakoterapie:
  • Cholinesterázoví inhibitory: léky jako donepezil, rivastigmin a galantamin jsou často předepisovány pro zlepšení kognitivních funkcí tím, že zpomalují rozpad neurotransmiteru acetylcholinu.
  • Memantin: tento lék reguluje aktivitu glutamátu, což může pomoci zlepšit kognitivní funkce, zejména ve středních a pokročilých stádiích Alzheimerovy choroby.
 2. Podpůrná terapie:
  • Psychosociální podpora: rodinní příslušníci a pečovatelé mohou získat podporu od psychologů nebo sociálních pracovníků, kteří jim pomohou lépe porozumět situaci a vyrovnat se s náročností péče o pacienta s Alzheimerovou chorobou.
  • Ergoterapie: poskytuje pacientům prostředky a strategie, jak zvládat každodenní aktivity, i když postupně ztrácí své schopnosti.
 3. Fyzioterapie:
  • Fyzioterapeutická cvičení: pomáhají udržovat fyzickou kondici, posílit svaly a zlepšit pohyblivost, což může pozitivně ovlivnit celkový zdravotní stav pacienta.
 4. Vzdělávání a podpora rodiny:
  • Poradenské služby: vzdělávání rodin o průběhu Alzheimerovy choroby a nabídka psychologické podpory může rodinám pomoci lépe porozumět a vyrovnat se s výzvami, které s péčí o pacienta přicházejí.
 5. Klinické studie a experimentální léčba:
  • Vědecký výzkum stále pokračuje ve zkoumání nových možností léčby a prevence Alzheimerovy choroby, včetně účinnějších léčiv a experimentálních postupů, které cílí na patologické změny v mozku.

Obecný průběh léčby: léčba Alzheimerovy choroby je často dlouhodobý proces, a průběh závisí na individuálních charakteristikách pacienta a stadiu onemocnění. V raných stádiích mohou léky na bázi cholinesterázových inhibitorů poskytnout dočasnou úlevu od některých kognitivních obtíží. V pokročilých stádiích, kdy jsou pacienti závislí na péči, je důležité zajistit jim bezpečné a pohodlné prostředí.

Je také důležité zdůraznit, že každý případ Alzheimerovy choroby je unikátní, a proto je léčba často přizpůsobena individuálním potřebám a změnám v průběhu onemocnění. Postižení a jejich rodiny jsou klíčovými partnery v procesu péče, a spolupráce s odborníky napříč různými obory může zlepšit celkový výsledek péče o pacienta s Alzheimerovou chorobou.

Prevence Alzheimerovy choroby

Propuknutí nemoci neovlivníme, ale zdravým životním stylem a cvičením mozku se organismus posílí a je schopen pak nemoci déle odolávat,“ vysvětluje dále medicínský web nemoci.vitalion.cz, jen se danému onemocnění také věnoval.

Jezte pravidelně čerstvé ovoce a zeleninu, dostatek vlákniny a rybí maso. Vyhýbejte se živočišným tukům a cukrům. Nezapomínejte na pravidelný pohyb, samozřejmě s ohledem na vaše zdraví. Pravidelné procházky by měly být základem. Nezapomínejte na své oblíbené koníčky a trapte svůj mozek křížovkami, kvízy a poslechem muziky,“ doplňuje web nemoci.vitalion.cz.

DŘÍVE JSME PSALI:

Alzheimerova choroba: boj s neúprosným utrpením

David Bárta — 16. 09. 2023
Alzheimerova choroba je jednou z nejzávažnějších neurodegenerativních onemocnění, která postihuje stále více lidí na celém světě.

Stárnutí, genetickou výbavu ani pohlaví ovšem neovlivníte.

Závěrem by bylo dobré zmínit, že Alzheimerova choroba zůstává výzvou pro pacienty, jejich rodiny a celé zdravotnické společenství. Je nezbytné pokračovat v investicích do výzkumu a vzdělávání, abychom lépe porozuměli této složité nemoci a vyvinuli efektivnější strategie diagnostiky a léčby. Udržení zdravého životního stylu a pravidelné návštěvy lékaře mohou být klíčové pro prevenci a časnou detekci Alzheimerovy choroby.

Použité zdroje: alzheimer.cz, nemoci.vitalion.cz, redakční informace a zdroje,
(redakční text – N. Macáková a kol.)

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu