Biologická léčba lupénky detailně: zázračný způsob, jak bojovat s chronickým onemocněním

Publikuje: Nikola Macáková — 30. 10. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Biologická léčba lupénky detailně: zázračný způsob, jak bojovat s chronickým onemocněním

Lupénka, známá také jako psoriáza, je chronické kožní onemocnění, které postihuje miliony lidí po celém světě.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velice zajímavé a čtené téma, o které jsme vás již v minulosti na našem magazínu informovali včetně příběhu pacienta pana Jiřího, rozhodli jsme se více se zaměřit na mezi pacienta velmi žádanou biologickou léčbu daného onemocnění. Jedná se, jak z pohledu pacientů, tak lékařů o skutečně efektivní pomoc a léčbu lupénky. Bohužel tato léčba, jenž je aktuálně stále ještě ve studiu a různých schvalovacích procesech není vhodná pro každého. Proč? Na to se vám pokusíme v aktuálním článku odpovědět.

Symptomy lupénky obecně se mohou projevovat různě, ale často zahrnují zarudlou, šupinatou a svědivou pokožku. Ačkoli existuje mnoho způsobů léčby lupénky, včetně lokálních krémů a léků, některé případy lupénky mohou být zvláště obtížné léčit. V těchto případech může biologická léčba představovat naději pro pacienty.

Tématu se na medicínském webu medicina.cz věnovala také lékařka MUDr. Olga Wildová, jen k lupénce úvodem uvádí, že Lupénka (psoriáza) je především kožní onemocnění, ale ve 20-30 % může postihovat i klouby. Jedná se o neinfekční zánět, který vede ke zrychlené tvorbě kožních buněk na povrchu kůže, projevuje se podobě červených ohraničených skvrn pokrytých šupinkami. Nejčastěji se vyskytují na loktech, kolenou nebo ve vlasech. Nejtypičtější je ložisková psoriáza, ale objevuje se ale také psoriáza inverzní (vyskytující se v záhybech kůže), psoriáza nehtů nebo psoriatická artritida, která postihuje klouby.

Sedmačtyřicetiletý pacient postižen psoriázou na dolních končetinách spolu s výrazným otokem obou dolních končetin. Zdroj/Foto: Nikola Macáková / #zdravizivot.cz.

Zatím není přesně známo, proč nemoc vzniká. Ví se, že souvisí s genetickými predispozicemi a imunitními změnami, které mohou být vyvolány některými rizikovými faktory, například kouřením, pitím alkoholu, špatnou životosprávou, infekcí, některými léky nebo hormonálními vlivy,“ říká primář Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady. Lupénka postihuje lidi všech věkových kategorií, ve stejné míře ženy i muže, přičemž první příznaky se nejčastěji objevují v dospívání nebo kolem 40. až 50. roku života. Celosvětově trpí lupénkou přibližně 125 milionů lidí, její výskyt se však v různých částech světa liší a roste se zvětšující se vzdáleností od rovníku.

Neléčená lupénka může pacientům výrazně zkrátit život, objevuje se rovněž s dalšími přidruženými nemocemi jako je arteriální hypertenze, diabetes nebo obezita. Chronický zánět psoriázy v kombinaci s těmito chorobami zvyšuje riziko infarktu a cévní mozkové příhody. Častou přidruženou nemocí je psoriatická artritida (asi 1/3 pacientů s lupénkou). „Potíže s klouby se objevují většinou několik let od prvních příznaků kožní lupénky, ale u některých se mohou objevit zároveň, nebo se kloubní onemocnění může objevit jako první. Pacienti si obvykle stěžují na únavu, bolest zad, otoky – a samozřejmě na bolest kloubů. Na další vývoj onemocnění a kvalitu života pacientů má vliv především včasná léčba,“ vysvětluje revmatolog z Revmatologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Může se objevit i např. Bechtěrevova choroba, zánětlivá střevní onemocnění (Crohnova choroba) nebo postižení kardiovaskulárního a nervového systému. Velmi časté je i nealkoholické ztukovatění jater (tzv. steatóza).

Lupénka výrazně ovlivňuje psychiku pacienta a v pokročilejších stadiích ho může zcela vyřadit z běžného života.  Léčba nemoci není snadná. Špatná psychika může být i spouštěčem nemoci nebo vést k jejímu zhoršení. U psoriatiků existuje dokonce až 2x vyšší riziko vzniku deprese než u běžné populace.

Kdo může podstoupit biologickou léčbu lupénky a za jakých okolností?

Biologická léčba je specifickým typem léčby, která je určena pro pacienty s lupénkou, kteří neodpovídají na běžné léčebné postupy, jako jsou topické krémy, fototerapie nebo orální léky. Tento druh léčby je obvykle rezervován pro ty, kteří mají středně těžkou až těžkou formu lupénky a nezažili zlepšení při použití konvenčních metod léčby.

„U středně těžkých a těžkých stadií lupénky se následně přistupuje k systémové léčbě. Ta spočívá v podávání léků potlačujících zánět, jenž způsobuje typické kožní projevy onemocnění. Protože může dojit ke zvýšení hladiny lipidů v krvi a jaterních enzymů, jsou potřeba pravidelné odběry krve. Další možností je fototerapie, která využívá UVA nebo UVB záření,“ vysvětluje dále MUDr. Wildová.

Nejmodernější léčebnou metodou lupénky je biologická léčba, která využívá látky podobné přirozeným molekulám produkovaným v těle. Ty mohou zastavit sled kroků, které vedou ke spuštění reakce imunitního systému a k přetrvávání chronického zánětu. Biologická léčba potlačuje zánět již v raném stádiu, čímž se předchází vzniku ložisek lupénky na kůži. Velkou výhodou je možnost dlouhodobého podávání a minimální vedlejší účinky. Vhodná je téměř pro každého. Některé přípravky jsou již schváleny i pro děti od 6 let, nepodává se však lidem s aktivní infekcí, např. tuberkulózou.

V centru biologické léčby, kterých je v současné době po celé České republice asi 40, dostane pacient podkožní injekci nebo infuzi. Některá léčiva si může pacient aplikovat i doma pomocí speciálního pera. Biologické léky se podávají v intervalech 2 až 12 týdnů a léčba je velmi účinná – u více než 80 % pacientů dochází k 90% zlepšení projevů nemoci,“ upřesňuje lékařka.

V České republice se biologická léčba u dospělých pacientů používá již 15 let, u dětí o něco kratší dobu. V současnosti na ni ale pacienti mají nárok pouze v případě, že předchozí léčba nebyla uspokojivá. Mnoho pacientů o možnosti biologické léčby navíc vůbec neví a k bližším informacím se často nedostanou,“ dodává v krátké citaci na webu medicina.cz MUDr. Olga Wildová.

Biologická léčba lupénky v kostce:

Jak biologická léčba probíhá?

Biologická léčba zahrnuje podávání léků, které cílí na imunitní systém a zánětlivé procesy, které jsou spojeny s lupénkou. Tyto léky jsou obvykle podávány injekcemi nebo infuzemi a mohou pomoci snížit zánět, zpomalit růst buněk a zmírnit symptomy onemocnění.

Vyšetření před a v průběhu biologické léčby

Před zahájením biologické léčby je důležité provést řadu vyšetření, aby se zjistilo, zda je tato léčba pro pacienta vhodná. To zahrnuje fyzické vyšetření, krevní testy a hodnocení celkového zdravotního stavu. Během průběhu léčby je třeba pravidelně monitorovat pacienty, aby se sledovalo, zda léčba funguje a zda nejsou žádné nepříznivé účinky.

Který lékařský obor se věnuje biologické léčbě lupénky?

Biologickou léčbu lupénky provádějí dermatologové, kteří jsou odborníky na kožní onemocnění. Tito lékaři mají široké znalosti o lupénce a jsou schopni správně diagnostikovat a řídit léčbu tohoto onemocnění.

Výběr vhodných kandidátů pro biologickou léčbu

Výběr vhodných kandidátů pro biologickou léčbu zahrnuje zhodnocení závažnosti onemocnění, reakce na předchozí léčbu a celkové zdravotní stav pacienta. Nejběžnější kandidáti jsou ti, kteří mají těžkou formu lupénky a neodpovídají na konvenční léčbu.

Rizika a vedlejší účinky biologické léčby lupénky

Stejně jako u každé léčby existují rizika a vedlejší účinky spojené s biologickou léčbou lupénky. Tyto mohou zahrnovat zvýšené riziko infekcí, reakce na léky, problémy s játry a další. Je důležité, aby pacienti diskutovali o těchto rizicích a vedlejších účincích s lékařem a byli pravidelně monitorováni během léčby.

Pozitiva biologické léčby lupénky

Biologická léčba lupénky může přinést řadu pozitivních výsledků. Mezi ně patří zlepšení kvality života pacientů, snížení symptomů lupénky, zpomalení progrese onemocnění a možnost dosáhnout dlouhodobé remise.

Lupénka u dětí

Pokud psoriázou trpí oba rodiče, pravděpodobnost, že postihne i jejich potomka, je až 75 %. U dětí hrají hlavní roli infekce, zejména streptokokové. Dále mohou být příčinou studené počasí a stres. Léčebná terapie u dětí je komplikovaná. Lupénka má sice u dětí a dospělých podobné projevy, ale léčba má svá specifika,“ vysvětlila praktická lékařka MUDr. Irena Hašlíková z kliniky EUC.

Na růst a vývoj dítěte by mohly mít negativní vliv chemické látky. Zároveň musí léčba respektovat věk dítěte a rozdílnost metabolismu účinných látek. U malých dětí se dodržování předepsaného léčebného procesu a ochota spolupracovat zcela odvíjí od přístupu rodičů. Odrostlejší děti i teenageři by se měli naučit pravidelné péči o pokožku, přijmout ji jako každodenní součást života. Také by měli dobře znát spouštěče onemocnění,“ doplnila MUDr. Hašlíková.

Centrum – biologická léčba psoriázy

– Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Petr Arenberger,DrSc., MBA. FCMA

Naše pracoviště patří je členem Center kožních zařízení v České republice, která mohou předepisovat biologickou léčbu na úhradu zdravotními pojišťovnami.
Čtvrtina psoriatických pacientů trpí středně těžkou až těžkou formou lupénky, která si vyžaduje aplikaci fototerapie, systémové medikamentózní léčby nebo kombinaci obou terapeutických postupů
,“ uvedl Prof. MUDr. Petr Arenberger,DrSc., MBA. FCMA z Dermatologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady  (fnkv.cz).

Pro zvládnutí onemocnění je obvykle potřebná dlouhodobá léčba, jejíž používání však může být bez ohledu na široké spektrum dostupných léčebných prostředků limitováno mnoha faktory. S pokrokem v oblasti molekulární biologie a moderních technologií se rozšiřuje skupina látek určených k biologické terapii psoriázy. Prostředky biologické terapie – biologika – jsou navrženy tak, aby působily v klíčových bodech patogeneze onemocnění,“ vysvětlil Prof. MUDr. Petr Arenberger.

DŘÍVE JSME PSALI:

Osudy pacientů: téměř polovina lidí s lupénkou bojuje s úzkostí

Nikola Macáková — 25. 10. 2023
Dne 29. října si připomínáme Světový den lupénky, který má za cíl rozptýlit mýty o této nemoci, informovat veřejnost o pří...

Skupina biologických léků vstoupila do problematiky terapie psoriázy v poměrně nedávné době. Obecně lze říci, že v mezinárodním měřítku je možné tyto léky hodnotit již u tisíců psoriatiků, kdy se prokázala jejich účinnost, významná bezpečnost a dobrá snášenlivost ze strany pacientů,“ upřesnil Prof. MUDr. Petr Arenberger a dodal závěrem, že  biologika patří do arzenálu současných postupů v léčbě psoriázy a mají adekvátní místo jako ekvivalent tradiční systémové terapie a fototerapie.

Prevence, pravidelnost a odborná léčba

U lupénky je důležitá podpůrná léčba (promazávání kůže atp.) a eliminace provokujících faktorů, tzn. zdravý životní styl (dieta, pravidelný životní rytmus, dostatek spánku, omezit stres, žádný alkohol a kouření, duševní hygiena…). Dále předcházení vzniku infekcí a jejich důsledná léčba. Základem je léčba kombinovaná, přístup musí být komplexní a individuální,“ vysvětluje MUDr. Irena Hašlíková, praktická lékařka pro dospělé a lékařka pracovnělékařských služeb klinik EUC PLS.

„U všech nemocných s lupénkou jsou nezbytné kontroly krevního tlaku a odběry krve. Pacienti léčení celkově podávanými léky musí docházet na kontroly pravidelně (min. po 3 měsících). Při léčbě fototerapií je zase na místě pravidelné vyšetření pro zvýšené riziko kožních nádorů. Nejdůležitější je tedy vždy pamatovat na to, že léčba psoriázy patří výhradně do rukou kožního lékaře (dermatologa),“ doplňuje MUDr. Hašlíková.

Až na výjimky nepatří psoriáza či lupénka k život ohrožujícím chorobám. Je však psychosomaticky, sociálně i ekonomicky hendikepující onemocnění – ovlivňuje negativně kvalitu života.

V závěru lze říci, že biologická léčba lupénky je, jak již bylo v textu zmíněno nadějnou možností pro pacienty, kteří neodpovídají na běžnou (nejen) farmakologickou léčbu lupénky. Je však důležité, aby pacienti pečlivě konzultovali s lékařem/dermatologem a zvážili všechny rizika a benefity před zahájením této léčby. Spolu s lékařem mohou pacienti najít nejvhodnější léčebný plán pro svou konkrétní situaci.

Použité zdroje: medicina.cz (MUDr. Olga Wildová) FN Královské Vinohrady – Dermatologická klinika (Prof. MUDr. Petr Arenberger,DrSc., MBA. FCM), Klinika EUC ( MUDr. Irena Hašlíková), redakční informace, poznatky a zdroje.
(redakční text).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání