Bipolární porucha: mezi nebem a peklem

Publikuje: Nikola Macáková — 22. 01. 2024
Zdroj: N. Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Bipolární porucha: mezi nebem a peklem

Bipolární porucha patří mezi vážná psychická onemocnění, která ovlivňují náladu, energii a schopnost každodenního fungování postižených.

Patologické střídání nálad ve smyslu mánie a deprese je totiž charakteristické pro bipolární poruchu, jejíž pacienti střídavě zažívají období nekontrolovatelné radosti a hlubokého smutku,“ uvádí k tématu web vitalia.cz.

Jak konkrétně se nemoc projevuje a co za rozvojem obtíží stojí?

Nezkrotná touha po adrenalinu, pocit absolutního štěstí, zvýšená sexualita a na druhé straně hluboká deprese i myšlenky na sebevraždu. Jestli je něčím bipolární porucha typická, je to právě střídání dvou zcela opačných pólů psychického rozpoložení. Projevuje se totiž změnami nálad, které mají epizodický charakter a trvají vždy minimálně týden. A zatímco během období mánie je pro pacienty typická zvýšená aktivita, v období deprese propadají těžkému smutku,“ vysvětluje web vitalia.cz.

Maniodepresivní psychóza, jak se nemoci dříve říkalo, postihuje přibližně 1–2 % celkové populace s tím, že muži i ženy jsou ohroženi stejnou mírou. Nezáleží ani na rase či věku, nemoc se může rozvinout u dětí i dospělých. Na druhou stranu je třeba zmínit, že statisticky onemocnění nejčastěji začíná kolem 20. roku života. K jeho rozpoznání a léčbě však mnohdy dochází až o několik let později,“ doplňuje v krátké citaci web vitalia.cz.

Charakterizuje se, jak již bylo zmíněno cyklickým střídáním manických a depresivních epizod, což může mít významný dopad na celkovou kvalitu života jednotlivce. Ve světle této problematiky je důležité rozumět, jak se bipolární porucha projevuje, jak se diagnostikuje a jak mohou lékaři pomoci pacientům s touto obtížnou poruchou.

Co je to Bipolární porucha?

Bipolární porucha, známá také jako maniodepresivní porucha, je psychické onemocnění charakterizované cyklickým střídáním dvou extrémních stavů nálady – manie a deprese. Manická epizoda je obdobím nadnesené nálady, zvýšené aktivity a nedostatku spánku, zatímco depresivní epizoda je spojena s poklesem nálady, únavou a izolací.

Diagnostika a léčba

Diagnostika bipolární poruchy obvykle probíhá pomocí podrobného vyšetření psychiatrem. Důležité je zhodnotit pacientovy emocionální, behaviorální a psychické symptomy. Léčba zahrnuje farmakoterapii, psychoterapii a podpůrné programy. Psychiatr nebo psychiatrička jsou klíčovými odborníky v péči o pacienty s bipolární poruchou.

Kromě pečlivého odběru anamnézy a posouzení příznaků může vyšetřující lékař použít i různé specializované testy či stupnice (např. Altman Self-Rating Mania Scale nebo Bech-Rafaelsen Mania Rating Scale). Stanovení diagnózy i léčebného plánu závisí i na výsledcích tělesného vyšetření a laboratorních nálezů. Bipolární poruchy se klasifikují podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Pro stanovení této diagnózy se v pacientově anamnéze musí objevit alespoň dvě jednoznačné, zřetelně vymezené epizody. Zvláštní formou bipolární poruchy je tzv. „rapid cycling“, kdy změny mezi manickou a depresivní epizodou nastávají obzvláště často (více než čtyři v průběhu jednoho roku). Od bipolární poruchy je třeba odlišit samostatnou depresi a cyklotymii (přetrvávající nestabilitu nálad s fázemi lehké deprese a lehce zlepšené nálady). Je třeba vyloučit také schizofrenii nebo organické příčiny. Kromě toho mohou podobné stavy vyvolávat také některé léky (např. hormonální přípravky, antidepresiva),“ uvádí nzip.cz.

Epizody a jejich charakteristické příznaky

V následující tabulce jsou uvedeny příklady příznaků pro rozdílné epizody, které se u bipolární poruchy vyskytují.

Epizoda: Příklady příznaků:
Manická epizoda
(trvání: ≥ 1 týden)
 • nepřiměřená, nápadně dobrá nálada
 • rozrušení až 
 • zvýšené  tempo
 • rychlé a nepřetržité mluvení
 • náhlé, časté a ne vždy srozumitelné změny tématu v rozhovoru, „páté přes deváté“
 • značná roztržitost
 • snížené sociální zábrany
 • snížená potřeba spánku
 • riskantní chování a nadměrná sebedůvěra, „fantazie o všemocnosti“
 • poruchy myšlení, 
 • zvýšené  ()
Hypomanická epizoda
(trvání: ≥ 4 dny)
 • podobné příznaky jako u manické epizody, ale mírnější
 • převážně problémy se soustředěním, přeskakování z jedné myšlenky na druhou, příval nápadů

(trvání: ≥ 2 týdny)
 • sklíčená nálada
 • apatičnost
 • ztráta zájmů
 • beznaděj
 •  myšlenky
 • snížená  k jídlu
 • v těžkých případech bludy (např. ), halucinace
 • snížené libido (sexuální touha)
Smíšená  epizoda
(trvání: ≥ 2 týdny)
 • kombinace depresivních a (hypo)manických příznaků nebo jejich rychlé střídání

Manická epizoda: nadnesená nálada a nebezpečná aktivita

Manická epizoda je charakterizována výrazným zvýšením energie, nekonečným optimismem a sníženým potřebou spánku. Pacienti se mohou zapojit do riskantních chování, jako je lehkomyslné utrácení peněz nebo promiskuitní chování. Kromě toho se jejich myšlenky mohou stát neorganizovanými a nereálnými.

Odborníci zdůrazňují, že manická epizoda může být nebezpečná, a proto je nezbytné vyhledat léčbu a podporu co nejdříve.

Depresivní epizoda: vzestup temných oblaků

Depresivní epizoda je naopak spojena s hlubokým smutkem, únavou a izolací. Pacienti mohou zažívat myšlenky na sebevraždu a pociťovat neschopnost radovat se ze života. Kvalita spánku a chuti k jídlu mohou být narušeny, což má negativní dopad na celkový fyzický i duševní stav postiženého.

Podpora od lékařů a odborníků na duševní zdraví

Léčba bipolární poruchy vyžaduje multidisciplinární přístup. Psychiatři, psychologové a další odborníci na duševní zdraví hrají klíčovou roli v poskytování individuální péče. Podpora rodiny a přátel je rovněž nezbytná pro efektivní řízení této chronické poruchy.

Rizikové faktory a souběžná onemocnění

K rizikovým faktorům pro rozvoj bipolární poruchy patří mimo jiné diagnóza bipolární poruchy jiného u člena rodiny, těžká deprese v dětském nebo mladém věku, rychlé střídání nálad a zneužívání návykových látek (viz kategorie Závislosti a návykové látky). Lidé trpící bipolární poruchou mají vyšší riziko rozvoje dalších duševních onemocnění (např. úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy nebo poruchy osobnosti) i tělesných onemocnění (např. onemocnění srdce, diabetes nebo migréna),“ dodává k tématu Národní zdravotnický informační portál (NZIP) pod záštitou českého ministerstva zdravotnictví.

DŘÍVE JSME PSALI:

Jedinečnost v každém projevu: co je autismus?

David Bárta — 16. 10. 2023
Autismus: tajemný svět mozku. Přečtěte si o této neurovývojové poruše a způsobech, jak jí porozumět a pomoci postiženým.

V případě, že se u jednotlivce objevují příznaky bipolární poruchy, je nezbytné konzultovat s lékařem nebo psychiatrem. Časná diagnostika a vhodná léčba mohou zásadním způsobem zlepšit prognózu a kvalitu života pacienta s bipolární poruchou.

Použité zdroje: vitalia.cz, nzip.cz, mzcr.cz,
redakční informace a zdroje, redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu