Boj s neviditelným nepřítelem: život s Crohnovou chorobou

Publikuje: David Bárta — 11. 01. 2024
Zdroj: D. Bárta & kol. - redakční text
Úvodní stránka » Boj s neviditelným nepřítelem: život s Crohnovou chorobou

Crohnova choroba patří mezi chronická onemocnění střevního traktu a může značně ovlivnit kvalitu života postižených jednotlivců.

Toto onemocnění je pojmenováno po Dr. Burrillovi B. Crohnovi, který ho poprvé identifikoval společně s dalšími kolegy v roce 1932. Od té doby se výzkum a léčba Crohnovy choroby vyvíjejí, ale stále zůstává mnoho otázek bez definitivní odpovědi. „Nejčastěji se objevuje v tenkém střevě (50%), méně často v tlustém střevě (30%) a vzácně i v jícnu. Zánět zpravidla mívá tzv. segmentální charakter, což znamená, že mezi postiženými oblastmi jsou také úseky zcela zdravé sliznice. Vzniklý zánět však proniká celou tloušťkou stěny napadeného orgánu a projevuje se i přítomností nekaseifikujících epiteloidních granulomů, což jsou mikroskopické útvary skládající se z aktivních makrofágů a z buněk, které vznikly jejich přeměnou,“ uvádí k danému onemocnění medicínský portál symptomy.cz.

Charakteristika Crohnovy choroby

Crohnova choroba je autoimunitní onemocnění, což znamená, že imunitní systém napadá vlastní tělesné buňky. V případě Crohnovy choroby jsou postiženy především střeva, ale může se projevit kdekoliv od úst po konečník. Typickými příznaky jsou bolesti břicha, průjem, úbytek hmotnosti a únavnost.

Příčiny a rizika

Přesné příčiny vzniku Crohnovy choroby nejsou zcela známy, ale zdá se, že genetická predispozice, imunitní dysfunkce a faktory prostředí hrají klíčovou roli. Riziko výskytu tohoto onemocnění se zvyšuje u lidí s rodinnou historií Crohnovy choroby, kuřáků a osob žijících ve vyvinutých zemích.

Diagnostika a odborná péče

Pro diagnostiku Crohnovy choroby je nezbytná spolupráce mezi pacientem a lékařem. Obvykle se pacienti setkávají s gastroenterology, kteří mají specializaci na trávicí systém. Diagnostické postupy mohou zahrnovat endoskopii, CT nebo MRI vyšetření, a laboratorní testy.

Crohnova nemoc se projevuje velmi rozmanitě, často se vyskytují bolesti břicha, hubnutí, průjmy a teploty.  Může se projevit i zvýšenou únavou, vyšším výskytem aft v dutině ústní. Onemocnění může probíhat ve dvou fázích – vzplanutí a klidová fáze, v které je pacient bez příznaků. Onemocnění se ale může projevovat i žlučovými kameny, bolestmi kloubů nebo zánětem duhovky,“ uvádí web mojezdravi.cz, jenž dodává informace ke stanovení diagnózy.

Stanovení diagnózy stojí na třech pilířích:

 • Podrobná anamnéza a klinické vyšetření: vyhodnocení příznaků (bolesti břicha, hubnutí, průjmy, teploty), výskyt onemocnění v rodině (genetické faktory), klinické vyšetření lékařem (pohmatová citlivost břicha, hmatná rezistence, perianální píštěle, afty v dutině ústní).
 • Základní laboratorní vyšetření: obvykle odhalí anemii, nedostatek železa, zvýšenou sedimentaci červených krvinek a zvýšenou hladinu zánětlivých markerů.
 • Specializovaná vyšetření: zde hraje nejdůležitější roli endoskopické vyšetření střeva – kolonoskopie, která umožňuje současně s prohlídkou střeva i odběr vzorku střevní sliznice (biopsii) pro mikroskopickou diagnostiku. Doplňujícími metodami jsou ultrazvukové vyšetření, které je důležité zejména k odhalení komplikací Crohnovy nemoci, jako jsou abscesy, píštěle a podobně. Dále někdy provádějí rentgenové vyšetření střeva s kontrastní látkou (enteroklýzu) a CT, případně enteroskopii s použitím tzv. kapsle.

Léčba Crohnovy choroby

Léčba Crohnovy choroby zahrnuje kombinaci farmakoterapie, chirurgických zákroků a změn životního stylu. Některé léky mohou zmírnit záněty a potlačit imunitní systém, ale je důležité si být vědom toho, že neexistuje žádná definitivní léčba. Chirurgické zákroky mohou být nezbytné v případech komplikací nebo selhání léčby.

Podle webu symptomy.cz se při léčbě postupuje se dle stádia a závažnosti onemocnění pacienta. Pro zmírnění potíží jsou první volbou antibiotika a při výrazných obtížích jsou zase nasazovány kortikosteroidy, jenž potlačují záněty nebo imunosupresiva pro utlumení aktivity imunitního systému. Pro všechny nemocné platí v období relapsu (opětovného vzniku příznaků nebo návratu nemoci) hlavně změna stravovacího režimu, kterou je bezezbytková dieta. U těžších případů je vhodná biologická léčba, která je v poslední době lépe dostupná a dostává ji každý indikovaný pacient.

Při komplikacích, jako je například neprůchodnost střev nebo jejich perforace je třeba přistoupit k chirurgickému řešení. Je-li místo ohraničené, dá se odstranit jen postiženou část střeva a pacienti tak mají velkou šanci na výrazné zlepšení jejich zdravotního stavu,“ dodává zdravotnický web symptomy.cz.

Velmi často s k léčbě Crohnovy nemoci používá konopí, které uvede tělo do klidu, celkově ho zrelaxuje a potlačí veškeré bolesti.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

Pacienti by měli okamžitě vyhledat lékařskou pomoc v případě intenzivních bolestí břicha, krvavého průjmu, nevolnosti nebo výrazného úbytku hmotnosti. Pravidelné návštěvy u gastroenterologa jsou klíčové pro monitorování a optimalizaci léčby.

Život s Crohnovou chorobou

Život s Crohnovou chorobou přináší mnoho výzev, ale zároveň může být individuální a závisí na konkrétních příznacích, závažnosti onemocnění a schopnosti pacienta přizpůsobit se novým podmínkám. Zde jsou některé aspekty, které mohou ovlivňovat každodenní život pacientů s Crohnovou chorobou:

 1. Fyzické Příznaky a Omezení:
  • Bolest a Nevolnost: bolest břicha a nevolnost jsou často součástí života s Crohnovou chorobou. Pacienti se mohou setkávat s obdobími zhoršení a remisí.
  • Únava: chronická únava je běžným problémem, což může ovlivnit energii a schopnost plánovat činnosti.
 2. Stravovací Omezení:
  • Dieta: někteří pacienti musí upravit svou stravu podle toho, jak reagují na určité potraviny. Někdy se doporučuje vedení potravinového deníku.
 3. Sociální Vlivy:
  • Sociální Omezení: časté návštěvy lékařů a možnost náhlých příznaků mohou omezovat sociální aktivity a plány pacientů.
  • Stigmatizace: někteří lidé s Crohnovou chorobou se mohou setkat s nepochopením nebo stigmatizací, protože příznaky nejsou vždy viditelné.
 4. Psychologický Vliv:
  • Duševní Zdraví: chronická onemocnění mohou ovlivňovat duševní zdraví. Někteří pacienti se potýkají s depresí nebo úzkostí v důsledku nejistoty a zátěže spojené s onemocněním.
  • Podpora: rodina, přátelé a psychologická podpora mohou hrát klíčovou roli v adaptaci a zvládání emocionálních aspektů onemocnění.
 5. Zaměstnání:
  • Práce a Produktivita: někteří pacienti mohou čelit obtížím v pracovním životě v důsledku nejistých příznaků a nutnosti absolvovat léčbu.
 6. Léčba a Návštěvy Lékaře:
  • Rutinní Kontroly: pacienti s Crohnovou chorobou musí pravidelně navštěvovat lékaře pro monitorování stavu a úpravu léčby.
  • Léky a Terapie: mnozí pacienti užívají léky, které mohou mít vedlejší účinky. Někteří mohou podstoupit chirurgické zákroky.

Život s Crohnovou chorobou si vyžaduje adaptaci, vytrvalost a podporu ze strany blízkých lidí. Každý případ je unikátní, a proto je důležité, aby léčba a plán péče byly přizpůsobeny individuálním potřebám pacienta. Přesto mnoho lidí s Crohnovou chorobou vede plnohodnotný život s pomocí léčby a podpory zdravotnického týmu a rodiny.

Homeopatika

Pro určení vhodných homeopatik podporujících léčbu Crohnovy choroby doporučujeme vyhledat zkušeného homeopata, který individuálně posoudí stav konkrétního pacienta a určí vhodnou kombinaci homeopatik,“ dodává k tématu web mojezdravi.cz.

Závěrem by bylo dobré zmínit, že Crohnova choroba je komplexní onemocnění, které vyžaduje individuální přístup ke každému pacientovi. Osvojení si strategií pro zvládání příznaků a pravidelný kontakt s odborníky jsou klíčové pro efektivní řízení tohoto onemocnění. Je důležité si uvědomit, že i když Crohnova choroba může být obtížná, existuje mnoho možností léčby a podpory pro ty, kteří s ní žijí.

Použité zdroje: symptomy.cz, mojezdravi.cz, redakční informace a zdroje,
(redakční text – D. Bárta & kol.)

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu