Boj s rakovinou tlustého střeva: prevence a včasná diagnostika jako klíč k úspěchu

Publikuje: Nikola Macáková — 29. 02. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Boj s rakovinou tlustého střeva: prevence a včasná diagnostika jako klíč k úspěchu

Rakovina tlustého střeva se může rozvíjet bez varování. Včasná diagnostika a správná léčba jsou klíčem k záchraně životů.

Rakovina tlustého střeva je jedno z nejčastějších rakovinových onemocnění v České republice. V celosvětovém měřítku dosahujeme dokonce prvního místa. Na vině je především nezdravá strava plná tučných jídel. Přejídání, nedostatek pohybu, nadměrné užívání alkoholu a kouření – to všechno může způsobit mutaci buněk ve tlustém střevě a následné rakovinové bujení,“ uvádí k tématu v úvodu medicínský portál symptomy.cz.

Důležitou roli hrají také genetické predispozice. U familiární adenomatózní polypózy je například pozdější výskyt nádoru téměř jistý.

Nejrozšířenějším typem rakoviny tlustého střeva je kolorektální karcinom (adenokarcinom tlustého střeva). Jeho největší výskyt je vysledován u lidí starších padesáti let, více než ženy postihuje muže. Místem jeho vzniku je většinou konečník a esovitý tračník. Nádor může dále metastazovat do lymfatických uzlin, krevní cestou napadá játra, plíce a kosti. Větší nádor způsobuje neprůchodnost střev. Mezi další, podstatně vzácnější nádory tlustého střeva patří karcinoidy (v tenkém střevě, tlustém střevě a apendixu) nebo například lipomy (v podslizničním vazivu střeva),“ upřesňuje dále medicínský portál.

DŘÍVE JSME PSALI:

Rakovina prostaty: zákeřný nepřítel, který hrozí mužům

Nikola Macáková — 19. 10. 2023
Rakovina prostaty, jedna z nejčastějších forem zhoubného onemocnění mužů po celém světě, se stále stává hrozbou pro muže v České ...

Co je to rakovina tlustého střeva – obecně

Rakovina tlustého střeva začíná ve výstelce tlustého střeva nebo konečníku. Může se vyvíjet z polypů, které jsou malé, nezhoubné výrůstky na vnitřní straně střevní stěny. Ne všechny polypy se stávají rakovinou, ale některé mohou být prekancerózní. Rakovina tlustého střeva, jak již bylo zmíněno, je jedním z nejčastějších typů onkologických onemocnění, které postihuje jak muže, tak ženy. Jde o závažnou patologii, při které dochází k nekontrolovanému růstu buněk v tlustém střevě, často s potenciálem šířit se do dalších částí těla.

Lidské tělo – střeva. Zdroj: Elionas2 ze služby PixaBay

Diagnostika a symptomy

Diagnostika zahrnuje kolonoskopii, CT kolonografii a testy na okultní krvácení ve stolici. Symptomy mohou zahrnovat změny ve stolici, krvácení z konečníku, břišní bolesti, úbytek na váze a nevysvětlitelnou únavu.

Příčiny a kdy navštívit lékaře

Příčiny mohou být genetické, ale také životní styl, včetně stravy bohaté na červené maso a chudé na vlákninu, kouření, obezita a sedavý způsob života. Navštívit lékaře je doporučeno při výskytu jakýchkoli varovných příznaků.

Léčba a možná rizika

Léčba zahrnuje chirurgii, chemoterapii a radioterapii. V některých případech je možná cílená terapie nebo imunoterapie. Rizika zahrnují metastázy a recidivu.

Rizikové faktory

Národní zdravotnický informační portál (NZIP) k tématu uvádí, že bylo prokázáno riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku zvyšují některé faktory. Jsou to zejména:

 • Střevní polypy (adenomy): tyto nezhoubné (benigní) výrůstky s hladkým povrchem, které se občas objeví ve střevní sliznici, pomalu rostou a časem se mohou stát zhoubnými (maligními). Střevní polypy jsou ve většině případů předstupněm kolorektálního karcinomu. Protože nelze předem určit, který polyp se později vyvine ve zhoubný nádor, lékař během kolonoskopického vyšetření každý nalezený polyp odstraní.
 • Genetická predispozice: riziko vzniku kolorektálního karcinomu se zvyšuje, pokud se toto onemocnění – nebo střevní polypy – vyskytlo u příbuzných prvního stupně (otec, matka, sourozenci).
  Na genetickou predispozici může poukazovat i zvýšený výskyt jiných zhoubných nádorů (zejména dělohy, tenkého střeva, ledvinné pánvičky nebo močovodu) u nejbližších příbuzných, tzv. Lynchův syndrom.
  Nadváha.
  Kouření.
  Nedostatek pohybu.
 • Výživa a alkohol: rakovina tlustého střeva a konečníku se vyskytuje výrazně častěji v zemích s vysokou životní úrovní než v rozvojových zemích. Důležitou roli při vzniku tohoto zhoubného nádoru proto pravděpodobně hrají stravovací návyky. Strava s vysokým obsahem kalorií, tuků a bílkovin – zvláště pak konzumace masných výrobků – a pravidelná konzumace alkoholu zvyšují tvorbu rakovinotvorných látek, tzv. karcinogenů. Pokud je strava navíc chudá na vlákninu, zbytky potravy přetrvávají v tlustém střevě déle, karcinogeny v ní obsažené působí déle na střevní sliznici, a tím ji i více poškozují. Bližší informace o vlivu stravy na vznik zhoubných nádorů najdete v článku Výživou k prevenci zhoubných nádorů.
  Idiopatické střevní záněty, především ulcerózní kolitida a Crohnova choroba, které postihují tračník.
 • Věk: riziko vzniku kolorektálního karcinomu se s rostoucím věkem neustále zvyšuje. Přibližně 90 % pacientů je starších 55 let

Prevence a význam včasného odhalení

Prevence spočívá v pravidelných screeningových testech, zdravé stravě a aktivním životním stylu. Včasné odhalení může výrazně zlepšit prognózu.

Rakovina tlustého střeva vyžaduje multidisciplinární přístup v léčbě. Onkologové, gastroenterologové a chirurgové spolupracují na nalezení nejlepšího léčebného plánu pro každého pacienta. Rekonvalescence po operaci se liší individuálně a zahrnuje fyzickou rehabilitaci i psychologickou podporu.

Chemoterapie a cílená léčba hrají klíčovou roli v boji proti této nemoci, přičemž nové metody a léčiva neustále rozšiřují možnosti terapie.

Nepropuknutí nemoci můžeme příznivě ovlivnit vhodným stravováním. Strava by měla být bohatá na čerstvé ovoce a zeleninu, vyskytují se v ní ryby. Úprava masa a dalších potravin má být minimální. Grilování, smažení, pečení či uzení zbavuje potraviny jejich živin a napomáhá ke zrodu látek škodlivých. Důležitý je také pravidelný přísun vlákniny, která zvyšuje obsah stolice a tím i napomáhá z těla vyplavovat karcinogenní látky. Omezení a nejlépe úplné vypuštění alkoholu a cigaret je samozřejmostí. U dědičných nemocí jako je familiární adenomatózní polypóza se jako prevence rovnou odstraňuje celý tračník. Vyhýbat bychom se také měli obezitě a dbát na dostatek pohybové aktivity,“ dodává v krátké citaci portál symptomy.cz.

Názor lékařů

Do roku 2015 byla Česká republika první na světě v počtu výskytů zhoubných nádorů tlustého střeva. V současné době má kolorektální karcinom klesající tendenci, nyní je u nás diagnostikováno 4 a půl tisíce nových onemocnění ročně. Častěji se nádory tlustého střeva vyskytují u mužů, nejvyšší výskyt je mezi 65. a 80. rokem. Tlusté střevo je členěno do několika částí. Rozlišujeme slepé střevo, vzestupný tračník, příčný tračník, sestupný tračník, esovitou kličku a konečník. Nejčastějším zhoubným nádorem tlustého střeva je adenokarcimom, který vzniká ze žlázových buněk střevní sliznice,“ uvádí k danému onemocnění Masarykův onkologický ústav.

Zhoubný nádor tlustého střeva ve většině případů roste dlouho, i proto je možné většinu nádorů objevit včas, ještě v před nádorovém stavu. Toto onemocnění má propracovaný systém včasného odhalení nemoci v podobě screeningového programu, který je státem organizován pro muže a ženy od 50 let,“ dodává v krátké citaci Masarykův onkologický ústav na svém webu mou.cz.

Přední čeští lékaři a odborníci zdůrazňují, že rakovina tlustého střeva je jedním z nejčastějších onkologických onemocnění v České republice, přičemž klíčem k úspěšnému boji proti ní je především prevence a včasná diagnostika. Zde jsou hlavní body, které čeští odborníci nejčastěji zmiňují v souvislosti s tímto vážným onemocněním:

Význam screeningu: odborníci zdůrazňují význam pravidelných screeningů, jako je kolonoskopie, která je považována za zlatý standard v prevenci rakoviny tlustého střeva. Screening může pomoci odhalit prekancerózní polypy, které lze odstranit dříve, než se z nich vyvine rakovina.

Změna životního stylu: dalším důležitým bodem je změna životního stylu. Strava bohatá na vlákninu, omezení konzumace červeného masa, pravidelná fyzická aktivita a vyhýbání se kouření a nadměrné konzumaci alkoholu mohou významně snížit riziko vzniku rakoviny tlustého střeva.

Genetické faktory: čeští lékaři také upozorňují na význam genetických faktorů. V případě rodinné historie rakoviny tlustého střeva nebo určitých genetických syndromů, jako je Lynchův syndrom, doporučují odborníci genetické poradenství a častější screeningové testy.

Inovace v léčbě: v oblasti léčby rakoviny tlustého střeva došlo v posledních letech k významnému pokroku. Čeští lékaři hovoří o významu personalizované medicíny a cílené terapie, která se zaměřuje na specifické genetické změny v nádorových buňkách. Nové léky a metody, jako je imunoterapie, nabízejí pacientům naději na účinnější léčbu s méně vedlejšími účinky.

Význam podpory a psychologické péče: neméně důležitá je podle českých odborníků i psychologická podpora pacientů a jejich rodin. Rakovina tlustého střeva je psychicky náročná jak pro pacienty, tak pro jejich blízké, a proto je klíčová dostupnost kvalitní psychologické péče a podpůrných skupin.

Spolupráce a výzkum: lékaři a vědci aktivně spolupracují na mezinárodních výzkumných projektech a studiích, které se snaží najít nové způsoby léčby a lépe pochopit mechanismy vzniku rakoviny tlustého střeva. Důraz je kladen na multidisciplinární přístup v léčbě, kdy gastroenterologové, onkologové, radiologové a chirurgové úzce spolupracují, aby pacientovi nabídli nejlepší možnou péči.

DŘÍVE JSME PSALI:

Neviditelný zabiják: jak se rakovina slinivky břišní plíží do našich životů

Nikola Macáková — 28. 02. 2024
Rakovina slinivky břišní je zrádná nemoc s mlhavými symptomy. Čas je klíčový, poznání příznaků a včasná diagnóza zachraňují životy.

Edukace a osobní odpovědnost: závěrem (nejen) čeští odborníci poukazují na význam edukace veřejnosti o rakovině tlustého střeva a na osobní odpovědnost jednotlivců za vlastní zdraví. Informovanost o rizikových faktorech, příznacích a významu pravidelných kontrol může výrazně přispět k snížení incidence a mortality tohoto onemocnění.

Tento souhrn myšlenek a doporučení předních českých lékařů a odborníků na rakovinu tlustého střeva ukazuje, že i přes vážnost tohoto onemocnění existují efektivní strategie pro jeho prevenci, diagnostiku a léčbu, a že pokrok ve výzkumu a léčbě pokračuje s cílem nabídnout pacientům lepší prognózu a kvalitu života.

Použité zdroje: symptomy.cz, mou.cz, nzip.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu