Břišní tyfus: tichý zabiják skrytý v každodenním životě

Publikuje: Nikola Macáková — 19. 02. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Břišní tyfus: tichý zabiják skrytý v každodenním životě

Zdánlivě nevinné symptomy mohou skrývat břišní tyfus, infekční onemocnění, jehož léčba vyžaduje okamžitou pozornost.

V dávné minulosti bylo často zaměňováno s jinými onemocněními, při kterých také dochází k obluzení, z čehož je odvozen i jeho název (řecky tyfos= mlha, dým). Jeho původcem je bakterie zvaná Salmonella enterica typhi, která patří do skupiny hlavních střevních patogenních (nemoc vyvolávajících) bakterií u člověka, i u divokých a domácích zvířat. Paratyfy jsou tři samostatná onemocnění, kterých vyvolavatelem je také bakterie z rodu salmonella. U nás je nejčastější paratyfus typu B, typ A bývá pouze importován a paratyfus typu C bývá ve světě velmi vzácný, u nás se nevyskytuje,“ píše k danému onemocnění v úvodu medicínský portál nemoci.vitalion.cz.

Břišní tyfus je závažné bakteriální infekční onemocnění, způsobené bakterií Salmonella typhi. Toto onemocnění se šíří především konzumací kontaminované vody nebo potravin, a je častější v regionech s nedostatečnou hygienou. V České republice se s ním setkáváme méně často, přesto však představuje vážné zdravotní riziko, zejména pro osoby cestující do endemických oblastí.

Příznaky a symptomy

Břišní tyfus se projevuje poměrně nespecifickými symptomy, které zahrnují vysokou horečku, bolesti hlavy, malátnost, ztrátu chuti k jídlu, a někdy i vyrážku. V pokročilých stádiích může dojít k vážným komplikacím jako je perforace střeva, která vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok.

Klinický obraz

Portál ipvz.cz uvádí, že klinické příznaky břišního tyfu jsou málo specifické. Hlavními projevy onemocnění jsou horečka, bolesti hlavy, obluzení a střevní dyskomfort.

Vyrážka na prsou pacienta s břišním tyfem. Zdroj & Photo Credit: Content Providers / CC0 / Wikipedia Commons (volné dílo)

V prvním týdnu horečka postupně stoupá, kromě bolestí hlavy a nechutenství mohou být přítomny nespecifické projevy jako závratě, kašel, bolest v krku, epistaxe, slabost, myalgie.

Ve druhém týdnu nemoci je horečka setrvalá s minimálními výkyvy (pokud nejsou podávána antipyretika), bez zimnic a třesavek. Nemocný je zchvácený, apatický, někdy je dezorientovaný, halucinuje. Objektivně bývá přítomna relativní bradykardie a hypotenze. Sliznice dutiny ústní jsou oschlé, někdy s povlakem, který vynechává střed a boční části jazyka. Břicho je mírně vzedmuté, palpačně citlivé zejména v pravém dolním kvadrantu. U poloviny nemocných je přítomna hepatosplenomegalie. Průjem nepatří k běžným příznakům, naopak bývá zácpa. Asi u třetiny nemocných se na kůži břicha objevuje krátce tyfová rozeola – řídké, světle růžové makulopapuly velikosti čočky. V krevním obraze bývá leukopenie s relativní lymfocytózou, eozinopenie a trombocytopenie.

Ve třetím týdnu nemoci u neléčených kulminuje horečka a objevují se komplikace – hluboké vředy ve sliznici distálního ilea, které se projeví enterorhagií nebo až perforací střeva, myokarditida, tyfová pneumonitida, endokarditida, perikarditida, meningitida, osteomyelitida, cholecystitida, reaktivní i hnisavá artritida, orchitida.

Ve čtvrtém týdnu horečka klesá, nemocnému se navrací vědomí, chuť k jídlu. Někdy dochází k masivnímu vypadávání vlasů. Rekonvalescence trvá řadu týdnů, asi u 10 % pacientů se může po několika týdnech objevit relaps choroby. Klasický průběh neléčeného onemocnění je v praxi obvykle mitigován antibiotickou léčbou. Smrtnost řádně léčeného břišního tyfu je nižší než 1 %. Imunita po prodělaném onemocnění je doživotní.

Po prodělaném tyfu může u neléčených nemocných přetrvávat vylučování mikrobů stolicí až 3 měsíce. Pokud vylučování trvá déle, hovoříme o nosičství. Současně je možné prokázat patologické změny postiženého orgánu pomocí CT nebo sonografie (cholecystolithiaza nebo chronická cholecystitida, nefrolithiaza nebo chronická pyelonefritida, chronická osteomyelitida apod.),“ dodává zdravotnický portál ipvz.cz.

Diagnostika a lékařská péče

Diagnóza břišního tyfu se obvykle stanovuje na základě krevních testů, které odhalí přítomnost bakterie Salmonella typhi. V případě podezření na toto onemocnění je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc. Infekční lékař je ten pravý specialista, který může onemocnění potvrdit a zahájit odpovídající léčbu.

Léčba břišního tyfu

Léčba obvykle zahrnuje podávání antibiotik, aby se zabránilo šíření infekce a předešlo komplikacím. V lehkých případech může být možná ambulantní léčba, zatímco v těžších případech nebo při výskytu komplikací může být nutná hospitalizace.

Rizikové faktory a prevence

Rizikové faktory zahrnují cesty do endemických oblastí, nedostatečnou hygienu potravin a vody. Prevence zahrnuje dodržování hygienických zásad při manipulaci s potravinami, pití vody z bezpečných zdrojů a očkování před cestou do rizikových oblastí.

Komplikace břišního tyfu

V současnosti, při správně a včas léčeném břišním tyfu, je vznik komplikací vzácný. Dříve ale bylo celkem časté (až u 10% nemocných) krvácení ze střeva, a to v důsledku množení se bakterií v jeho stěně, které vedlo ke vzniku vředů. Krvácení ze střeva se projevuje kašovitou, dehtovitě černou stolicí. Někdy může být stěna střevní tak oslabená množícími se bakteriemi, až praskne, což vyvolá vylití se střevního obsahu do dutiny břišní a zánět pobřišnice (peritonitidu),“ vysvětluje portál nemoci.vitalion.cz.

Peritonitida je velmi závažný stav, protože bakterie normálně se nacházející ve střevě proniknou do krevního oběhu a vyvolají sepsi- tedy celkovou obrannou reakci organismu na jejich přítomnost. Sepse vyústí do vzniku septického šoku s multiorganovým selháním, které bývá fatální. Mezi další, vzácné, komplikace patří zánět kostní dřeně (osteomyelitida), který je lokalizován hlavně v žebrech a v dlouhých kostech. Tento zánět se může projevit až po delším čase od vzniku břišního tyfu, jenom zřídka se vyskytuje bezprostředně po vypuknutí onemocnění. Také při tyfu může vzniknout zánět srdcového svalu (myokarditida), který se projevuje střídaním pomalé frekvence akce srdeční se záchvaty rychlé. Mezi její další projevy patří dušnost- tedy pocit nedostatku vzduchu, již při malé námaze, tlak na prsou a úzkost. Salmonely jsou schopny také toxicky poškodit centrální nervový systém, který zanechává doživotní důsledky v podobě tyfové psychózy,“ píše dále web nemoci.vitalion.cz.

Zejména u lidí s vleklým zánětem žlučníku jiného původu, se může také vyvinout tyfová cholecystitida, která má často za důsledek vznik bacilonosičství. Po proběhlém onemocnění, hlavně když se začal léčit pozdě, může dojít k vypadání vlasů a vzniku plešatosti (alopecii). Ta je však dočasná, vlasy po vypadání opět dorostou.

U dlouhodobě ležících, imobilních pacientů mohou na částech těla, které jsou vystaveny největšímu tlaku (hýždě, paty), vytvořit proleženiny, neboli dekubity. Také je u nich zvýšené riziko vzniku zápalu plic, který výrazně komplikuje již tak dost závažné onemocnění,“ dodává medicínský portál.

Úmrtnost

Břišní tyfus, jehož původcem je bakterie Salmonella typhi, jak již bylo v článku zmíněno. „Odhaduje se, že břišním tyfem každoročně onemocní 11–20 milionů lidí a zemře na něj 128 000 až 161 000 lidí,“ uvádí k tématu Národní zdravotní informační portál (NZIP) českého ministerstva zdravotnictví.

Co říkají čeští lékaři

Čeští lékaři zdůrazňují význam prevence, zejména v kontextu cestování. Doporučují očkování a konzultace s lékařem před cestami do rizikových oblastí, aby se minimalizovalo riziko nákazy.

DŘÍVE JSME PSALI:

Ileus: když se „zauzluje“ střevo

Nikola Macáková — 21. 11. 2023
Ileus, neboli neprůchodnost střev, je vážný stav, který může ohrozit život. Toto onemocnění může postihnout jak tenké, tak tlusté střevo.

Břišní tyfus, ačkoli v České republice méně častý, představuje vážné onemocnění, které vyžaduje rychlou a účinnou léčbu. Při jakýchkoli podezřeních na infekci je důležité co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Přísné dodržování hygienických zásad a případné očkování představují klíčové kroky v prevenci tohoto zákeřného onemocnění.

Použité zdroje: nemoci.vitalion.cz, nzip.cz, ipvz.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu