Cévní mozková příhoda: závažný zdravotní problém spojený s hypertenzí

Publikuje: Nikola Macáková — 26. 09. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Cévní mozková příhoda: závažný zdravotní problém spojený s hypertenzí

Cévní mozková příhoda, známá také jako mrtvice, je akutní onemocnění mozku, které může mít závažné důsledky pro postiženého jedince.

Jedním z hlavních rizikových faktorů pro vznik této nemoci je vysoký krevní tlak neboli hypertenze. V tomto redakčním článku se zaměříme na dvě hlavní formy cévní mozkové příhody: ischemickou a hemoragickou, a prozkoumáme jejich příčiny, vznik, léčbu a první pomoc.

Znázornění Ischemické cévní mozkové příhody (viz tromb). Zdroj: Blausen Medical Communications, Inc. / CC BY 3.0

Ischemická cévní mozková příhoda

Ischemická cévní mozková příhoda je nejběžnější formou mrtvice, představující přibližně 85% všech případů. Je způsobena ucpáním cévy v mozku, což vede k nedostatečnému prokrvení a následně ke smrti mozkových buněk. Hlavní příčinou ischemické mrtvice je ateroskleróza, což je tvorba plaků na stěnách cév, a trombóza, což je tvorba krevní sraženiny, která uzavře cévu.

Léčba ischemické cévní mozkové příhody zahrnuje rychlou reakci. Pacienti jsou často podrobováni léčbě, která může zahrnovat intravenózní podání léků, které rozpouštějí krevní sraženiny, a dalších léků na snížení rizika opakování. Pro úspěšnou léčbu je však nezbytná co nejrychlejší diagnostika a zahájení léčby.

V přednemocniční neodkladné péči zdravotnické záchranné služby hraje klíčovou roli rychlá a efektivní akce. Záchranáři jsou vyškoleni k rozpoznání příznaků mrtvice a okamžitě přepravují postiženého pacienta do specializovaného zdravotnického zařízení.

Hemoragická cévní mozková příhoda (HCMP)

Hemoragická cévní mozková příhoda je méně častou, ale zároveň mnohem závažnější formou mrtvice. Tato forma je způsobena prasknutím (rupturou) cévy v mozku, což vede k úniku krve do okolního mozku. Hlavními příčinami hemoragické mrtvice jsou vysoký krevní tlak, aneuryzma (výdutě cévy) a cévní malformace.

Léčba hemoragické cévní mozkové příhody je náročnější a často zahrnuje chirurgický zákrok na opravu prasklé cévy. Pacienti jsou také podrobováni intenzivní péči a rehabilitaci, aby se zlepšila jejich funkčnost.

Je důležité zdůraznit, že hypertenze neboli vysoký krevní tlak, je hlavním faktorem, který zvyšuje riziko obou forem cévní mozkové příhody. Proto je prevence a kontrola krevního tlaku klíčovým opatřením pro snížení rizika této vážné nemoci.

V mozkové tepně se objevila sraženina, pokud nebude v desítkách minut rozpuštěna trombolýzou, tepnou zásobovaná část postupně odumře. b) Došlo ke krvácení do mozkové tkáně, okolní buňky jsou poškozeny. Někdy lze operovat. Zdroj/grafika: ElinorHunt / CC BY-SA 4.0

Cévní mozková příhoda je akutním stavem, který vyžaduje rychlou reakci a specializovanou péči. Záchranáři a lékaři hrají klíčovou roli v záchraně životů a minimalizaci následků této nemoci. Prevence, včasné rozpoznání příznaků a okamžitá léčba jsou klíčové faktory pro zachování zdraví mozku a celkové pohody pacientů.

První pomoc

 • Pro rozpoznání CMP se používá anglická zkratka FAST, což znamená rychle:
  • F – face = obličej
   • provedení: nechat dotyčnou osobu usmát se, provést grimasy či se zamračit
   • pozoruje se: pokleslý koutek, ochrnutá „opožděná“ jedna strana obličeje
  • A – arm = ruka
   • provedení: požádat postiženého o zvednutí rukou a udržení je v předpažení
   • pozoruje se: samovolný pokles jedné ruky, neschopnost udržet danou pozici
  • S – speech = slovní projev
   • provedení: požádat postiženého o zopakování jednoduché věty či několika slov
   • pozoruje se: neschopnost opakovat či správně artikulovat, případně se vyskytuje mumlání, nepochopení pokynů
  • T – time to call ambulance = čas zavolat o pomoc
   • pokud je pozorován některý z daných projevů, vždy je třeba volat záchrannou službu
 • Do příjezdu sanitky je třeba být s postiženým na jednom místě a při čekání mu co nejvíce ulevit:
  • ideální polohou je tzv. polosed s podepřenýma rukama. Ovšem jakákoliv poloha, kterou zaujme postižená osoba je správná a není třeba ji měnit
  • je třeba zajistit přísun čerstvého vzduchu, klidné prostředí
  • nepodávají se žádné léky
  • s postiženým je dobré komunikovat, uklidňovat ho
 • Při zvracení je třeba přetočit pacienta do zotavovací polohy.
 • Pokud postižená osoba upadne do bezvědomí, je třeba ji položit na záda, zaklonit jí hlavu a kontrolovat dech.
 • V případě, kdy dojde k lapání po dechu či zástavě dýchání, je třeba zahájit resuscitaci.

Léčba

Cévní mozková příhoda je léčena podle typu a rozsahu. Ischemická CMP může být léčena léky (trombolytiky), které sraženinu v případě úspěšné léčby „rozpustí“. Dále může být provedena mechanická rekanalizace. Krvácivá CMP se většinou léčí chirurgicky, tj. operací. Oba typy vyžadují hospitalizaci od několika dnů až po několik měsíců,“ uvádí k tématu internetová encyklopedie Wikipedia.

DŘÍVE JSME PSALI:

Zdravotní výzvy stárnutí: nejčastější onemocnění seniorů

Nikola Macáková — 12. 09. 2023
Samotné stárnutí je přirozeným procesem, který postihuje každého z nás. Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu.

Závěrem by bylo dobré zmínit, že nárůst výskytu mozkového infarktu se zvyšuje v populaci o 1–1,5 % ročně. „Příčinou je zvyšování počtu lidí s vyšším věkem, ale i častější výskyt mozkového infarktu u lidí v produktivním věku,“ dodává Wikipedia.

Použité zdroje: Wikipedia (Cévní mozková příhoda), redakční informace a zdroje,
(redakční text).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu