Chřipka versus COVID-19: porovnání dvou nákaz

Publikuje: Nikola Macáková — 17. 10. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Chřipka versus COVID-19: porovnání dvou nákaz

Chřipka a COVID-19 – dva pojmy, které se staly středem pozornosti po celém světě v posledních letech.

Zdá se, že jsou si tyto dvě nemoci na první pohled podobné, ale podívejme se na ně bližší pohled a zjistíme, jak se liší v příznacích, léčbě, očkování a rizikových faktorech.

Chřipka je akutní infekční onemocnění dýchacího systému, které se šíří kapénkovou cestou. Jejím vyvolavatelem je RNA virus (čeledi Ortomyxovirů, rodu Influenzavirus), který se pomnožuje a proniká skrz sliznici dýchacích cest. Inkubační doba činí 1 – 3 dny. Výskyt vrcholí v zimních měsících, zejména v únoru a březnu,“ uvádí k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

Na povrchu viru se nacházejí dvě bílkovinné substance hemaglutinin (H) a neuraminidáza (N), což jsou hlavní nástroje útoku viru (hovoříme o antigenních strukturách nebo determinantách). Obě tyto struktury se mohou vyskytovat v několika variantách a mohou se obměňovat, což je podkladem pro každoroční epidemie,“ píše se dále na medicínském webu, který upřesňuje, že obecně existují dva hlavní rody chřipky – virus A a virus B (vyvolávají tedy chřipku typu A či B). Virus chřipky typu C vyvolává pouze ojedinělé případy, většinou spíš u dětí než dospělých. Tyto stavy jsou však klinicky neodlišitelné od jiných (lehčích) virových onemocnění dýchacích cest (rýma a bolest v krku).

Chřipka typu A je závažnější, a to z toho důvodu, že u ní probíhají větší změny buď jen hemaglutininu nebo i neuraminidázy (antigenní zlom neboli shift, podkladem je mutace v určitém místě RNA viru) na, než není naše populace zvyklá a s nimiž se obtížněji vyrovnává, než s drobnými změnami jako tomu je u chřipky typu B (pouze malé změny, nazýváme je drifty, jsou též u chřipky typu A). Chřipka typu A je tedy závažnější a je schopná vyvolat pandemii,“ dodává web nemoci.vitalion.cz.

Chřipka (Influenza):

Chřipka obecně, jak již bylo zmíněno je virální obecně onemocnění způsobené různými kmeny chřipkových virů, především A a B. Hlavními příznaky chřipky jsou horečka, bolesti svalů, únava, kašel a zimnice. Další běžné příznaky zahrnují rýmu, bolest v krku a bolesti hlavy. Chřipka má obvykle rychlý nástup příznaků, a to během několika hodin až dní po expozici viru.

Léčba chřipky zahrnuje odpočinek, pitný režim a antivirotika, jako je oseltamivir, která mohou zmírnit symptomy a zkrátit dobu trvání onemocnění. Očkování proti chřipce je k dispozici a obvykle se doporučuje pro lidi v rizikových skupinách, jako jsou starší osoby a lidé s chronickými onemocněními.

COVID-19 (SARS-CoV-2):

COVID-19 je způsoben novým koronavirem SARS-CoV-2. Hlavními příznaky COVID-19 jsou horečka, suchý kašel, dušnost a únava. Někteří lidé mohou mít také bolest v krku, bolesti svalů, ztrátu chuti a čichu a další příznaky. Co je zásadní, mnoho lidí s COVID-19 může být asymptomatických, což znamená, že nemusí mít žádné viditelné příznaky.

Léčba COVID-19 je převážně symptomatická, což znamená, že lékaři se snaží zmírnit symptomy, zajišťují dostatečnou hydrataci a monitorují pacienty. Některé těžší případy mohou vyžadovat hospitalizaci a podpůrnou léčbu, včetně kyslíkové terapie. Momentálně existují vakcíny proti COVID-19, které byly vyvinuty a jsou distribuovány po celém světě, včetně České republiky.

Nemoc COVID-19 způsobuje koronavirus

Jedná se o virus patřící do podčeledi Coronaviridae, které způsobují onemocnění s různým stupněm závažnosti. Koronaviry mají charakteristické uspořádání povrchové struktury připomínající sluneční koronu. Koronavirus může způsobit zdravotní potíže jako jsou kašel, dýchací problémy a teploty, ale i mnohem vážnější onemocnění – například akutní respirační syndrom,“ uvádí k onemocnění Covid-19 web nemoci.vitalion.cz.

V současné době se vypořádáváme s pandemií koronaviru způsobující onemocnění COVID-19. Tato nemoc se poprvé objevila koncem roku 2019 v čínském městě Wu-Chanu. Nemoc se „údajně“ odtud začala rychle šířit do celého světa, v Česku se první případy objevily 1. března 2020.

Nemoc COVID-19 se šíří snadno a rychle – nejčastěji kapénkami, tedy vzduchem například při kašli nebo kýchání,“ dodává medicínský web v krátké citaci.

Očkování v České republice:

Česká republika provádí očkování proti klasické chřipce a COVID-19 na základě aktuálních epidemiologických dat a doporučení odborníků. Očkování proti chřipce je obvykle nabízeno každý rok, zejména pro lidi v rizikových skupinách. Očkování proti COVID-19 je k dispozici pro všechny dospělé a adolescenty a je důrazně doporučováno.

Rizikové faktory:

Rizikové faktory chřipky – obecně zahrnují věk (starší osoby a děti), oslabený imunitní systém, těhotenství a chronická onemocnění. Rizikovými faktory pro COVID-19 jsou věk (starší osoby jsou citlivější), existující zdravotní problémy (srdeční choroby, cukrovka, obezita) a imunodeficience.

Komplikace:

Chřipka může způsobit komplikace, jako jsou zápal plic, ušní infekce, dehydratace a exacerbaci existujících onemocnění. COVID-19 může způsobit vážné komplikace, včetně akutního respiračního selhání, plicní embolie a dlouhodobých nejrůznějších postcovidových příznaků.

Návštěva lékaře:

Pokud máte podezření na chřipku nebo COVID-19 a máte těžké příznaky, nebo patříte do rizikové skupiny, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Lékaři se specializují na všeobecnou medicínu, infekční nemoci a plicní medicínu jsou obvykle ti, kteří se starají o pacienty s těmito onemocněními.

DŘÍVE JSME PSALI:

Španělská chřipka: největší pandemie v dějinách lidstva

Nikola Macáková — 05. 09. 2023
Španělská chřipka, způsobená virem chřipky typu A (H1N1), je jednou z nejvýznačnějších epidemií v historii lidstva.

Chřipka a COVID-19 jsou dvě odlišná onemocnění, ačkoli mohou mít některé podobné příznaky. Je důležité rozumět rozdílům mezi nimi, protože to má významný vliv na prevenci, diagnostiku a léčbu. Očkování proti oběma nákazám je klíčovým nástrojem v boji proti šíření těchto nemocí a ochraně veřejného zdraví.

Použité zdroje: nemoci.vitalion.cz (Chřipka), nemoci.vitalion.cz (COVID-19), Ministerstvo zdravotnictví ČR, redakční informace a zdroje.
(redakční text).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu