Chronické onemocnění ledvin: tichý zabiják v našem středu

Publikuje: Nikola Macáková — 03. 02. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Chronické onemocnění ledvin: tichý zabiják v našem středu

Chronické onemocnění ledvin je vážný zdravotní problém, který často zůstává dlouho neodhalen. Jaké jsou jeho příznaky a jak se dá diagnostikovat?

Pro chronické onemocnění ledvin (angl. chronic kidney disease, CKD) je typická pozvolná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo při poškození struktury ledvin trvajícím déle jak tři měsíce,“ uvádí k tématu a danému onemocnění medicínský portál symptomy.cz.

Chronické onemocnění ledvin (CKD) představuje vážnou zdravotní výzvu, s níž se v globálním měřítku potýká stále více lidí. Jedná se o postupný úbytek funkce ledvin, který může vést až k jejich úplnému selhání. Toto onemocnění se vyvíjí tajně a často bez výrazných symptómů, což vede k jeho pozdní diagnostice a ztížené léčbě.

Příznaky a příčiny

Chronické onemocnění ledvin může dlouhou dobu probíhat bez jakýchkoliv zjevných příznaků. Když se však objeví, může se jednat o únava, otoky končetin, obtíže s močením, vysoký krevní tlak, nebo pocit neustálé zimy. Příčiny CKD jsou různorodé, zahrnují diabetes mellitus, vysoký krevní tlak, chronické záněty ledvin, autoimunitní onemocnění, dlouhodobé užívání některých léků a genetické predispozice.

První příznaky se objevují až době, kdy funkce ledvin začne klesat na 35 až 40 % své původní kapacity, bohužel však velmi často i mnohem později,“ vysvětluje medicínský portál, jenž dodává, že teprve tehdy člověk začne pozorovat, že se opravdu něco děje, což bývá teprve tehdy, když jsou ledviny již dost poškozeny.

Mezi nečastější symptomy patří:

 • vysoký tlak,
 • dušnost,
 • únava,
 • slabost,
 • otoky nohou,
 • zažívací problémy,
 • průjmy,
 • nevolnost,
 • poruchy srdečního rytmu,
 • anémie,
 • častější močení (hlavně v noci),
 • zvýšená žízeň,
 • výrazně bledá kůže.

Odborná péče

Odborníkem na léčbu CKD je nefrolog, lékař specializující se na onemocnění ledvin. Je důležité navštívit tohoto specialistu při prvních známkách onemocnění nebo pokud máte vysoké riziko jeho vývoje, například kvůli diabetes mellitus nebo hypertenzi. Nefrolog může onemocnění diagnostikovat pomocí krevních testů, testů moči, ultrazvuku nebo biopsie ledvin.

Diagnostika a rizika

Diagnostika CKD zahrnuje měření filtrační funkce ledvin, vyšetření na přítomnost bílkovin v moči a kontrolu hladiny kreatininu v krvi. Rizika spojená s chronickým onemocněním ledvin zahrnují zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, renální insuficienci a nakonec nutnost dialýzy nebo transplantace ledviny.

Léčba

Léčebná opatření se odvíjejí od stupně poškození ledvin. Nejprve je nutno léčit základní onemocnění, která jsou hlavní příčinou vzniku onemocnění, aby se stav nezhoršoval. Jednou z primárních metod léčby je užívání antihypertenziv (léky proti vysokému tlaku),“ uvádí dále web symptomy.cz.

Dalšími důležitými body terapie jsou:

 • nízkobílkovinná dieta s eventuálním doplňováním ketoanalog esenciálních aminokyselin,
 • léčba dyslipidémie, nejčastěji podáváním statinů,
 • omezení příjmu soli a draslíku v potravě,
 • diuretická terapie pomocí diuretik,
 • léčba obezity,
 • ukončení kouření,
 • vyhýbání se nesteroidním antiflogistikům,
 • kontrola hladiny kyseliny močové a případná korekce hyperurikémie,
 • kontrola acidobazické rovnováhy a eventuální korekce metabolické acidózy,
 • úprava poruch kalciofosfátového metabolismu,
 • úprava anémie podáváním rekombinantního erythropoetinu.

Výskyt chronických onemocnění ledvin

V současné době ve světě trpí chronickým onemocněním ledvin 500 miliónů lidí – postihuje zhruba každého desátého obyvatele. Časná stadia těchto onemocnění jsou často nerozpoznaná. Odhaduje se, že 300 miliónů jedinců s poruchou renální funkce (např. proteinurií), kteří mají některý z rizikových faktorů, např. srdeční selhání, cévní mozkovou příhodu nebo diabetes, o postižení ledvin neví. Na celém světě je 1,8 miliónu pacientů s chronickým selháním ledvin. Náhrada funkce ledvin dialýzou a transplantací ledvin je dostupná ve 122 zemích s celkovou populací 5,8 biliónu. Prevalence a incidence této léčby v posledních letech vykazuje stoupající tendenci, zvláště v zemích se silnou ekonomikou. Celosvětově je ročně léčeno hemodialýzou více než jeden milión jedinců. 90 % z nich žije v Severní Americe, Japonsku a Evropě (na území s méně než 20 % celosvětové populace). Každý další rok přibývá až 250 000 nových nemocných,“ uvádí zdravotnický web zdravi.euro.cz.

U většiny jedinců s chronickým onemocněním ledvin nebo hypertenzí není jejich onemocnění rozpoznáno ještě dlouho po jeho vzniku. Navíc, když již bylo diagnostikováno, velmi často je léčeno nedostatečně nebo vůbec ne. V mnoha částech světa nemocní s terminálním selháním ledvin nemají přístup k dialyzační či transplantační léčbě. Týká se to více než 110 zemí s celkovou populací 0,5 biliónu. Na onemocnění ledvin ročně umírá přibližně jeden milión lidí,“ dodává web zdravi.euro.cz.

Prevence a včasná diagnostika hrají výraznou a klíčovou roli v boji proti CKD. Zdravý životní styl, pravidelné lékařské prohlídky a kontrola krevního tlaku a hladiny cukru v krvi mohou významně snížit riziko vzniku tohoto onemocnění. Chronické onemocnění ledvin je tichým nepřítelem, ale s adekvátní péčí a včasnou intervencí lze jeho postup zpomalit a udržet kvalitu života pacientů.

Použité zdroje: symptomy.cz, zdravi.euro.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu