Diagnostika a léčba abdominálního aortálního aneuryzmatu: co byste měli vědět

Publikuje: Nikola Macáková — 16. 09. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Diagnostika a léčba abdominálního aortálního aneuryzmatu: co byste měli vědět

Aneurysma břišní aorty (známé také jako abdominální aorta aneuryzma, zkráceně AAA) je vážné onemocnění.

Jedná se o onemocnění, které může být potenciálně fatální, pokud není včas diagnostikováno a léčeno.

Toto onemocnění postihuje hlavní tepnu, která zásobuje krví břišní orgány a dolní končetiny – břišní aortu. V tomto článku se podíváme na příčiny vzniku, příznaky, diagnostiku, léčbu, zobrazovací metody a rizikové faktory spojené s abdominálním aortálním aneuryzmatem.

AAA je nejčastějším typem aneurysmatu a jeho výskyt poslední dobou stoupá. U mužů se objevuje 4x častěji než u žen a přibývá s věkem. Výskyt břišního aneurysmatu v populaci je zvyšována přítomností rizikových faktorů. Rostoucí trend má tedy mezi staršími nemocnými. Nejrizikovější skupinou jsou muži nad 65 let, kde postihuje především cca 6–9 % pacientů,“ uvádí k danému onemocnění web symptomy.cz.

Největší závažností AAA je především nebezpečí jeho prasknutí (ruptury), přičemž toto riziko velmi souvisí s velikostí výdutě. U aneurysmatu této výdutě o průměru menším než 4,5 cm je riziko ruptury 1 % ročně a při velikosti větší než 6 cm je riziko ruptury až 25 % za rok. Neléčená aneurysmata praskají v 90% během 5 let. Většina AA se zvětšuje průměrně o 0,2 až 0,3 cm za rok. Je-li nárůst větší než 0,5 cm během půl roku nebo 1 cm za rok, pak je nutné indikovat intervenční léčbu,“ dodává web.

Příčiny vzniku:

Přesná příčina vzniku AAA není zcela známá, ale existuje několik faktorů, které mohou zvyšovat riziko vývoje této patologie. Mezi hlavní příčiny patří:

 1. Kouření: jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro vznik AAA je kouření. Chemické látky obsažené v cigaretovém kouři mohou poškodit stěnu aorty, což zvyšuje pravděpodobnost vzniku aneuryzmatu.
 2. Věk: stárnutí je dalším faktorem, který zvyšuje riziko AAA. Toto onemocnění se častěji vyskytuje u lidí starších 65 let.
 3. Rodinná anamnéza: pokud máte rodinnou historii AAA, máte vyšší riziko jejího vzniku. Genetické faktory mohou hrát v této souvislosti roli.
 4. Pohlaví: muži mají větší pravděpodobnost vzniku AAA než ženy.
 5. Vysoký krevní tlak: vysoký krevní tlak může zvyšovat tlak na stěnu aorty, což může přispět k jejímu rozšíření.

Příznaky břišního aneurysmatu:

V počátečních stádiích nemusí být AAA doprovázena žádnými příznaky. Jak se však aneuryzma zvětšuje, mohou se objevit následující příznaky:

 1. Bolest břicha: intenzivní a trvalá bolest v břiše nebo na straně může být známkou prasknutí aneuryzmatu, což je akutní stav, vyžadující okamžitou lékařskou pomoc.
 2. Pulsující hrbolatina v břišní oblasti: někdy můžete cítit pulsaci ve svém břiše, což může být způsobeno rozšířením aorty.

Diagnostika:

Diagnostika AAA je zásadní pro prevenci komplikací. Lékař může provádět následující diagnostické testy:

 1. Sonografie břicha: toto je neinvazivní metoda, při které se využívá ultrazvukového vyšetření břišní oblasti k zobrazení a posouzení aortálního aneuryzmatu.
 2. CT angiografie: počítačová tomografie (CT) s kontrastem umožňuje detailní vizualizaci aorty a jejího rozšíření.
 3. Duplexní sonografie: kombinuje ultrazvuk a dopplerovskou techniku k hodnocení rychlosti průtoku krve v aortě.
 4. NMR angiografie: Magnetická rezonance může být použita pro obrazování a posouzení aorty.
 5. Digitální subtrakční angiografie: toto invazivní vyšetření se provádí pomocí rentgenových paprsků a kontrastní látky k zobrazení aorty.

Léčba:

Léčba AAA závisí na velikosti aneuryzmatu a riziku jeho prasknutí. Možnosti léčby mohou zahrnovat:

 1. Pravidelné sledování: malá aneuryzmata mohou být sledována lékařem až do dosažení kritické velikosti.
 2. Endovaskulární oprava: tato minimálně invazivní procedura zahrnuje umístění stent-graftu do aorty, aby se zabránilo dalšímu rozšiřování aneuryzmatu.
 3. Otevřená chirurgie: při velkých nebo rizikových aneuryzmatech může být nezbytná otevřená chirurgická operace na nahrazení postižené části aorty.

Rizikové faktory:

Je důležité si uvědomit, že existuje několik faktorů, které zvyšují riziko vzniku aneuryzmatu břišní aorty. Kromě již zmíněných faktorů patří sem také vysoký cholesterol, obezita, ateroskleróza (tvorba plaků na stěnách tepen), diabet a další kardiovaskulární onemocnění.

DŘÍVE JSME PSALI:

Ischemická choroba srdeční (ICHS): příčiny, symptomy a možnosti léčby

Nikola Macáková — 01. 09. 2023
Pro srdeční svalovinu je důležitý neustálý přísun kyslíku a živin k udržení její funkce a vitality. Tématu se věnoval magazín ...

Aneurysma břišní aorty je vážným zdravotním problémem, který může mít fatální následky, pokud není řádně diagnostikován a léčen. Je důležité podstoupit pravidelná vyšetření a konzultovat se svým lékařem, pokud máte některé z rizikových faktorů nebo pozorujete příznaky spojené s touto chorobou. Včasná diagnóza a léčba mohou zachránit život pacienta a snížit riziko vážných komplikací.

Použité zdroje: symptomy.cz, redakční informace a zdroje,
(redakční text).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu