Důležitý signál vašich očí, který nelze ignorovat: šilhání může ohrožovat váš zrak

Publikuje: David Bárta — 15. 02. 2024
Zdroj: D. Bárta - redakční text
Úvodní stránka » Důležitý signál vašich očí, který nelze ignorovat: šilhání může ohrožovat váš zrak

Šilhání není jen estetickým problémem. Jaké jsou příznaky, příčiny a léčebné možnosti tohoto očního onemocnění?

Čtěte dále a dozvíte se, kdy je nezbytné navštívit odborníka. Tématu se dnes věnovala redakce našeho zdravotnického magazínu s odkazem na uvedené zdroje.

Šilhání, známé také jako strabismus, není pouze estetickým nedostatkem, ale může mít vážné následky na zrakovou ostrost a kvalitu života postižených jedinců. Toto oční onemocnění může postihnout jak děti, tak dospělé, a je důležité včas rozpoznat jeho příznaky a vyhledat léčbu.

Jednotlivé typy strabismu

Konkomitující strabismus – pro tento druh je typická stejná úchylka šilhání ve všech směrech pohledu. Můžeme se s ním setkat nejčastěji u dětí, vyvíjí v prvních dvou letech života,“ uvádí k tématu medicínský portál nemoci.vitalion.cz.

Je způsobený vývojovou vadou během těhotenství nebo porucha senzorických a motorických funkcí oka. Není také výjimkou, že vznikne u dalekozrakého dítěte, které nemá svou vadu upravovanou (korigovanou) brýlemi. Při konkomitujícím strabismu může dojít k tomu, že jedno (eventuálně obě oči) šilhají směrem dovnitř (tak zvaná esotropie), ven (entropie, vzácnější případ) případně nahoru (hypertropie). Inkomitantní strabismus – je šilhání, které je způsobeno špatnou funkcí jednoho nebo více okohybných svalů. Taková porucha může vzniknout buď špatnou inervací svalů, nebo obrnou svalu. Obrna může být jak získaná, tak i vrozená,“ vysvětluje dále web nemoci.vitalion.cz.

Tento typ se vyskytuje především v dospělém věku. Typické je pro něj omezení pohybů očí ve směru postiženého svalu, oko šilhá do různých směrů s odlišnou výchylkou (tím se liší od konkomitujícího strabismu, kde je výchylka ve všech směrech stejná). Lidé si často funkci okohybných svalů nahrazují postavením hlavy, například lehkým úklonem, který nemusí být ani na první pohled vyloženě patrný.

Příčin poruch hybnosti svalů je několik, ale všechny svou složitostí přesahují rámec tohoto textu a pro pochopení dané problematiky jsou zde nepodstatné,“ dodává zdravotnický web nemoci.vitalion.cz.

Příznaky šilhání mohou být různorodé a zahrnují nejen nápadné odchýlení očí, ale i dvojité vidění, bolesti hlavy nebo potíže s koncentrací. Mezi hlavní příčiny šilhání patří genetická predispozice, poruchy svalů oka nebo neurologické problémy.

Navštívit očního lékaře je nezbytné ve chvíli, kdy si všimnete jakýchkoli změn ve směrování vašich očí nebo pokud máte podezření na šilhání. Specialista provede podrobné vyšetření, včetně zrakových testů a zkoumání pohyblivosti očí, aby určil správnou diagnózu a navrhl vhodnou léčbu.

V České republice existuje řada léčebných možností pro šilhání, včetně brýlí, ortoptických cvičení, a v některých případech i chirurgických zákroků. Nicméně, úspěch léčby závisí na individuálních faktorech a v některých případech může být šilhání obtížné zcela vyléčit.

Léčebné možnosti pro šilhání

Strabismus, často označovaný jako šilhání, je oční stav, při kterém oči nejsou správně zarovnány a směřují do různých směrů. Toto oční onemocnění může být přítomno již od narození nebo se může vyvinout později v dětství nebo dospělosti.

1. Brýle a kontaktní čočky:

V některých případech mohou být šilhání způsobeno refrakčními chybami, které lze korigovat pomocí brýlí nebo kontaktních čoček. Tyto optické pomůcky mohou pomoci při zlepšení směrování očí.

2. Ortoptická terapie:

Ortoptická terapie, často nazývaná také jako vizuální terapie, je soubor cvičení a aktivit zaměřených na posílení svalů oka a zlepšení koordinace očí. Tato terapie může být účinná zejména u dětí s mírným a středně těžkým šilháním.

3. Botoxová terapie:

V některých případech může být použita injekce botulotoxinu (Botox) k dočasné relaxaci svalů oka, které způsobují šilhání. Tato metoda se obvykle používá u dospělých pacientů s určitými typy šilhání.

4. Chirurgický zákrok:

Chirurgická operace se často používá pro korekci šilhání, zejména pokud jiné metody nevedly k žádoucímu výsledku. Během operace chirurg odstraní nebo oslabí svaly oka, aby obnovil správnou pozici očí.

Přístup k očnímu lékaři

Je důležité, aby pacienti s podezřením na šilhání navštívili očního lékaře co nejdříve. Specialista provede důkladné vyšetření a diagnostikuje příčinu šilhání, aby mohl navrhnout nejvhodnější léčebný plán.

Šilhání není nevyléčitelný stav, a s vhodnou léčbou a péčí lze dosáhnout zlepšení a obnovení souměrnosti očí. V případě, že se šilhání vyskytne, neváhejte se obrátit na odborníka a zahájit léčbu co nejdříve. S jasným a souměrným pohledem se otevírá nová perspektiva na svět kolem nás.

Rizikové faktory šilhání

Mezi rizikové faktory patří jakékoliv porušení základních podmínek, které musí být splněny tak, aby se vyvinulo plnohodnotné binokulární vidění. To může být například špatný vývoj okohybného systému během těhotenství, rozdílná optická mohutnost očí (například jedno oko může být normální a druhé dalekozraké nebo krátkozraké), špatný rozsah zorných polí, porušená funkce zrakové dráhy a v neposlední řadě poruchy přímo v mozku,“ píše web nemoci.vitalion.cz.

Čeští odborníci zdůrazňují důležitost pravidelných návštěv očního lékaře, zejména u dětí, aby bylo možné včas odhalit a léčit případné oční problémy. Mezi rizikové faktory šilhání patří také nedostatečná péče o oči v raném věku a genetická predispozice.

Jak probíhá léčba?

Léčba šilhání spočívá obecně v:

  • korekci refrakční vady – pomocí brýlí,
  • používání okluzoru – speciální pomůcka, která zakrývá zdravé oko a „přinutí“ tak slabší oko pracovat,
  • operačním zákroku – pouze v odůvodněných případech; operace probíhá v celkové anestezii a chirurg při ní posune úpony nebo zkrátí okohybné svaly

(Poznámka: Doporučí-li lékař užívání okluzoru, je potřeba šilhající oko zakrývat přesně podle jeho pokynů!)

K dosažení optimálního výsledku je nezbytná osvěta, pravidelné kontroly a spolupráce dítěte, potažmo jeho rodičů. Léčba může být zdlouhavá, někdy trvá i mnoho let,“ upřesňuje Národní zdravotnický informační portál (NZIP).

Na koho se mohu obrátit?

Šilhání diagnostikuje a léčí oční lékař (neboli oftalmolog či odborný lékař v oboru oční lékařství). Léčba může probíhat i na odborných klinikách nebo ve specializovaných ambulancích a odděleních v nemocnicích. Do léčebného procesu mohou být zapojeni i ortoptisté,“ doplňuje portál českého ministerstva zdravotnictví nzip.cz.

DŘÍVE JSME PSALI:

Záhadné příznaky světloplachosti: jak je rozpoznat?

David Bárta — 11. 01. 2024
Světloplachost, známá také jako fotofobie, je oční porucha, která postihuje schopnost očí přizpůsobit se změnám osvětlení.

Nejzávažnější komplikací šilhání je tupozrakost, která může vést k trvalému poškození zraku. Proto je důležité nezanedbávat příznaky tohoto očního onemocnění a vyhledat odbornou pomoc co nejdříve. S vhodnou léčbou a péčí mohou pacienti s šilháním dosáhnout zlepšení svého zraku a kvality života.

Použité zdroje: nemoci.vitalion.cz, nzip.cz, mzcr.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu