Epilepsie: záhadná nemoc, která může ohrozit život

Publikuje: Nikola Macáková — 18. 10. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Epilepsie: záhadná nemoc, která může ohrozit život

Epilepsie je neurologické onemocnění, které postihuje miliony lidí po celém světě. Mnohdy vyžaduje rychlou lékařskou péči.

Tato složitá nemoc může mít různé formy a symptomy, a je důležité, abychom si uvědomili, co epilepsie obnáší, jak ji léčit a kdy vyhledat lékařskou pomoc.

Co je epilepsie?

Epilepsie je neurologické onemocnění, které ovlivňuje centrální nervový systém. Lidé s epilepsií mají tendenci zažívat opakující se záchvaty. Tyto záchvaty mohou být způsobeny různými faktory, včetně genetických predispozic, traumatu hlavy nebo infekcí mozku. Epilepsie může postihnout lidi v jakémkoli věku, od dětí po dospělé.

Epilepsie je onemocnění projevující se opakovaným výskytem epileptických záchvatů. Epileptický záchvat je vyvolán náhle vzniklou nerovnováhou mezi excitačními (stimulujícími) a inhibičními (tlumícími) systémy v mozku, tato nerovnováha vede k převaze stimulujících mechanismů a projevuje se záchvatem,“ uvádí k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

Záchvaty dělíme na klinické a subklinické. Klinický záchvat se může projevovat poruchou vědomí, pohyblivosti, citlivosti, kožního čití, změnami ve smyslových funkcích a pozměněnými psychickými projevy.

Subklinický záchvat tyto klinické příznaky neobsahuje, dá se rozpoznat pouze na EEG (elektroencefalografe – vyšetření elektrické aktivity mozku), kde se projeví pozměněnou aktivitou,“ upřesňuje web nemoci.vitalion.cz.

Dále můžeme záchvaty dělit z hlediska původu vzniku na symptomatické a idiopatické. Symptomatické záchvaty vznikají v důsledku strukturálního poškození centrálního nervového systému. U idiopatických záchvatů žádné poškození nebo původ vzniku na dosud dostupných vyšetřovacích metodách rozpoznat nelze,“ dodává zdravotnický web v krátké citaci.

Symptomy epilepsie:

Hlavním znakem epilepsie jsou epileptické záchvaty. Tyto záchvaty mohou mít různé projevy, včetně ztráty vědomí, křečí, zmatenosti a nekontrolovaných pohybů. Každý pacient může mít odlišné symptomy a reakce na záchvaty.

Diagnóza a léčba:

Diagnóza epilepsie zahrnuje lékařské vyšetření, neurologické testy a zobrazovací metody, jako je MRI nebo CT. Léčba epilepsie může zahrnovat léky, jako jsou antikonvulziva, které pomáhají snižovat frekvenci a závažnost záchvatů. V některých případech může být doporučena chirurgická léčba.

Lékaři a lékařské obory:

Epilepsie je obvykle diagnostikována a léčena neurology, kteří se specializují na nervový systém. Pokud jde o léčbu dětí s epilepsií, mohou být zapojeni i dětští neurologové a pediatři. Mnoho pacientů s epilepsií je také pod dohledem psychiatrů a psychologů, protože onemocnění může mít i psychické důsledky.

Rizikové faktory:

Existuje několik faktorů, které mohou zvýšit riziko vzniku epilepsie. Mezi ně patří rodinná anamnéza epilepsie, traumatická poranění hlavy, infekce mozku a některé genetické faktory. Většina lidí s těmito rizikovými faktory však neprojeví epilepsii.

Záchvaty a urgentní medicína:

Některé epileptické záchvaty mohou být ohrožující na život pacienta. Pokud záchvat trvá déle než pět minut, je nutné okamžitě vyhledat zdravotnickou záchrannou službu, protože to může být známka status epilepticus, což je stav vyžadující naléhavou lékařskou péči.

Epidemiologie a typy epilepsie:

Epilepsie se vyskytuje po celém světě a může mít různé formy.

Existuje epilepsie získaná, která se vyvine v důsledku různých faktorů, a také epilepsie vrozená, která je důsledkem genetických predispozic. Epidemiologie epilepsie se různí v závislosti na regionu a populaci, ale celosvětově postihuje miliony lidí.

Epilepsie je komplexní onemocnění, které vyžaduje individuální přístup k diagnostice a léčbě.

Z hlediska pacientů jsou nejzávažnějšími problémy omezení výběru povolání, zákaz řízení všech motorových vozidel (odebrání řidičského průkazu), ztížení výběru partnera, omezení společenského uplatnění a u žen strach z těhotenství. Téměř polovina nemocných je více unavena a stěžuje si na sníženou pozornost následkem vedlejších účinků léčby,“ dodává web vitalion.cz.

Je důležité, aby pacienti a jejich rodiny byli dostatečně informováni o této nemoci a věděli, kdy je třeba vyhledat lékařskou pomoc. S vhodnou (nejen) farmakologickou léčbou a péčí může většina pacientů s epilepsií vést plnohodnotný život.

Použité zdroje: vitalion.cz, nemoci.vitalion.cz, redakční informace a zdroje,
(redakční text.)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání