Hematom: tichý vnitřní boj s následky úrazu

Publikuje: Nikola Macáková — 21. 02. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Hematom: tichý vnitřní boj s následky úrazu

Hematom, tichý společník úrazů, se může vyvinout v závažný zdravotní problém. Poznejte, kdy je čas vyhledat lékařskou pomoc.

„Hematomem se nazývá výron krve z cév nejčastěji po nějakém traumatu, krev se vylévá do tkáně, do podkoží aj. Za hematom lze označit každou modřinu či podlitinu, přesněji však patří označení hematom ke krevnímu výronu v hlubších tkáních a je spojen s otokem,“ uvádí k tématu v úvodu medicínský portál symptomy.cz.

Hematom, známý také jako krevní sraženina v tkáni, jak již bylo zmíněno je odborně definován jako lokální nahromadění krve mimo krevní cévy. Toto nahromadění je důsledkem úniku krve z poškozených krevních cév do okolních tkání, což může vést k otoku a bolesti v postižené oblasti.

Příčiny hematomu

Příčiny hematom, a jak se mohou lišit od mírných až po závažné. Mohou zahrnovat úrazy, jako jsou pády, nárazy, lékařské procedury, nebo mohou být spojeny s určitými zdravotními stavy, které ovlivňují schopnost krve srážet se. Užívání antikoagulantů (léků proti srážení krve) také zvyšuje riziko vzniku hematomu,“ vysvětlují lékaři na webu České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.

Typy hematomů dle lokalizace

Hematomy lze klasifikovat podle jejich umístění v těle. Některé běžné typy zahrnují:

 • Subduralní hematom: nachází se pod tvrdou plenou mozku.
 • Epidurální hematom: mezi lebkou a tvrdou plenou mozku.
 • Intramuskulární hematom: v svalové tkáni.
 • Subkutánní hematom: pod kůží, často viditelný jako modřina.

Diagnostika hematomu

Diagnostika hematomu obvykle zahrnuje fyzikální vyšetření a může být podpořena zobrazovacími technikami, jako jsou rentgen, ultrazvuk, CT (počítačová tomografie) nebo MRI (magnetická rezonance), k určení rozsahu a přesné lokalizace nahromadění krve,“ upřesňují lékaři na webu České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.

Fyziologie hematomu

Povrchový hematom má v počátcích krvavé, někdy až namodralé zabarvení, které je dáno přítomností hemoglobin, jenže je krevním barvivem. V další fázi hematom tmavne vlivem odbourávání hemoglobin na choleglobin a verdoglobin a následně přechází do zelené barvy. V té době dochází k rozpadu hemoglobin a vzniká biliverdin, který hematom zabarví do zelena. Biliverdin je přeměn na žlutohnědý bilirubin,“ vysvětluje portál symptomy.cz, jen dodává, že v dalších dnech dochází ke vstřebání hematomového ložiska, a pokud nedošlo k porušení tkáně – např. protržení kůže, zhojí se zcela bez následků.

Krev, jež opustila cévu, může být dráždit okolní tkáně a vyvolat zánětlivou odezvu, která je provázena bolestí s otokem daného místa,“ upřesňuje medicínský portál.

Léčba hematomu

Léčba se liší podle velikosti, typu a umístění hematomu. V některých případech může být dostatečné konzervativní léčení, jako je odpočinek, aplikace chladu a elevace postižené oblasti. Vážnější případy mohou vyžadovat chirurgický zákrok k odstranění nahromaděné krve nebo k uvolnění tlaku na okolní tkáně.

Velikost hematomu

Krevní výrony mohou dosahovat nejrůznějších rozměrů. Nejmenším z nich je takzvaná petechie, která je charakteristická drobnými červenými tečkami. Druhým stupněm je ekchymóza – v jejím případě dosahuje hematom rozměrů několika centimetrů, zpravidla více než tří. O něco větší je sufúze, přičemž jako nejrozměrnější typ hematomu je označována purpura. Ta je opět charakteristická drobnými tečkami, ty se však tentokrát rozprostírají na o dost větší ploše,“ píše k tématu magazín zdravi.euro.cz, jenž se obdobnému tématu rovněž v minulosti věnoval.

Kdy navštívit lékaře

Je důležité vyhledat lékařskou pomoc, pokud:

 • Hematom rychle roste.
 • Je doprovázený silnou bolestí.
 • Nachází se v blízkosti důležitých orgánů, jako je oko nebo v oblasti hlavy.
 • Objeví se známky infekce, jako je zarudnutí, zvýšená teplota nebo hnisání.

Možná rizika

Neléčený hematom může vést k dalším komplikacím, jako je infekce, tkáňová nekróza, nebo může způsobit tlak na okolní tkáně a orgány, což může mít vážné následky.

Možné komplikace

Mezi potenciální komplikace se řadí vznik otoku a zánětu, přičemž u hematomů nacházejících se uvnitř těla může dojít k poškození orgánů. Existuje riziko, že velké hematomy se stanou terčem bakteriální kolonizace, což z nich činí zdroj infekce. Specificky u mozkových hematomů může docházet k procesu zvanému kolikvace, kdy se hematom promění v tekutinou vyplněný útvar obklopený vlastním pouzdrem, což znesnadňuje jeho vstřebávání. Takový útvar rovněž může být kolonizován bakteriemi. V důsledku toho může pacient vyvíjet septické stavy, které ohrožují život.

Možné komplikace spojené s hematomem sahají od mírných po velmi vážné a mohou záviset na řadě faktorů, včetně umístění hematomu, jeho velikosti a celkového zdravotního stavu postižené osoby. Zde jsou některé z těchto komplikací podrobněji rozepsány:

Lokální Komplikace

 • Otok a zánět: hematomy mohou způsobit zvýšený tlak v postižené oblasti, což vede k otoku. Zánět je běžná reakce těla na poškození a může dále zvýšit bolest a nepohodlí.
 • Bolest: v důsledku tlaku a zánětu může být postižená oblast velmi citlivá a bolestivá, což může omezovat pohyblivost a funkčnost.
 • Infekce: pokud jsou hematomy otevřené nebo pokud dojde k jejich kolonizaci bakteriemi, může se vyvinout infekce. To může vést k dalším zdravotním problémům, včetně potřeby antibiotické léčby nebo chirurgického zákroku.

Systémové Komplikace

 • Poškození orgánů: vnitřní hematomy, zejména ty, které jsou umístěny v blízkosti nebo na orgánech, mohou způsobit jejich dysfunkci. Například hematom v játrech může narušit jeho schopnost zpracovávat toxiny a léky.
 • Kompresní syndromy: hematomy mohou vyvíjet tlak na okolní tkáně a struktury, což může vést k syndromům, jako je kompartmentový syndrom, kdy dochází k omezení krevního oběhu a poškození nervů.

Specifické komplikace u mozkových hematomů

 • Kolikvace: tento proces, kdy hematom „rozbředne“ a promění se v tekutinou vyplněný útvar, může komplikovat léčbu a zotavení. Tyto útvary mohou být odolné vůči vstřebávání a vyžadovat chirurgické odstranění.
 • Zvýšený intrakraniální tlak: mozkové hematomy mohou zvyšovat tlak uvnitř lebky, což může vést k poškození mozkové tkáně, omezení průtoku krve k mozku a v extrémních případech k smrti.
 • Hydrocefalus: uvolnění krve do mozkových komor může blokovat odtok mozkomíšního moku, což vede k jeho hromadění a zvýšení tlaku v hlavě, známému jako hydrocefalus.

Septické stavy

 • Septikémie a septický šok: pokud se infekce z hematomu rozšíří do krevního oběhu, může to vést k septikémii, systémové infekční reakci, která může být smrtelná. Septický šok, vážná forma septikémie, se vyznačuje extrémním poklesem krevního tlaku a orgánovým selháním.

Tyto komplikace podtrhují význam včasného rozpoznání a správné léčby hematoma, aby se minimalizovalo riziko vážných následků. V případě jakýchkoli známek komplikací je důležité co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.

Hématome – Injurie nebo-li podkožní hematom. Zdroj: KoS – Own work / wikiskripta.eu / CC0 (volné dílo)

Co říkají obecně čeští lékaři

Čeští lékaři zdůrazňují význam prevence a včasné diagnostiky hematomu, jako takového. Doporučují pravidelné kontroly u pacientů užívajících antikoagulanty a vyzývají k okamžitému vyhledání lékařské pomoci v případě vážných úrazů nebo pokud se objeví příznaky komplikací.

DŘÍVE JSME PSALI:

Zabiják v rukavicích: co je boxerská zlomenina a jak ji znáte?

Nikola Macáková — 28. 12. 2023
Zlomeniny ruky jsou běžné ve sportu, a boxerská zlomenina je specifickým typem zranění spojeným s vysokým rizikem úrazu na rukách.

Tento článek slouží jako základní přehled a nenahrazuje profesionální lékařskou radu či pomoc. V případě potřeby se vždy obraťte na kvalifikovaného zdravotnického pracovníka či lékaře.

Použité zdroje: symptomy.cz, zdravi.euro.cz, csth.cz
redakční informace a zdroje – redakční text *

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu