Hydrokéla: jak vodní kýla může ohrozit mužské zdraví

Publikuje: Nikola Macáková — 22. 04. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Hydrokéla: jak vodní kýla může ohrozit mužské zdraví

Hydrokéla může zůstat nepovšimnuta, dokud nezpůsobí vážné komplikace. Kdy je čas vyhledat lékařskou pomoc?

Hydrokéla (vodní kýla) je způsobena nahromaděním tekutiny v obalech varlete. Nejčastěji vzniká pomalu, v průběhu měsíců a let, a její původ není zcela jasný – vzniká nejspíše jako projev nepoměru mezi produkcí a vstřebáváním tekutiny mezi obaly varlete. Hydrokéla ale může vzniknout i rychle, kdy se objeví jako doprovodný příznak zánětu či poranění. Hydrokéla obvykle postihuje muže starší 40 let, může se ale vyskytnout i u dětí, kde je důsledkem přetrvávajícího spojení mezi šourkem a dutinou břišní. Může také vzniknout po operacích v třísle, například po operaci kýly nebo varikokély,“ píše v úvodu k danému onemocnění cus.cz.

Co je to hydrokéla?

Hydrokéla se vyskytuje, když se mezi vrstvami tunica vaginalis, což je tenký obal obklopující varlata, shromáždí serózní tekutina. Tento jev může vést k otoku šourku, který je často viditelný jako asymetrické zvětšení na jedné nebo obou stranách. Hydrokéla může být buď vrozená, což znamená, že se vyvíjí už u plodu a je patrná krátce po narození, nebo získaná, vznikající v důsledku zánětu, úrazu, infekce, nebo jako sekundární jev u jiných onemocnění varlat.

DŘÍVE JSME PSALI:

Rakovina varlat: mužský strach před temnotou

Nikola Macáková — 12. 04. 2024
Ztráta mužnosti je bolestivá. Rakovina varlat, tichý zabiják, který svou přítomnost neukazuje snadno.

Příčiny a příznaky

Primární příčiny hydrokély nejsou vždy jasné, zejména u vrozené formy. U získaných hydrokél může být příčinou zánět, úraz, infekční onemocnění jako je příušnice, nebo obstrukce v lymfatickém systému. Hlavním příznakem hydrokély je zvětšení šourku, které je obvykle bezbolestné. Někteří pacienti mohou zaznamenat pocit těžkosti nebo nepohodlí v postižené oblasti.

Myslím, že mám hydrokélu, co mám dělat?

Jakákoli změna v oblasti šourku by měla být vyšetřena urologem. Urolog kromě vyšetření varlat pohmatem provede i ultrazvukové vyšetření, které potvrdí tuto diagnózu. Současně vyloučí, zda se nejedná o doprovodný příznak jiného závažnějšího onemocnění,“ uvádí dále zdravotnický portál cus.cz.

Léčba hydrokély

Léčba hydrokély se liší v závislosti na příčině, věku pacienta a přítomnosti příznaků. U malých dětí může hydrokéla často zmizet sama během prvního roku života bez zásahu. U dospělých, pokud hydrokéla nezpůsobuje bolest ani jiné problémy, může být doporučeno pouze pravidelné sledování. V případě velkých nebo bolestivých hydrokél je často volbou chirurgický zákrok, který se provádí ambulantně a zahrnuje odstranění nahromaděné tekutiny.

Podle zveřejněných informací medicínského portálu symptomy.cz nejdříve musí být pohmatem a ultrazvukem zjištěna vždy hlavní příčina. Hydrokéla není obvykle léčena, ale pacient je i nadále sledován. Pokud však tato vada obtěžuje, lze tekutinu nebo i vzniklou hydrokélu zcela odsát, i když mnohdy musí být tento zákrok znovu opakován. Další možností léčby je chirurgické uzavření celého otvoru v břišní dutině, kterou tekutina stále proniká dovnitř. Tento zákrok se provádí buď v celkové, nebo spinální anestezii. Nejprve se provede incize (naříznutí kůže na příslušné straně šourku), poté se otevře vak šourku a tekutina se vypustí. Aby se zabránilo recidivám, provádí se resekce co největší části vaku a na závěr se sešijí zbývající okraje vstřebatelným stehem a poté celé operační rány.

Kdy navštívit lékaře

Čeští lékaři doporučují vyhledat urologa, specialistu na močový a reprodukční systém, pokud dojde k jakékoliv změně ve velikosti šourku, zejména pokud je doprovázena bolestí nebo jinými symptomy, jako je horečka nebo zarudnutí. Rychlá lékařská intervence je klíčová pro vyloučení vážnějších stavů, jako jsou infekce, nádory nebo kýly.

Možné zdravotní komplikace

Pokud není hydrokéla léčena, může dojít k řadě komplikací. Ty zahrnují infekce, ztrátu krevního oběhu do varlat, což může vést k atrofii varlete a neplodnosti. V extrémních případech může chronický tlak způsobit trvalé poškození tkáně.

Vodní kýla je sice často bezbolestná, ale její přítomnost může být známkou podkladového zdravotního problému. Proto je důležité, aby muži dbali na jakékoli změny a nepodceňovali potenciální rizika. Pravidelné lékařské prohlídky a včasná diagnóza mohou pomoci předejít vážným zdravotním komplikacím.

Z historie

Historie hydrokély, stejně jako mnoha dalších zdravotních stavů, je ponořena do hlubin medicínské praxe, která sahá až do starověku. Hydrokéla neboli vodní kýla, je stav, který byl známý a popisovaný již starověkými lékaři, jako byli Hippokratés a Galénos. Tito lékaři patří k prvním, kteří poskytli podrobný popis tohoto onemocnění.

Hippokratés (cca 460–370 př. n. l.)

Hippokratés, často označovaný jako „otec medicíny“, popsal mnoho různých onemocnění a jejich léčbu, včetně hydrokély. Ve svých spisech poskytl podrobné popisy různých typů otoků šourku, které mohly zahrnovat i případy hydrokély. Hippokratés zdůrazňoval důležitost pozorování a klinické diagnózy, což naznačuje, že jeho přístupy k hydrokéle byly primárně založeny na fyzickém vyšetření.

Galénos (129–216 n. l.)

Dalším významným lékařem, který se zabýval hydrokélou, byl Galénos, římský lékař a filozof řeckého původu. Galénos rozvinul Hippokratovu teorii tělních tekutin a aplikoval ji na různé stavy, včetně hydrokély. Galénosovy spisy o anatomii a fyziologii měly hluboký vliv na pozdější lékařské poznání a zůstávají referenčním bodem pro mnoho pozdějších studií o hydrokéle.

Středověk a renesance

V období středověku a renesance bylo lékařské poznání o hydrokéle dále rozvíjeno v rámci evropských medicínských škol. V této době se objevují pokročilejší chirurgické techniky k léčbě hydrokély, včetně prvních pokusů o chirurgické drenáže nahromaděné tekutiny. Lékaři jako Ambroise Paré (1510–1590) přispěli k modernizaci chirurgického přístupu a metod léčby hydrokély.

19. století

V 19. století došlo k dalšímu rozvoji v oblasti chirurgické léčby hydrokély. V této době byla hydrokéla již dobře známá a rozlišená od jiných podobných stavů, jako jsou kýly. Lékaři a chirurgové experimentovali s různými metodami odstranění tekutiny a minimalizace recidiv. Přístupy zahrnovaly jehlou prováděné aspirace tekutiny až po chirurgické resekce obalu varlete.

DŘÍVE JSME PSALI:

Bolest varlat: co by měl každý muž vědět o možných příčinách

David Bárta — 04. 01. 2024
Bolest varlat je potenciálně alarmujícím stavem, který vyžaduje pozornost a péči.

Moderní doba

Ve 20. století a pokračující do dneška, medicínský výzkum a technologický pokrok výrazně zlepšily diagnostiku a léčbu hydrokély. Ultrazvukové vyšetření, které se stalo běžně dostupné v druhé polovině 20. století, umožňuje přesnější diagnostiku hydrokély a lepší plánování její léčby. Chirurgické techniky byly dále rafinovány, včetně laparoskopických a minimálně invazivních operací, které snižují riziko komplikací a urychlují rekonvalescenci pacientů.

Takto se tedy po staletí vyvíjely poznatky o hydrokéle, od prvních popisů ve starověku až po moderní chirurgické a diagnostické metody, které dnes umožňují efektivní a bezpečnou léčbu tohoto onemocnění.

Použité zdroje: symptomy.cz, cus.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu