Hypertrofická kardiomyopatie: co je třeba vědět

Publikuje: Nikola Macáková — 17. 11. 2023
Zdroj: Nikola Macáková - a kolektiv (redakční text)
Úvodní stránka » Hypertrofická kardiomyopatie: co je třeba vědět

Hypertrofická kardiomyopatie (HKMP) je onemocnění srdce, které se projevuje neobvyklým ztluštěním srdeční svaloviny, především v levé komoře.

Toto zvětšení svalové hmoty může vést k narušení normálního srdečního rytmu a funkce, což může způsobit různé srdeční problémy.

V úvodu je třeba objasnit a definovat termín kardiomyopatie. Kardiomyopatie je definována jako primární onemocnění srdeční svaloviny ( dále uváděna jako myokard), které je provázeno především poruchou srdeční funkce. Porucha srdeční funkce spočívá především v snížení schopnosti kontrakce nebo dilatace myokardu. Kardiomyopatie se dělí podle převažujících změn na hypertrofickédilatační a restrikční. Všechny tři typy kardiomyopatií mají společné některé rysy, především je to zvýšení tlaku v srdečních komorách v průběhu a na konci srdeční diastoly,“ uvádí k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

„Srdeční diastola je období srdečního cyklu ( srdeční revoluce), při které je uvolněna a roztažena svalovina srdeční. V diastole je rovněž otevřena komunikace mezi síněmi a komorami ( tzv. cípaté chlopně jsou otevřeny). Ze síní pak do komor proudí krev. Jenže v komorách je větší tlak v důsledku kardiomyopatie než je obvyklé. Tento zvýšený tlak se propaguje zpět do síní a přes ně do žilního řečiště. Postižení levé komory je pravidelné, proto i levá síň je zvětšená,“ dodává medicínský web v krátké citaci.

Příznaky

Hypertrofická kardiomyopatie může zůstávat po léta bez povšimnutí, protože zpočátku obvykle nezpůsobuje žádné obtíž. Mezi nejčastější příznaky patří:

  • Obtížné dýchání při námaze nebo, v pokročilých případech, i v klidu
  • Snížení fyzické výkonnosti
  • Pocit slabosti
  • Bolest na hrudi
  • Únava, zejména při námaze

Léčba

Léčba hypertrofické kardiomyopatie se liší podle individuálních potřeb a závažnosti onemocnění. To může zahrnovat léky na řízení srdečního rytmu a symptomy, jako jsou beta-blokátory nebo antiarytmika. U některých pacientů může být nutný chirurgický zákrok, jako je septální myektomie, aby se odstranila překážka průtoku krve. Na ochranu srdeční svaloviny a prevenci závažných poruch rytmu se podávají léky, jako jsou ACE-Inhibitory a beta-blokátory,“ uvádí k danému onemocnění web stefajir.cz.

Lékařský obor

Hypertrofickou kardiomyopatii léčí obor Interna – Kardiologie.

Kdy navštívit lékaře

Pokud se objeví některé z následujících příznaků, musí být okamžitě kontaktován kardiolog,“ uvádí zdravotnický web srdickari.cz a dodává, že HCM může mít vliv na:

  • srdeční komory (komory nečerpají dostatek krve. Jsou pro to 2 důvody: komory jsou menší kvůli zesíleným stěnám a zmenšený sval musí pracovat daleko vydatněji a nemůže „odpočívat“ v intervalech, které jsou u zdravého srdce.)
  • mezikomorovou přepážku (zesílení) – z toho plyne, že vstup do aorty je užší a to má za následek proudění menšího množství krve
  • srdeční sval (zbytnění) – má za následek nedostatečnou funkčnost chlopně. V důsledku  se může stát, že mitrální chlopeň přestane správně fungovat.
  • srdeční tep – arytmie

U mladých lidí nemusí být HCM hned odhalena. Záleží, kde a jak je srdce HCM postihnuto a jak zbytnělý je srdeční sval. Příznaky se mohou objevit během života a mohou být následovné:

–          dušnost

–          únava

–          bolest na hrudi

–          bušení srdce (arytmie – způsobeno rychlým srdečním tepem)

–          závratě a omdlévání

DŘÍVE JSME PSALI:

Přibývá pacientů, kteří mají více nemocí současně

Nikola Macáková — 02. 11. 2023
Experti na léčbu onemocnění vnitřních orgánů – internisté – stárnou a mladí lékaři jejich řady v plné výši nedoplňují.

Co říkají lékaři a odborníci

„Lékaři a odborníci uvádějí, že hypertrofická kardiomyopatie je jedním z nejčastějších druhů kardiomyopatií s četností 1:500. Je také jednou z nejfrekventovanějších příčin náhlého úmrtí mladých jedinců a sportovců. Onemocnění se může projevit kdykoliv v průběhu života jedince,“ uvádí odborníci na webu is.muni.cz v strukturovaném PDF.<<

Proč srdce začne růst

Příčinou zbytnění srdce je geneticky podmíněné nesprávné složení bílkovin tvořících srdeční tkáň. Ta není plně výkonná a dostatečně nefunguje. Organismus se snaží o nápravu a snaží se vytvořit víc tkáně, aby tím vykompenzoval její horší kvalitu. „Nejčastějším obdobím, kdy dochází ke zbytnění srdeční tkáně, je období růstu  – puberta. Tehdy dochází k případné manifestaci onemocnění, ale je také největší riziko vzniku náhlé smrti. Bohužel asi u poloviny pacientů je náhlá smrt jejím prvním příznakem postižení. Proto se musíme soustředit na vyhledávání této nemoci především v rodinách již postižených pacientů,“ podotýká kardiolog na medicínském webu ordinace.cz.

Nemoc se může poprvé projevit až náhlou zástavou srdce, která bohužel nezřídka končí smrtí.

Rizikové faktory hypertrofické kardiomyopatie

Onemocnění je vrozené, vzniká v důsledku mutace několika genů.

Prevence hypertrofické kardiomyopatie

Z důvodu, že se jedná o vrozené onemocnění, žádná prevence neexistuje.

Věkové skupiny

Hypertrofická kardiomyopatie se může objevit již v kojeneckém věku, ale obvykle příznaky nastupují až ve věku mezi 30 a 50 let. Každý rok se vyskytnou dva až tři nové případy na 100 tisíc lidí. U mužů se vyskytuje častěji než u žen.

Důležité závěrem

Obecně platí, že pacienti s tímto onemocněním by se měli vyhýbat sportu a zátěžovým situacím.

Použité zdroje: nemoci.vitalion.cz, stefajir.cz, srdickari.cz, is.muni.cz, ordinace.cz, dále redakční informace a zdroje,
(redakční text –  Nikola Macáková), odborná konzultace MUDr. J. Matějovský

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu