Jedinečnost v každém projevu: co je autismus?

Publikuje: David Bárta — 16. 10. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Jedinečnost v každém projevu: co je autismus?

Autismus: tajemný svět mozku. Přečtěte si o této neurovývojové poruše a způsobech, jak jí porozumět a pomoci postiženým.

Tématu se dnes věnoval magazín ZdravíŽivot.cz s tím, že autismus je komplexní neurovývojové onemocnění, které ovlivňuje komunikaci, sociální interakce a chování jedince. Toto téma je stále více v popředí veřejného povědomí, ale zůstává obklopeno mnoha otazníky a mýty. V tomto redakčním článku se podíváme na to, co autismus znamená, jaký lékařský obor se mu věnuje, kdy a za jakých okolností bychom měli vyhledat odbornou pomoc, jaký je význam včasné diagnózy, a co víme o léčbě tohoto onemocnění.

Autismus je závažné postižení dětského mentálního vývoje. Název autismus pochází z řeckého „autos“, což znamená sám nebo já. Toto onemocnění se ve většině případů diagnostikuje již v dětství. Dítě má problémy s vývojem řeči, nedokáže správně reagovat na přijímané informace, není schopno vytvářet normální lidské vztahy a projevuje se stereotypními vzorci chování,“ uvádí k tématu web nemoci.vitalion.cz.

Autismus je bohužel nevyléčitelný, ale terapie a pomoc rodiny opravdu pomáhá učit se novým věcem. Mnoho lidí s autismem tak žije spokojený a šťastný život.
V České republice se uvádí 15-25 případů autismu na 10 000 narozených dětí, což přibližně znamená narození 200 dětí s autismem ročně,“
dodává v krátké citaci medicínský web.

Co je autismus?

Autismus je neurovývojové onemocnění, které ovlivňuje, jak mozek zpracovává informace a jaké dovednosti se rozvíjejí. Jedná se o tzv. poruchu autistického spektra, což znamená, že existuje široká škála projevů a závažnosti tohoto onemocnění. Někteří jedinci mohou být velmi omezeni ve svých sociálních dovednostech a komunikaci, zatímco jiní mohou mít jen mírné obtíže.

Kdo se věnuje autismu?

Autismus je oblastí, kterou zkoumá a léčí mnoho odborníků, včetně dětských neurologů, psychiatrů, psychologů, logopedů a pedagogů. Diagnóza a léčba autismu vyžadují multidisciplinární přístup, protože se jedná o komplexní poruchu, která ovlivňuje mnoho aspektů života jedince.

Kdy a za jakých okolností navštívit lékaře?

Pokud máte podezření, že vaše dítě nebo někdo ve vašem okolí trpí autismem, je důležité co nejdříve vyhledat odbornou pomoc. První příznaky se často objevují v raném dětství, a tak je důležité nezanedbávat signály, jako jsou potíže s komunikací, opakování určitých činností, potíže s očním kontaktem a obtíže v sociálních interakcích. Čím dříve je diagnóza stanovena, tím rychleji lze zahájit vhodnou terapii.

Včasná diagnóza a léčba

Včasná diagnóza autismu je klíčová pro zahájení vhodné léčby. Terapie a podpora mohou zahrnovat behaviorální intervence, logopedii, psychoterapii a další metody, které pomáhají jedinci rozvíjet dovednosti potřebné pro lepší sociální interakce a komunikaci.

Projevy autismu a rizikové faktory

Projevy autismu se mohou lišit, ale některé běžné rysy zahrnují potíže s verbální a neverbální komunikací, potíže s empatií a sociálními interakcemi, a často i opakování určitých činností nebo obav z jakýchkoli změn v rutině. Rizikové faktory zahrnují genetickou predispozici, předčasný porod, vystavení některým toxickým látkám během těhotenství a některé infekční nemoci.

Celkově je autismus složitým a individuálním onemocněním, ačkoli stále neexistuje žádný zázračný lék, může vhodná terapie a podpora zlepšit kvalitu života jedince s touto poruchou. Je důležité zvýšit povědomí o autismu, snižovat stigmatizaci a poskytovat rodinám postižených jedinců dostatečnou podporu a poradenství.

Přístup k jedincům s autismem by měl být založen na empatii, respektu a porozumění. Zde je několik základních zásad, jak se chovat a přistupovat k nim:

  1. Empatie a trpělivost: buďte empatickými a trpělivými. Chápejte, že osoba s autismem může mít potíže s komunikací a sociálními interakcemi, a proto může trvat déle, než se dostanete na stejnou vlnovou délku.
  2. Respektujte individuální potřeby: každý jedinec s autismem je jedinečný, a tak je důležité respektovat jeho individuální potřeby a preference. Co funguje pro jednoho člověka, nemusí fungovat pro druhého.
  3. Zachovejte konzistenci: pomáhejte vytvořit konzistentní a strukturované prostředí, což může pomoci zmenšit úzkost u osob s autismem.
  4. Zjistěte, jaký komunikační styl preferují: někteří jedinci s autismem mohou preferovat vizuální komunikaci nebo písemnou formu komunikace. Respektujte jejich preference a učte se jim efektivně komunikovat.
  5. Buďte otevření výcviku a vzdělávání: vzdělávejte se o autismu a jeho různých projevech. To vám pomůže lépe porozumět potřebám a zkušenostem osob s autismem.
  6. Poskytněte podporu: osoby s autismem mohou potřebovat různé druhy podpory, ať už jde o terapii, vzdělávání, nebo podporu v každodenním životě. Buďte ochotni poskytovat podporu podle potřeb.
  7. Snižte senzorické podněty: někteří lidé s autismem jsou citliví na senzorické podněty, jako jsou světlo, zvuky, nebo dotek. Snažte se jim vytvořit prostředí, které jim umožní snížit senzorické přetížení.
  8. Zajímavost a respekt k jejich zájmům: mnoho osob s autismem má silné zájmy a dovednosti. Berte tyto zájmy vážně a podporujte je.
  9. Vytvořte inkluzivní prostředí: v pracovním a školním prostředí i v komunitě prosazujte inkluzi, kde jsou osoby s autismem vítány a respektovány.
  10. Komunikujte jasně a srozumitelně: při komunikaci s osobou s autismem používejte jednoduché a jasné věty. Vyhněte se obrazným výrazům a dávejte prostor pro otázky a ujištění se, že byli porozuměni.
DŘÍVE JSME PSALI:

ADD – porucha pozornosti: ztracení se v myšlenkách

Nikola Macáková — 11. 09. 2023
Porucha pozornosti bez hyperaktivity, často označovaná jako ADD (Attention Deficit Disorder), je neurobiologickým onemocněním.

Základním pravidlem je, že přístup ke každé osobě s autismem by měl být individuální a respektovat jejich jedinečné potřeby a preference.

Společnost by měla podporovat výzkum a investovat do zlepšení diagnózy a léčby tohoto onemocnění, aby se poskytla naděje a světlo pro ty, kteří žijí s autismem.

Použité zdroje: nemoci.vitalion.cz, internet (Al), redakční informace a zdroje,
(redakční text).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu