Kdy bolest hlavy znamená více: průvodce pro každého

Publikuje: Nikola Macáková — 21. 10. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Kdy bolest hlavy znamená více: průvodce pro každého

Prozkoumejte různé typy bolestí hlavy a jejich příčiny. Co vše vám bolest hlavy může říct o vašem zdraví.

Bolest hlavy z obecného hlediska je běžným problémem, ale mnoho lidí netuší, že existuje mnoho různých typů bolesti hlavy, které vyžadují specifický přístup k diagnostice a léčbě. Primární bolesti hlavy, jako je migréna, tenzní bolest, cluster headache a chronická paroxysmální hemikranie, jsou spojeny s nervovým systémem a obvykle vyžadují odbornou neurologickou péči.

Bolest hlavy je velmi častým příznakem mnohých často i systémových (celotělových) onemocnění. Svou přítomností nejen obtěžují pacienta, ale způsobují také změny psychického stavu (deprese, apatie, agresivita, atd.),“ uvádí k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

„Bolesti hlavy můžeme rozdělit na primární a sekundární a tzv. kraniální neuralgie. Primární (idiopatické) bolesti nejsou projevem nějakého dalšího onemocnění a jejich příčina je velmi často ne zcela objasněna. Sekundární (symptomatické) bolesti jsou příznakem onemocnění nejen v oblasti hlavy. Kraniální neuralgie jsou bolesti spojené s průběhy hlavových nervů,“ dodává v krátké citaci medicínský web.

Léky a bolest, proč?

Nadužívání léků může také způsobit bolesti hlavy, což vyžaduje opatrnost a léčbu. Vedle primárních bolestí hlavy mohou bolesti hlavy také vzniknout po úrazech hlavy, včetně akutních a chronických bolestí. Diagnostickými prostředky zahrnují CT mozku a další metody.

Bolest hlavy může být také spojena s cévními onemocněními, nitrolebními poruchami, vysokým krevním tlakem, infekcemi, chemickými látkami a onemocněními v různých částech těla. Různé obory, včetně neurologie, ORL, oftalmologie a stomatologie, se podílejí na diagnostice a léčbě těchto stavů.

Klíčem k léčbě bolesti hlavy je identifikace přesné příčiny a lokalizace bolesti, které jsou závislé na senzitivních vláknech hlavových nervů. Neuralgie trigeminu, známá také jako neuralgie V. hlavového nervu nebo neuralgie trojklaného nervu, je dalším složitým stavem, který vyžaduje specializovanou péči od neurologů a neurochirurgů.

1. Migréna – Neurologie:

Migréna je komplexní neurologické onemocnění, které se projevuje opakujícími se silnými bolestmi hlavy.

Tyto bolesti mohou být doprovázeny dalšími příznaky, jako jsou nauzea, zvracení, citlivost na světlo a zvuk. Migréna může trvat několik hodin až několik dní. Příčina migrény není zcela jasná, ale genetické faktory a změny v cévním systému mozku hrají klíčovou roli. Léčba migrény zahrnuje prevenci a symptomatickou terapii, včetně léků a změn životního stylu.

2. Tenzní bolest (tenzní cefalea) – Neurologie, Psychiatrie:

Tenzní bolesti hlavy, známé také jako tenzní cefalea, jsou charakterizovány tupými nebo stlačujícími bolestmi hlavy, které mohou trvat hodiny až dny. Tyto bolesti obvykle postihují oblast čela, spánků a krku. Stress a úzkost mohou hrát důležitou roli v jejich výskytu. Léčba zahrnuje uklidnění, změny životního stylu a případně léky proti bolesti.

3. Cluster Headache – Neurologie:

Cluster headache, někdy nazývaná „suicidální bolest hlavy,“ je vzácný, ale intenzivní druh bolesti hlavy.

Charakteristické jsou krátké, extrémně bolestivé záchvaty bolesti, které se vyskytují v cyklech, obvykle v noci. Tyto bolesti mohou být tak intenzivní, že pacienti nezřídka vyžadují urgentní lékařskou péči. Léčba cluster headache zahrnuje různé léky, včetně kyslíkové terapie a specifických léků proti bolesti.

4. Chronická paroxysmální hemikranie – Neurologie:

Chronická paroxysmální hemikranie je dalším vzácným typem bolesti hlavy, který se projevuje jako krátké, extrémně bolestivé záchvaty, obvykle na jedné straně hlavy. Tyto záchvaty mohou nastat několikrát denně. Příčina tohoto onemocnění zůstává neznámá. Léčba zahrnuje specifické léky, které mohou pomoci zmírnit intenzitu a frekvenci těchto bolestí.

Tato čtyři primární onemocnění hlavy jsou komplexní a vyžadují individuální přístup k diagnostice a léčbě. Neurologové a další specialisté hrají klíčovou roli v poskytování péče pacientům trpícím těmito obtížemi.

Další primární bolesti:

Kromě již zmíněných primárních bolestí hlavy, jako jsou migréna, tenzní bolest, cluster headache a chronická paroxysmální hemikranie, existují další primární bolesti hlavy, které nemají žádnou jinou zřejmou příčinu. Tyto bolesti zahrnují různé typy, jako je klasterová bolest, hemikranie nebo hormonální bolesti hlavy. Každý z těchto typů má své specifické charakteristiky a vyžaduje konzultaci s neurologem.

Sekundární bolesti hlavy:

Sekundární bolesti hlavy jsou ty, které vznikají jako reakce na jiný zdravotní problém nebo onemocnění. Mohou být spojeny s cévním onemocněním mozku, nitrolebními poruchami, vysokým krevním tlakem (arteriální hypertenzí), infekcemi, nebo chemickými látkami. Například, bolesti hlavy mohou být důsledkem cévního křečení, nádoru mozku, nebo meningitidy. Diagnostika a léčba sekundárních bolestí hlavy závisí na přesné příčině, což může vyžadovat široké spektrum specialistů, jako jsou neurologové, neurochirurgové, internisté a další.

Bolesti hlavy po úrazech, tzv. bolest poúrazová:

Bolest hlavy po úrazu hlavy může vzniknout v důsledku traumatického poškození mozku, lebky nebo krku. Toto onemocnění může zahrnovat jak akutní, tak i chronické bolesti hlavy. Příčiny mohou být různé, včetně otřesu mozku, zlomenin lebky, nebo poúrazových komplikací. Tito pacienti často vyžadují komplexní diagnostiku, včetně neurologických a traumatologických vyšetření, včetně CT mozku, MRI a dalších obrazových metod.

Bolest hlavy z nadměrného užívání léků

Nadbytečné užívání léků může způsobit různé druhy bolestí hlavy, které jsou často nazývány jako léková indukovaná bolest hlavy nebo bolest hlavy z tzv. přeléčení. Tento stav může nastat v několika scénářích:

  1. Rebound bolest hlavy: tento typ bolesti hlavy je způsoben nadměrným užíváním léků proti bolesti, zejména léků obsahujících kofein, paracetamol, aspirin nebo nesteroidní antiflogistika (NSAID). Po nadměrném užívání těchto léků může dojít k paradoxní reakci, kdy bolest hlavy se zvyšuje a stává se chronickou. Léčba tohoto stavu zahrnuje postupné odvykání od léků a alternativní metody boje s bolestí.
  2. Léková migrena: nadměrné užívání některých léků, zejména triptanů a ergotaminů, může vést k vzniku lékové migrény. Tato forma migrény se objevuje po odvykání od těchto léků a může být závažnější než obvyklá migréna. Léčba zahrnuje odvykání od těchto léků a alternativní terapie migrény.
  3. Medikamentózní hypertenze: nadměrné užívání některých léků může zvýšit krevní tlak a způsobit bolesti hlavy. To se často týká léků obsahujících pseudoefedrin, amfetaminy nebo glukokortikoidy.
  4. Bolesti hlavy z nadměrného užívání jiných léků: opět i v tomto případě nadměrné užívání různých léků / v různých kombinacích, včetně antidepresiv, sedativ a hypnotik, může také způsobit bolesti hlavy jako vedlejší účinek.

Pokud máte podezření, že trpíte bolestí hlavy z nadměrného užívání léků, je důležité konzultovat to s lékařem.

Lékař může navrhnout postupné odvykání od léků a předepsat alternativní metody kontroly bolesti nebo jinou léčbu, která vám může pomoci zmírnit potíže. Je důležité dodržovat pokyny lékaře a pečlivě spravovat užívání léků, abyste minimalizovali riziko lékové indukované bolesti hlavy.

Bolest hlavy je komplexní problém s různými příčinami a projevy.

Je důležité, aby lékaři přesně identifikovali typ bolesti a příčinu, aby mohli pacientům poskytnout nezbytnou léčbu a úlevu. Specializovaní lékaři, jako jsou neurologové a traumatologové, jsou klíčem k poskytování péče pacientům trpícím bolestmi hlavy z různých příčin.

Bolest hlavy – grafické zobrazení. Zdroj: Injurymap – InjuryMap / CC BY 4.0

Neuralgie trigeminu (neuralgie V. hlavového nervu, neuralgie trojklaného nervu)

Rozlišuje se forma primární a sekundární. U primární neuralgie je až v 90 % případů utlačován kmen trojklaného nervu cévou (často a.cerebelli superior) a vzniká tzv. neurovaskulární konflikt. Vyskytuje se v produktivním věku a ve stáří.

Příznakem je několik sekund trvající záchvat velmi intenzivní bolesti v oblasti inervované druhou a třetí větví trojklaného nervu (oblast oka, dolní čelisti a tváře).

Záchvaty se opakují až několikrát za den. Lze nalézt tzv. spouštěcí zónu, což je okrsek na sliznici dutiny ústní nebo na kůži v inervované oblasti, jehož podrážděním se vyvolá záchvat. Stimulem může být dotyk nebo i jen vítr, mluvení. Záchvat se projevuje jako bolestivý stah mimického svalstva tzv. bolestivý tik. Pacienti mají problémy s jídlem, mytím a přidávají se tím k nemoci i problémy sociální a psychické.

V medikamentózní terapii se užívá karbamazepin, gabapentin, hydantoiny, neuroleptika, antidepresiva.

Pokud medikamenty nepomáhají, lze přejít k neurochirurgické léčbě, při které se mezi kmen nervu a cévu vloží teflonová destička (mikrovaskulární dekomprese). Také je možný zákrok pomocí gamma-nože (stereotaktická radiochirurgie). Dříve hojně používaná metoda s použitím glycerolu (retrogasserská glycerolová rhizotomie) se již užívá méně.

Sekundární neuralgie trigeminu vzniká při dráždění nervu jinými chorobnými procesy.

Nejčastější je postherpetická neuralgie (po prodělaném pásovém oparu), neuralgie při zánětech dutin, neuralgie způsobená chorobami dutiny ústní (zuby, postižení čelistního kloubu). U sekundární neuralgie není spouštěcí zóna, není bolestivý tik, mohou být postiženy všechny tři větve trojklaného nervu. Bolest má spíše trvalejší a méně záchvatovitý charakter. V terapii je nedůležitější nalezení a odstranění vyvolávající příčiny neuritidy.

DŘÍVE JSME PSALI:

Malátnost: příčiny, příznaky a léčba

David Bárta — 12. 09. 2023
Malátnost, známá také jako chronická únava, je stav, který může výrazně ovlivnit kvalitu života jedince.

Vzácnější neuralgie: neuralgie glosofaryngeální, neuralgie ganglii geniculi, okcipitální neuralgie Všechny tyto neuralgie mají obdobné příznaky a terapii jako neuralgie trojklaného nervu. Liší se lokalizací bolesti podle průběhu příslušných nervů.

V případě dlouhotrvající či časté bolesti hlavy je důležité kontaktovat svého praktického lékaře nebo odborníka, aby se určila přesná příčina a zahájila správná léčba.

Použité zdroje: nemoci.vitalion.cz, wikiskripta.eu, redakční informace a zdroje,
(redakční text).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu