Když tlukot srdce skrývá nebezpečí: aneurysma hrudní aorty

Publikuje: Nikola Macáková — 01. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková & MUDr. Ján Matějovský - redakční článek
Úvodní stránka » Když tlukot srdce skrývá nebezpečí: aneurysma hrudní aorty

Aneurysma hrudní aorty: tichý zabiják. Odhalte skryté nebezpečí včas, abyste předešli fatálním důsledkům.

Aneurysmata hrudní aorty tvoří celou čtvrtinu aneurysmat aorty a muže i ženy trápí stejně často. Běžný průměr vzestupné hrudní aorty u mužů je 3,9 cm a u žen do 3,7 cm, sestupná hrudní aorta u mužů má 3,0 cm a u žen 2,6 cm,“ uvádí v úvodu k tématu medicínský portál symptomy.cz.

Aneurysma se může vyskytovat v kterékoliv části hrudní aorty, a může být postihnuto i více částí, nebo celá. Aneurysma hrudní aorty může způsobit rozpad nebo zničení sousedních struktur a také může vést k prasknutí nebo tromboembolismu,“ vysvětluje dále medicínský portál.

Aneurysma hrudní aorty, jak již bylo zmíněno patří mezi závažné zdravotní stavy, které mohou dlouho zůstat skryté, ale jejichž následky mohou být fatální. Jedná se o abnormální rozšíření stěny hrudní části aorty, hlavní tepny vedoucí od srdce. Toto onemocnění může postihnout kohokoli, avšak nejčastěji jsou v riziku starší lidé, kuřáci, nebo jedinci s určitými genetickými predispozicemi.

Diagnostika aneurysmatu spočívá především ve využití zobrazovacích metod, jako jsou ultrazvuk, CT (počítačová tomografie) nebo MRI (magnetická rezonance). Tyto metody umožňují lékařům nahlédnout do těla a identifikovat přítomnost a velikost aneurysmatu.

Aneurysma aorty bývá často objeveno jako náhodný nález při vyšetření . Pokud je podezření na aneurysma aorty, lékař se dotáže na možné příznaky, odebere  a provede fyzické vyšetření.  může být potvrzena speciálními zobrazovacími metodami, např.  srdce (),  apod. Lékař pak na základě výsledků určí, zda je aneurysma skutečně přítomné a případně, jaká je jeho velikost, na čemž závisí také další léčebný postup,“ vysvětluje k diagnostice daného onemocnění Národní zdravotní informační portál (NZIP).

Aneurysma aorty. Autor: gesundheit.gv.at / Zdroj: nzip.cz (tiskový servis)

Symptomy aneurysmatu hrudní aorty jsou často nenápadné nebo zcela chybí. V některých případech se mohou objevit bolesti na hrudi, zad, nebo problémy s dýcháním či polykáním, způsobené tlačením rozšířené aorty na okolní orgány a tkáně.

Příčiny vzniku aneurysmatu zahrnují vysoký krevní tlak, aterosklerózu (zakalení tepen), genetické faktory a zánětlivé procesy v tepnách. Zvýšené riziko představuje také kouření a rodinná anamnéza aneurysmat.

K navštívení lékaře by mělo dojít ihned po rozpoznání prvních příznaků, nebo pokud máte v rodinné historii případy aneurysmat. Správným specialistou je kardiolog nebo vaskulární chirurg, kteří mají zkušenosti s diagnostikou a léčbou tohoto onemocnění.

Jak se aneurysma aorty léčí?

Léčba závisí především na tom, jaké je nebezpečí prasknutí (ruptury) aneurysmatu, které je u malých výdutí nízké. Při volbě terapie bere lékař v úvahu i pacientův věk a zdravotní stav,“ vysvětluje dále Národní zdravotní informační portál (NZIP).

  • Při malém aneurysmatu navrhne lékař změny životního stylu směřující k minimalizaci rizika zhoršení vaskulárního poškození, např. přestat kouřit, jíst zdravou stravu bez přebytku škodlivých tuků, pravidelně cvičit atd. Mohou být předepsány i léky ke snížení krevního tlaku a hladiny cholesterolu.
  • V případě velkého aneurysmatu může být nutné provedení operace cévním chirurgem. Ošetřující lékař může pacientovi navrhnout různé možnosti.
  • Ruptura je život ohrožující stav vyžadující okamžitý chirurgický zákrok.

Operační metody

  • Endovaskulární přístup: skrze malý řez v tříslech je cévním řečištěm vsunut až na postižené místo katetr, jehož prostřednictvím je na místo dopravena umělá cévní náhrada, která slabé místo vyztuží a sníží tak riziko ruptury. Při tomto způsobu operace je nižší riziko komplikací než při otevřené operaci, ale upevnění výztuže je méně stabilní.
  • Otevřená operace: chirurg provede řez, kterým obnaží postižené místo, a oslabená část aorty se nahradí novým, umělým, kouskem cévy. Riziko komplikací (např. infekce rány) je při tomto zákroku vyšší, stejně jako doba potřebná k regeneraci.

Po operaci (kterýmkoliv způsobem) je nutné provádět pravidelné kontroly,“ dodává v krátké citaci nzip.cz.

Rizika spojená s aneurysmatem hrudní aorty zahrnují především riziko prasknutí aneurysmatu, což může vést k vnitřnímu krvácení a je často smrtelné. Další komplikace zahrnují disekci aorty a tvorbu trombů.

Čeští lékaři a odborníci zdůrazňují význam preventivních prohlídek a včasné diagnostiky, které mohou výrazně snížit riziko fatálních následků. Důležitá je také změna životního stylu u osob s vyšším rizikem vzniku tohoto onemocnění.

Aneurysma hrudní aorty je vážný zdravotní stav, který může mít fatální důsledky, pokud není včas identifikován a řádně léčen. Lékaři, kardiologové a odborníci na toto téma upozorňují na několik klíčových bodů, které jsou nezbytné pro pochopení a správnou reakci na toto onemocnění.

Co říkají odborníci:

  • Včasná Diagnostika: odborníci zdůrazňují význam včasné diagnostiky, která je často komplikována tím, že mnoho pacientů s aneurysmatem hrudní aorty nepociťuje žádné symptomy až do chvíle, kdy dojde k jeho prasknutí. Proto doporučují pravidelné lékařské prohlídky, zvláště pro osoby v rizikových skupinách.
  • Rizikové Faktory: kardiologové upozorňují na rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak, kouření, věk nad 65 let, historie cévních onemocnění v rodině a ateroskleróza. Změna životního stylu a léčba těchto stavů může významně snížit riziko vzniku aneurysmatu.
  • Léčebné Možnosti: existují různé léčebné strategie pro aneurysma hrudní aorty, včetně chirurgického zákroku pro posílení postižené části aorty pomocí stentu nebo graftu. Odborníci zdůrazňují, že rozhodnutí o nejlepším léčebném postupu závisí na velikosti, růstu a umístění aneurysmatu, stejně jako na celkovém zdravotním stavu pacienta.
  • Důležitost Informovanosti: zvyšování povědomí o tomto onemocnění je klíčové. Mnoho odborníků se snaží informovat veřejnost o rizicích a příznacích aneurysmatu hrudní aorty, aby lidé vyhledali lékařskou pomoc dříve.

Úmrtnost spojená s Aneurysmatem hrudní aorty:

Úmrtnost spojená s aneurysmatem hrudní aorty je vysoká, zvláště v případě jeho prasknutí. Studie uvádějí, že prasknutí aneurysmatu hrudní aorty má okamžitou úmrtnost blížící se 50% a mnoho pacientů umírá dříve, než dorazí do nemocnice. I při rychlém chirurgickém zásahu je úmrtnost značná. Přežití a prognóza se však výrazně zlepšují s včasnou diagnostikou a řízením rizikových faktorů.

DŘÍVE JSME PSALI:

Diagnostika a léčba abdominálního aortálního aneuryzmatu: co byste měli vědět

Nikola Macáková — 16. 09. 2023
Aneurysma břišní aorty (známé také jako abdominální aorta aneuryzma, zkráceně AAA) je vážné onemocnění.

Odborníci proto zdůrazňují význam prevence, včetně kontroly krevního tlaku, přestání kouření a udržení zdravého životního stylu, jakož i potřebu včasného zásahu u pacientů s diagnostikovaným aneurysmatem. Cílem je snížit úmrtnost a zlepšit kvalitu života pacientů s tímto vážným onemocněním.

Použité zdroje: symptomy.cz, nzip.cz, kardiologickarevue.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text *
Odborná konzultace s MUDr. Ján Matějovský, interní lékař

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu