Ledvinové kameny: tichý nepřítel z nitra těla vs. možnosti moderní chirurgie

Publikuje: Nikola Macáková — 26. 11. 2023
Zdroj: N. Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Ledvinové kameny: tichý nepřítel z nitra těla vs. možnosti moderní chirurgie

Ledvinové kameny, známé také jako nefrolitiáza, představují bolestivé onemocnění postihující ledviny, které může způsobit i potenciální komplikace.

Jak můžeme rozpoznat tuto nemoc, jaká je včasná diagnostika a jak se s ní zachází? „Urolitiáza (močové kameny) je charakterizována tvorbou kamenů v močových cestách. Je to velmi časté onemocnění ledvin,“ uvádí k tématu web nemoci.vitalion.cz.

Kameny (konkrementy) mohou vznikat kdekoli v močovém ústrojí. Nejčastěji v ledvinách, dále v močovodech a v močovém měchýři. Jsou tvořeny látkami (soli, minerály), které jsou normálně v moči rozpustné, ale za některých okolností dochází k jejich krystalizaci a postupné proměně v nerozpustný konkrement.

Existuje několik druhů kamenů, dle hlavní stavební složky. Nejčastější jsou konkrementy z oxalátu vápenatého, urátové, struvitové (fosforečnan hořečnatoamonný), konkrementy infekční, vzácné jsou cystinové a xantinové,“ upřesňuje medicínský web.

Urolitiáza postihuje asi 4% populace v ČR, z toho dva až třikrát častěji muže než ženy,“ doplňuje v úvodu web nemoci.vitalion.cz.

Rozpoznání a diagnostika:

Ledvinové kameny mohou způsobit řadu příznaků, jako jsou bolesti zad, časté močení, nevolnost a krev v moči. Diagnostika začíná důkladným rozhovorem s pacientem a fyzikálním vyšetřením. Kromě toho jsou klíčovou součástí laboratorní testy, zejména analýza moči a krevní testy, které mohou odhalit přítomnost minerálů a látek spojených s tvorbou kamenů.

Včasná diagnostika:

Včasná diagnostika je klíčová pro úspěšné řízení onemocnění. Moderní diagnostické metody zahrnují i vysoce specializované zobrazovací technologie, jako jsou CT a ultrazvuk. Tyto metody umožňují lékařům přesně určit velikost a umístění kamenů, což je zásadní pro stanovení nejefektivnější léčby,“ uvádí web mojezdravi.cz.

Léčba a lékařský obor

Léčba ledvinových kamenů závisí na velikosti a typu kamenů, stejně jako na závažnosti příznaků. Odborníkem, který se zabývá tímto onemocněním, je urolog. Urologové jsou lékaři specializující se na diagnostiku a léčbu poruch močového ústrojí, včetně ledvinových kamenů.

Možnosti Léčby ledvinových Kamenů: individualizovaný přístup k pacientovi

Léčba ledvinových kamenů je multidimenzionální úkol, kde lékaři vycházejí z individuálních charakteristik každého pacienta a konkrétních vlastností nalezených kamenů. Existuje několik přístupů k léčbě, které mohou být kombinovány v závislosti na složitosti onemocnění,“ upřesňuje zdravotnická web mojezdravi.cz v krátké citaci.

 1. Změny životního stylu a dieta:
  • Zvýšení příjmu tekutin a udržování dostatečné hydratace je klíčové pro prevenci tvorby kamenů. To pomáhá snižovat koncentraci minerálů ve moči, což může bránit tvorbě nových kamenů.
  • Specifická dieta, například omezení příjmu soli a potravin obsahujících oxaláty, může být doporučena podle typu kamenů.
 2. Farmakoterapie:
  • Léky mohou být předepsány k ovlivnění chemických procesů v těle, které mohou vést k tvorbě kamenů. Například léky, které zvyšují množství moči nebo ovlivňují hladiny určitých látek, mohou být součástí léčebného plánu.
 3. Extrakorporeální lithotripsie (ESWL):
  • Tato neinvazivní procedura využívá zvukové vlny k rozbíjení kamenů na menší kousky, které jsou poté přirozeně vyloučeny močovým ústrojím. Je to obvykle vhodné pro menší kameny.
 4. Endoskopické procedury:
  • Endoskopické metody mohou být použity k odstranění nebo rozbíjení větších kamenů. Flexibilní endoskopie umožňuje lékaři přímo pracovat s kameny a minimalizuje potřebu chirurgického řezu.
 5. Chirurgický zákrok:
  • V některých případech, zejména u velkých nebo složitých kamenů, může být nutný chirurgický zákrok. To může zahrnovat odstranění kamenů nebo dokonce částečnou nebo úplnou nefrektomii, což je odstranění části nebo celé ledviny.

Individualizovaný přístup:

Každý pacient je jedinečný a také jeho přístup k léčbě by měl být individualizovaný. „Lékaři pečlivě vyhodnotí typ a velikost kamenů, přítomnost symptomatických projevů a zdravotní historii pacienta předtím, než se rozhodnou pro konkrétní léčebný plán. To zahrnuje zhodnocení rizik a přínosů jednotlivých možností léčby s cílem dosáhnout optimálních výsledků a minimalizovat komplikace,“ píší k tématu urologickelisty.cz.

Je důležité zdůraznit, že neexistuje univerzální léčebný postup, a proto by pacienti měli aktivně spolupracovat se svými lékaři, sdílet své obavy a očekávání, aby byl navržen plán, který nejlépe vyhovuje jejich konkrétním potřebám. V moderní medicíně je tedy klíčové spojení technologických inovací s lidským přístupem k poskytování péče,“ doplňují urologickelisty.cz.

 Jednodenní Chirurgie: moderní přístup k řešení ledvinových kamenů

Jednodenní chirurgie, známá také jako ambulantní chirurgie, představuje revoluční přístup k léčbě ledvinových kamenů. Tato inovativní metoda umožňuje pacientům podstoupit chirurgický zákrok a vrátit se domů v témže dni, což přináší nejenom pohodlí, ale i řadu výhod v porovnání s tradičními chirurgickými postupy vyžadujícími hospitalizaci.

Co je jednodenní chirurgie?

Jednodenní chirurgie je moderní přístup, který umožňuje pacientům podstoupit chirurgický zákrok a být propuštěni z nemocnice v den operace. Tento formát zajišťuje minimální přerušení běžného života pacienta, snižuje náklady na zdravotní péči a minimalizuje rizika spojená s dlouhodobou hospitalizací.

Přínosy jednodenní chirurgie pro pacienty s ledvinovými kameny:

 1. Rychlejší návrat do normálního života: jednodenní chirurgie umožňuje pacientům co nejrychleji se vrátit ke svým každodenním aktivitám. Místo dlouhého pobytu v nemocnici se mohou vrátit domů a zotavit se ve známém prostředí.
 2. Minimální komplikace: s ambulantní chirurgií jsou spojeny nižší rizika infekcí a dalších komplikací, které mohou vzniknout v nemocničním prostředí. To přispívá ke zlepšenému celkovému zážitku pacienta.
 3. Snížení nákladů na zdravotní péči: kratší doba hospitalizace znamená nižší náklady na péči. To může být výhodné nejen pro pacienty, ale i pro celkový zdravotnický systém.

Jak jednodenní chirurgie probíhá v léčbě ledvinových kamenů:

 1. Příprava a plánování: před samotným zákrokem probíhá důkladná příprava a plánování. Lékaři pečlivě posuzují, zda je pacient vhodným kandidátem pro jednodenní chirurgii, a informují jej o průběhu procedury.
 2. Zákrok: samotný chirurgický zákrok se provádí stejně precizně jako při tradičních postupech. V případě ledvinových kamenů může zahrnovat odstranění kamenů nebo jejich drobné rozbíjení za použití moderních technologií, jako je laserová terapie nebo extrakorporeální lithotripsie (ESWL).
 3. Pobyt v pozorovací jednotce: po zákroku pacient přechází do tzv. pozorovací jednotky (neboli nemocničního pokoje, kam byli přijati), kde jsou monitorovány jeho vitální funkce a celkový stav. Po potřebném období pozorování a ujištění se, že není žádných komplikací, může být propuštěn domů.

Odborná konzultace je klíčová:

Před rozhodnutím pro jednodenní chirurgii je nezbytná odborná konzultace s urologem. Lékař provede důkladné vyšetření, posoudí vhodnost pacienta pro ambulantní zákrok a vysvětlí očekávaný postup a možná rizika.

Komplikace ledvinových kamenů

Včasná diagnóza a léčba by měla zabránit vniku komplikací. Jednou z komplikací je krvácení následkem poranění sliznice močových cest průchodem konkrementu a vznik infekce,“ píše medicínský web nemoci.vitalion.cz.

Když kámen ucpe močové cesty a zabrání tak odtoku moči (obstrukce), zvyšuje se náchylnost organizmu k infekci. Může vzniknout zánět močového měchýře, močovodů, ale hlavním rizikem je postup infekce k ledvinám se vznikem zánětu ledvin (pyelonefritida) až celotělové sepse (urosepse). Při postižení urolitiázou na obou stranách se vznikem oboustranné obstrukce hrozí riziko selhání ledvin,“ vysvětluje dále medicínský web k možným komplikacím.

DŘÍVE JSME PSALI:

Krevní analýza: když jedna kapka odhalí víc, než si myslíte

Nikola Macáková — 07. 09. 2023
Vyšetření krve: tajemství vašeho zdraví v laboratorní zkumavce. Krev je životodárná tekutina, která nám poskytuje mnoho důležitých informací o našem zdraví.

Sice vzácná, ale také nebezpečná je možnost protrhnutí stěny močovodu a vypadnutí kamene do břišní dutiny se vznikem zánětu pobřišnice,“ doplňuje závěrem web nemoci.vitalion.cz.

Celkově lze říci, že jednodenní chirurgie je inovativním přístupem, který zvyšuje efektivitu léčby ledvinových kamenů a zlepšuje kvalitu života postižených pacientů. Vždy však platí, že individuální případy se mohou lišit, a proto je nezbytné konzultovat s odborníkem, aby byl vybrán optimální léčebný plán.

Není jednodenní chirurgie, jako jednodenní chirurgie! I tato „žhavá“ medicínská novinka má svá úskalí

O tom, že je jednodenní chirurgie výrazně méně finančně nákladná pro pacienty či pojišťovny není pochyb. O tom, že jí prosazuje, jako „žhavou novinku“ mnoho lékařů včetně ministra zdravotnictví není pochyb. Ovšem vždy je to „něco za něco…,“ proč?

Dalším faktem je skutečnost, že ne každý pacient, který měl možnost jednodenní chirurgii fyzicky podstoupit si jí pochvaluje.

Jednodenní chirurgie má, dle zjištěných informací našeho magazínu samozřejmě mnoho pozitiv, ale také jistá negativa. Například pacient po laparoskopické operaci kýly (odbočíme nyní maličko od diagnózy Urolitiáza) byl v brzkých ranních hodinách přijat na kliniku k operačnímu výkonu (operace tříselné kýly) následně byl v dopoledních hodinách odoperován a večer či druhý den ráno rychle propuštěn do domácího léčení. Jenže lékař si jej přál po dvou dnech vidět ke kontrole a ejhle. Tentýž pacient s „rozřezaným bolavým břichem,“ který se nemůže hýbat, má bolesti a měl by po operaci mít klid na lůžku a podobně se musí fyzicky s bolestmi trmácet mnohdy desítky kilometrů do vzdálené převážně soukromé kliniky, která jednodenní chirurgii poskytuje. To je fakt, o kterém lékaři propagující tuto jednodenních chirurgii moc nehovoří.

Na jednu stranu je hezké, že vás na soukromé klinice rychle, prakticky bez čekání odoperují (pomohou vám od bolesti a podobně) budete mít nadstandardní péči, ovšem vždy je to něco za něco. Je tedy potřeba zvážit, zda podstoupit operační zákrok někde na super moderní soukromé klinice, kde vás ráno přijmou k hospitalizace a tentýž den večer či druhý den ráno jste propuštěni domů nebo zda využít služeb klasické řekněme nemocnice tzv. „po staru,“ že po operaci budete týden hospitalizováni a do domácího léčení budete propuštěni, až ve chvíli, kdy vám to skutečně dovolí váš zdravotní stav.

Použité zdroje: nemoci.vitalion.cz, mojezdravi.cz, urologickelisty.cz, redakční informace a zdroje,
(redakční text –  N. Macáková)

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu