Lupa dermatologa: kožní nádory a jejich příznaky, příčiny a prevence

Publikuje: Nikola Macáková — 09. 12. 2023
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Lupa dermatologa: kožní nádory a jejich příznaky, příčiny a prevence

Kožní nádory představují vážné onemocnění, které každoročně postihuje tisíce lidí po celém světě, včetně obyvatel České republiky.

Tématu kožních nádorů se dnes věnovala redakce našeho zdravotnického magazínu s tím, že toto onemocnění, které může mít závažné následky, vyžaduje pečlivou pozornost, zejména pokud jde o prevenci a včasné odhalení.

Kožní nádory zahrnují několik různých typů lišící se svým výskytem, vzhledem, agresivitou i prognózou. Nádory kůže jsou poměrně častě, v souvislosti se změněným životním stylem části populace, jako je výrazné slunění či návštěva solárií, jejich výskyt v poslední době stále vzrůstá. Nejčastější jsou tři typy, podle vzrůstající nebezpečnosti: bazaliom, spinaliom a obávaný melanom. Vyskytnout se mnohou prakticky v kterémkoli věku a na kterémkoli místě, jejich četnost ale vzrůstá s věkem pacientů a nejčastěji postihuje oblast obličeje,“ uvádí k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

Vznik a příčiny:

Kožní nádory vznikají v důsledku nekontrolovaného růstu buněk v kůži. Hlavní příčinou většiny kožních nádorů je dlouhodobá expozice slunečnímu záření. Ultrafialové (UV) paprsky mohou poškodit DNA buněk kůže a způsobit, že se začnou nekontrolovaně množit. Genetické faktory, oslabený imunitní systém a některé léky mohou také přispět k vývoji kožních nádorů,“ uvádí k tématu portál cksonline.cz.

1. Sluneční zrádce: jak UV záření podněcuje kůži k vzdoru

Slunce, i když nám poskytuje nezbytný vitamín D, může být i nesmlouvavým nepřítelem naší kůže. UV paprsky, zejména typy UVB a UVA, mají schopnost pronikat do nejhlubších vrstev kůže a narušovat genetický materiál buněk. Tato poškození mohou vést k nekontrolovanému růstu buněk, což je předpoklad pro vznik kožních nádorů.

2. Tichá hrozba na kůži: znaménka, která nesmí být přehlížena

Mateřská znaménka, nové výrůstky a nehojící se rány – to jsou tichá varovná znamení, která nesmíme ignorovat. Kožní nádory se mohou skrývat pod zdánlivě nevinnými pokožkovými změnami. Každá změna v barvě, tvaru nebo velikosti mateřského znaménka by měla být sledována a konzultována s dermatologem.

3. Rodinná historie: genetické stíny kožních nádorů

Genetika hraje klíčovou roli v predispozici k vzniku kožních nádorů. Pokud máte v rodině historii tohoto onemocnění, může se zvýšit vaše riziko. Specifické genetické faktory mohou přenášet náchylnost na určité typy kožních nádorů, což zdůrazňuje potřebu pečlivých rodinných anamnéz a genetických vyšetření.

4. Boj pohlaví: ženy vs. muži v neúprosném souboji s kožními nádory

Statistiky naznačují, že muži jsou náchylnější k vývoji kožních nádorů než ženy. Přestože mechanismy tohoto rozdílu nejsou zcela jasné, může to být spojeno s odlišnou expozicí slunečnímu záření, hormonálními rozdíly nebo jinými biologickými faktory. Různé přístupy prevence a sledování jsou proto klíčové pro obě pohlaví.

5. Česká Republika v klamné náruči: rychlý nárůst kožních nádorů

Česká republika čelí alarmujícímu nárůstu případů kožních nádorů. Snadný přístup ke slunečnímu záření, nechráněná expozice a nedostatečné uvědomění o rizicích přispívají k tomu, že se tato nemoc stává stále větší hrozbou. Prevence a osvěta jsou nezbytné pro zmírnění této situace,“ udává web Národního onkologického programu České republiky.

Statistiky v České Republice: podle statistik z posledních let jsou kožní nádory v České republice diagnostikovány častěji u mužů než u žen. Přestože jsou muži náchylnější k tomuto onemocnění, je důležité zdůraznit, že nikdo není imunní. Statistiky ukazují, že každý rok přibývá případů kožních nádorů a prevence se stává klíčovým prvkem v boji proti této chorobě.

Lékařská diagnostika a odborná péče: pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů je nezbytná návštěva dermatologa, specializovaného lékaře zabývajícího se chorobami kůže. Pravidelné kontroly kůže jsou klíčové pro včasné odhalení potenciálně nebezpečných změn. Diagnostika zahrnuje vizuální vyšetření, biopsii a v některých případech i další pokročilé metody, jako jsou dermatoskopie a CT sken. Dle zjištěných informací redakce k samotné diagnostice nádoru často lékaři vystačí s vizuálním posouzením, avšak pro zajištění kvalitní a spolehlivé diagnózy je nezbytné odebrat vzorek podezřelé tkáně, což zahrnuje provedení biopsie. Získaný tkáňový vzorek je následně podroben mikroskopickému vyšetření v laboratoři, kde se hodnotí rozsah eventuálních změn. V případě podezření na metastázy je nutné absolvovat další sérii diagnostických testů.

Druhy kožních nádorů

Bazaliom – Jedná se o nejčastější a nejlépe léčitelnou formu rakoviny kůže. „Většinou se šíří poměrně pomalu a vyskytuje se hlavně u dospělých pacientů. Běžně se projeví na kůži hlavy a krku nebo na rtu. Vypadá jako nebolestivý hrbolek, který není nijak zabarvený, později se může propadnout a vytvořit vřed. Bazaliom nepatří mezi smrtelná onemocnění, může však být velmi agresivní a ničit tkáně i kosti ve svém okolí,“ píše k tématu web zdravi.euro.cz.

Spinocelulární karcinom (spinaliom) – Tento druh kožního nádoru obvykle vypadá jako pevný červený uzlík, který může být šupinatý, krvácí nebo se chová jako nepříjemný opar. Nejčastěji se vyskytuje na nose, čele, uších, na spodním rtu, ale také na pohlavních orgánech. Roste rychleji než začínající bazaliom a má tendenci vytvářet metastázy.

Melanom – „Jde o nejagresivnější kožní nádor, protože metastázuje do kůže, lymfatických uzlin i do vnitřních orgánů. Zpočátku může vypadat pouze jako neobvyklá skvrna na kůži a někdy se rozvine také z mateřského znaménka. Je však barevně a tvarově nepravidelný, může se zvětšovat a krvácet. Pokud ho pacient neodhalí včas a léčbu zahájí pozdě, v některých případech je rakovina kůže smrtelná,“ uvádí dále web zdravi.euro.cz.

Další (méně obvyklé) druhy kožních nádorů:

Kaposiho sarkom – nádorové onemocnění, které způsobuje lidský herpesvir HHV-8.
Merkelův karcinom – nádor neuroendokrinního charakteru, který vychází z Merkelových buněk.

Rizikové faktory

Rizikovými faktory vniku kožních nádorů je celá řada. Tak jako u všech nemocí je jedním z nich výskyt těchto nádorů v rodině u pokrevných příbuzných. Dále je to fototyp: kožní nádory se nepoměrně častěji vyskytují u světlovlasých lidí se světlou pletí, kteři se většinou nikdy neopálí, pouze maximálně spálí. U tmavějších typů je riziko menší, a například u lidí s černou pletí se prakticky vůbec nevyskytuje bazaliom. Vystavování se slunečnímu záření je faktorem nejvýznamnějším, zvláště pokud se člověk často až spálí, oslabuje tak svou kůži a ta je náchylnější k dalšímu poškození. V souvislosti s vystavováním se slunci je třeba zmínit i život ve vysokých nadmořských výškách nebo v extrémně slunných oblastech. Rizikovými jsou i některé znaménka, ohroženi jsou především lidi, kteří jich po těle mají velké množství, nebo kteří mají tato znaménka abnormální či měnící se. Problémy s imunitním systémem samozřejmě také mohou hrát svou roli v rozvoji kožní rakoviny. Jako u mnoha jiných nemocí se výskyt kožních nádorů zvyšuje ve vyšším věku; poškození z dětství či mládí se může projevit právě až s přibývajícím věkem. Rizikovými faktory jsou také především takzvané prekancerózy, což jsou stavy u kterých je procentuálně větší četnost zvrhnutí do nádoru než u zdravých. Sem patří solární keratóza (zarudlá rohovějící ložiska hlavně na obličeji a rukou, vznikající nadměrným působením slunečního záření) nebo leukoplakie (bělavá ložiška především na sliznicích v místech chronického dráždění například protézou, přikusováním sliznice, ale může jít i o dráždění chemickými látkami),“ upřesňuje k rizikovým faktorům k danému onemocnění medicínský web nemoci.vitalion.cz.

Rakovina kůže u dětí: maligní melanom a rostoucí výskyt

„Maligní melanom, považovaný za vzácný u mladé generace (pacienti do 20 let), zaznamenává postupný nárůst výskytu. V raném dětství je spojen především s genetickými faktory, ale v pozdějším věku hraje klíčovou roli expozice slunečnímu záření. Rozpoznání zhoubného znaménka u dětí představuje výzvu, jelikož diagnostiku komplikují další pigmentové kožní léze a absence typických rizikových faktorů. Prevence a včasná léčba se tak stávají klíčovými prvky v boji proti této stále narůstající hrozbě,“ vysvětluje dále web zdravi.euro.cz.

DŘÍVE JSME PSALI:

Bradavice: nezhoubný kožní novotvar, který můžete zvládnout

Nikola Macáková — 01. 11. 2023
Bradavice jsou nezhoubné novotvary na kůži, které mohou být obtížným estetickým a zdravotním problémem.

Genetické faktory a rané dětství: v raném věku hraje maligní melanom spíše na poli genetických faktorů. Přítomnost specifických genů může zvyšovat náchylnost k vzniku tohoto druhu kožního nádoru. Diagnóza v této fázi však může být výzvou, neboť genetické faktory mohou být vrozené a nezpůsobovat výrazné vizuální změny.

Sluneční záření a postupný vliv: s přibývajícím věkem se výskyt maligního melanomu více spojuje se slunečním zářením. Děti, které jsou intenzivněji vystaveny slunci, mají vyšší riziko vzniku tohoto druhu rakoviny kůže. Zde je důležité zdůraznit, že i jediný intenzivní úder slunečních paprsků v dětství může zvýšit riziko v pozdějším životě.

Komplikace diagnostiky: rozpoznání maligního melanomu u dětí je obtížné. Jiné pigmentové kožní léze, které jsou běžné v dětském věku, mohou maskovat příznaky rakoviny kůže. Absence typických rizikových faktorů, jako je dlouhodobá expozice slunci nebo věk, dále komplikuje diagnostický proces.

Prevence a včasná léčba: vzhledem k obtížnosti diagnostiky u dětí získává prevence zásadní význam. Ochrana před slunečním zářením, používání ochranných prostředků a pravidelné kontroly kůže jsou klíčové pro snížení rizika vzniku maligního melanomu. Včasná léčba, pokud je nádor odhalen, může výrazně zlepšit prognózu a zamezit dalšímu šíření onemocnění.

Celkově lze konstatovat, že rakovina kůže u dětí představuje komplexní problém, na který je třeba reagovat komplexně pomocí informovanosti, prevence a dostupných zdravotnických opatření.

Použité zdroje: nemoci.vitalion.cz, cksonline.cz, web Národního onkologického programu České republiky, zdravi.euro.cz,
dále využity redakční poznatky, informace a zdroje (Al),

(redakční text – N. Macáková)

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu