Mezi dvěma póly mysli: cesta skrze bipolární afektivní poruchu

Publikuje: David Bárta — 06. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Mezi dvěma póly mysli: cesta skrze bipolární afektivní poruchu

V životě lidí s bipolární afektivní poruchou se střídají období euforie a deprese. Tématu se dnes věnovala redakce našeho zdravotnického magazínu.

Jedná se o psychické onemocnění, se kterým se léčí velká spousta lidí, u kterých to ani nemusíte vědět. Pokud se řádně léčí, tak mohou žít plnohodnotný život. Nejhorší částí tohoto onemocnění je akutní fáze, kdy se z čista jasna nemoc projeví,“ uvádí v úvodu k danému onemocnění medicínský portál symptomy.cz.

Bipolární afektivní porucha (BAP), známá také jako maniodepresivní psychóza, je duševní onemocnění charakterizované výraznými změnami nálady, energie a aktivity. Pacienti se pohybují mezi dvěma extrémy: manickou (nebo hypomaniakální) fází, během které se cítí nezvykle energičtí, až euforičtí, a depresivní fází, kdy převládají pocity smutku, beznaděje a ztráty zájmu o běžné činnosti.

Epizody a jejich charakteristické příznaky

V následující tabulce jsou uvedeny příklady příznaků pro rozdílné epizody, které se u bipolární poruchy vyskytují,“ uvádí Národní zdravotní informační portál (NZIP).

Epizoda: Příklady příznaků:
Manická epizoda
(trvání: ≥ 1 týden)
 • nepřiměřená, nápadně dobrá nálada
 • rozrušení až 
 • zvýšené  tempo
 • rychlé a nepřetržité mluvení
 • náhlé, časté, a ne vždy srozumitelné změny tématu v rozhovoru, „páté přes deváté
 • značná roztržitost
 • snížené sociální zábrany
 • snížená potřeba spánku
 • riskantní chování a nadměrná sebedůvěra, „fantazie o všemocnosti“
 • poruchy myšlení, 
 • zvýšené  ()
Hypomanická epizoda
(trvání: ≥ 4 dny)
 • podobné příznaky jako u manické epizody, ale mírnější
 • převážně problémy se soustředěním, přeskakování z jedné myšlenky na druhou, příval nápadů

(trvání: ≥ 2 týdny)
 • sklíčená nálada
 • apatičnost
 • ztráta zájmů
 • beznaděj
 •  myšlenky
 • snížená  k jídlu
 • v těžkých případech bludy (např. ), halucinace
 • snížené libido (sexuální touha)
Smíšená afektivní epizoda
(trvání: ≥ 2 týdny)
 • kombinace depresivních a (hypo)manických příznaků nebo jejich rychlé střídání

Diagnóza a příznaky

Diagnóza BAP vyžaduje pečlivé posouzení psychiatrem, založené na historii symptomů, chování a někdy i informacích od blízkých. K rozpoznání dochází obvykle v dospělém věku, ačkoliv první příznaky se mohou objevit již v adolescenci.

Projevy maniodeprese

 • Mánie – nadnesená nálada, činorodost, zvýšená aktivita, není potřeba spánku, zdá se, že člověk vše zvládne, zrychlená řeč i chůze, neuvážené kroky, chaotické jednání
 • Deprese – uzavřenost, samota, zvýšená potřeba spánku, stranění lidem, špatná nálada, apatie k okolí, úzkostné stavy, myšlenky na sebevraždu, člověk ví, že by měl, ale nemůže

Manická fáze se projevuje zvýšenou sebedůvěrou, sníženou potřebou spánku, rychlým myšlením nebo mluvením a někdy riskantním chováním. Depresivní fáze přináší pocity smutku, ztráty energie, ztrátu zájmu o aktivitách, problémy se spánkem a myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

Příčiny a léčba

Přesná příčina BAP zůstává neznámá, ale kombinace genetických, neurobiologických a environmentálních faktorů hraje klíčovou roli. Léčba se zaměřuje na stabilizaci nálady pacienta a zahrnuje farmakoterapii (např. stabilizátory nálady, antipsychotika, antidepresiva) a psychoedukaci. V některých případech může být účinná i psychoterapie.

 • psychické příčiny – první rok života ovlivňuje psychiku po celý život. Mělo dítě klidný a šťastný domov? Mělo pocit bezpečí? Byly uspokojeny všechny jeho potřeby?
 • biologické příčiny – neurotrasmitery (nervové buňky, které vedou nervové vzruchy – informace po těle, v těle buď moc nebo málo)
 • další dispozice – dědičnost, věk, infekce mozku, psychické trauma
  dále,
 • neuroleptika, thymoleptika (mánie),
 • antidepresiva, zvýšit serotonin a dopamin (deprese)
 • psycholog či psychiatr – sezení
 • podpůrné skupiny

Kdy navštívit lékaře

Je důležité vyhledat lékařskou pomoc, pokud vy nebo někdo blízký zažíváte symptomy BAP. Bez léčby může porucha vést k vážným problémům, jako jsou finanční obtíže, poškození mezilidských vztahů a zvýšené riziko sebepoškození.

Rizikové faktory a souběžná onemocnění

K rizikovým faktorům pro rozvoj bipolární poruchy patří mimo jiné diagnóza bipolární poruchy jiného u člena rodiny, těžká deprese v dětském nebo mladém věku, rychlé střídání nálad a zneužívání  (viz kategorie  a návykové látky). Lidé trpící bipolární poruchou mají vyšší riziko rozvoje dalších  (např. , obsedantně-kompulzivní poruchy nebo ) i  (např. onemocnění  nebo ),“ vysvětluje k danému onemocnění nzip.cz.

DŘÍVE JSME PSALI:

Deprese u dětí: jak se liší od deprese od dospělých?

Nikola Macáková — 30. 10. 2023
Deprese je závažný psychický stav, který může postihnout lidi všech věkových kategorií, včetně dětí.

Čeští lékaři

V České republice se odborně na BAP zaměřují psychiatři. Čeští lékaři zdůrazňují význam včasné diagnostiky a komplexního individuálního přístupu k léčbě.

Tato onemocnění vyžaduje porozumění, trpělivost a podporu jak ze strany lékařů, tak blízkých. Přes všechny výzvy může být s adekvátní léčbou a podporou dosaženo stabilního a plnohodnotného života.

Použité zdroje: symptomy.cz, nzip.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu