Mužská neplodnost: detailní pohled na příčiny a léčbu. Jaké jsou možnosti?

Publikuje: Nikola Macáková — 28. 11. 2023
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Mužská neplodnost: detailní pohled na příčiny a léčbu. Jaké jsou možnosti?

Mužská neplodnost je komplexní problém. Tento článek se zabývá příčinami, léčbou a statistikami mužské neplodnosti v Česku.

Mužská neplodnost je komplexní problém, který může být způsoben řadou faktorů. „Častou příčinou neplodnosti je porucha fyziologie stavu spermií. Možné jsou vrozené vady a deformace reprodukčních orgánů, neprůchodnost semenovodů, nesestoupení varlat do šourku, varikokéla, hormonální nebo imunologické poruchy a mnoho dalších. Dalšími příčinami mohou být nízká kvalita spermií (nízký počet, nepravidelná forma, pomalá pohyblivost), varikokéla (zvětšený žilní plexus nad varlemi), infekce (např. způsobená chlamydiemi), problémy s ejakulací (např. retrográdní ejakulace) a hormonální problémy (např. nízká hladina testosteronu),“ uvádí k tématu web Plysacek.cz.

Jak vzniká mužská neplodnost

Mužská neplodnost může vzniknout v důsledku genetických faktorů, životního stylu, vystavení určitým chemickým látkám, zdravotních problémů a dalších faktorů. Například, některé genetické poruchy mohou vést k nízkému počtu spermií nebo jejich abnormálnímu tvaru. Životní styl, jako je kouření nebo nadměrné pití alkoholu, může také negativně ovlivnit kvalitu spermií,“ píše v krátké citace web Medicspark.cz.

Léčba mužské neplodnosti

Pokud je příčina mužské neplodnosti známá, při léčbě se nejprve přistupuje k odstranění dané příčiny6. Pokud je důvodem nějaký zánět, léčba se řeší pomocí antibiotik6. Další možností je vyrovnání hladiny hormonů a v některých případech je možný mikrochirurgický zákrok6. Léčba může zahrnovat také léky (např. antibiotika pro infekce, hormonální terapie pro snížení hladiny estrogenu, léky na podporu ejakulace), chirurgii (např. pro opravu varikokély nebo opravu epididymis), asistovanou reprodukci (např. umělé oplodnění nebo intracytoplazmatická injekce spermatu) a především změny životního stylu (např. snížení kouření a alkoholu, zdravá strava, cvičení)2.

Pro upřesnění: samotná léčba je poněkud svízelná, záleží na správné diagnóze příčiny vzniku neplodnosti. V případě posttestikulárních stavů může být, již zmíněná chirurgická korekce. „V případě nekvalitního ejakulátu je léčba velice obtížná. Nepřítomnost spermií může být léčena aplikací hormonů (HCG, FSH),“ upřesňuje zdravotnický web nemoci.vitalion.cz.

Lékařský obor

Mužskou neplodnost se věnuje lékařský obor zvaný andrologie7. Andrologové jsou specialisté na mužské reprodukční zdraví a mohou poskytnout komplexní vyšetření a léčbu mužské neplodnosti7.

Kdy navštívit lékaře

Pokud se snažíte o početí potomka více než rok a nedaří se, případně pokud jste prodělali nějaké onemocnění, které by mohlo mít vliv na vaši plodnost, je vhodné podstoupit specializované andrologické vyšetření7. Za lékařem, konkrétně sexuologem si zajděte, pokud se vám nepovedlo oplodnit partnerku ani po roce snažení3.

Rizikové faktory

Rizikové faktory mužské neplodnosti zahrnují vyšší věk, velmi nízkou nebo velmi vysokou hmotnost, stres, kouření, nadměrné požívání alkoholu a pohlavně přenosné choroby5. Dalšími faktory mohou být chemické látky, těsný oděv, jízda na kole, na koni apod8.

Genetika

Určitá skupina mužů je neplodná z důvodů chromozomálních abnormalit. Pro jejich osvětlení je nutné se zmínit o základních genetických aspektech pohlaví,“ uvádí k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz a pokračuje s tím, že člověk disponuje 23 páry chromozómů, z nichž 22 párů jsou tzv. autozomy a 1 pár je tvořen gonozómy ( pohlavní chromozómy). U člověka jsou pohlavní hormony označovány jako X a Y. Určovaní pohlaví se může dít cestou genovou (např. kvasinky), chromozomální (člověk, ptáci, motýli) a negenetickými vlivy (teplota, při které zrají vajíčka), jak to vidíme např. u krokodýlů. Přítomnost dvou pohlavních chromozómů X značí, že se bude jednat geneticky o ženu. Kombinace pohlavních chromozómů XY svědčí pro genetické pohlaví mužské.

Člověk pak tvoří gamety (pohlavní buňky, které mají přesnou polovinu chromozómů, mají tedy 23 chromozómů, z nichž jeden tvoří X nebo Y chromozom). Žena je homogametické pohlaví, tzn. že tvoří stejný typ gamet (žena tvoří pohlavní buňky pouze s přítomností pohlavního chromozómu X, neboť chromozóm Y nemá). Muž je pak hetegogametické pohlaví, neboť produkuje gamety jak s X, tak s Y chromozómem.

Při splynutí gamet vzniká diploidní zygota (už má 46 chromozómů). Pokud má kombinaci XX, pak je to žena, pokud XY, pak se jedná o muže. Jeden X chromozóm je zcela nezbytný pro život (obsahuje důležité geny), ovšem u ženy by se tvořilo dvakrát více genových produktů (dvojnásobná genová dóze), což by způsobovalo značné problémy pro chod buněk.

Proto dochází u žen k tzv. lyonizaci, tedy inaktivaci jednoho X pohlavního chromozómu. Tento inaktivovaný chromozóm pak můžeme nalézt jako Barrovo tělísko, kondenzovaný útvar, obvykle v blízkosti jádra.

Na základě pohlavních genů a jejich produktů se začíná diferencovat pohlaví i morfologicky. Obecně lze říci, že do 6 týdne prenatálního života jsou zárodky pohlavních žláz, které se vytvářejí v tzv. genitální rýze v blízkosti ledvin ( jejich zárodku samozřejmě), naprosto identické a nedají se navzájem od sebe odlišit. Zárodek budoucí pohlavní žlázy má svou kůru a dřeň.

U genetického muže se v 7. a 8. týdnu vytváří z dřeně varle, kůra se pomalu ztrácí. Pro další vývoj je důležitý vznik dvou typů buněčných populací: buňky Sertoliho a buňky Leydigovy. Sertoliho buňky začínají produkovat Müllerovu inhibiční látku ( zkratka MIS), která je důležitá pro odstraňovaní Müllerova vývodu ( zárodek ženských pohlavních cest). Leydigovy buňky produkují testosteron, mužský pohlavní hormon.

Celá skupina příčin neplodnosti je způsobena chromozomálními abnormalitami, které buď skončí smrtí jedince či ho poškozují ve smyslu jeho morfologie a funkce tělesných orgánů, ale také může produkovat vadné pohlavní buňky, které nejsou životaschopné či oplodnění schopné.

Jedním z mechanismů chromozomálních abnormalit je proces non-disjunkce. Tento jev značí nerovnoměrné rozložení genetické informace při buněčném dělení. Předtím, že se buňka rozdělí na dvě buňky dceřiné ( jev zvaný cytokinéze), musí dojít ke vzniku dvou jader, aby došlo k rovnoměrnému rozdělení genetické informace. Běžně se jádro dělí v procesu zvaném mitóza ( má několik fází, v jedné z nich dojde k zdvojení genetické informace, takže má buňka v určitém okamžiku namísto 2n 4n – místo dvou sad chromozómů 4 sady chromozómů).

Výsledkem mitózy je pak vznik dvou jader, z nichž každé má dvě sady- 2n, což je naprosto fyziologický děj. To platí pro tělesné buňky. K produkci pohlavních buněk- gamet je však potřeba systém složitější, neboť zde platí, že každá gameta má pouze jednu sadu chromozómů. Spermie má 23 chromozómů, vajíčko má také 23 chromozómů, takže při jejich spojení vzniká zygota, která má 46 chromozomů – opět fyziologický stav.

Takže je zapotřebí, aby z 2n buňky vznikly buňky n ( haploidní buňky), to se děje pomocí děje zvaného meióza. V podstatě můžeme říci, že meióza představuje dvě mitotická dělení za sebou. Takže z 2n buňky vznikají 2×2n dceřiné buňky ( první mitóza), a z těch 2×2n pak 4×n ( spermie). Vajíčko část sad vylučuje jako tzv. pólová tělíska, takže vajíčko vzniká jen jedno, ale u muže vznikají 4 spermie.

Konečně se můžeme dostat k problému non-disjunkce, která značí, že chromozómy se špatně rozdělí do dceřiných buněk, takže se mohou tvořit buňky, kde je pohlavních chromozómů více, a u některých buněk nebude žádný. Oba tyto mechanismy mohou způsobit neplodnost.

U muže se popisuje tzv. dysgeneze semenotvorných kanálků – Klinefelterův syndrom. Tento syndrom vzniká u mužů, kteří mají o jeden pohlavní chromozóm více, než je potřeba: mají XXY. To se projevuje jednak mentální retardací, odlišnou morfologií těla, a také vadnou stavbou semenotvorných kanálků, takže je muž neplodný.

Ale existuje celá řada syndromů, kdy dochází k abnormalitám, a to nejen pohlavních chromozómů. Příkladem je známý syndrom trisomie 21 ( Downův syndrom), kdy u postiženého člověka nacházíme tři chromozómy 21 namísto dvou, jak je obvyklé. Muži s Downovým syndromem, kromě charakteristických znaků jako mentální retardace, opičí rýha na prstech rukou, epikanty na očních víčkách, malformace srdce, velké riziko Alzheimerovy choroby atd. jsou neplodní.

Dalším syndromem je syndrom ciliární dysgeneze, který se označuje také jako Kartagenerův syndrom. Tento syndrom se vyznačuje vadnou stavbou bičíku spermie, kde chybí charakteristický protein – dynein, který umožňuje spermii potřebný pohyb,“ dodává medicínský web.

DŘÍVE JSME PSALI:

Impotence: příčiny, diagnostika a léčba

Nikola Macáková — 18. 11. 2023
V dnešní době čelí stále více mužů problému impotence, což může mít značný dopad na jejich fyzické i duševní zdraví.

Obecné statistiky v České republice

V České republice je podle statistik 15% párů neplodných9. Před 15 lety problém neschopnosti oplodnit partnerku řešila přibližně pětina českých mužů, dnes se počet takto postižených mužů rozšířil na 60% mužské populace10.

Použité zdroje a citace: Proerecta.cz[1]Plysacek.cz[2]Medicspark.cz[3]Andrologickaklinika.cz[4]Zdravi.euro.cz[5]Vitalion.cz[6]Topdoktor.sk[7], , Ceskatelevize.cz[8], dále použity redakční informace a zdroje,
(redakční text – N. Macáková & kolektiv)

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu