Mystérie lehké mozkové dysfunkce: boj s neviditelným nepřítelem na poli vlastního těla

Publikuje: Nikola Macáková — 17. 12. 2023
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Mystérie lehké mozkové dysfunkce: boj s neviditelným nepřítelem na poli vlastního těla

Mozek je orgán, který kontroluje a koordinuje všechny naše tělesné funkce, je místem, kde se může vyskytnout něco nazývané lehká mozková dysfunkce.

Tato stavba vytváří komplexní obraz onemocnění, které většina lidí nemusí být příliš obeznámena. Tématu se dnes věnovala redakce našeho zdravotnického magazínu s tím, že co však způsobuje lehkou mozkovou dysfunkci a jak se s ní vypořádat?

Termín lehká mozková dysfunkce je souhrnným názvem pro mnohé lehké odchylky mentálního vývoje dítěte na základě oslabení funkce centrální nervové soustavy (CNS). Těmito poruchami často trpí děti průměrně až nadprůměrně inteligentní, u nichž se projevují poruchy učení a chování,“ uvádí k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

„K oslabení funkce CNS (centrální nervové soustavy) může dojít již v těhotenství, při porodu anebo i časně po porodu. Za toto onemocnění nemůže ani dítě ani rodina ba ani škola, a proto nemá smysl na někoho svalovat vinu. Tyto dysfunkce se však dají vhodným výchovným působením pozitivně ovlivnit. Léčbě může napomoci i samotný přirozený vývoj dítěte, při kterém dochází i k uzrávání centrální nervové soustavy a některé negativní projevy v chování se mohou časem ztlumit a popřípadě úplně vymizet,“ upřesňuje medicínský web.

Příčiny a vznik:

Lehká mozková dysfunkce může mít obecně různé příčiny. Jednou z nich může být narušení krevního oběhu do mozku, což může nastat v důsledku cévních onemocnění nebo vysokého krevního tlaku. Další možnou příčinou je traumatická poranění mozku, jako je otřes mozku, který může způsobit dočasnou dysfunkci.

Metabolické poruchy, jako je diabetes, mohou také ovlivnit mozkovou funkcionalitu, stejně jako některé infekce a záněty mozku. Genetické faktory hrají svou roli, a někdy je lehká mozková dysfunkce spojena s neurodegenerativními onemocněními, jako je Alzheimerova choroba.

Příznaky a projevy:

Lehká mozková dysfunkce se projevuje různými způsoby. Může dojít k problémům s pamětí, koncentrací a koordinací pohybů. Lidé s touto dysfunkcí mohou mít potíže s vyjadřováním myšlenek nebo se mohou cítit dezorientovaní. Časté jsou také bolesti hlavy, únava a narušený spánek. V některých případech se mohou objevit i změny v náladě a osobnosti.

V podstatě existuje hned několik různých příznaků, jak poznat lehkou mozkovou dysfunkci. Všechny příznaky však mají společný původ, a to oslabenou funkci centrálního nervového systému. Mezi projevy LMD tedy patří nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností dítěte, nesoustředěnost, poruchy pozornosti, hyperaktivita, únava, malá vytrvalost, výkyvy nálad, noční běsy i noční pomočování, poruchy ve vývoji řeči a poruchy motorické aktivity,“ uvádí k tématu web poznejsvezdravi.cz.

DŘÍVE JSME PSALI:

ADD – porucha pozornosti: ztracení se v myšlenkách

Nikola Macáková — 11. 09. 2023
Porucha pozornosti bez hyperaktivity, často označovaná jako ADD (Attention Deficit Disorder), je neurobiologickým onemocněním.

Lehká mozková dysfunkce se ještě dále rozděluje na několik kategorií, přičemž velice často je spojována LMD a ADHD. Dítě s takovou diagnózou má poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Stejně tak se můžete setkat s termínem ADD, což je také porucha pozornosti, ovšem bez hyperaktivity,“ upřesňuje dále portál poznejsvezdravi.cz.

Rozdíl mezi LMD a ADHD

Spousta lidí si myslí, že zkratka LMD je to samé, co ADHD, přitom se jedná o dva různé termíny, které se ale prolínají. LMD by se dala charakterizovat jako diagnostická kategorie soustřeďující se na etiopatogenezi, tedy popis příčin problémů. ADHD se zase zaměřuje na symptomatologii (projevy) poruchy,“ popisuje dále zdravotnický web.

Onemocnění a léčba:

Lehká mozková dysfunkce není konkrétní nemoc, ale spíše syndrom, který může být způsoben různými faktory. Proto není jednoduché ji zařadit do jednoho diagnostického rámce. Lékařský obor, který se věnuje diagnostice a léčbě poruch nervového systému, včetně mozkových dysfunkcí, je neurologie.

Léčba lehké mozkové dysfunkce závisí na základní příčině. Pokud je spojena s cévními problémy, mohou být předepsány léky ke zlepšení průtoku krve. V případě metabolických poruch může být důležitá změna životního stylu a léčba základního onemocnění. Fyzikální terapie a kognitivní rehabilitace mohou pomoci obnovit některé funkce mozku. Vzhledem k tomu, že lehká mozková dysfunkce může mít různé podklady, je nezbytné, aby diagnostiku provedl kvalifikovaný neurolog. Prevence spočívá v udržování zdravého životního stylu, pravidelné kontrole krevního tlaku a řízení onemocnění, která mohou ovlivnit mozkovou funkcionalitu.

Léčba lehké mozkové dysfunkce je náročný proces, který vyžaduje individuální přístup a koordinaci mezi pacientem a lékařem. Základní kroky v léčbě zahrnují diagnostiku, identifikaci příčiny a následně cílenou terapii. Zde jsou některé klíčové aspekty léčby lehké mozkové dysfunkce:

 1. Diagnostika a identifikace příčiny:
  • Prvním krokem je podrobná diagnostika provedená neurologem. To může zahrnovat neurologické testy, obrazové vyšetření mozku (např. MRI nebo CT) a laboratorní testy.
  • Identifikace základní příčiny je klíčová pro úspěšnou léčbu. To může zahrnovat vyšetření krevního tlaku, hodnocení metabolických funkcí a sledování genetických predispozic.
 2. Farmakoterapie:
  • V závislosti na identifikované příčině může lékař předepsat léky, které pomáhají řešit konkrétní problémy. Například antihypertenziva pro kontrolu krevního tlaku nebo léky, které podporují krevní oběh do mozku.
 3. Fyzikální terapie:
  • Pro pacienty s motorickými problémy nebo koordinačními obtížemi může být doporučena fyzikální terapie. To zahrnuje cvičení a rehabilitační metody zaměřené na obnovení pohybových schopností.
 4. Kognitivní rehabilitace:
  • Pro ty, kteří trpí problémy s pamětí, koncentrací nebo jazykovými schopnostmi, je kognitivní rehabilitace klíčovým prvkem léčby. Cvičení zaměřená na posilování kognitivních dovedností mohou zahrnovat hádanky, paměťové hry a speciální tréninkové programy.
 5. Životní styl a dieta:
  • Změny životního stylu mohou mít významný vliv na průběh léčby. To zahrnuje zdravou stravu, pravidelný pohyb a dostatek spánku. Omezení stresu a vyhýbání se škodlivým návykům jsou také důležité.
 6. Psychologická podpora:
  • Pacienti mohou čelit emocionálním výzvám v důsledku lehké mozkové dysfunkce. Psychologická podpora a terapie mohou pomoci zvládat stres, deprese nebo úzkost spojenou s tímto stavem.

Je důležité si uvědomit, že léčba lehké mozkové dysfunkce může vyžadovat trpělivost a úsilí ze strany pacienta i lékaře. Každý případ je jedinečný, a proto je nezbytné, aby léčba byla uzpůsobena konkrétním potřebám a podmínkám každého jednotlivce. Komplexní péči, včetně pravidelných návštěv lékaře a monitorování pokroku, lze dosáhnout efektivní kontroly a zlepšení stavu pacienta.

Celkově lze říci, že lehká mozková dysfunkce představuje složitý problém, který vyžaduje individuální přístup k diagnostice a léčbě. Pro ty, kteří se s touto výzvou potýkají, je klíčové konzultovat s odborníkem, který jim poskytne odpovídající péči a podporu.

Použité zdroje: YouTube.com /BiomagCZ (MUDr. Peter Bednarčík, CSc.), nemoci.vitalion.cz, poznejsvezdravi.cz,
redakční informace a zdroje,
(redakční text – N. Macáková)

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu