Naděje pro zraněné: nové pokroky v léčbě a hojení ran

Publikuje: David Bárta — 28. 09. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Naděje pro zraněné: nové pokroky v léčbě a hojení ran

Rány a poranění těla jsou bohužel nevyhnutelnou součástí života. Jak bojovat s chronickými ranami?

Bez ohledu na jejich původ, léčba a následné hojení mají zásadní význam pro zachování zdraví a pohodlí pacientů. Dnešní medicína nabízí řadu inovativních metod a léčebných postupů, které pomáhají rychlejšímu a účinnějšímu hojení ran. Tento článek se zaměří na příčiny, léčbu, farmakologii, a péči o rány, zejména na chronické rány a možnosti jejich řešení.

Příčiny vzniku ran

Chronickými ranami se rozumí takové, které i po cca šesti týdnech léčby nejeví tendenci k samovolnému zahojení. Tyto rány často vznikají jako komplikace různých onemocnění, včetně například cukrovky. Péče o chronické rány je náročná jak z hlediska časového, tak finančního, a vyžaduje úzkou spolupráci mezi mnoha odborníky. Rány mohou vzniknout z různých příčin, včetně nehod, chirurgických zákroků, popálenin, odřenin, a také v důsledku chronických onemocnění, jako je již zmíněná cukrovka (diabetes mellitus). Dále se mohou objevit při různých poškozeních kůže, například v případě kožních chronických onemocnění nebo poruch tkání, což může vést k nákaze a i ztrátě krve, a proto vyžadují okamžitou léčbu a pečlivou ošetřovatelskou péči.

Léčba ran

Základem pro úspěšné hojení ran je čistota a správná péče. Rana by měla být pečlivě vyčištěna, aby se minimalizovalo riziko infekce. V některých případech může být nutné chirurgické ošetření, aby se odstranily poškozené tkáně. Kromě toho jsou léky a farmakologie důležitou součástí léčby. Antibiotika mohou být podávána k prevenci nebo léčbě infekce, zatímco bolestivé příznaky lze zmírnit analgetiky.

Chronické rány a jejich rozpoznání

Chronické rány jsou ty, které nehojí běžnými způsoby a zůstávají otevřené po delší dobu, často (jak uvádí někteří lékaři) více než tři měsíce. Mohou být způsobeny různými faktory, včetně špatného krevního oběhu, diabetes, tlakových vředů nebo infekce. Jejich rozpoznání je klíčové pro rychlou intervenci.

Špatné hojení ran

Někteří pacienti se setkávají s obtížemi při hojení ran kvůli základním zdravotním problémům. Špatné hojení ran může být způsobeno oslabeným imunitním systémem, nedostatečným krevním oběhem nebo nedostatečnou výživou. V takových případech je důležité konzultovat s odborníkem, abychom identifikovali příčinu a zvolili vhodnou léčbu.

Léčba kyslíkem

„Výše popsaná metoda vlhkého hojení je velmi univerzální, a tak se v současnosti hojně uplatňuje při léčbě akutních i chronických ran. Moderní medicína ovšem nabízí i postupy úzce zaměřené přímo na chronické rány. Jednou z nich je tzv. kyslíková terapie. Ta vychází z vědecky podloženého faktu, že dostatek kyslík je nezbytnou součástí procesu hojení. Chronické rány ovšem produkují velké množství exsudátu, který následně přísun kyslíku blokuje. V ráně je tedy kyslíku nedostatek, což se projevuje tím, že se proces hojení výrazně zpomalí, nebo dokonce úplně zastaví. Na principu, že je do nehojících se ran nutné dodatek zvýšený přísun kyslíku, funguje klasická kyslíková terapie. V rámci té pacient pobývá ve speciálním zařízení zvaném kyslíková komora, kde inhaluje 100% kyslík za zvýšeného atmosférického tlaku. Jedná se o velmi účinnou terapii, která má ovšem i své nevýhody. Pacient musí na terapii docházet do zdravotnického zařízení a ta je mu následně poskytována v rozsahu omezeném kapacitou hyperbarické komory,“ uvádí k tématu web osetreniran.cz.

Účinná metoda léčby chronických ran je tedy k dispozici již dlouho, ale jak zajistit, aby byla pacientům dostupná v neomezené míře?

Lokální kyslíková terapie

Efektivní způsob, jak dostat do chronické rány kyslík, je náš hemoglobinový sprej Granulox. Jeho hlavní účinná látka, hemoglobin, funguje jako transportér molekul kyslíku, které zachytává z okolního vzduchu a dopravuje je přímo do lůžka rány. Zvýšené množství kyslíku znovu nastartuje hojení a rána se začne postupně uzavírat. Výzkumy potvrdily, že v porovnání se standardními léčebnými postupy se při lokální kyslíkové terapie s Granuloxem během 8 až 16 týdnů zahojí až dvojnásobné množství chronických ran. Jedná se tedy o velmi efektivní a spolehlivou metodu při léčbě dlouhodobě se nehojících ran,“ dodává web osetreniran.cz.

K odborníkovi a lékaři

Pokud pacient trpí chronickými ranami, měl by se obrátit na lékaře specializujícího se na léčbu chronických ran. Tito odborníci mají široké znalosti a zkušenosti v oblasti léčby ran a mohou navrhnout komplexní plán péče.

Pacienti s chronickými onemocněními, jako je diabetes nebo kardiovaskulární onemocnění, by měli také konzultovat svého ošetřujícího lékaře nebo specialistu, aby se zabránilo komplikacím a urychlilo hojení ran.

V současné době existuje mnoho nových technologií a léčebných postupů, které zlepšují léčbu a hojení ran. Pacienti by neměli váhat vyhledat pomoc a poradenství od odborníků, kteří mohou pomoci obnovit zdraví a pohodu.

Moderní řešení dlouholetého problému

Chronické rány trápí pacienty i zdravotníky prakticky od nepaměti. Ať už má nehojící se rána jakýkoliv původ, vždy se jedná o dlouhodobý problém, který komplikuje léčbu dalších onemocnění a pacientovi značně znepříjemňuje život. Naštěstí máme dnes k dispozici spoustu špičkových produktů, které představují účinnou formu léčby chronických ran. Jedná se především o vlhkou terapii, v rámci které se na ráně vytváří prostředí, které je pro hojení optimální a zároveň snižuje riziko infekce. Vlhké prostředí lze na ráně vytvořit za pomocí Granudacyn spreje, Granudacyn gelu a antimikrobiálního krytí, jako je Exufiger Ag+. Kromě chronických ran je vlhká metoda účinná i při léčbě akutních ran včetně popálenin. Lokální kyslíková terapie s hemoglobinovým sprejem Granulox je oproti tomu metodou určenou výhradně k léčbě chronických ran, které se dlouhodobě nehojí. Chronické rány představují vážný zdravotní problém, jehož léčba zdlouhavá a drahá,“ doplňuje závěrem web osetreniran.cz.

Amnioderm, co si pod tímto názvem představit?

Amnioderm je inovativní a bezpečný tkáňový transplantát s vysokým hojivým účinkem, efektivní při léčbě chronických, dlouhodobě se nehojících defektů neboli ran. Jeho aplikace se provádí ambulantně a je speciálně upravený ke krytí chronické rány. Díky analgetickému efektu chrání amniová membrána volná nervová zakončení v ráně a redukuje koncentraci prozánětlivých faktorů, což výrazně přispívá ke snížení bolestivosti v místě rány. Také tento způsob léčby je plně hrazen zdravotními pojišťovnami,“ uvádí k tématu lékařka z kliniky EUC.

Jak vypadá typický pacient?

Léčba je vhodná pro všechny nemocné s chronickými ranami. Nejčastěji se setkáváme s pacienty s bércovými vředy v důsledku onemocnění žilního systému a s ranami, které jsou komplikací cukrovky,“ dodává závěrem MUDr. Štěpánka Pavcová.

Přestože léčba a hojení ran může být náročnou cestou, nové možnosti a odborníci v oboru nabízejí naději pro ty, kteří se potýkají s touto obtížnou situací. Pravidelná péče a spolupráce s lékařskými profesionály jsou klíčovými kroky k dosažení rychlého a účinného hojení.

Použité zdroje: MUDr. Štěpánka Pavcová, klinika EUC, osetreniran.cz, redakční informace a zdroje,
(redakční text).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu