Napadeni tichým zabijákem: invazivní meningokoková onemocnění

Publikuje: Nikola Macáková — 30. 04. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Napadeni tichým zabijákem: invazivní meningokoková onemocnění

Invazivní meningokoková onemocnění představují skutečně vážnou hrozbu. Jak je rozpoznáme a bojujeme s nimi?

Velice těžké onemocnění, které je vážné a může způsobit smrt během několika hodin od počátku onemocnění. Meningokok je bakterie, která přirozeně žije u mnoha miliónů lidí, převážně v krku, kde nepůsobí žádné potíže. V populaci na celém světě se odhaduje až 10 % nosičů meningokoka. Většina postižených meningokokovou infekcí prodělá předtím nějaký akutní zánět, který poté meningokoka nastartuje, ovšem jaká je pravá příčina vzniku meningokokové infekce, není známo,“ uvádí v úvodu k danému onemocnění medicínský portál symptomy.cz.

Jak se projevuje a kdy je nejvyšší riziko?

Nejvíce jsou ohroženy skupiny s vysokou mírou sociálního kontaktu, jako jsou děti v kolektivech, studenti na vysokých školách nebo vojenský personál.

Nejzávažnější klinickou formou IMO jsou meningitidy a septikémie, které mívají velmi rychlý průběh a k úmrtí může dojít i přes zahájenou léčbu během prvních 24–48 hodin po vzniku příznaků. K nim patří u meningitidy horečka, nevolnosti, vysoká citlivost na světlo, ztuhlost šíje a silné bolesti hlavy. Typickými projevy septikémie jsou bolesti končetin (svalů a kloubů), třes, bledá nebo skvrnitá kůže a případně vyrážka, ze které se vyvíjí větší červené až nachové léze. Pro své počáteční nespecifické symptomy může být IMO pozdě diagnostikováno. K úmrtí dochází asi u 10–20 % pacientů. Až u 20 % přeživších pacientů se vyskytují trvalé následky, jako jsou amputace končetin, hluchota nebo mentální retardace. Tyto závažné celoživotní následky IMO výrazně snižují kvalitu života nejen u přeživších pacientů, ale i u jejich rodin,“ uvádí k příznakům daného onemocnění nzip.cz.

Diagnostika

Rychlá a přesná diagnostika je klíčová pro úspěšnou léčbu IMO. Lékaři využívají kombinaci klinického hodnocení pacienta a laboratorních testů, včetně kultivace bakterií z krve nebo míšního moku, polymerázové řetězové reakce (PCR) a latexové aglutinace. Diagnostika by měla být prováděna ihned při prvních podezřeních, zejména pokud pacient vykazuje symptomy typické pro meningitidu.

Co říkají odborníci?

Lékaři a zdravotničtí odborníci zdůrazňují význam prevence, včetně očkování, které je považováno za nejefektivnější způsob, jak chránit jednotlivce i komunity před těmito infekcemi. Očkovací schémata v různých zemích se mohou lišit, ale obecně jsou doporučována pro děti, adolescenty a osoby v ohrožení.

Léčba a prognóza

Léčba IMO zahrnuje použití silných antibiotik, často administrativních intravenózně, což umožňuje rychlé působení proti infekci. Časná léčba výrazně zvyšuje šance na úplné uzdravení a minimalizuje riziko dlouhodobých komplikací, jako jsou poškození mozku nebo ztráta sluchu.

Výskyt

Celosvětově je v posledních letech zaznamenáván pokles   (), který může souviset s rozšiřujícími se možnostmi  a závažné celoživotní následky však zůstávají stále příliš vysoké. V ČR je  IMO za posledních 10 let nízká a pohybuje se v rozmezí 0,4–0,8 případů na 100 tisíc obyvatel. Nejvyšší výskyt je dlouhodobě zaznamenáván v kategorii dětí ve věku 0–11 měsíců, dále pak v kategorii dětí ve věku 1–4 roky a v kategorii  ve věku 15–19 let. V roce 2021 byl zjištěn v České republice výrazný pokles počtu  meningokokových onemocnění oproti předchozímu roku: celkem 11 (nemocnost 0,10 na 100 000 obyvatel) proti 25 v roce 2020 (nemocnost 0,23 na 100 000 obyvatel). Z 11 onemocnění v roce 2021 žádné neskončilo úmrtím. Více informací k výskytu daného onemocnění najdete na webu ,“ uvádí Národní zdravotnický informační portál (NZIP).

Z historie

Invazivní meningokoková onemocnění (IMO) jsou způsobena bakterií Neisseria meningitidis a zahrnují vážné infekce jako je meningitida a meningokokémie. Historie tohoto onemocnění, jeho objevu, diagnostiky a léčby sahá daleko do minulosti, a postupně se vyvíjela spolu s pokrokem v medicíně.

Objavení a první záznamy – Neisseria meningitidis byla poprvé izolována a identifikována v roce 1887 Antoniem Weichselbaumem, rakouským bakteriologem. Tento objev přišel po sérii epidemických výskytů meningitidy, které Evropou a dalšími částmi světa procházely od 16. století. První zaznamenané epidemie, které mohly být způsobeny meningokokem, se objevily v Ženevě v roce 1805, ale konkrétní patogen nebyl v té době ještě znám.

Diagnostika v historii – V raných stádiích poznání nemoci byla diagnostika IMO extrémně omezená a závisela primárně na klinickém pozorování symptomů, jako jsou vysoká horečka, ztuhlost šíje, a změny ve stavu vědomí. Přesná laboratorní diagnostika se začala vyvíjet až po objevení patogenu. Vývoj mikroskopických a kultivačních technik na konci 19. století umožnil lépe identifikovat patogeny způsobující meningitidu.

Léčba v dávné historii – Léčba meningokokových infekcí před objevem antibiotik byla velmi omezená a často neúčinná. Praktiky zahrnovaly použití různých bylin, pokusy o snížení horečky a zánětu prostřednictvím chladných obkladů nebo použitím léčivých rostlin a bylin. Vážnost onemocnění často vedla k vysokým úmrtnostem, zejména u epidemických výskytů.

Pokrok v 20. století – Zásadní obrat přišel s objevem sulfonamidů ve 30. letech 20. století a později penicilinu. Tyto antibiotika znamenala revoluci v léčbě bakteriálních infekcí včetně IMO. Vývoj vakcín proti některým kmenům Neisseria meningitidis začal v 60. letech a došlo k prvním úspěšným očkovacím kampaním, které pomohly snížit incidence a závažnost epidemických výskytů.

Invazivní meningokoková onemocnění dnes představují dobře pochopený, i když stále vážný zdravotní problém. Příběh IMO je příkladem, jak vědecký pokrok může zlepšit diagnostiku a léčbu a zároveň snížit dopad smrtelných infekčních nemocí na společnost.

Další důležité informace, dle sdělení Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP):

  • : obvykle trvá 2 až 7 dní, výjimečně až 10 dní.
  • Původce: ; nejčastěji séroskupiny A, B, C, X, W, Y
  • Zdroj:  zdravý nosič N. meningitidis nebo nemocný IMO. 
  • Přenos: k nákaze dochází vzdušnou cestou při bližším styku s nemocným nebo s nosičem meningokoku. Bakterie se přenáší vzduchem,  při kašlání, kýchání, mluvení, líbání a prostřednictvím sdíleného jídla, nádobí, , nebo prostřednictvím předmětů potřísněných  . V české populaci se vyskytuje kolem 10 % bezpříznakových nosičů, kdy je bakterie přítomna v , ale nezpůsobuje  žádné obtíže. Nejvyšší procento nosičů N. meningitidis ve zdravé populaci je zjišťováno u adolescentů.
  • Období nakažlivosti, vnímavost a imunita: období nakažlivosti trvá během celé doby přítomnosti meningokoků v sekretech  a úst. „Obvykle končí do 24 hodin po nasazení  léčby. Vnímavost je všeobecná, imunita je séroskupinově specifická, kdo tedy onemocněl například meningokokem séroskupiny C, může znovu onemocnět séroskupinou B atd. Postinfekční imunita není celoživotní. Vyšší vnímavost je u dětí a mladších jedinců (do 30 let), při stresu či fyzické námaze, při aktivním i ,“ dodává závěrem nzip.cz.

Invazivní meningokoková onemocnění představují skutečné nebezpečí, ale s adekvátní prevencí, rychlou diagnostikou a účinnou léčbou mohou být jejich dopady významně zmírněny. Veřejnost i zdravotnické profese by měly být vždy informovány a připraveny reagovat na možné výskyty těchto infekcí, aby ochránily sebe i ostatní.

Použité zdroje: symptomy.cz, nzip.cz, szu.cz
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu