Nemoc smrtícího prachu: co musíte vědět o azbestóze

Publikuje: David Bárta — 08. 04. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Nemoc smrtícího prachu: co musíte vědět o azbestóze

Azbestóza je nebezpečné onemocnění, které může postihnout ty, kteří při práci přicházejí do styku s azbestem.

Azbestóza je závažné chronické onemocnění plic a dýchacích cest, jehož příčinou je dlouhodobé vdechování azbestových vláken,“ uvádí v úvodu k danému onemocnění medicínský portál symptomy.cz.

„Příznaky azbestózy bývají mírné až závažné a obvykle se vyskytnou až po mnoha letech, během kterých byl člověk účinkům azbestových vláken vystaven. Azbestová vlákna jsou drobná a tenká, a proto se mohou do plic dostat velmi snadno a následně se v nich usadit. Zde pak mohou vyvolat vznik různých zánětů a jizev, které mohou přivodit závažná onemocnění, jako je právě azbestóza,“ vysvětluje dále portál symptomy.cz.

Diagnostika probíhá především pomocí rentgenových a CT snímků plic, často po mnoha letech expozice. Příznaky azbestózy zahrnují dušnost, kašel, bolesti hrudníku a může se projevit i vážnějšími komplikacemi jako je plicní fibróza či rakovina plic. Příčinou je vdechnutí azbestových vláken, které poškozují plicní tkáň. Lékařem, který se zabývá tímto onemocněním, je pneumolog nebo pracovní lékař.

Kdo je azbestózou ohrožen

Podle medicínského portálu symptomy.cz tímto onemocněním jsou ohroženi zejména lidé pracující s materiály obsahujícími azbest. Jsou to především:

  • těžaři, montéři nebo odstraňovači azbestu,
  • automechanici a letečtí mechanici,
  • stavební dělníci,
  • elektrikáři,
  • pracovníci železnic a loděnic.

„Riziku vdechnutí částic můžete být ohroženi, jestliže bydlíte nebo býváte často přítomni v blízkosti azbestového dolu nebo v okolí demolice. Budete-li však dodržovat bezpečnostní předpisy, pak se u vás s velkou pravděpodobností azbestóza vůbec nerozvine,“ dodává medicínský portál.

Je důležité vyhledat lékaře, pokud máte podezření na azbestózu, zejména pokud jste pracovali v odvětví s vysokým rizikem expozice. Azbestóza může vést k vážným zdravotním komplikacím, včetně smrtelných následků. Léčba se zaměřuje na zmírnění symptomů a zpomalení progrese onemocnění, ačkoli není úplně vyléčitelná. Užívají se léky jako bronchodilatátory a kortikosteroidy k udržení průchodnosti dýchacích cest a zmenšení zánětu.

Jak se stanoví diagnóza?

Národní zdravotnický informační portál (NZIP) uvádí, že pro samotné stanovení diagnózy je nezbytné odebrání anamnézy, která zahrnuje zjištění pracovního zařazení a fyzikální vyšetření pacienta (např. poslech, poklep). Dále je potřeba zjistit, zda jsou přítomna nějaká další (zejména plicní) onemocnění. Lékař si může vyžádat mj. následující vyšetření:

  • rentgenové vyšetření,
  • výpočetní tomografie (CT),
  • diagnostika plicních funkcí (např. spirometrie),
  • bronchoskopie / bronchoalveolární laváž
  • torakoskopie.

Za určitých podmínek je azbestóza považována za nemoc z povolání. Ošetřující lékař musí nahlásit podezření na existenci nemoci z povolání příslušné zdravotní pojišťovně a Státnímu úřadu inspekce práce, které provedou šetření. Hlášení může podat rovněž zaměstnavatel nebo sám postižený člověk,“ upřesňuje nzip.cz.

Informace o nemocech z povolání a bezpečnostních opatřeních vám poskytnou především střediska nemocí z povolání, kliniky pracovního lékařství nebo váš podnikový lékař, ale poradit by vám měli i pracovníci Státního zdravotního ústavu.

Jak probíhá léčba azbestózy?

Azbestóza je onemocnění, které, jakmile vznikne, nezadržitelně postupuje. Změny plicní tkáně (fibrózu) zatím nelze léčbou zastavit. Zásadní je proto prevence, tedy vyhýbání se kontaktu s azbestovými vlákny. V průběhu onemocnění může být pro usnadnění pacientova dýchání nutná (dlouhodobá) kyslíková terapie,“ dodává portál nzip.cz.

Odborníci zdůrazňují nutnost prevence a ochrany před expozicí azbestu. Vzhledem k dlouhé latenci onemocnění je klíčové, aby osoby vystavené azbestu pravidelně sledoval lékař, i když nevykazují žádné symptomy. Azbestóza představuje závažné riziko pro veřejné zdraví a vyžaduje pečlivé monitorování a preventivní opatření.

Z historie

Azbestóza má dlouhou historii, která sahá až do starověku. První zmínky o jejím výskytu jsou datovány až do antického Řecka a Říma, kde bylo známo, že azbestový vlákna způsobují zdravotní problémy u lidí, kteří s nimi přicházeli do styku při jejich zpracování.

Nicméně, první podrobnější popisy a diagnostikace azbestózy se objevují až v 20. století. Začátkem 20. století byla azbestóza častým zdravotním problémem mezi pracovníky v azbestovém průmyslu, zejména v dolech a továrnách. První důkazy o spojitosti mezi expozicí azbestu a respiračními onemocněními byly zaznamenány v 20. letech 20. století.

Diagnostika azbestózy byla zpočátku obtížná, protože symptomatologie se může objevit až mnoho let po expozici azbestu. Rentgenové a později CT snímky plic se staly hlavními nástroji pro diagnózu azbestózy. Tyto metody umožňují detekovat charakteristické změny v plicní tkáni spojené s expozicí azbestu.

Historicky byla léčba azbestózy zaměřena především na zmírnění symptomů a zpomalení progrese onemocnění. V minulosti byly často předepisovány bronchodilatátory a kortikosteroidy k udržení průchodnosti dýchacích cest a snížení zánětu. Nicméně, farmakologická léčba azbestózy není úplně efektivní a lékaři se soustřeďují spíše na prevenci expozice azbestu a kontrolu symptomů.

Moderní farmakoterapie azbestózy se soustředí na zlepšení kvality života pacientů a kontrolu příznaků. To může zahrnovat podávání léků, které uvolňují dýchací cesty, podporují hojení plicní tkáně a snižují zánět. Nové léky a terapeutické postupy jsou stále ve výzkumné fázi a jejich účinnost je předmětem dalšího zkoumání.

Celkově lze říci, že historie azbestózy je spojena s postupným objevováním jejích příznaků, diagnostiky a léčby. Významným pokrokem je snaha o prevenci a ochranu pracovníků před expozicí azbestu, což může vést k poklesu výskytu tohoto vážného onemocnění.

Použité zdroje: nzip.cz, symptomy.cz, szu.cz a pracovni-lekarstvi.cz
redakční informace a zdroje – redakční text*

 

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu