Neviditelná rána: boj s amputačním, traumatickým neuromem

Publikuje: Nikola Macáková — 25. 02. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Neviditelná rána: boj s amputačním, traumatickým neuromem

Amputační, traumatický neurom představuje bolestivou realitu pro ty, kteří přišli o část těla. Přinášíme světlo do temnoty této diagnózy.

Jako amputační či traumatický neurom se označuje dezorganizovaná proliferace, zvětšení počtu nervových vláken pokrytých myelinem z původního pahýlu nervu po jeho přetětí. V místě přetnutí nervu také roste počet Schwannových buněk (vytváří myelinovou pochvu kolem nervových vláken) a fibroblastů (produkují složky mezibuněčné hmoty). Vytváří se tak útvar, který může být bolestivý,“ píše k tématu v úvodu medicínský portál symptomy.cz.

Amputační, traumatický neurom je relativně méně známým, avšak významným onemocněním, které se vyskytuje u osob po amputaci končetiny nebo po jiném typu nervového traumatu. Tato komplikace je způsobena abnormálním růstem nervové tkáně v místě, kde došlo k poškození nervu, což může vést, jak již bylo zmíněno k intenzivní bolesti a dalším komplikacím.

Co je to amputační, traumatický neurom?

Amputační, traumatický neurom, známý také jako neurom bolest, je stav, kdy na konci poškozeného nervu vzniká patologický růst nervových vláken. Tento růst může vyvolávat chronickou, často velmi intenzivní bolest, která může výrazně ovlivnit kvalitu života pacientů.

Diagnostika

Diagnostika amputačního, traumatického neuromu obvykle zahrnuje kombinaci anamnézy, fyzikálního vyšetření a zobrazovacích metod, jako je magnetická rezonance (MRI) nebo ultrazvuk, které pomáhají identifikovat přítomnost a přesnou lokalizaci neuromu.

Příznaky a projevy

Příznaky amputačního, traumatického neuromu se mohou výrazně lišit, ale často zahrnují ostrou, palčivou nebo střílející bolest v oblasti amputace nebo poškození. Dalšími symptomy mohou být poruchy citlivosti, pocit mravenčení nebo svědění v postižené oblasti.

Neurom vzniká po poškození, přetětí nervu nebo nervového kmene a nedojde k nervové regeneraci, tj. znovuobnovení kontinuity nervu. Objevuje se za cca 1−2 měsíce po poranění. Může se vytvořit na jakémkoli poškozeném nervu, tj. i na orgánových nervech. Předcházet vzniku neuromu po poškození nervu je možné jedině včasným chirurgickým sešitím nervu a obnovením kontinuity. K poranění jsou nejnáchylnější nervy, které probíhají pod pokožkou, jsou tedy málo kryty,“ uvádí portál symptomy.cz, jenž dodává, že nerv je nejčastěji poškozen při řezných, sečných či tržných poraněních. Může jej však způsobit i střelná rána, zlomeniny, vykloubení atd.

Existuje škála poranění nervů dle jejich tíže:

  • Neurapraxie je to v případě, že se jedná jen o poruchu funkce, tj. vodivosti nervu, kontinuita je neporušená, např. při utlačování nervu.
  • Axonotmeza je stav, při kterém je nervové vlákno narušeno a přerušeno. Po poranění dochází k regeneraci. A to díky tomu, že jsou zachovány nervové obaly.
  • Neurotmeza je nejtěžší poškození nervu, jedná se o úplně přetětí jak nervového vlákna, tak jeho obalů. Zde již nedochází k regeneraci, ale může se vytvořit amputační neurom.

Příčiny onemocnění

Hlavní příčinou vzniku amputačního, traumatického neuromu je poškození nervu, ať už v důsledku amputace končetiny, úrazu, chirurgického zákroku, nebo jiného traumatického poškození. Abnormální růst nervové tkáně je tělovou reakcí na toto poškození.

Kdy navštívit lékaře

Je důležité vyhledat lékařskou pomoc, pokud zažíváte intenzivní bolest nebo jakékoli jiné příznaky, které by mohly naznačovat přítomnost amputačního, traumatického neuromu. Čím dříve je diagnóza stanovena, tím efektivnější může být léčba.

Odborníci a lékařské obory

Tímto onemocněním se nejčastěji zabývají lékaři specializující se na bolestivé stavy (algologie), neurologové, chirurgové, zejména pak ortopedové a rehabilitační lékaři.

Možná rizika

Nezvládnutý amputační, traumatický neurom může vést k chronické bolesti, zhoršení psychického stavu, snížení funkčnosti postižené oblasti a obecně k poklesu kvality života.

Co říkají čeští lékaři

Čeští lékaři zdůrazňují význam multidisciplinárního přístupu v léčbě amputačního, traumatického neuromu, zahrnujícího jak farmakologickou terapii, tak fyzikální terapii a v některých případech i chirurgický zákrok pro odstranění neuromu.

Čeští lékaři zdůrazňují důležitost multidisciplinárního přístupu v léčbě amputačního, traumatického neuromu. Podle nich je klíčové, aby se na léčbu tohoto onemocnění podíleli specialisté z různých oborů – od neurologů, přes chirurgy až po rehabilitační lékaře a psychoterapeuty. Zvláště zdůrazňují význam včasné diagnostiky a personalizovaného léčebného plánu, který zohledňuje individuální potřeby a přání pacienta,“ uvádí k tématu web clsjep.cz.

Léčba může zahrnovat farmakologické metody, jako jsou léky proti bolesti nebo antiepileptika, která mohou zmírnit neuropatickou bolest. Dále jsou často doporučovány fyzioterapie, ergoterapie a různé formy psychologické podpory, včetně terapií zaměřených na zvládání bolesti a psychologické adaptace na změněné životní podmínky. V některých případech může být vhodná i chirurgická intervence k odstranění neuromu, pokud jiné metody selhávají. Čeští lékaři také upozorňují na význam prevence a edukace pacientů i zdravotnického personálu o možných rizicích a příznacích tohoto onemocnění. Předcházení vzniku neuromu může zahrnovat správné chirurgické techniky při amputacích a adekvátní ranou péči,“ doplňuje závěrem lékařský portál clsjep.cz.

Fantomová bolest je velmi složitý stav chronické nenádorové bolesti, který vzniká na podkladě periferních i centrálních změn způsobených neuroplastickými změnami ve spinálním a supraspinálním nervovém systému po přerušení nervu či nervů. Takto vyvolané morfologické, fyziologické a biochemické změny vyvolávají hyperexcitabilitu v nervovém systému. Bolest spontánní či abnormálně evokovaná odráží tuto hyperexcitabilitu a má všeobecnou kvalitu neuropatické bolesti a tak je možno ji také léčit. Nejlepší a nejúčinnější se zdají určité typy léků a přístupů, které vhodně modulují aferentní nervovou dráhu (antikonvulzíva, neurostimulace), a psychologická intervence (coping, biofeedback). Většinou je nutný multidisciplinární, ale i vysoce individuální přístup. Rozhodující je však důsledná a dostatečná léčba bolesti, a to jak před amputací, tak okamžitě po amputaci a v dalším pooperačním období. Výhodné je využití kontinuálních anesteziologických metod (kontinuální blokády nervů, pletení či centrální – intraspinální blokády) nebo terapie podle zásad léčby chronických neuropatických bolestí (aplikace léků podle hodin, per os, záchranná terapie atd.). Stále velmi kontroverzní názory jsou na použití a efektivnost tzv. preemptivní analgezie,“ uvádí k tématu na webu zdravi.euro.cz MUDr. Ivan Vrba z Nemocnice Na Homolce, odd. ARO.

DŘÍVE JSME PSALI:

Jak vycházet s hypochondrem? Co je to hypochondrie?

David Bárta — 27. 01. 2024
Hypochondrie, v odborném jazyce známá také jako zdravotnická úzkostná porucha, je psychické onemocnění, při kterém jedinec neustále pociťuje obavy ze závažný...

V budoucnosti jsou nutné další studie a výzkumy zaměřené na přesné určení role periferního a centrálního mechanismu při vzniku fantomových fenoménů a udržování fantomové bolesti. Tyto studie mají význam i pro možnost prevence chronických bolestí vzniklých po amputaci části těla a účinnější výběr efektivnější léčby komplexu postamputačních, zvláště pak fantomových bolestí,“ dodává v krátké citaci MUDr. Ivan Vrba.

Kvalitní informovanost a přístup k nejnovějším léčebným metodám je klíčový pro zlepšení prognózy pacientů s amputačním, traumatickým neuromem. Lékaři zdůrazňují význam pokračujícího výzkumu v této oblasti, který by mohl přinést nové možnosti léčby a zlepšit životní podmínky postižených.

Použité zdroje: symptomy.cz, clsjep.cz, zdravi.euro.cz (MUDr. Ivan Vrba),
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu