Parkinsonova nemoc: jak pomáhat, když každý pohyb stojí úsilí

Publikuje: Nikola Macáková — 27. 01. 2024
Zdroj: N. Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Parkinsonova nemoc: jak pomáhat, když každý pohyb stojí úsilí

Parkinsonova nemoc není konec. Naučte se, jak efektivně podporovat nemocné a zlepšit jejich život.

Pár vět o Parkinsonově nemoci

Parkinsonova nemoc je zapříčiněna nadměrným odumíráním nervových buněk tvořících Dopamin. Ten má vliv na motorické, asociační funkce a na limbický systém. Parkinson se projeví, pokud je úbytek větší než 70 %. Nemoc se může rozdělit na 4 základní etapy, které nemusí u každého probíhat stejně,“ uvádí k tématu medicínský portál symptomy.cz, který zmiňuje i fáze daného onemocnění:

 1. fáze – začátek obtíží a uvědomění si, že něco není v pořádku. Začíná třes rukou, výkyvy nálad, potíže s mluvením, únava, pocit ztuhnutí v končetině, nemotornost, zpomalené pohyby, problémy s chůzí.
 2. fáze – užívání léků výrazně ulevuje od příznaků a nemocný má pocit, že je všechno v pořádku. Nemoc se jakoby zastaví a čeká na další fázi.
 3. fáze – nemoc se začne projevovat v plné síle a nemocný ztrácí zájem o okolí a jeho hybnost je výrazně omezená.
 4. fáze – nemoc absolutně ovládá postiženého. Závislost na pomoci od okolí u nemocného roste. Nemocný má problémy s chůzí, jídlem, koordinací, dostavují se depresivní stavy.

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění, které postihuje především starší lidi, ale může se objevit i v mladším věku. Toto onemocnění postupně ničí neurony v mozku, zvláště ty, které produkují neurotransmiter dopamin. Nízká hladina dopaminu má za následek charakteristické symptomy Parkinsonovy nemoci.

Příznaky a symptomy Parkinsonovy nemoci

Hlavními symptomy jsou:

 1. Třes: nejvíce patrný je klidový třes, tedy třes, který se objevuje, když je tělo v klidu.
 2. Ztuhlost svalů: může způsobit bolest a omezit rozsah pohybu.
 3. Pomalost pohybů (bradykinéze): všechny pohyby jsou pomalejší a méně přesné.
 4. Poruchy rovnováhy: zvyšuje se riziko pádů.

Kdy navštívit lékaře

Pokud si všimnete některého z těchto příznaků u sebe nebo u někoho blízkého, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Časná diagnóza a zahájení léčby mohou výrazně zlepšit kvalitu života pacienta.

Příčiny a vznik nemoci

Přesná příčina Parkinsonovy nemoci není známa, ale vědci se domnívají, že jde o kombinaci genetických a environmentálních faktorů. Studie naznačují, že určité genetické mutace mohou zvyšovat riziko vzniku nemoci, zejména pokud jsou kombinovány s faktory jako jsou toxiny nebo těžké hlavové úrazy.

Jak probíhá medikamentózní léčba Parkinsonovy nemoci?

Ve stručnosti. „Léky předepisované  mají vyrovnat nedostatek  v . Tyto léky mohou zmírnit příznaky onemocnění, avšak nemohou napravit škody, které již do té doby v mozku vznikly. Pomocí léků není ani možné zastavit  onemocnění. Často se tak stává, že po několika letech již léky neúčinkují tak, jako tomu bylo na začátku léčby. V následujících odstavcích jsou popsány třídy léků, které bývají nasazovány v rámci  léčby,“ píše k tématu Národní zdravotnický informační portál (NZIP).

Názory českých lékařů

V kostce. Čeští lékaři se shodují na důležitosti rané diagnostiky a individualizovaného přístupu k léčbě. Kromě farmakologické léčby zdůrazňují i význam rehabilitace, fyzioterapie a podpory ze strany rodiny.

Jak efektivně pomoci

 1. Podpora a porozumění: Parkinsonova nemoc může být frustrující a izolující. Psychická podpora je klíčová.
 2. Pomoc s každodenními činnostmi: Nemoc postupně omezuje fyzické schopnosti, takže pomoc s běžnými aktivitami je často potřebná.
 3. Zajistění lékařské péče: Pravidelné kontroly a dodržování léčebného plánu jsou nezbytné.
 4. Zapojení do fyzioterapie: Cvičení a terapie mohou pomoci udržovat mobilitu a rovnováhu.
 5. Zdravá výživa a životní styl: Vyvážená strava a dostatek spánku mohou pozitivně ovlivnit průběh nemoci.
 6. Informovanost: Vzdělávání se o nemoci může pomoci v pochopení a zvládání jejích výzev.

Vědomost o tom, jak efektivně pomáhat a co Parkinsonova nemoc obnáší, je nezbytná pro zlepšení kvality života nemocných a jejich blízkých. Důležitá je spolupráce s lékaři, terapeuty a podpůrnými skupinami, které mohou poskytnout cennou pomoc a vedení.

Použité zdroje: symptomy.cz, nzip.cz,
redakční informace a zdroje –  redakční text

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu