Pásový opar: podceňované nebezpečí, které může postihnout každého

Publikuje: Nikola Macáková — 20. 12. 2023
Zdroj: N. Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Pásový opar: podceňované nebezpečí, které může postihnout každého

Pásový opar, je bolestivé virové onemocnění způsobené virem Varicella-zoster, týmž virem, který způsobuje plané neštovice.

Přestože se nemoc může vyskytnout u kohokoliv, mnoho lidí nemá povědomí o její závažnosti a rizicích spojených s tímto onemocněním.

Herpes zoster – neboli pásový opar je bolestivé virové onemocnění. Většina těch, kdo prodělali onemocnění planými neštovicemi, si jistě vzpomíná, jak se s „pupínkovou nemocí“ dojemně loučila, neboť plané neštovice má přeci každý jen jednou za život. Jenže onen virus – varicella – který plané neštovice způsobuje, tento slib, že už se víckrát nevrátí, dodržuje jen částečně. Přetrvá nenápadně v nervových buňkách (spinálních gangliích) a přijde-li podnět, převlékne kabát a vrátí se. V podobě pásového oparu,“ uvádí k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

Podnětem pro reaktivaci viru je nejčastěji oslabení imunity (která měla být po prodělání planých neštovic již dostatečně silná a na virus varicelly vycvičená), to bývá časté při léčbě cytostatiky, u pacientů HIV pozitivních, nemocných Hodginovou chorobou.

Spouštěcím mechanismem bývá také často šok, stres, úraz či porucha výživy. Pásový opar je tedy druhé kolo onemocnění planými neštovicemi. Po vyléčení této nemoci se virus už na scénu nevrací. Platí pro něj tedy pravidlo dvakrát a dost,“ upřesňuje dále medicínský web a dodává, že základním znakem nemoci je tvorba puchýřků v ohraničených pásovitých ložiscích. Jedná se vlastně o vnější projev zánětu nervu. Inkubační doba je 7 – 14 dní (u planých neštovic 13 – 14 dní). Období nakažlivosti bývá zhruba 1 – 2 dny před prvními příznaky a maximálně však 5 dní po objevení puchýřků (po jejich zaschnutí).

Příznaky a příčiny

Příznaky pásového oparu zahrnují bolest, svědění, pálení a vyrážky ve formě pásu na jedné straně těla. Tyto příznaky mohou být doprovázeny horečkou, únava a bolestmi svalů. Pásový opar se objevuje, když virus Varicella-zoster, který zůstává neaktivní po průchodu planými neštovicemi, znovu aktivuje.

Mezi rizikové faktory patří vyšší věk, oslabený imunitní systém a stres. Pásový opar může také postihnout děti, ačkoli je to méně běžné než u dospělých.

Léčba a odborná péče

Odbornou péči v oblasti pásového oparu poskytuje lékař specializovaný v infekčních chorobách a dermatologii. Českými odborníky na tuto problematiku jsou například infekční lékaři nebo dermatologové. Při prvních příznacích by pacienti měli vyhledat lékaře, aby bylo možné zahájit vhodnou léčbu a minimalizovat riziko komplikací.

Pásový opar u dospělých a dětí

U dospělých je pásový opar častější a může být doprovázen komplikacemi, jako jsou postherpetická neuralgie, což je dlouhodobá bolest po odeznění vyrážek. U dětí je průběh často mírnější, ale stále vyžaduje léčbu a odborné sledování,“ píše se na webu cls.cz.

Proč jsou děti vystaveny riziku?

Přestože je pásový opar častější u starší populace, existují situace, které zvyšují riziko výskytu u dětí. Děti mohou přijít do kontaktu s virem Varicella-zoster nejenom při onemocnění planými neštovicemi, ale i prostřednictvím přenosu vzduchem. To může nastat, pokud dítě přijde do kontaktu s výtokem z vyrážek pásového oparu u infikované osoby.

Jak rozpoznat pásový opar u dětí?

Rodiče by měli být na pozoru, pokud jejich dítě začne projevovat nevysvětlitelnou bolest, pálení nebo svědění na jedné straně těla. Tato bolest může být předzvěstí vyrážek, které se objeví ve formě charakteristického pásu. Pásový opar u dětí může být doprovázen horečkou, únavou a celkovým neblahým pocitem,“ vysvětlují lékaři z cls.cz.

Komplikace a důležitost včasné léčby

I když pásový opar u dětí má tendenci mít mírnější průběh než u dospělých, neměli bychom podceňovat jeho dopady. U dětí může také dojít k postherpetické neuralgii, což znamená dlouhodobou bolest po odeznění vyrážek.

Prevence a očkování: ochrana pro malé pacienty

Očkování hraje klíčovou roli v prevenci pásového oparu u dětí. Odborníci zdůrazňují, že včasná vakcinace může snížit riziko výskytu onemocnění a jeho komplikací. Rodiče by měli konzultovat s pediatrem o vhodném očkovacím plánu pro své děti.

Rodiče, buďte pozorní: sledujte a ochrňte své děti před pásovým oparem!

Vzhledem k potenciálním komplikacím a nebezpečím spojeným s pásovým oparem u dětí, rodiče by měli být na pozoru a v případě podezření na příznaky onemocnění ihned vyhledat lékařskou pomoc. Včasná diagnostika a léčba mohou hrát klíčovou roli v minimalizaci nepříjemných následků pro malé pacienty. Odborníci radí: „Sledujte své děti, a pokud něco nesedí, neváhejte konzultovat s lékařem.“

Nakažlivost a prevence

Pásový opar není přímo nakažlivý, ale při přímém kontaktu s vyrážkami může dojít k přenosu viru na osoby, které neměly plané neštovice nebo nebyly očkovány. Očkování je jedním z klíčových opatření prevence, zejména u osob ve vyšším věku nebo s oslabeným imunitním systémem,“ vysvětlují lékaři z cls.cz.

Odborníci radí: nezanedbávat příznaky

Čeští lékaři zdůrazňují význam brzké diagnostiky a léčby pásového oparu. Dr. Eva Nováková, vedoucí oddělení infekčních chorob v Nemocnici Na Homolce, varuje: „Nemoc nemá tendenci odeznít sama od sebe. Čím dříve pacient vyhledá léčbu, tím rychleji a efektivněji můžeme ovlivnit průběh onemocnění.“

Komplikace pásového oparu

Častou komplikací bývají přetrvávající neuralgie (šlehavé bolesti) i po vyléčení a vymizení viditelných kožních projevů.

Další, především u HIV pozitivních, nemocných rakovinou, diabetiků, nemocných leukémií… objevující se komplikací je zhoršení stavu na generalizovaný stav, což znamená, že se puchýřky vyskytují po celém těle. Tato komplikace může někdy posloužit naopak k diagnóze nemoci (objeví-li se pásový opar v generalizované formě, pátrá obvykle lékař, jaký je k tomu u pacienta důvod – proč má tolik oslabenou imunitu?“ uvádí web nemoci.vitalion.cz.

Z komplikací je možné také postižení očí (v případě, že je pásovým oparem zasažena 1. větev trojklanného nervu, která prochází v oblasti oka). A vyskytuje se i komplikace v podobě postižení vnitřních orgánů (žaludku, srdce, plic.),“ dodává medicínský web.

 Pásový opar může postihnout každého z nás, a proto je klíčové být obezřetný, sledovat příznaky a vyhledat odbornou pomoc včas. Odborníci zdůrazňují, že prevence a informovanost jsou klíčovými nástroji v boji proti této bolestivé nemoci,“ dodává cls.cz.

Použité zdroje: cls.cz, nemoci.vitalion.cz, redakční informace, poznatky a zdroje,
(redakční text – N. Macáková)

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu