Příběh pacienta s chronickým únavovým syndromem: enigma zdravotního stavu, která mění všechno

Publikuje: Nikola Macáková — 01. 11. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Příběh pacienta s chronickým únavovým syndromem: enigma zdravotního stavu, která mění všechno

Chronický únavový syndrom (CFS) je komplexní a záhadné a tajemné onemocnění, které postihuje miliony lidí po celém světě.

Toto onemocnění, známé také jako myalgická encefalomyelitida (ME), může trvale narušit kvalitu života pacientů, kteří čelí nesnesitelné únavě a mnoha dalším obtížím. V tomto redakčním článku se podíváme na příznaky, průběh, léčbu a lékařské obory, které se aktivně věnují tomuto problému. V krátkosti si také přiblížíme zdravotní příběh Šimona Procházky.

Chronický únavový syndrom je pojem, který u řady odborníku nenašel své místo a často bývá jeho existence zpochybňována. Nicméně daný stav u pacientů existuje a nelze jej dnes popřít. Jistě není pro nemocné lehké se v dnešní době zorientovat, oč se přesně jedná. V mediích je totiž k dispozici celá řada článků a názorů na toto onemocnění, a tak laikovi nezbývá nic jiného než se s některou variantou popisu a příčiny jeho onemocnění ztotožnit. Nechť tento text poslouží jako upřesnění a vyvrácení některých mylných názorů na toto onemocnění, které ještě dnes i mezi některými odborníky panují či panovaly,“ uvádí k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

Každého z nás potkává únava. Může to být normální (fyziologická) reakce organismu na zátěž, ať už fyzickou či psychickou, nicméně to může být i nespecifický příznak určitého tělesného (infekce, cukrovka, krevní choroby, nádory) či duševního onemocnění, užívání léků, některých drog apod.

„U různých lidí se však únava projevuje různým způsobem a v jiné míře. Někdo si více stěžuje na slabost, nesoustředěnost, ospalost, malátnost, nevůli, jiný může být psychicky vyčerpaný a nechce se mu nic řešit, bez ohledu na to, že by byl nějak tělesně unaven. V populaci se zvyšuje výskyt únavových stavů, což souvisí s civilizačními faktory – stresem, se stále se zvyšujícími nároky v povolání, domácnostech, v péči o rodinu, o finanční zabezpečení apod.,“ upřesňuje dále web nemoci.vitalion.cz.

Obecně panuje názor, že dnešní životní styl je uspěchaný, nevyvážený a obzvláště náročný pro ženy, jakožto nositelky dvojrole – ženy mající své povolání a k tomu povinnosti v domácnosti a v péči o rodinu.

Únavou trpí velká část populace, ale jen asi 2-3% splňují podmínky chronického únavového syndromu. Jedná se o chronickou poruchu spojenou se silnou únavou trvající alespoň 6 měsíců, která neodezní ani po uložení na lůžko. Únava omezuje denní činnosti až pod 50 % stavu dosahovaného před nástupem onemocnění a jsou vyloučeny ostatních příčiny, které by mohly být zdrojem chronické únavy (onkologická onemocnění – nádory, autoimunitní choroby, infekční choroby, psychiatrická onemocnění, endokrinní choroby a další). Doprovodnými příznaky chronického únavového syndromu mohou být zvýšená teplota, která se zvyšuje po tělesné a duševní zátěži, dlouhodobé bolesti v krku, zvětšení a citlivost mízních uzlin – zejména krčních, bolesti svalů, kloubů a hlavy, poruchy spánku, světloplachost, zapomnětlivost, napětí, úzkost, neklid a další neuropsychické změny a náhlý začátek problémů. Pokud není stav vhodně léčen, může nemocného i invalidizovat,“ píše se dále na medicínském webu.

Dříve hodně diskutované téma souvislosti tohoto syndromu s viry Ebstein-Barrové (EBV) a výskyt protilátek proti EBV u pacientů značící prodělané či akutní onemocnění vyvolané právě touto infekcí, byla zpochybněna již v několika studiích. Navíc se udává, že utvořené protilátky proti virům EBV, tj. známka prodělaného onemocnění (promořenost) má v populaci více než tři čtvrtiny jedinců, ne-li 90%. Dnes se víceméně jako vyvolávající příčina dají považovat opakované stavy nemocnosti (různé virózy), životní krize nebo zátěžový způsob života.

Pro pacienty je často těžké přijmout fakt, že se u nich neprokáže žádné tělesné onemocnění a jsou lékařem v horším případě buď ignorováni nebo v lepším případě doporučeni na psychiatrii. Skutečně je tomu tak – chronický únavový syndrom je dnes pojímán jako onemocnění klíčící na podkladě psychické poruchy a bývá ztotožňován s psychiatrickou diagnózou neurastenie (diagnóza F 48.0).

Neurastenii řadíme mezi neurotické poruchy, kdy si pacient stěžuje převážně na únavu a vyčerpání, které nejčastěji přičítá nějaké tělesné nemoci. Obvykle se dělí do dvou typů, které se víceméně překrývají. První typ souvisí se zvýšenou únavou po duševním vypětí (např. při problémech v zaměstnání, v rodině…), druhý typ pak s pocity zvýšené únavy a fyzické slabosti po minimální tělesné námaze. U obou typů se mohou vyskytovat příznaky jako jsou bolesti hlavy, neschopnost se radovat (anhedonie), podrážděnost, úzkost, depresivní stavy, nespavost či naopak zvýšená spavost (hypersomnie), obavy o své zdraví a mnohé další. Druhý typ pak asi nejvíce koreluje s termínem chronický únavový syndrom, neboli CFS (chronic fatigue syndrom),“ doplňuje k tématu web nemoci.vitalion.cz, která o chronickém onemocnění rovněž v minulosti informoval.

Příznaky – obecně:

Chronický únavový syndrom se projevuje řadou fyzických a psychických příznaků. Nejběžnějšími příznaky jsou:

  1. Nadměrná únava: pacienti s CFS trpí silnou únavou, která nepolevuje ani po dlouhém odpočinku.
  2. Bolesti svalů a kloubů: bolestivé svaly a klouby jsou častými společníky CFS.
  3. Poruchy spánku: nespavost, neschopnost probudit se svěží, a časté noční buzení jsou běžné.
  4. Kognitivní obtíže: pacienti mohou mít potíže s koncentrací, pamětí a mentálním výkonem.
  5. Citlivost na světlo a zvuk: mnoho lidí s CFS má sníženou toleranci k silnému světlu a hlučným zvukům.

Kdy řešit únavu – můžu mít CFS?

Únava je zkušenost, kterou má většina z nás. Proto je důležité se zaměřit na její vlastnosti, pokud se chcete správně rozhodnout, co dělat. Určitě je normální, pokud je člověk unavený po nezvyklém fyzickém nebo duševním výkonu, prodělává/nedávno prodělal stresující události, je nadměrně zatížený, trpí nedostatkem odpočinku a spánku atd. Ale hodně lidí zažije i únavu bez zjevné příčiny a k lékaři s tím ani nejde, protože jak to přišlo, tak to i časem odezní. Přesto se dočteme, že únava je jednou z nejčastějších stížností v lékařské ordinaci,“ zmiňuje k tématu portál ME/CFS.cz.

Proč je toto onemocněním tak závažné?

Pacienti často nejsou schopni vykonávat běžné každodenní aktivity, udržovat společenské vztahy či pokračovat v práci nebo studiu. Ve vážných případech jsou tyto symptomy tak silné, že pacienti nemohou opustit ani domov či dokonce postel,“ uvádí web loono.cz

Kdy tedy pro jistotu zajít k lékaři? Z jiného úhlu pohledu

Pokud vaše únava trvá dlouho a je jiná – intenzivnější, než jste doposud zažil/a, má charakter velké slabosti, nemáte energii na běžně dříve vykonávané činnosti, omezuje vás zásadně v běžném fungování, vyskytují se při ní i další znepokojivé příznaky (jako např. různé nové bolesti, zvýšená teplota, velká slabost, zadýcháváte se, máte potíže se soustředěním a pamětí nebo jiné). Když taková omezující únava neodchází ani po zavedení režimových opatření a důkladném vyspání a odpočinku, pak je návštěva u praktického lékaře zcela na místě. Únavou se hlásí celá řada chorob – např. anemie, porucha štítné žlázy, autoimunitní nemoci, onemocnění srdce, ledvin, nádorové onemocnění, deprese aj. Lékař vás odborně vyšetří a postupně se potvrdí nebo vyloučí různé možnosti. Jednou z nich může být i chronický únavový syndrom. Tato diagnóza však přichází v úvahu až jako jedna z posledních, protože podmínkou při jejím stanovení je přítomnost únavy, která způsobuje podstatné omezení nebo zhoršení schopnosti účastnit se pracovních, studijních, společenských nebo osobních aktivit ve stejném rozsahu jako před onemocněním a přetrvává déle než šest měsíců. Musí být přítomné i další příznaky a je potřeba vyloučit, že příčinou není některá z běžnějších nemocí, které taktéž provází velká únava,“ dodává v použité citace internetový portál ME/CFS.cz.

Průběh:

Průběh CFS je individuální a může se značně lišit mezi pacienty. Někteří lidé mohou zaznamenat zlepšení, zatímco u jiných může onemocnění přetrvávat nebo se zhoršovat. Vědecká komunita dosud nemá přesný mechanismus onemocnění, což činí diagnostiku a léčbu CFS obtížnými.

Léčba:

Léčba CFS je založena na zmírnění příznaků a zlepšení kvality života pacientů. Není k dispozici žádná jednoduchá léčba, která by vyléčila CFS. Léčba se často zaměřuje na:

  1. Farmakoterapie: léky mohou být použity k léčbě specifických příznaků, jako jsou bolesti nebo nespavost.
  2. Psychoterapie: kognitivně-behaviorální terapie (KBT) může pomoci pacientům zvládat stres a zlepšit jejich psychické zdraví.
  3. Fyzikální terapie: fyzikální terapie a cvičení mohou pomoci zvýšit fyzickou kondici.
  4. Podpora komunity: skupiny podpory a organizace, jako je Česká společnost pro chronický únavový syndrom, mohou poskytovat informace a emoční oporu pacientům a jejich rodinám.

Příběh pacienta Šimona Procházky

„Do roku 2019 jsem žil jako mnoho jiných lidí v mém věku. Dokončoval jsem studium na vysoké škole, soustavně budoval kariéru, ve volném čase vydatně sportoval a cestoval. Vše začalo poměrně, obyčejnou‘ angínou. Překvapivé bylo, že se můj zdravotní stav nezlepšil ani po 3 týdnech léčby antibiotiky. Během následujících měsíců jsem absolvoval mnoho vyšetření na různých odděleních, avšak bez jakéhokoliv nálezu či potvrzení diagnózy. Z velmi činorodého a perspektivního člověka se stávala troska, které zdravotní stav leckdy neumožňoval ani vstát z postele a dojít si na toaletu. Veškeré aktivity jako školu nebo práci jsem omezil na minimum a s kamarády jsem komunikoval jen online. Po určité době neměl sílu dokola vysvětlovat, jaký je můj stav, a víceméně jsem jen poslouchal, co se děje v jejich životě. Na myšlenku chronického únavového syndromu mě přivedl jeden internista, který má s nemocí osobní zkušenost. Zlomový moment nastal ve chvíli, kdy se moji přátelé začali intenzivně zajímat o můj zdravotní problém. Ačkoliv je diagnóza posvěcena WHO (World Health Organization), našli jsme příběhy mnoha pacientů, kteří trpí podobnými obtížemi a nemají téměř žádné zastání před odbornou i laickou veřejností. Rozhodli jsme se tedy založit nadační fond, který se zasazuje o zlepšení situace pacientů, kteří trpí právě chronickým únavovým syndromem.“ Příběh byl zveřejněn na webu loono.cz.

DŘÍVE JSME PSALI:

Kdy bolest hlavy znamená více: průvodce pro každého

Nikola Macáková — 21. 10. 2023
Prozkoumejte různé typy bolestí hlavy a jejich příčiny. Co vše vám bolest hlavy může říct o vašem zdraví.

Zdravotnické obory:

Chronický únavový syndrom je stále zkoumán a chápán lékařskou komunitou. Zahrnuje multidisciplinární přístup zahrnující lékaře různých oborů, včetně interního lékaře, neurologa, psychiatra, a fyzioterapeuta. Spolupráce těchto odborníků je klíčová pro stanovení diagnózy a správnou léčbu CFS,“ udává k tématu portál me-cfs.eu.

Záhadným aspektem CFS je to, že není jednotným onemocněním a má různé formy a stupně závažnosti. Pacienti se často potýkají s nepochopením ze strany veřejnosti, a dokonce i od lékařů, což ztěžuje jejich cestu k diagnostice a léčbě.

Za účelem lepšího pochopení a léčby CFS pokračuje výzkum a snahy o zvýšení informovanosti o tomto onemocnění. Věříme, že budoucnost přinese pokroky ve zkoumání a léčbě chronického únavového syndromu, aby trpící pacienti mohli znovu získat kontrolu nad svým životem,“ dodává internetový projekt me-cfs.eu.

Použité zdroje: nemoci.vitalion.cz, loono.cz, me-cfs.eu, redakční zdroje,
(redakční text.) ©

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu