Rakovina hrtanu: tichý zabiják, který nezná slitování

Publikuje: Nikola Macáková — 01. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Rakovina hrtanu: tichý zabiják, který nezná slitování

Rakovina hrtanu může dlouho zůstat skrytá, ale její včasná diagnostika a léčba mohou zachránit život. Jaké jsou její příznaky a léčba?

„Nekontrolovatelný růst zmutovaných buněk, kterou nemůže tělo kontrolovat a opravit. Nádor je schopen velice agresivního růstu a rozšíření do okolních tkání a orgánů (metastáze). Rakovinné buňky vůbec neodpovídají na okolí, nereagují na zamezení růstu a neposlouchají pokyny, které jim tělo dává. Mají teoreticky neomezenou schopnost dělit se. Mezi největší rizikové faktory, které nádory způsobují, jsou celková životospráva a životní styl. Dědičnost, obezita nebo věk, ovšem co opravdu způsobuje rakovinu, není dnes známé,“ uvádí k danému onemocnění v úvodu medicínský portál symptomy.cz, jenž dodává, že nádory se obecně dělí na benigní (nezhoubné) – rostou omezeně, utiskují okolní tkáň, nezakládají další ložiska a maligní (zhoubné) – ničí okolní tkáně, zakládají dceřiná ložiska (metastázy).

Rakovina hrtanu – obecně patří mezi vážná onemocnění, o kterých se možná tolik nehovoří, avšak jejich dopad na život pacienta může být devastující. Tento typ rakoviny se vyvíjí v hrtanu, což je důležitá část dýchacího systému a hlasového aparátu, umístěná v krku nad průdušnicí. Hrtan hraje klíčovou roli při dýchání, mluvení a polykání.

Diagnostika rakoviny hrtanu je založena na kombinaci fyzikálního vyšetření, endoskopie, biopsie a zobrazovacích metod, jako je CT nebo MRI. Při endoskopii lékař zavede tenkou trubicí vybavenou kamerou do hrtanu, aby přímo viděl jakékoli neobvyklosti nebo nádory.

DŘÍVE JSME PSALI:

Boj s rakovinou tlustého střeva: prevence a včasná diagnostika jako klíč k úspěchu

Nikola Macáková — 29. 02. 2024
Rakovina tlustého střeva se může rozvíjet bez varování. Včasná diagnostika a správná léčba jsou klíčem k záchraně životů.

Příznaky rakoviny hrtanu mohou zahrnovat změny hlasu (např. chrapot), potíže s polykáním, bolest v krku nebo uchu, nevysvětlitelný úbytek hmotnosti a zvětšené lymfatické uzliny v krku. Tyto symptomy však nejsou specifické pouze pro rakovinu hrtanu a mohou být způsobeny i jinými, méně vážnými onemocněními.

  • chrapot
  • pocit knedlíku v krku
  • dýchací obtíže
  • bolest při polykání

Léčba je v tomto případě většinou chirurgická, tedy odstranění nádoru a poté celého hrtanu. Toto vede ke ztrátě hlasivek a hlasu. Pětileté přežití u pacientů tohoto nádoru je 40 %, což je velice dobré číslo,“ dodává medicínský portál.

Příčiny vzniku rakoviny hrtanu zahrnují kouření, nadměrnou konzumaci alkoholu, expozici určitým chemikáliím a virus lidského papilomu (HPV).

Typy rakoviny hrtanu

„Pokud jde o příčiny vzniku onemocnění, ale také o typické příznaky a následnou léčbu, je nutné rozlišovat, zda se jedná o nádory benigní (nezhoubné), nebo naopak maligní (zhoubné),“ píše k tématu web zdravi.euro.cz.

Benigní nádory hrtanu

Nejčastějším nezhoubným typem nádoru, který se v hrtanu může objevit, je papilom. Jedná se o nádor vycházející z povrchového epitelu, za jehož vznik je zodpovědný lidský papilomavirus (HPV). Charakteristickým znakem dětských papilomů je rychlý růst a častá recidiva. U dospělých rostou pomaleji a pacienty výrazně neohrožují. Aby však nedošlo k dalším zdravotním komplikacím, je nutné vyhledat odborníka a podrobit se doporučené léčbě,“ uvádí dále web zdravi.euro.cz a dodává, že dále mohou v hrtanu vznikat tyto nezhoubné nádory:

  • Adenom – benigní nádor z výstelky žlázky
  • Chondrom – benigní nádor z chrupavky
  • Hemangiom – benigní nádor z výstelky cév

Maligní nádory hrtanu

Podle onkologického rizika lékaři rozlišují tři typy nádorů hrtanu. U všech platí, že pokud nejsou zachyceny v počátečních stádiích a pacientům se včas nedostane správná léčba, nádory rostou invazivně, ničí chrupavky hrtanu a metastazují do lymfatických uzlin. Vzdálené metastázy nebývají příliš časté, ale mohou se objevit v plicích,“ vysvětluje k danému onemocnění web zdravi.euro.cz. Maligní nádory hrtanu dělíme do těchto tří skupin:

  • Nádory supraglotické (nadhlasivkové) – Zahrnují oblast hrtanové příklopky až po nepravé hlasivkové vazy. Riziko postižení lymfatických uzlin je zde vysoké.
  • Nádory glotické (v oblasti hlasivek) – Nacházejí se v oblasti pravých hlasivkových vazů. Obvykle začínají růst na jedné hlasivce, odkud se postupně rozšíří i na druhou.
  • Nádory subglotické či infraglotické (podhlasivkovés) – Zahrnují oblast od dolní hranice hlasivek až k dolnímu okraji prstencové chrupavky. Jejich výskyt je poměrně vzácný.

Kdy navštívit lékaře: každý, kdo si všimne změn v hlasu, které trvají déle než dva týdny, by měl vyhledat odbornou pomoc. Správný lékařský obor pro tato vyšetření je otolaryngologie, specializující se na onemocnění uší, nosu a krku.

Rizika spojená s rakovinou hrtanu zahrnují postup onemocnění do pokročilých stadií, což může ztížit léčbu a snížit šance na přežití.

Léčba závisí na stadiu a rozsahu onemocnění a může zahrnovat chirurgii, radioterapii, chemoterapii nebo kombinaci těchto metod. Chemoterapie je často používána ve spojení s radioterapií, aby se zvýšila efektivita léčby, zejména v pokročilých stadiích onemocnění.

Biologická léčba
Biologická léčba, známá také jako cílená terapie, představuje pokročilou formu léčby rakoviny, včetně rakoviny hrtanu. Tato metoda se zaměřuje na specifické molekulární cíle, které jsou zodpovědné za růst a šíření rakovinných buněk. Na rozdíl od tradiční chemoterapie, která útočí na rychle se dělící buňky obecně, biologická léčba cílí přímo na buňky rakoviny nebo na specifické procesy, které podporují jejich růst. Jednou z forem biologické léčby je podání látek, které blokují určité signální dráhy nebo růstové faktory v těle, čímž inhibují růst nádoru.

Léčba pomocí lokálních hormonů
Tato metoda se zaměřuje na využití hormonů, které jsou přirozeně přítomny v těle, v oblasti nádoru. Cílem je podat látky, které mohou blokovat nebo modifikovat působení těchto hormonů, aby se zabránilo růstu a šíření rakovinných buněk. Tato metoda je více specifická pro typy rakoviny, které jsou citlivé na hormonální vlivy, jako je například rakovina prsu nebo rakovina prostaty.

Imunoterapie
Imunoterapie je formou léčby, která využívá imunitní systém těla k boji proti rakovině. Cílem je stimulovat nebo obnovit schopnost imunitního systému rozpoznat a zničit rakovinné buňky. Imunoterapie může zahrnovat podání monoklonálních protilátek, které se vážou na specifické cíle na rakovinných buňkách, nebo použití checkpoint inhibitorů, které „odemykají“ schopnost imunitního systému útočit na rakovinu. Tato metoda se stává stále více významnou v léčbě mnoha typů rakoviny, včetně rakoviny hrtanu.

Termoterapie
Termoterapie, známá také jako hypertermie, je metoda léčby, která zahrnuje zahřívání tkání těla na vyšší teploty, aby se zvýšila účinnost jiných léčebných metod, jako je radioterapie nebo chemoterapie. Vysoké teploty mohou přímo poškodit a zničit rakovinné buňky nebo zvýšit jejich citlivost na jiné formy léčby.

Hormonální terapie
Hormonální terapie je léčebná metoda zaměřená na blokování nebo snižování účinků hormonů, které podporují růst některých typů rakoviny. I když je hormonální terapie obvykle spojována s rakovinou prsu nebo prostaty, v některých případech může být použita i při léčbě jiných typů nádorů, pokud jsou tyto hormonálně citlivé.

Alternativní medicína
Alternativní medicína zahrnuje různé léčebné přístupy, které se obvykle nepoužívají v konvenční medicíně, a může zahrnovat bylinnou medicínu, akupunkturu, meditaci, a další. I když mohou některé alternativní metody poskytovat úlevu od příznaků nebo zlepšit kvalitu života pacientů s rakovinou, je důležité je vždy konzultovat s lékařem a nepoužívat je jako náhradu za standardní léčbu rakoviny.

Rakovina hrtanu
Rakovina hrtanu často postihuje muže ve věku kolem 60 let, přičemž hlavním rizikovým faktorem je kouření. Včasná diagnostika a komplexní léčebný přístup, včetně možností uvedených výše, jsou klíčové pro zvýšení šancí na úspěšnou léčbu a přežití.

Úmrtí spojená s rakovinou hrtanu jsou často výsledkem pozdního odhalení a diagnózy, což zdůrazňuje význam včasného rozpoznání a léčby.

Čeští lékaři a onkologové upozorňují na význam prevence, zejména odvykání kouření a omezení konzumace alkoholu, jako klíčové faktory ve snižování rizika vzniku rakoviny hrtanu. Dále zdůrazňují význam včasného vyhledání lékařské pomoci při prvních známkách a symptomech.

DŘÍVE JSME PSALI:

Neviditelný zabiják: jak se rakovina slinivky břišní plíží do našich životů

Nikola Macáková — 28. 02. 2024
Rakovina slinivky břišní je zrádná nemoc s mlhavými symptomy. Čas je klíčový, poznání příznaků a včasná diagnóza zachraňují životy.

Nádory hlavy a krku jsou velmi rozmanitou skupinou onemocnění. Řadí se mezi ně nádory horního dýchacího traktu, polykacích cest, slinných žláz. Dále také nádory vyrůstající z kůže, cév a dalších tkání. Nádory mohou postihnout rty, dutinu ústní, nos, vedlejší nosní dutiny, hltan, hrtan, slinné žlázy a místní lymfatickou tkáň. Do skupiny nádorů hlavy a krku jsou řazeny i nádory v oblasti ucha a očnice,“ uvádí Masarykův onkologický ústav.

Ročně je v České republice nově diagnostikováno kolem 1800 nádorů hlavy a krku, přičemž u mužů je výskyt více než dvojnásobný v porovnání se ženami. Nejvyšší výskyt nádorů hlavy a krku je ve věku 55 až 74 let,“ dodává k tématu mou.cz.

Použité zdroje: symptomy.cz, mou.cz, zdravi.euro.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu