Rozedma plic: neviditelný nepřítel dýchání

Publikuje: Nikola Macáková — 11. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Rozedma plic: neviditelný nepřítel dýchání

Rozedma plic může zůstat dlouho skryta, ale její dopad na dýchání je závažný. Jaké příznaky nás mohou varovat a jaká léčba přichází v úvahu?

Onemocnění, které se velmi špatně léčí a vzniká díky špatnému životnímu stylu. Rozedma plic neboli emfyzém vzniká rozpadem plicního parenchymu, způsobeného rozpadem alveol. V plicích vznikají cysty naplněné vzduchem až o velikosti 1 cm. Poškození alveolů vzniká kvůli chemickému narušení tkáně. Nejčastěji vzniká rozedma plic kouřením, dále jsou to opakované respirační infekce, vystavování chemickým látkám. Dědičné dispozice jsou přítomny v případě, že je rozedma plic přítomna u lidí mladších 40 let,“ píše k danému onemocnění medicínský portál symptomy.cz.

Rozedma plic je chronické onemocnění, které postihuje plíce a významně zhoršuje schopnost dýchání. Jedná se o formu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), která způsobuje poškození alveol, malých vzdušných váčků v plících, vedoucí k jejich nadměrnému rozšíření a ztrátě pružnosti.

Diagnostika a symptomy

Diagnóza rozedmy plic vyžaduje komplexní přístup, včetně fyzikálního vyšetření, anamnézy pacienta a řady diagnostických testů, jako je spirometrie, která měří objem a rychlost výdechu. Symptomy rozedmy zahrnují dušnost, chronický kašel, produkci hlenu a únavu, které se mohou postupně zhoršovat.

Obrázek 1: Plicní emfyzém – schematický nákres zdravé plíce (vlevo) a plíce zničené emfyzémem (vpravo). Zdroj: depositphotos.com

Diagnóza se stanoví, dle zveřejněných informací portálu nzip.cz na základě odebrané anamnézy a různých vyšetření, jako jsou zejména:

  • fyzikální vyšetření (např. auskultace neboli poslech),
  • spirometrie,
  • vyšetření krevních plynů,
  • případně rentgenové vyšetření nebo počítačová tomografie hrudníku.

Z vyšetření krve se případně dá zjistit, zda pacient netrpí deficitem alfa-1-antitrypsinu.

Obrázek 2: Plicní emfyzém v detailu – schematický nákres zdravých plicních sklípků (vlevo) a zničených plicních sklípků (vpravo). Zdroj: depositphotos.com

Příčiny a prevence

Hlavní příčinou rozedmy je dlouhodobé vystavení dráždivým látkám, především kouření, ale i znečištění vzduchu nebo pracovní expozice chemikáliím. Z tohoto důvodu je prevence zaměřena na eliminaci těchto rizikových faktorů.

Rozedma plic je velmi nebezpečná hlavně díky tomu, že se z alveolů jednotlivých stávají spojené shluky, které mohou být naplněny vzduchem nebo hnisem a tím znemožňují kvalitní dýchání. U pacienta je přítomna výdechová dušnost, kdy vám bude připadat, že nemůžete vydechnout všechen vzduch z plic. Výdechová dušnost se objevuje i u astmatického záchvatu. Působící přetlak v alveolách způsobí při kašli trhání jednotlivých segmentů. Vzniká snížená elasticita plic, plíce nejsou schopny normálně fungovat a vzniká dechová nedostatečnost, která vede k cyanózám, potížím s dechem, velkou dušností a kašli. Dále mohou vznikat paličkovité prsty, růžová pokožka, typické je soudkovité postavení hrudníku a úlevová poloha s názvem Ortopnoická,“ uvádí portál symptomy.cz.

Kdy navštívit lékaře a kdo se onemocněním zabývá

Při prvních příznacích, jako je dušnost při běžných aktivitách, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Specializovaným lékařským oborem na toto onemocnění je pneumologie.

Rizika a možné komplikace

Neléčená rozedma může vést k vážným komplikacím, jako jsou plicní infekce, srdeční problémy a v konečném důsledku respirační selhání.

Léčba a farmakoterapie

Léčba rozedmy je zaměřena na zmírnění symptomů a zpomalení postupu onemocnění. Zahrnuje zákroků jako je odvykání kouření, inhalátory s bronchodilatátory a kortikosteroidy, rehabilitace a v těžkých případech i chirurgické zákroky, jako je redukce objemu plic nebo transplantace.

RTG snímek – Emfyzém plic. Zdroj: James Heilman, MD / CC BY-SA 3.0

Národní zdravotní informační portál (NZIP) uvádí, že samotná léčba zahrnuje různá opatření, např.:

Vyhýbání se škodlivým látkám. Je nutné přestat kouřit, vyhýbat se pasivnímu kouření a dalším znečišťujícím látkám (např. jemnému prachu).

Užívání léků na rozšíření dýchacích cest (průdušek), protizánětlivé přípravky a antibiotika (na ochranu před bakteriálními infekcemi).

Léčba základního onemocnění, které vede k emfyzému (např. CHOPN, deficit alfa-1-antitrypsinu), a případně i dalších onemocnění, která se mohou objevit při postupné progresi plicního emfyzému, např. pravostranného srdečního selhání.

Chirurgické zákroky:

  • Bulektomie – u pokročilého emfyzému lze odstranit tzv. emfyzémové buly (dutiny vyplněné vzduchem), které utlačují „zdravou“ (tj. zatím ještě relativně fungující) plicní tkáň.
  • Bronchoskopická volumredukce (BLVR) nebo volumredukční operace plic (LVRS) – při těchto zákrocích je chirurgicky odstraněna plicní tkáň poškozená emfyzémem, aby se dosáhlo zmenšení objemu plic, a přitom byla zachována funkční tkáň.
  • Transplantace plic – může být indikována ve velmi závažných případech.

Další metody a opatření, mezi něž patří kyslíková terapie (využívající přenosných a/nebo stacionárních systémů), respirační fyzioterapie, silový a vytrvalostní trénink, zdravá výživa, případně úprava tělesné hmotnosti.

DŘÍVE JSME PSALI:

Když dýchání signalizuje nebezpečí: rozpoznání skrytých hrozeb

Nikola Macáková — 08. 03. 2024
Různí lidé mohou mít pod slovem "dušnost" na mysli různé stavy, avšak všechny tyto stavy mají společné to, že nejsou nijak příjemné.

Čeští lékaři a odborníci zdůrazňují význam včasné diagnózy a individualizovaného přístupu k léčbě. Důraz je kladen na edukaci pacientů o důležitosti prevence, především zdravého životního stylu a vyhýbání se kouření.

Rozedma plic je, jak již bylo v článku zmíněno vážné onemocnění, které vyžaduje okamžitou pozornost a především správnou léčbu. S včasnou diagnózou a správným léčebným plánem mohou pacienti vést aktivnější život a minimalizovat rizika spojená s tímto onemocněním. Veřejnost i zdravotnická komunita by měly pokračovat v osvětě o důležitosti prevence a včasného zásahu, aby bylo možné bojovat proti této tišší, ale závažné hrozbě pro naše dýchací systémy.

Použité zdroje: symptomy.cz, nzip.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu