Roztroušená skleróza: tajemství skryté v našich nervových dráhách

Publikuje: Nikola Macáková — 12. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Roztroušená skleróza: tajemství skryté v našich nervových dráhách

Nenápadný začátek a nekonečný boj. Roztroušená skleróza může změnit život přes noc, avšak odhalení její přítomnosti vyžaduje detektivní práci.

 Roztroušená skleróza, latinsky sclerosis multiplex, je chronické autoimunitní onemocnění neurologického charakteru, které postihuje mozek, míchu a mozeček. Za jejím spuštěním stojí ložiska plaku roztroušená v bílé hmotě centrální nervové soustavy. Ty vznikají rozpadem myelinových pochev nervových vláken, která jsou nezbytná pro správnou funkci nervových vzruchů. Proces nazýváme jako demyelinizace,“ uvádí v úvodu k danému onemocnění medicínský portál symptomy.cz.

Roztroušená skleróza (RS) je, jak již bylo zmíněno autoimunitní onemocnění postihující centrální nervový systém, které může výrazně ovlivnit kvalitu života jedince. Jedná se o nemoc, při které imunitní systém napadá ochranný obal nervových vláken, tzv. myelin, což vede k poškození nervů a rozmanitým neurologickým příznakům. RS je charakterizována jako onemocnění s mnoha tvářemi, neboť každý pacient může mít odlišné příznaky.

Dosud není zcela zjištěno, proč k rozpadu u některých jedinců dochází. Jednou z možných variant je infekce virového původu. Na umístění tohoto viru v organismu mají velký vliv i dědičné predispozice. Bylo také zjištěno, že roztroušená skleróza se vyskytuje především v zemích severně od čtyřicáté rovnoběžky. Blízko rovníku se nemoc například skoro vůbec nevyskytuje, mongoloidní rase se rovněž vyhýbá. Za tuto skutečnost může nejspíše více slunečního záření a s ním i více vitamínu D. V rozvoji roztroušené sklerózy velký význam tedy hraje i geografické umístění. Z pohledu věku nemoc postihuje především mladé lidé mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života. V pozdějších letech je nemoc vzácnější. Častěji poté propuká u žen než u mužů, a to zhruba v poměru 2:1,“ upřesňuje dále medicínský portál.

Diagnostika: labyrint bez mapy

Diagnostika RS je složitá a často dlouhodobá. Neexistují přímé testy, které by RS s jistotou potvrdily. Lékaři se musí spolehnout na kombinaci neurologických vyšetření, magnetické rezonance (MRI), analýzy mozkomíšního moku a vyšetření zrakových evokovaných potenciálů. Kromě toho je nutné vyloučit řadu jiných možných diagnóz s podobnými příznaky.

Příznaky: maskování v běžném životě

Příznaky RS se mohou velmi lišit a zahrnují únavu, poruchy chůze, necitlivost nebo brnění končetin, zrakové problémy, vertigo, svalovou slabost a další. Tyto projevy mohou být mírné až vážné, často se vyskytují ve vlnách relapsů a remisí.

Příčiny: stále záhada

Přesná příčina RS zůstává nejasná, ale vědci se domnívají, že jde o kombinaci genetické predispozice a environmentálních faktorů, jako jsou viry, nedostatek vitamínu D nebo kouření.

Průběh nemoci

Průběh nemoci je typický především na střídavá období atak a remisí. Pouze řidčeji je průběh prudký. Obecně mají lepší prognózu ti, u kterých nemoc propukla v mladším věku. Délka atak se případ od případu liší, různě dlouhé jsou také stavy, kdy nemoc stagnuje a pacient pociťuje zlepšení jak subjektivní, tak se i jeho klinický nález zlepšuje. U některých pacientů remise trvá až několik let. To se odvíjí od druhu onemocnění. Maligní se vyznačuje častými záchvaty a rychlým nástupem těžší formy sklerózy, benigní, zato postupuje pomalu a výskyt atak je minimální. Roztroušená skleróza ale zcela úplně nevymizí nikdy. Další ataky stav nemoci zhoršují a zkracují také dobu remisí. Takto postižení pacienti jsou později odsouzeni k invaliditě s až smrtelnými komplikacemi. Střední délka života nemocných se každopádně v posledních letech vyrovnává se zdravými jedinci. Roztroušenou sklerózu zhoršuje těhotenství, běžné virové infekce, tělesné vyčerpání nebo psychická traumata,“ uvádí portál symptomy.cz, jenž doplňuje, že k atakům pak nejčastěji dochází na jaře a v létě.

Podle vývoje nemoci rozlišujeme dále tyto čtyři formy:

  1. Relaps remitentní forma: u této formy se pravidelně střídají etapy atak s etapami remisí. Tato forma je u nemocných nejvíce zastoupena. Ataka trvá týdny až měsíce, po ní dochází k částečné až úplné remisi, která trvá až několik desítek let. Léčba medikamenty zabírá hlavně u této formy.
  2. Sekundárně progresivní forma: dochází k ní po relaps remitentní formě, a to nejčastěji po období devatenácti let. Ne u všech pacientů se však sekundárně progresivní forma rozvine. Léky na tuto formu nezabírají, nemoc naopak zhoršují.
  3. Primárně progresivní forma: postihuje 10-15 % procent nemocných, u kterých po počátečním stádiu roztroušené sklerózy nikdy nenastala remise, nebo byla jen těžko rozpoznatelná od ataky. Rychlejší nástup invalidity. Vzniká především u starších lidí ve věku do padesáti let.
  4. Relabující progresivní forma: vzácná a nejprogresivnější forma onemocnění. Ataky způsobují trvalé poškození na nervové soustavě a nedochází po nich ke zlepšení. Tato forma jde rovněž nejhůře léčit.

Kdy navštívit lékaře

Pokud zažíváte jakékoli z výše uvedených příznaků, zejména pokud jsou dlouhodobé nebo se zhoršují, je důležité co nejdříve konzultovat neurologa. Neurologie je lékařský obor, který se specializuje na léčbu RS.

Možná rizika a léčba

Neléčená RS může vést k trvalému poškození nervů a zhoršení příznaků. Léčba se zaměřuje na zmírnění příznaků, zpomalení průběhu nemoci a zlepšení kvality života. Používají se různé formy léčby, včetně imunomodulačních léků, léků proti relapsům a rehabilitace.

Na léčbu mají lékaři rozdílné názory. Někteří podporují konzervativní léčbu pomocí podpůrných prostředků v období ataky, jiní naopak radikální v období klidu. Nicméně platí, že čím dříve je RS odhalena, tím je větší naděje na zpomalení rozvoje choroby. Léčba spočívá v prevenci ataků, rozvoji nemoci a úlevy od potíží. Souběžně s příslušnou farmakoterapií a fyzioterapií by měl pacient podstupovat i podpůrnou psychoterapii,“ píše k danému onemocnění a jeho léčbě zdravotnický portál nemoci.vitalion.cz.

Existuje několik možností v oblasti farmakoterapie:

  • Léčba akutního ataku (relapsu) je řešena podáváním vysokých dávek kortikoidů (dexametazon, metylprednizol). Působí protizánětlivě a urychlují zotavení z ataky. Nepozastavují však průběh nemoci ani nezbraňují relapsům.
  • Ke snížení počtu relapsům se užívají tzv. léky první volby, které bojují i proti rozvoji nemoci a rozsahu relapsů. Využívají se k tomu interferony (beta 1b, beta 1a), jež mají protizánětlivý účinek. Stimulují centrální nervový systém, a tím snižují průnik zánětlivých buněk. Léčba je však doprovázena vedlejšími účinky jako je bolestivé zarudnutí v místě vpichu, chřipkové příznaky, zvýšení jaterních testů, snížení krvinek a destiček. Existuje několik typů, které se liší počtem dávek v týdnu, způsobem podání a množstvím látky. Nutná je pravidelná kontrola krevních testů.
  • Důležitá je také symptomatická léčba, která vede ke zvládnutí jednotlivých příznaků RS.
  • Podávají se léky proti bolesti, antidepresiva, proti závratím (Theadryl, Medrin), proti obtížím s močením (Ditropan, Mictonorm) i při sexuálních obtížích (Apomorfin, Tadalafil, Vardenafil, Sildenafil).

Při léčbě roztroušené sklerózy se využívá pomoci fyzioterapeutů. Fyzioterapeuti bojují proti ochablosti svalů a protažení zkrácených svalů. Používají mnoho metod jako je cvičení v bazénu, léčebná gymnastika, Vojtova metoda, Bobathova metoda, Kabatovo cvičení, hipoterapie, elektroterapie, vodoléčba a masáže. Člověk trpící RS má nárok každé dva roky na pobyt v lázních – probíhají ve Vráži u Písku, Dubí u Teplic, Klimkovicích u Ostravy, Piešťanech a v Trenčianských Teplicích,“ doplňuje portál nemoci.vitalion.cz.

Co říkají čeští lékaři

Čeští lékaři zdůrazňují význam rané diagnostiky a individualizovaného přístupu k léčbě. Důraz je kladen také na podporu pacientů a jejich rodin, neboť RS může mít hluboký dopad na psychosociální aspekty života.

DŘÍVE JSME PSALI:

Mystérie lehké mozkové dysfunkce: boj s neviditelným nepřítelem na poli vlastního těla

Nikola Macáková — 17. 12. 2023
Mozek je orgán, který kontroluje a koordinuje všechny naše tělesné funkce, je místem, kde se může vyskytnout něco nazývané lehká mozková dysfunkce.

Roztroušená skleróza zůstává komplexní a výzvou plným onemocněním, avšak díky pokroku v léčbě a výzkumu se otevírají nové možnosti pro zlepšení života pacientů. Vědecká komunita i nadále hledá odpovědi, které by jednoho dne mohly vést k účinnější léčbě nebo dokonce k vyléčení.

Použité zdroje: symptomy.cz, nemoci.vitalion.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu