Rychlá pomoc a léčba jsou klíčem k zvládnutí ischemické cévní mozkové příhody

Publikuje: Nikola Macáková — 06. 12. 2023
Zdroj: N. Macíková & kolektiv - redakční text
Úvodní stránka » Rychlá pomoc a léčba jsou klíčem k zvládnutí ischemické cévní mozkové příhody

Ischemická cévní mozková příhoda (iCMP), známá též jako ictus, představuje jedno z nejvážnějších onemocnění centrálního nervového systému, které může mít závažné následky.

Tento redakční článek se zaměří na příčiny iCMP, mechanismy vzniku, akutní fázi léčby a rizikové faktory spojené s touto nemocí.

Ischemická cévní mozková příhoda vzniká v důsledku náhlého přerušení krevního zásobení do mozku, což může mít za následek nedostatek kyslíku a živin pro mozkové buňky. Hlavní příčiny zahrnují trombózu (tvorba krevní sraženiny), embolii (uvolnění cizí látky, např. sraženiny) nebo stenózu (zúžení cév),“ uvádí v úvodu k tématu Petra Divišová, ve spolupráci s doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D. na webu lf.upol.cz.

Ischemická cévní mozková příhoda (iCMP) vzniká náhlým přerušením krevního zásobení do mozku, což vede k nedostatečnému přívodu kyslíku a živin do mozkových buněk. Příčiny tohoto stavu jsou různorodé a mohou zahrnovat několik patologických procesů. Zde jsou některé hlavní příčiny iCMP:

 1. Ateroskleróza:
  • Jedná se o postupné ukládání tukových látek, cholesterolu a vápenatých depozit na stěnách cév. V čase vytváří aterosklerotický plát, který může zúžit nebo zablokovat krevní cévy vedoucí do mozku.
 2. Trombóza:
  • Tvorba krevní sraženiny (trombu) v cévách mozku může mít za následek uzávěr cévy a zamezení průtoku krve.
 3. Embolie:
  • Embolus je cizí těleso nebo krevní sraženina, která se může odtrhnout z jiné části těla (například ze srdce nebo krčních cév) a cestovat k mozku, kde může zablokovat cévu.
 4. Stenóza cév:
  • Zúžení cév (stenóza) může být způsobeno chronickým onemocněním cév, což omezuje průtok krve do mozku.
 5. Arteritida:
  • Zánět tepen (arteritida) může vést k jejich zúžení nebo zablokování, což ovlivňuje průtok krve.
 6. Kardiogenní příčiny:
  • Některé příčiny iCMP mohou vycházet ze srdce, jako jsou srdeční arytmie, srdeční chlopeňové vady nebo srdeční selhání, což může vést k tvorbě sraženin.
 7. Vaskulitidy:
  • Zánětlivá onemocnění cév (vaskulitidy) mohou mít za následek poškození cév a narušení normálního průtoku krve.
 8. Rizikové faktory:
  • Kombinace rizikových faktorů, jako jsou vysoký krevní tlak, kouření, diabetes, obezita, vysoké hladiny cholesterolu a genetická predispozice, může zvyšovat pravděpodobnost vzniku iCMP.

Příčiny iCMP jsou často komplexní a interakce více faktorů může přispět k vývoji tohoto onemocnění. Identifikace těchto příčin je klíčová pro diagnostiku a následnou léčbu pacientů s iCMP.

Vznik iCMP – obecně:

Většina ischemických cévních mozkových příhod vzniká v důsledku aterosklerózy, což je proces ukládání tukových látek na stěnách cév. Tato ucpávající plát může narušit průtok krve nebo se odtrhnout, což může vést k zablokování cévy v mozku.

Léčba v akutní fázi:

V akutní fázi je rychlá léčba klíčová pro minimalizaci poškození mozku. V přednemocniční neodkladné péči se podává trombolýza, což je léčba, která pomáhá rozpouštět krevní sraženiny a obnovovat krevní oběh v postižené oblasti.

Léčba ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) v akutní fázi a v přednemocniční neodkladné péči hraje klíčovou roli při minimalizaci poškození mozku a zlepšení prognózy pacientů. Zdravotnická záchranná služba (ZZS) má v tomto procesu zásadní úlohu, a to především při rychlém a odborném poskytnutí první pomoci. Následující jsou hlavní aspekty léčby iCMP v akutní fázi a v přednemocniční neodkladné péči:

 1. Rozpoznání příznaků a rychlá reakce:
  • Zdravotnická záchranná služba musí být schopna okamžitě rozpoznat příznaky iCMP, které zahrnují například náhlou poruchu řeči, ochrnutí na jedné straně těla a náhlý ztrátu rovnováhy. Rychlá identifikace těchto příznaků je klíčová pro okamžitý zásah.
 2. Komunikace s nemocnicí:
  • ZZS hraje klíčovou roli v přenosu informací o stavu pacienta do nemocnice ještě před jeho příjezdem. Předání relevantních informací o příznacích, čase nástupu a dalších faktorech umožňuje nemocnici připravit se na rychlou a cílenou léčbu včetně urgentního CT vyšetření pacienta.
 3. Trombolýza:
  • Jednou z hlavních léčebných metod v akutní fázi iCMP je trombolýza. Tato procedura spočívá v podání léku, který má schopnost rozpouštět krevní sraženiny, čímž obnovuje průtok krve v postižené oblasti mozku. ZZS hraje klíčovou úlohu při rychlém transportu pacienta do nemocnice, kde může být trombolýza provedena.
 4. Monitorování vitálních parametrů:
  • Během transportu pacienta do nemocnice musí posádka záchranné služby monitorovat vitální parametry, jako jsou krevní tlak, srdeční frekvence a saturace kyslíku. Stabilizace těchto parametrů je důležitá pro optimalizaci podmínek pro léčbu. Při výrazném zhoršení zdravotního stavu pacienta pak zdravotničtí záchranáři s přítomným lékařem podávají nezbytné léky a zahajují další úkony vedoucí k záchraně života postiženého pacienta, včetně uvedení pacienta do umělého spánku a s tím související zajištění umělé plicní ventilace atd.
 5. Předcházení komplikacím:
  • ZZS může – obecně pomoci předcházet možným komplikacím v akutní fázi, například kontrolou hladiny glukózy /, což je faktor, který může ovlivnit výsledek léčby iCMP.
 6. Edukace rodiny a pacienta:
  • Během poskytování přednemocniční péče může zdravotnická záchranná služba poskytovat informace a edukaci rodině pacienta o probíhajícím iCMP, prognóze, možných důsledcích a postupech léčby.

Celkově lze říci, že ZZS hraje klíčovou úlohu v diagnostice a přednemocniční léčbě iCMP. Rychlá a koordinovaná akce zdravotnických profesionálů v této fázi má výrazný vliv na výsledky a kvalitu života pacientů postižených tímto závažným onemocněním.

DŘÍVE JSME PSALI:

Cévní mozková příhoda: závažný zdravotní problém spojený s hypertenzí

Nikola Macáková — 26. 09. 2023
Cévní mozková příhoda, známá také jako mrtvice, je akutní onemocnění mozku, které může mít závažné důsledky pro postiženého jedince.

Statistiky v České Republice:

Podle posledních statistik postihuje ischemickou cévní mozkovou příhodu v České republice přibližně x % populace. Toto číslo může být ovlivněno demografickými a epidemiologickými faktory.

Závěrem by bylo dobré zmínit, že ischemická cévní mozková příhoda je vážné onemocnění vyžadující okamžitou léčbu. Prevence, včasná diagnostika a adekvátní léčba hrají klíčovou roli při snižování následků tohoto onemocnění. Spolupráce s odborníky, zejména neurology, je zásadní pro úspěšnou péči.

Použité zdroje: 
American Stroke Association. (2023). About Stroke. https://www.stroke.org/en/about-stroke
National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (2023). Stroke Information Page. https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Stroke-Information-Page
Česká neurologická společnost. (2023). http://www.neuro.cz/
Český statistický úřad. (2023). Statistiky zdraví. https://www.czso.cz/csu/czso/statistiky-zdravi
lf.upol.cz (Autor: Petra Divišová, Školitel: doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.)
(redakční informace a zdroje, redakční text – N. Macáková), Překlad: Lenka Novotná (redakce).

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu