Šepot smrti: rakovina slinivky a její tišící úder

Publikuje: Nikola Macáková — 23. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková & kol. - redakční text
Úvodní stránka » Šepot smrti: rakovina slinivky a její tišící úder

Rakovina slinivky břišní zůstává jednou z největších medicínských výzev. Včasná diagnostika a pokroky v chemoterapii otevírají nové cesty.

Rakovina slinivky patří mezi nejzhoubnější nádory zažívacího ústrojí – je 2. nejčastějším nádorem trávicí trubice po nádoru tlustého střeva, 4. nejčastější příčinou úmrtí nemocných se zhoubnými nádory a její výskyt stále stoupá. Mívá rychlý průběh a častěji se objevuje u mužů. Průměrný věk diagnózy je zde 71 let u mužů a 75 let u žen. Rakovina slinivky u mladých lidí je spíše vzácnější, říká MUDr. Lenka Bambasová, klinický onkolog z EUC Kliniky.

„Přes veškeré pokroky moderní medicíny je prognóza rakoviny slinivky velmi špatná a průměrná doba přežití od stanovení diagnózy dosahuje jen 8 měsíců. Velmi častým důvodem úmrtí je zde pozdní stanovení diagnózy – 90 % nádorů bývá odhaleno v již pokročilém stadiu, tedy s velmi omezenými možnostmi léčby. Radikální operace pro skutečné vyléčení je přitom možná jen u 2 až 5 % nemocných a onkologická léčba (radioterapie, ozařování a chemoterapie, léčba cytostatiky) nepřinesla dosud významně delší přežívání nemocných,“ vysvětluje dále MUDr. Lenka Bambasová, klinický onkolog, jenž dodává, že lékaři rozlišují tyto 2 typy nádorů:

 • Exokrinní nádory– cca 95 % nádorů vzniká v exokrinní epiteliální tkáni slinivky (s vývodem na povrch), konkrétně v kanálcích, jimiž prochází pankreatické šťávy. Asi v 80 % případů se jedná o nejagresivnější typ karcinomu slinivky, tzv. duktální adenokarcinom.
 • Neuroendokrinní nádory – tvoří 1 % ze všech rakovin pankreatu. Mohou být zhoubné i nezhoubné, což lékaři často zjišťují až tehdy, kdy se nádor již rozšířil mimo slinivku. Nádory se tedy mohou tvořit též v endokrinní slinivce, jsou však vzácnější a mívají méně agresivní průběh.

Stadia rakoviny slinivky

 • Stadium 0 – postižena je 1 vrstva buněk slinivky, nádor se nešíří.
 • Stadium 1A – nádor je velký do 2 cm, nešíří se.
 • Stadium 1B – nádor je větší než 2 cm, nešíří se.
 • Stadium 2A – nádor prorůstá ze slinivky, zatím nezasáhl uzliny, tepny a žíly.
 • Stadium 2B – nádor prorůstá ven, šíří se do uzlin, ale nezasáhl tepny a žíly.
 • Stadium 3 – nádor se šíří do uzlin, tepen i žil, ale nemetastazuje.
 • Stadium 4 – terminální stadium, nádor tvoří metastáze i ve vzdálených částech těla.

Rakovina slinivky břišní, o které jsme vás již informovali v jednom z našich článků patří mezi nejobávanější diagnózy v onkologii. Její záludnost spočívá v obtížné detekci v raných stádiích a vysoké smrtnosti. Tento článek se soustředí na současné metody léčby, zejména na chemoterapii, a poodhaluje historii i vývoj poznání této nemoci.

Zhoubné nádory slinivky břišní (pankreatu) patří mezi nejagresivnější nádorová onemocnění. Je to zejména kvůli pozdní diagnostice. Ročně je v České republice diagnostikováno přes 2 000 nádorů slinivky břišní. Nejčastější výskyt je ve věku 60 až 80 let,“ vysvětlují odborníci z Masarykova onkologického ústavu.

Onkologická chemoterapie rakoviny slinivky

Léčba rakoviny slinivky břišní často zahrnuje kombinaci chirurgického zákroku, radiační terapie a chemoterapie. Chemoterapie představuje klíčovou roli v boji proti rakovině, ať už jako primární léčba, před operací k redukci nádoru, nebo po operaci k eliminaci zbývajících rakovinných buněk.

Kurativní chemoterapie – klade si za cíl vyléčit nemocného, podává se např. u nemocných s akutní leukemií, pacientům s nádorem varlat,“ uvádí v krátké citaci k tématu medicínský portál symptomy.cz.

Chemoterapie využívá léky, které se specializují na ničení rakovinných buněk, ale může nezáměrně poškodit i zdravé buňky, což vede k řadě vedlejších účinků. Mezi běžné nežádoucí účinky patří únavu, nevolnost, zvracení, ztrátu chuti k jídlu, vypadávání vlasů a zvýšené riziko infekcí.

Vedlejší účinky chemoterapie

Pacienti podstupující chemoterapii se musí vyrovnat s fyzickými i psychologickými výzvami. Lékařské týmy pracují na minimalizaci těchto účinků prostřednictvím přizpůsobené péče a podpůrných terapií. Výzkum v této oblasti neustále hledá nové metody, jak zlepšit účinnost léčby při současném snížení negativních dopadů na pacienty.

Historie a poznatky o rakovině slinivky

Historie studia rakoviny slinivky sahá do 19. století, kdy byla poprvé identifikována jako samostatné onemocnění. Od té doby medicína učinila významné pokroky ve výzkumu a léčbě tohoto onemocnění, přesto zůstává jednou z nejsložitějších výzev moderní onkologie. Výzkum genetických faktorů, nové metody diagnostiky a cílené terapie otevřely nové možnosti v boji proti rakovině slinivky.

Rakovina slinivky břišní je předmětem intenzivního výzkumu, který se snaží objasnit její příčiny, vývoj a možnosti léčby. Současné terapeutické přístupy a probíhající klinické studie naznačují směřování k personalizované medicíně, která by mohla zlepšit prognózu a kvalitu života pacientů.

Historie a poznání rakoviny slinivky břišní představuje fascinující cestu, na níž vědci a lékaři rozplétají záhady jednoho z nejsmrtelnějších onkologických onemocnění. Rakovina slinivky břišní, dlouho obestřená tajemstvím kvůli své skryté lokalizaci a nevýrazným příznakům, se stala terčem intenzivního výzkumu, který se snaží prosvětlit její původ, růst a možnosti léčby.

Rané počátky a rozpoznání

První záznamy o rakovině slinivky břišní lze nalézt již v 19. století, kdy bylo toto onemocnění poprvé rozpoznáno jako samostatná entita. Tyto rané popisy, ačkoliv byly značně omezené současným stavem medicínských znalostí a technologií, položily základ pro další výzkum.

20. století: Pokrok ve výzkumu a diagnostice

Během 20. století došlo k významným pokrokům ve výzkumu rakoviny slinivky. Vědecké studie začaly prozkoumávat možné příčiny a rizikové faktory, jako je kouření, strava, chronická pankreatitida a genetická predispozice. Vznik nových diagnostických nástrojů, včetně ultrazvuku, počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance (MRI), umožnil přesnější detekci nádorů a poskytl cenné informace pro plánování léčby.

Rozvoj léčebných metod

Vedle diagnostických inovací pokračoval vývoj v oblasti léčebných přístupů. Chirurgické metody, jako je Whippleova operace (pankreatoduodenektomie), se staly standardem pro resekabilní nádory. Výzkum se také zaměřil na vylepšení chemoterapeutických režimů a zkoumání potenciálu radiační terapie a nových cílených léků.

21. století: Nová éra personalizované medicíny

V posledních desetiletích vstoupila věda do nové éry personalizované medicíny, která se snaží přizpůsobit léčbu individuálním charakteristikám pacienta a jeho nádoru. Genomický výzkum odhalil specifické genetické mutace spojené s rakovinou slinivky, což vedlo k vývoji cílených terapií zaměřených na tyto mutace. Imunoterapie, využívající schopnosti vlastního imunitního systému pacienta bojovat proti rakovině, také představuje slibnou novou frontu v léčbě.

Pokračující výzvy a budoucí směřování

Přes všechny dosažené pokroky zůstává rakovina slinivky břišní výzvou pro vědce a lékaře. Vysoká míra smrtnosti a často pozdní diagnostika ukazují na naléhavou potřebu dalšího výzkumu a vývoje efektivnějších diagnostických nástrojů a léčebných metod. Budoucí směřování zahrnuje nejen rozvoj nových léků a terapeutických postupů, ale také zlepšení metod rané detekce a screeningových programů, které by mohly zachránit životy tím, že umožní včasnou intervenci.

Historie rakoviny slinivky břišní je příběhem vědecké odhodlanosti a postupného rozkrývání tajemství této zákeřné nemoci. Každý nový objev přináší naději na lepší budoucnost pro pacienty po celém světě.

Moderní biologická léčba

Podle medicínského serveru symptomy.cz léčba pomocí lokálních hormonů, které se v místě nádoru nacházejí. Podá se látka, která blokuje některé látky v těle buňky:

 • Imunoterapie
 • Termoterapie
 • Hormonální terapie
 • Alternativní medicína

Rakovina slinivky břišní v současné době bohužel roste. Onemocní 15-20 lidí na 100 tisíc obyvatel. Větší riziko mají muži nad 65 let. Rakovina slinivky břišní je jedna z nejtěžších rakovin, která může člověka potkat a její prognóza je velice špatná.

DŘÍVE JSME PSALI:

Neviditelný zabiják: jak se rakovina slinivky břišní plíží do našich životů

Nikola Macáková — 28. 02. 2024
Rakovina slinivky břišní je zrádná nemoc s mlhavými symptomy. Čas je klíčový, poznání příznaků a včasná diagnóza zachraňují životy.

„Rizikové faktory pro vznik CA slinivky břišní je kouření! Jedná se také o zatím jedinou prevenci proti této rakovině,“ doplňuje portál symptomy.cz.

V boji proti rakovině slinivky je klíčová osvěta veřejnosti o rizikových faktorech a symptomech, které by neměly být přehlíženy. Včasná diagnostika a pokročilé léčebné metody, včetně chemoterapie, nabízejí naději mnoha pacientům. I přes všechny výzvy, které rakovina slinivky představuje, pokračuje vědecká komunita ve svém úsilí nalézt efektivnější léčebné metody a jednoho dne překonat toto onemocnění.

Použité zdroje: euc.cz, mou.cz, symptomy.cz,
redakční informace, zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu