Tajemství laryngitidy: příčiny, příznaky, léčba a možné ohrožení

Publikuje: Nikola Macáková — 10. 12. 2023
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Tajemství laryngitidy: příčiny, příznaky, léčba a možné ohrožení

Laryngitida – toto slovo, zdá se být vzdáleným zvukem pro většinu lidí, ale pro ty, kteří se s touto chorobou setkali, může způsobit značné nepříjemnosti.

Co vlastně laryngitida je, jaké jsou její příčiny, a jak s ní zacházet?

Co je laryngitida?

Laryngitida obecně je zánět hrtanu, části dýchacího ústrojí odpovědné za produkci zvuků. Infekce nebo podráždění mohou způsobit otok hrtanu a narušit hlasové schopnosti jedince.

Laryngitida je obecný název pro zánětlivá onemocnění hrtanu (lat. larynx), která mohou postihnout všechny věkové skupiny. S ohledem na míru invaze mikroba do stěny hrtanu, věk nemocného a jeho celkový zdravotní stav, mohou nabývat různých forem, od lehkých indispozic až po život ohrožující události. Z hlediska délky průběhu lze laryngitidy dělit na akutní a chronické,“ uvádí k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

Vyvolavatelem zánětu je nejčastěji virus (uvádějí se viry parainfluenzy, influenzy, RS-virus aj.). Často je zánět virový následně zhoršen druhotným osídlením bakteriemi, které jsou ve zdravých dýchacích cestách jinak bez projevů přítomny (Haemophilus influenzae, streptokoky, stafylokoky). Bez předešlého virového zánětu může onemocnění vyvolat např. Chlamydia pneumoniae nebo Corynebacterium diphteriae,“ upřesňuje web nemoci.vitalion.cz.

Zánět hrtanu se zřídka objevuje samostatně, častěji je zachycen v souboru s onemocněním vyšších nebo nižších úseků dýchacích cest. Mluvíme poté o infekcích sestupných (zánět byl do hrtanu přenesen ze zanícené nosní sliznice, nosních dutin, hltanu) a vzestupných (šíření směrem vzhůru z průdušek a průdušnice),“ doplňuje medicínský web.

Příčiny a příznaky v kostce

Laryngitida může být způsobena různými faktory. Infekce viry, bakterie nebo alergie patří mezi hlavní příčiny. Mezi běžné příznaky patří:

 • Chrapot a oslabení hlasu: zvuky hlasu mohou být narušeny kvůli otoku hrtanu.
 • Bolest při polykání: projevuje se bolestí nebo nepříjemným pocitem při polykání.
 • Kašel: často suchý a dráždivý.
 • Teplota: horečka a celkové nepohodlí.

Teplota versus horečka

Na základě běžných zdravotnických standardů se normální tělesná teplota považuje za hodnotu kolem 36,5 až 37,5 stupňů Celsius. Když tělesná teplota překročí horní hranici tohoto rozmezí, začínáme hovořit o zvýšené teplotě nebo horečce. Přesná hodnota, od které se považuje teplota za zvýšenou, se může lišit v závislosti na konkrétních zdravotnických směrnicích nebo doporučeních dané země. V různých zemích a zdravotnických organizacích mohou být stanoveny různé kritéria pro definici horečky. Například (a to nejen) ve Spojených státech Amerických se běžně používá hodnota 38 stupňů Celsius (100,4 stupně Fahrenheit) jako hranice pro diagnózu horečky.

Je důležité mít na paměti, že tělesná teplota může být ovlivněna různými faktory, včetně fyziologických a individuálních rozdílů. Když máte podezření na zvýšenou teplotu nebo horečku, je vždy nejlepší konzultovat s lékařem nebo zdravotnickým odborníkem, aby bylo možné provést vhodné vyšetření a určit příčinu.

Odborník, který vám pomůže

Když se objeví příznaky laryngitidy, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Otorhinolaryngolog (ORL lékař), známý také jako ušní, nosní a krční lékař, se specializuje na diagnostiku a léčbu onemocnění spojených s těmito oblastmi. U dětských pacientů samozřejmě dětský lékař nebo-li pediatr.

Odborník může provést detailní vyšetření a určit, zda je příčinou vir nebo bakterie. To je klíčové pro správné nasazení léčby,“ vysvětluje krátce MUDr. Karolína Nováková, ORL specialistka.

Je laryngitida pouze u dětí?

I když laryngitida postihuje především děti, může postihnout lidi všech věkových kategorií. U dětí je však častější kvůli jejich náchylnosti k infekcím a menšímu hrtanu.

Léčba Laryngitidy: Návod k Záchraně Hlasu

Léčebný přístup k hnisavým laryngitidám je pečlivě utvářen odborníkem ORL, který vychází z výsledků laryngoskopického vyšetření.

Zaměřeno na symptomy

Léčba je přizpůsobena boji s příznaky. Podávání léků potlačujících suchý kašel, následováno léky rozpouštějícími hlen a usnadňujícími jeho vykašlávání. Kromě toho jsou nasazeny preparáty obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Při potřebě může lékař předepsat inhalaci lokálně působících antibiotik, která jsou aplikována i ve formě spreje.

Vyvarujte se antibiotikům

Vzhledem k nejčastější příčině laryngitid (viry) jsou antibiotika předepisována pouze výjimečně. Toto opatření je rezervováno pro situace významného oslabení organismu, hrozícího sekundární infekce bakteriemi v zánětlivé tkáni, a zejména u profesionálních zpěváků.

Klíčový klid

Pro úplné uzdravení je nezbytný klid na lůžku a striktní zákaz kouření! Pacient může očekávat zlepšení svého stavu přibližně do týdne.

Akutní stavy a intenzivní péče

V akutních stavech přebírá vedení obor urgentní medicíny, s pacientem často umístěným na jednotce intenzivní péče. V přednemocniční fázi se podávají kortikoidy (vyjma epiglotitidy, kde jsou téměř neúčinné), sedativa a antibiotika intravenózně ve vysokých dávkách. U některých pacientů může být nezbytná akutní intubace nebo koniotomie pro zajištění dýchacích cest.

Různé formy laryngitidy

Podle hloubky proniknutí infekce může laryngitida mít různé formy:

 • Katarální laryngitida: omezena na povrchovou výstelku hrtanu, charakterizovanou bohatou tvorbou hlenu. Není život ohrožující a nevyžaduje okamžitý léčebný zásah.
 • Hluboká laryngitida: může postihnout hlubší vrstvy hrtanu, vyžaduje pečlivější péči a léčbu.

Rizikové faktory laryngitidy

Dýchací cesty jsou citlivé na fyzikální a chemické faktory. Kouření, silný kašel, expozice dráždivým látkám a nechráněný kontakt s infikovanými jedinci mohou zvyšovat riziko laryngitidy.

Pro prevenci je důležité dodržovat hygienická pravidla, vyhýbat se kouři a minimalizovat expozici dráždivým látkám. Pokud si všimnete jakýchkoli příznaků laryngitidy, neváhejte navštívit odborníka a vyhledat vhodnou léčbu. Zdravý hrtan znamená jasný hlas a pohodu v každodenním životě.

Hrtan: jeho funkce a struktura

Hrtan, známý též jako krční měchýř, je orgán nacházející se v krční části dýchacího ústrojí. Svou jedinečnou strukturou a složitou funkcí hraje klíčovou roli nejen ve vytváření zvuku, ale i v zachování průchodu vzduchu do plic. Přibližme si podrobněji, jak hrtan pracuje a jaká je jeho anatomie.

Anatomie Hrtanu

Hrtan se skládá z několika důležitých částí:

 1. Hlasivky (Hlasové měchýře): jsou to dva svalnaté výběžky vytvářející V tvar, které jsou zodpovědné za vytváření zvuku. Při výdechu se hlasivky stahují a tvoří zvukové vibrace, které následně vytvářejí hlas.
 2. Chrupavky: hrtan obsahuje několik chrupavek, včetně štítné, prstence, a epiglottis. Epiglottis je zvláště důležitá chrupavka, která brání tomu, aby jídlo a nápoje pronikly do průdušnice při polykání, směruje je spíše do jícnu.
 3. Svaly: různé svaly v hrtanu kontrolují pohyby chrupavek a hlasivek, což umožňuje regulaci zvuku a průchodu vzduchu.
 4. Vaziva a sliznice: hrtan je obalen vazivovými tkáněmi a sliznicemi, které hrají roli v produkci hlenu a udržují správnou vlhkost pro pohyblivost chrupavek a hlasivek.

Funkce Hrtanu

1. Produkce zvuku:

 • Hlasivky: hlasivky jsou klíčovým prvkem pro tvorbu zvuku. Při exhalaci se hlasivky stahují, což vytváří zvukové vibrace. Různé napětí a délka hlasivek určují výšku a hlasitost produkovaného zvuku.

2. Ochrana dýchacího traktu:

 • Epiglottis: při polykání epiglottis zakrývá vstup do průdušnice, což zabraňuje tomu, aby jídlo nebo tekutiny pronikly do dýchacích cest.

3. Regulace průchodu vzduchu:

 • Chrupavky a svaly: různé části hrtanu, včetně chrupavek a svalů, pracují současně na regulaci průchodu vzduchu. To je klíčové pro kontrolu dechových funkcí.

Poruchy hrtanu a laryngitida – obecně

Kvůli své složité struktuře a účasti na několika klíčových funkcích může hrtan být náchylný k různým poruchám. Laryngitida, zánět hrtanu, může ovlivnit právě tyto struktury, což může vést ke změnám v hlasu, bolesti a dalším nepříjemným příznakům.

Zároveň, účinná péče o hrtan a prevence před dráždivými faktory mohou přispět k zachování jeho správné funkce. Nezapomeňme, že každý hlas je jedinečný, a péče o náš hrtan je zárukou zachování této jedinečnosti.

DŘÍVE JSME PSALI:

Bolestivé polykání a horečka: angína v detailu

Nikola Macáková — 03. 12. 2023
Angína, známá také jako akutní tonzilitida, je onemocnění, které postihuje hrdlo a mandle. Většinou je způsobena bakteriemi.

Komplikace laryngitidy: 

Neviditelné nebezpečí v hlubinách hrtanu: laryngitida, považovaná někdy za neškodné onemocnění, může, pokud není dostatečně léčena, skrývat potenciální komplikace, které sahají až k postižení plic a vzniku nádorů. Podívejme se podrobněji na možné rizika, která mohou vzniknout v důsledku neléčené laryngitidy.

1. Druhotná bakteriální infekce:

Neléčené záněty dýchacích cest, způsobené primárně virem, mohou otevřít bránu pro druhotnou bakteriální infekci. Ignorování příznaků a nedostatečná léčba mohou umožnit bakteriím kolonizovat již postiženou oblast, což způsobuje další komplikace. Odborníci zdůrazňují, že významně oslabený imunitní systém může být vystaven zvýšenému riziku sekundární infekce.

2. Šíření zánětu: vzestup a sestup nebezpečí

Zánět v hrtanu může nekontrolovaně putovat směrem nahoru nebo dolů v dýchacích cestách. V případě, že se šíří nahoru, může zasáhnout hlasivky, hrtan a dokonce i průdušnice. Naopak, šíření směrem dolů může vést k postižení průdušek a plic. Tento nebezpečný scénář zvyšuje riziko pneumonie a dalších komplikací spojených s respiračním systémem.

3. Chronická laryngitida: trvalé následky na sliznici

Dlouhodobě zanícený hrtan, pokud není adekvátně léčen, může přerůst do chronické laryngitidy. Tato forma onemocnění působí trvalé změny na sliznici hrtanu, což může mít vážné důsledky pro hlas a celkové zdraví. Trvalé dráždění může způsobit zhrubnutí sliznice a ztrátu elasticity, což komplikuje normální funkci hlasivek.

4. Riziko vzniku nádorů: temná stránka ignorance

Možná nejtemnější komplikací neléčené laryngitidy je riziko vzniku nádorů. Chronická zánětlivá reakce a nekontrolované buněčné změny mohou vést k abnormálnímu buněčnému růstu, což zvyšuje riziko vzniku nádorových ložisek v oblasti hrtanu. Tato skutečnost zdůrazňuje naléhavou potřebu včasné léčby a pravidelného sledování stavu hrtanu.

5. Varování před ignorancí

Výskyt těchto komplikací není nevyhnutelný, ale jejich riziko roste s ignorací a nedostatečnou léčbou laryngitidy. Každý příznak by měl být brán vážně, a nelze přehlížet trvání onemocnění. Prevence a pravidelná návštěva lékaře mohou být klíčem k ochraně hlasu a zdraví dýchacích cest před temnými komplikacemi laryngitidy.

Poznámka: Tento článek je pouze informativní. V případě jakýchkoli zdravotních problémů se vždy poraďte s odborníkem.

Použité zdroje: 
American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery. (https://www.entnet.org/)
Mayo Clinic. (https://www.mayoclinic.org/)
WebMD. (https://www.webmd.com/)
Medicínský web; nemoci.vitalion.cz (https://nemoci.vitalion.cz/laryngitida/)
Gray, Henry. „Anatomy of the Human Body.“ (https://www.bartleby.com/107/)
National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). (https://www.nidcd.nih.gov/)
American Lung Association (https://www.lung.org/)
National Cancer Institute (https://www.cancer.gov/)
Dále využity, redakční informace, poznatky a zdroje vč. konzultace s MUDr. Karolína Nováková, ORL specialistka
(redakční text – N. Macáková, Překlad (AJ): Lenka Fryčová, Lenka Bohdanská, ve spolupráci s redakcí magazínu ZdravíŽivot.cz

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu