Tichý útočník mozku: boj s vestibulárním schwannomem

Publikuje: Nikola Macáková — 08. 05. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Tichý útočník mozku: boj s vestibulárním schwannomem

Vestibulární schwannom – co o něm musíte vědět? Zákeřné onemocnění, jehož léčba vyžaduje pečlivý přístup.

Vestibulární schwannom je dobře diferencovaný, obvykle pomalu rostoucí benigní (nezhoubný) nádor, který vzniká na sluchových nervech a na nervech rovnováhy ve vnitřním uchu. Tento nádor vzniká v důsledku nadprodukce Schwannových buněk, které tvoří ochrannou myelinovou pochvu kolem nervových vláken (axonů) v periferním nervovém systému (PNS),“ uvádí k danému onemocnění medicínský portál symptomy.cz.

Jak se vestibulární schwannom zvětšuje, ovlivňuje sluchový a rovnovážný nerv (vestibulokochleární nerv), a obvykle je příčinou jednostranné nebo asymetrické ztráty sluchu, tinnitu (zvonění či šelestu v uších), závratí a ztráty rovnováhy. Rostoucí nádor může ovlivňovat i funkci trojklanného nervu a zapříčinit tak poruchy citlivosti v obličeji. Vestibulární schwannomy mohou působit i na další obličejové nervy, což může vést až k postupnému ochabování svalů v oblasti obličeje nebo k jejich paralýze. Velké nádory mohou začít utlačovat i okolní oblasti mozku, jako je například mozkový kmen a mozeček, čímž mohou pacienta ohrožovat dokonce i na životě,“ vysvětluje medicínský portál.

Co je to vestibulární schwannom?

Vestibulární schwannom vzniká z buněk Schwannovy pochvy, které obalují a izolují nervy. Nejčastěji se objevuje na vestibulárním nervu, který je součástí osmého kraniálního nervu, zvaného také jako vestibulokochleární nerv. Tento nerv je zodpovědný za přenos informací o zvucích a rovnováze z ucha do mozku.

Dle zveřejněných informací lékařského portálu otorinolaryngologie.cz klasifikace vestibulárního schwannomu je založena na určení jeho umístění a rozměrů. Rozlišujeme následující stádia:

  • Stádium I: Nádor se nachází pouze ve vnitřním zvukovodu.
  • Stádium II: Nádor přesahuje z vnitřního zvukovodu do oblasti mostomozečkového koutu.
  • Stádium III: Nádor kompletně vyplňuje mostomozečkový kout.
  • Stádium IV: Nádor je tak rozsáhlý, že utlačuje mozkový kmen.

Diagnostika vestibulárního schwannomu

Diagnostika tohoto onemocnění začíná typicky u otolaryngologa (specialisty na ušní, nosní a krční onemocnění) po vzniku příznaků, jako je ztráta sluchu, šumění v uších nebo rovnovážné problémy. Lékař může nařídit řadu testů, včetně audiologického vyšetření a magnetické rezonance (MRI), která je klíčová pro vizualizaci velikosti a umístění nádoru.

Léčba vestibulárního schwannomu

Léčebné metody se liší podle velikosti a růstu nádoru, stejně jako podle závažnosti symptómů. Malé nádory, které nerostou nebo nezpůsobují závažné symptomy, mohou být monitorovány pravidelnými MRI vyšetřeními. V případech, kdy nádor roste nebo způsobuje komplikace, může být zapotřebí chirurgický zákrok. Stereotaktická radioterapie (např. Gamma Knife) je další možností, která umožňuje cílené ozařování nádoru s minimálním poškozením okolních tkání,“ vysvětlují v krátké citaci lékaři na webu otorinolaryngologie.cz.

Názory odborníků

Lékaři a odborníci zdůrazňují význam včasné diagnostiky a individualizovaného přístupu k léčbě. MUDr. Jan Novák, neurolog, komentuje: „I když je vestibulární schwannom benigní, může značně ovlivnit kvalitu života pacientů. Včasná diagnostika a správně zvolená léčba jsou klíčové pro minimalizaci negativních dopadů na sluch a rovnováhu.“

Vestibulární schwannom představuje závažné medicínské téma, které si žádá pozornost jak pacientů, tak odborníků v oblasti zdravotnictví.

S moderními diagnostickými metodami a pokročilými léčebnými technikami je možné dosáhnout významného zlepšení příznaků a kvality života pacientů. Tento nádor zůstává v centru zájmu medicínského výzkumu s cílem objevit efektivnější způsoby léčby a snad i prevence v budoucnu.

Historie vestibulárního schwannomu: Od prvního objevu po moderní léčbu

Objev a počátky diagnostiky – Vestibulární schwannom, často označovaný také jako akustický neurom, byl poprvé identifikován a popsán v roce 1777 Eduardem Sandifortem, nizozemským anatomem a patologem. Jeho práce však zůstala poměrně málo známá až do 19. století, kdy další výzkumníci začali podrobněji studovat nádory nervového systému.

Průlom v pochopení tohoto onemocnění nastal s rozvojem neurologie v 19. století. Významným mezníkem bylo dílo Jeana Martina Charcota, který podrobně studoval a dokumentoval různé neurologické poruchy, včetně nádorů. V období před moderními zobrazovacími technikami se diagnóza spoléhala hlavně na klinické příznaky, jako jsou ztráta sluchu a problémy s rovnováhou, které jsou typické pro postižení osmého kraniálního nervu.

Léčba v dávné historii – V dobách před moderní medicínou neexistovaly žádné specifické léčebné metody pro vestibulární schwannomy. Většina léčby se zaměřovala na zmírnění symptómů, jako jsou bolest, závratě a sluchové problémy. Používaly se přírodní léky, byliny a různé druhy terapií, které měly pomoci ulevit od nepříjemných příznaků.

Rozvoj chirurgie v pozdním 19. a raném 20. století umožnil agresivnější přístupy k léčbě nádorů. Avšak konkrétní chirurgické odstranění vestibulárního schwannomu bylo extrémně riskantní kvůli složitosti a lokalizaci nádoru blízko základních mozkových struktur a důležitých nervů.

Moderní léčebné metody – Zásadní změnu přineslo zavedení mikrochirurgických technik a později neurochirurgické navigace ve 20. století, což zlepšilo přesnost chirurgických zákroků a snížilo riziko poškození okolních nervů. Rozvoj magnetické rezonance (MRI) ve 20. století dramaticky zlepšil možnosti diagnostiky, umožňující přesné lokalizování a hodnocení nádorů.

Další pokrok přinesla stereotaktická radioterapie, jako je Gamma Knife a CyberKnife, které umožňují přesné cílení nádorů bez nutnosti otevřené chirurgie. Tato metoda se stala oblíbenou volbou pro pacienty, u kterých je chirurgický zákrok příliš riskantní nebo pro ty, kteří dávají přednost méně invazivním metodám.

Současný výzkum a budoucnost – V současné době se výzkum zaměřuje na další zlepšení diagnostických a terapeutických metod, včetně molekulárních a genetických studií, které by mohly vést k objevení nových terapeutických cílů. Tím se otevírá naděje na účinnější a cílenější léčbu, potenciálně i na preventivní strategie pro ty, kteří mají genetické predispozice k tomuto onemocnění.

Použité zdroje: otorinolaryngologie.cz, symptomy.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu