Trypofobie: když strach z děravých objektů ovládá mysl

VIDEO
Publikuje: David Bárta — 12. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Trypofobie: když strach z děravých objektů ovládá mysl

Strach z malých děr se může zdát neškodný, ale pro některé jedince je to paralyzující onemocnění. Co je za tímto fenoménem?

Trypofobie neboli strach z děravých objektů je relativně nové onemocnění, jenž bylo poprvé pojmenováno roku 2005. O trypofobii se začalo více mluvit krátce poté, co někteří lidé začali negativně reagovat na soustavu kamer umístěných na mobilních telefonech, a tak se trypofobie stala velmi populárním tématem, které bylo hojně probíráno na sociálních sítích,“ uvádí k danému onemocnění medicínský portál symptomy.cz.

Trypofobie se vyznačuje úzkostnými stavy a fobií z předmětů či obrázků, na kterých jsou znát jakékoliv shluky děr a již jen pouhý pohled na ně vyvolává u takto nemocných pocity úzkosti, zděšení, odporu nebo znechucení, jako jsou např. obyčejné mycí houby, včelí plástve nebo klidně i ovoce obsahující mnoho semínek atd. Ačkoliv lidé trypofobii často řadí do skupiny specifických fobií, pro které je typický chorobný strach z určitých situací, jedinců nebo objektů, není dosud odbornými společnostmi uznávána jako plnohodnotná mentální choroba, neboť kromě úzkosti a strachu nemívá žádné výraznější dopady na běžné fungování. A právě proto není dosud zahrnuta v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch,“ upřesňuje medicínský portál.

Co je to Trypofobie – obecně

Trypofobie není v současné době oficiálně uznána jako diagnostikovatelné onemocnění v tradičních medicínských klasifikacích, jako je DSM-5 (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch). Nicméně, pro mnoho lidí, jejichž životy jsou tímto fenoménem ovlivněny, je velmi reálná. Projevy mohou zahrnovat úzkost, nevolnost, závratě, pocení, nebo dokonce panický záchvat při pohledu na děravé objekty.

Diagnóza a symptomy

Diagnóza trypofobie probíhá převážně na základě popisu pocitů a reakcí pacienta na děravé objekty. Lékaři a psychologové se mohou ptát na konkrétní situace, kdy se symptomy objevily, a mohou použít obrazové testy pro vyvolání reakce.

Trypofobie se může projevovat těmito příznaky:

  • zimnice a třes,
  • sucho v ústech,
  • pocit tlaku v hrdle,
  • zrychlené dýchání a bušení srdce,
  • bledost,
  • pocit strachu, paniky nebo úzkosti,
  • nadměrné pocení (hyperhidróza),
  • nevolnost.

Příčiny a léčba

Ačkoliv přesné příčiny trypofobie nejsou známy, některé teorie naznačují, že může jít o evoluční reakci, kde některé druhy nebezpečných zvířat a rostlin mají podobné vzory, kterým se naši předci vyhýbali pro přežití.

Léčba trypofobie se může lišit podle závažnosti příznaků. Psychoterapie, zejména kognitivně-behaviorální terapie (CBT), je často doporučována pro zmírnění úzkosti a naučení se zvládání reakcí na spouštěče. V některých případech mohou být předepsány léky na úzkost nebo antidepresiva.

Léčba trypofobie je založena na takzvané expoziční terapii, což je forma psychoterapie, během které je pacient vystavován jevům, jenž u něj vyvolávají pocity strachu a úzkosti. S pomocí psychologa však dělá vše pro to, aby zvládl reakci na tyto jevy tak, aby u něj již žádné nežádoucí emoce nebo stavy nevyvolávaly. V léčbě fobických úzkostných poruch, mezi které trypofobie skutečně patří, pomáhá již výše zmíněná expoziční terapie. Během této expoziční léčby se naučíte správné dýchat a také si osvojíte relaxační techniky, jež jsou vhodné k použití před i během expozice jevů způsobujících trypofobii,“ vysvětluje portál symptomy.cz.

Psycholog vám bude ukazovat obrázky nebo videa různých předmětů se shluky děr, a tak vám pomůže zvládnout reakci na tyto obrázky. Tím se naučíte zvládat nejen nežádoucí strach z děrovaných předmětů na obrázcích, ale budete si je moci vzít i do ruky, a tak se strachu nebo úzkosti definitivně zbavit,“ dodává medicínský portál.

Stále probíhají studie s cílem určit původ a přesnou příčinu strachu z děr. Zatím nebyly provedeny diagnostické testy, aby se zjistilo, zda se tyto nepříjemné pocity u lidí dají považovat přímo za fobii,“ vysvětluje zdravotnický web aazdravi.cz.

Zajímá vás, jestli i vy trpíte něčím podobným?

Není nic jednoduššího než se podívat na zveřejněné video, které vám prozradí mnohem víc.

Kdy navštívit lékaře

Pokud se domníváte, že trpíte trypofobií a váš strach ovlivňuje vaši schopnost fungovat v běžném životě, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Psychologové, psychiatři a jiní specialisté na duševní zdraví jsou nejlépe vybaveni k poskytnutí pomoci a poradenství.

Možná rizika

Neléčená trypofobie může vést k výraznému omezení kvality života, vyhýbání se běžným aktivitám nebo místům, kde by mohly být děravé objekty přítomny. V extrémních případech může způsobit sociální izolaci nebo závažné duševní problémy.

Názor lékařů

Čeští lékaři a odborníci se k trypofobii staví obecně s opatrností, uznávají její potenciální dopad na duševní zdraví, ale zdůrazňují potřebu dalšího výzkumu pro lepší pochopení a efektivnější léčbu.

Vědecké pochopení trypofobie je omezené. I když bylo o trypofobii provedeno jen málo studií, výzkumníci předpokládají, že může mít evoluční základ – je výsledkem biologického odporu k takovýmto tvarům, protože si je lidé spojovali s nebezpečím. Jako způsob léčby byla navržena expozice terapie, která se již používá i na léčbu jiných fobií.

Předpokládá se, že termín trypofobie vytvořil účastník internetového fóra v roce 2005. Od té doby se téma trypofobie stalo populárním i na sociálních sítích.

Závěrem by bylo dobré zmínit skutečnost, že trypofobie je fascinující a zároveň záhadné onemocnění, které ukazuje, jak mohou být naše reakce na zdánlivě neškodné vzory hluboce zakořeněné v našem podvědomí. S rostoucím povědomím a výzkumem se otevírají nové možnosti pro léčbu a pomoc lidem, kteří tímto fenoménem trpí. Pokud se s trypofobií potýkáte, nebojte se vyhledat odbornou pomoc.

Použité zdroje: symptomy.cz, aazdravi.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu