Ve stínu nejistoty: jak rakovina vaječníků nenápadně útočí

Publikuje: Nikola Macáková — 29. 02. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Ve stínu nejistoty: jak rakovina vaječníků nenápadně útočí

V boji proti rakovině vaječníků je klíčem včasná diagnostika a informovanost. Jaké signály bychom neměli ignorovat?

Rakovina vaječníků je tichým zabijákem žen a je zákeřná především v tom, že nemusí být odhalena ani při běžné gynekologické kontrole. Nádory vaječníků představují cca 15 % všech zhoubných nádorů u žen. Nádory vaječníků a vejcovodů se chovají velmi podobně, a proto je léčba identická,“ píše v úvodu k tématu medicínský portál symptomy.cz.

Rozeznat rakovinu vaječníků podle příznaků je velmi obtížné. Jestliže nedochází k nadměrnému vylučování hormonů, pak se u časného stádia projevy nevyskytují, a proto se většina nádorů odhalí náhodou, nebo až v pokročilejších stadiích, kdy se nádor již dá nahmatat, v břišní dutině se začne kumulovat tekutina nebo dojde k přetočení vaječníku (k torzi), která se projevuje jako prudká bolest v pánevní oblasti. Nádory vaječníků neboli rakovina vaječníků se dělí na dvě velké skupiny, a to na karcinomy (epitelové nádory) a na nádory, které pochází z jiných vaječníkových struktur (neepitelové nádory). Neepitelové nádory se vyskytují většinou u žen mladšího věku a mají velice dobrou prognózu,“ uvádí dále medicínský portál.

Rakovina vaječníků, často označovaná jako „tichý zabiják“, jak již bylo zmíněno, je jedním z nejzákeřnějších onkologických onemocnění, protože její symptomy jsou v rané fázi často velmi mírné nebo se plíží nenápadně. Toto onemocnění se týká maligního bujení buňek na vaječnících, které je součástí ženského reprodukčního systému. Jeho zákeřnost spočívá v pozdním objevení, kdy už může být nemoc v pokročilém stadiu.

Nádory vaječníků a vejcovodů, ilustrační foto. Zdroj: freepik.com

Jak se rakovina vaječníků diagnostikuje?

Diagnostika rakoviny vaječníků zahrnuje kombinaci fyzikálního vyšetření, ultrazvuku, krevních testů (CA-125 marker) a v případě podezření dalších obrazových metod jako je CT nebo MRI. Pokročilé diagnostické metody, včetně laparoskopie, mohou být využity pro přesnější určení stadia onemocnění.

DŘÍVE JSME PSALI:

Boj s rakovinou tlustého střeva: prevence a včasná diagnostika jako klíč k úspěchu

Nikola Macáková — 29. 02. 2024
Rakovina tlustého střeva se může rozvíjet bez varování. Včasná diagnostika a správná léčba jsou klíčem k záchraně životů.

Rakovina vaječníků nevyvolává žádné časné příznaky, které by na onemocnění upozorňovaly. Více než dvě třetiny všech případů jsou objeveny až ve velmi pokročilém stadiu, kdy jsou již v malé pánvi a/nebo v břišní dutině přítomny metastázy. V současné době neexistuje žádná účinná možnost včasné diagnostiky nebo dokonce screeningového programu. Proto odborníci nedoporučují pravidelné vyšetřování za účelem včasné detekce, jako je ultrazvuk nebo speciální krevní testy (stanovení nádorových markerů). Nebylo totiž prokázáno, že by díky takovému vyšetřování bylo vyléčeno více žen, ani že by klesla úmrtnost na rakovinu vaječníků. Naopak vyšetření prováděná za účelem včasného odhalení rakoviny vaječníků mohou často vést k falešným poplachům a možná dokonce způsobit více škody než užitku: přibližně čtyři z deseti žen mají abnormální výsledek, i když nemají rakovinu. Takový falešně pozitivní nález může vést ke zbytečnému psychickému stresu dotyčné ženy a ke zbytečným operacím (včetně možných komplikací). Odborníci proto ženám bez zvýšeného rizika rakoviny vaječníků pravidelné vyšetřování nedoporučují,“ uvádí k danému onemocnění a jeho diagnostice Národní zdravotnický informační portál českého ministerstva zdravotnictví.

Dědičná rakovina vaječníků – včasná diagnostika

Přibližně 20 % žen s rakovinou vaječníků má změnu (mutaci) v tzv. tumor-supresorových genech, konkrétně BRCA1 a BRCA2 [3]. Tyto geny za normálních okolností brání vzniku rakoviny prsu a vaječníků. Pokud se jeden z těchto dvou genů změní (zmutuje), nemohou již dostatečně plnit svůj úkol a může snáze vzniknout zhoubný nádor. U žen s takovou genetickou vadou se rakovina často objeví asi o deset let dříve. Pokud již onemocněla příbuzná prvního stupně (matka a/nebo sestra), může to svědčit o existenci takové rodinné zátěže. V tomto případě mohou ženy bez příznaků podstoupit genetické poradenství a v případě potřeby i genetické vyšetření,“ dodává nzip.cz.

Příznaky a symptomy

Příznaky rakoviny vaječníků mohou zahrnovat břišní nebo pánevní bolest, pocit plnosti, změny v močení nebo stolici, nevysvětlitelné hubnutí nebo přibírání na váze. Kvůli své nejasnosti jsou tyto signály často přehlíženy nebo zaměňovány za běžné gastrointestinální či gynekologické problémy.

Příčiny a rizika

I když přesná příčina rakoviny vaječníků zůstává neznámá, rizikové faktory zahrnují genetickou predispozici (mutace genů BRCA1 a BRCA2), věk nad 50 let, historii rodinného výskytu onemocnění nebo neplodnost.

Kdy navštívit lékaře

Při výskytu výše uvedených příznaků je důležité co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Onkogynekolog, jenž je specialista, který se věnuje diagnostice a léčbě rakoviny ženského reprodukčního systému.

Možná rizika a úmrtnost

Rakovina vaječníků, pokud není včas diagnostikována, může vést k rozšíření nádoru a metastázám, což výrazně snižuje šance na přežití. Úmrtnost v České republice reflektuje globální statistiky, s rostoucím trendem v pozdněji diagnostikovaných případech.

Léčba a její nebezpečí

Léčba obvykle zahrnuje kombinaci chirurgického zákroku a chemoterapie. Zatímco chirurgie se zaměřuje na odstranění nádoru, chemoterapie cílí na zničení zbývajících rakovinných buněk. V některých případech, zejména v raném stadiu, může být úspěšná laparoskopická operace, která je méně invazivní.

Léčba obecně

Aby se mohla určit správná léčba, je třeba znát typ nádoru. U některých se musí provést velmi radikální chirurgický zákrok a jiné velmi citlivě reagují na chemoterapii a ozařování. Včasná diagnostika nádorového onemocnění vaječníků je těžká. Léčba nádorů vaječníků a vejcovodů je obtížná a kombinovaná. Zahrnuje chemoterapii, chirurgickou operaci, hormonální léčbu, ozařování.  Pokud se u vyšších stádií onemocnění nepodařilo během operace odstranit všechny části nádoru z břišní dutiny, pak se nádorové onemocnění vaječníků často objevuje znovu. Jestliže se onemocnění opět vrátí, nedá se již ve většině případů zcela vyléčit. Avšak moderní protinádorová léčba pomáhá pacientům odstranit potíže s růstem nádoru a prodloužit přežití. Pokud byla léčba úspěšná, bývá pacientka nadále sledována na pravidelných kontrolách, a to v prvních 3 letech většinou po 3 měsících. Interval kontrol se prodlužuje a nemocné se kontrolují doživotně,“ vysvětluje portál symptomy.cz.

Názory lékařů

Čeští lékaři a odborníci zdůrazňují význam prevence, včasné diagnostiky a osvěty mezi ženami. Uvědomění si rizik a pravidelné kontroly mohou zachránit životy. Významným krokem v prevenci je genetické testování pro ženy s rodinnou historií onemocnění.

Zhoubné nádory vaječníků představují asi 15 % všech zhoubných nádorů u žen.Ročně onemocní téměř tisíc žen, v posledních letech se výskyt pomalu snižuje. Nádory vaječníků tvoří velmi pestrou skupinu. Nádor může vzniknout z kterékoli buňky vaječníku. Asi 70–90 % nádorů vzniká ze zárodečného epitelu povrchu vaječníků, nazýváme je epiteliální nebo epitelové nádory (karcinomy). Tento typ se nejčastěji vyskytuje po 50. roce. Druhou skupinou nádorů vaječníků jsou nádory vycházející z jiných struktur vaječníků, tzv. neepitelové. Neepitelové nádory postihují obvykle ženy mladšího věku a mají velmi dobrou prognózu,“ uvádí k tématu Masarykův onkologický ústav.

Karcinom vaječníku je u 10–15 % pacientek geneticky dědičné onemocnění, za které je zodpovědná genetická mutace (BRCA 1, BRCA 2), jež významně zvyšuje i riziko rakoviny prsu. U nosiček mutací těchto genů se nádor manifestuje (projeví) o 10 let dříve než u žen, u kterých tato mutace nebyla prokázaná. Nově se doporučuje testování mutací v genech BRCA1 a BRCA2 u všech pacientek s nově diagnostikovaným nádorem vaječníku a vejcovodů. Proto je i u této diagnózy nezbytně nutné znát své genetické riziko a účastnit se preventivních prohlídek,“ dodává v krátké citaci Masarykův onkologický ústav na svém webu mou.cz.

DŘÍVE JSME PSALI:

Neviditelný zabiják: jak se rakovina slinivky břišní plíží do našich životů

Nikola Macáková — 28. 02. 2024
Rakovina slinivky břišní je zrádná nemoc s mlhavými symptomy. Čas je klíčový, poznání příznaků a včasná diagnóza zachraňují životy.

Výzkum a léčba rakoviny vaječníků se neustále vyvíjí, a díky pokrokům v medicíně se zvyšuje naděje na úspěšnou léčbu. Informovanost, prevence a včasná léčba jsou klíčové v boji proti tomuto tichému zabijákovi.

Použité zdroje: symptomy.cz, mou.cz, nzip.cz,
redakční informace, poznatky a zdroje –  redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu