Za hranicí naděje: chemoterapie v bitvě s rakovinou plic

Publikuje: David Bárta — 26. 03. 2024
Zdroj: D. Bárta - redakční text
Úvodní stránka » Za hranicí naděje: chemoterapie v bitvě s rakovinou plic

Rakovina plic, neúprosná nemoc. Postihuje stále více lidí. Prevence a časná diagnóza jsou klíčové. Chemoterapie je hlavní léčebná metoda.

Rakovina plic je zhoubné onemocnění, které se vyznačuje nekontrolovaným růstem abnormálních buněk v plicích[1] Toto onemocnění je ve světě zodpovědné přibližně za 1 z 5 úmrtí na rakovinu,“ uvádí v úvodu k danému onemocnění Masarykův onkologický ústav. Tématu se dnes věnovala redakce našeho zdravotnického magazínu s odkazem na uvedené zdroje.

Diagnostika rakoviny plic je komplexní proces, který zahrnuje řadu vyšetření, jako je rentgen hrudníku, výpočetní tomografie (CT), bronchoskopie a biopsie[3]. Bohužel, v počátečních stádiích nemoci nejsou příznaky zaznamenatelné, což často vede k pozdnímu zjištění nemoci[3].

Lékaři zdůrazňují, že rakovina plic je velmi nebezpečná. Ročně na ni v Česku zemře 5 400 lidí[4]. Hlavními typy karcinomů plic jsou nemalobuněčný typ a malobuněčný typ[2]. Léčba a dlouhodobé výsledky závisí na typu rakoviny, fázi (stupni rozšíření) a celkovém zdravotním stavu nemocného[2].

Kromě klasických forem léčby, jako je chirurgie, radioterapie a chemoterapie, se v posledních letech stále více využívá cílená terapie a imunoterapie[5]. Chemoterapie může být použita samostatně nebo v kombinaci s jinými formami léčby[5].

DŘÍVE JSME PSALI:

Rakovina plic: život po diagnóze a komplikace

Nikola Macáková — 19. 10. 2023
Rakovina plic – toto onemocnění patří mezi nejběžnější a nejzávažnější zhoubné nemoci dnešního světa.

Chemoterapie při nádorovém onemocnění plic je komplexní léčebný režim, který zahrnuje podávání léků, tzv. cytostatik, které mají schopnost zastavit nebo zabránit růstu rakovinných buněk. Tyto léky jsou obvykle podávány intravenózně nebo ústy, a následně cirkulují v krvi, dosahují nádorových buněk a zabraňují jim v dělení a růstu.

Průběh chemoterapie může být individuální a závisí na typu rakoviny plic, stádiu onemocnění a celkovém zdravotním stavu pacienta. Chemoterapie může být použita jako primární terapie, zejména u pacientů s pokročilým nádorem, nebo jako doplněk k chirurgickému odstranění nádoru nebo radioterapii.

Léčba obvykle probíhá v cyklech, což znamená, že pacienti dostávají léky v určitých intervalech, aby se umožnilo tělu zotavit se mezi jednotlivými dávkami a minimalizovaly se vedlejší účinky. Během chemoterapie mohou být pacienti monitorováni na možné vedlejší účinky, jako jsou nevolnost, zvracení, úbytek hmotnosti, únavnost, snížená imunita a další.

Moderní přístupy k chemoterapii se snaží minimalizovat vedlejší účinky a zlepšit účinnost léčby. To může zahrnovat kombinaci různých léků nebo použití léků cíleněji, aby byly účinnější a měly menší dopad na zdravé tkáně.

Je důležité, aby byla chemoterapie podávána pod dohledem lékařů a odborníků, kteří mohou individuálně přizpůsobit léčbu potřebám každého pacienta. Navíc je podpora ze strany zdravotnického týmu a psychosociální podpora pro pacienty během této obtížné léčby zásadní pro celkový úspěch léčby a zlepšení kvality života.

Vliv vzácného plynu radonu na vznik rakoviny plic byl poprvé zaznamenán u horníků z Krušných hor poblíž Schneebergu v Sasku[2]. Toto bylo jedno z prvních zaznamenaných případů rakoviny plic ve světě.

Historie rakoviny plic je značně fascinující, ale i zároveň smutná, plná výzev a poučení pro budoucnost léčby a prevence této nemoci. První záznamy o její existenci se datují do 19. století, kdy lékaři začali pozorovat zvýšený výskyt nádorů plic u lidí, kteří kouřili. Bylo to období, kdy se rozvíjela průmyslová revoluce a s ní spojené masové kouření tabáku.

V roce 1761 byl proveden první záznam rakoviny plic v literatuře, kdy chirurg Giovanni Morgagni popsal nádor plic u svého pacienta. Nicméně, první spojení mezi kouřením a rakovinou plic bylo navrženo až v roce 1912, kdy lékař Adolf Meyer analyzoval údaje o nádorových případech mezi kuřáky a nekuřáky.

V průběhu 20. století se rakovina plic stala stále větším problémem veřejného zdraví, zejména v zemích s rozvinutou průmyslovou činností. Výzkumy postupně odhalily souvislost mezi kouřením a rakovinou plic, což vedlo k intenzivním snahám o osvětu a prevenci.

Další milníky v historii rakoviny plic zahrnují objevení škodlivých účinků pasivního kouření, které zdůraznilo význam omezování kouření ve veřejných prostorech a na pracovištích. Také se vyvíjely nové metody diagnostiky a léčby, jako je radioterapie a chirurgické odstranění nádoru.

Ve druhé polovině 20. století se stala rakovina plic jedním z nejčastějších druhů zhoubných nádorů a hlavní příčinou úmrtí spojených s rakovinou. To vyvolalo další výzkumy zaměřené na identifikaci rizikových faktorů, genetických predispozic a nových terapeutických přístupů.

Dnes je rakovina plic stále jedním z největších zdravotních problémů na celém světě. Přestože se snahy o prevenci a včasnou diagnózu stále zlepšují, stále je třeba podniknout další kroky k úplnému porozumění této nemoci a nalezení účinných léčebných metod, které minimalizují její dopad na lidské zdraví.

Co je radon a jak ovlivňuje rakovinu plic?

Radon je přírodní plyn, který je radioaktivní a nemá žádný stabilní izotop[1]. Vzniká postupnou přeměnou uranu (238U), který je v různém množství součástí hornin zemské kůry[2]. Radon jako plyn se z hornin uvolňuje a stává se součástí vzduchu vyplňujícího póry zemin[2].

Radon je radioaktivní a přeměňuje se na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bismutu), které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je[3]. Toto ozařování může způsobit poškození buněk v plicích, což může vést k vývoji rakoviny plic[4]. Ročně na rakovinu plic zemře okolo 5,5 tisíc lidí[3].

Je důležité si uvědomit, že radon je přítomen v různých koncentracích v různých oblastech, a to i v domovech. Proto je důležité provést měření radonu v domácnostech, zejména v oblastech s vysokými hladinami radonu, aby se snížilo riziko vystavení[3].

DŘÍVE JSME PSALI:

Šepot smrti: rakovina slinivky a její tišící úder

Nikola Macáková — 23. 03. 2024
Rakovina slinivky břišní zůstává jednou z největších medicínských výzev. Včasná diagnostika a pokroky v chemoterapii otevírají nové cesty.

Rakovina plic je neustále se vyvíjející oblast výzkumu a léčby. Každý nový objev nám dává lepší pochopení tohoto onemocnění a přináší nám blíže k nalezení účinné léčby. Ačkoli je cesta dlouhá a plná výzev, věda nám dává naději na světlejší budoucnost pro ty, kteří čelí této nemoci.

Použité zdroje: mou.cz[1]medicspark.cz[2]cs.wikipedia.org[3]mojezdravi.cz[4]mojezdravi.cz II.[5]medcz.com

[6]ctidoma.cz [7]asklepionkamyk.cz[8]medicspark.cz[9]mou.cz[10]linkos.cz

[11]linkos.cz[12]mojemedicina.cz[13]cs.wikipedia.org[14]cdpr.cz[[16]

Použité zdroje k tématu radon: cs.wikipedia.org[1]  radonovyprogram.cz[3]radononline.eu[4]21stoleti.cz[2]
Redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu