Záhada deliria: jak rozpoznat příznaky a proč je důležité zasáhnout rychle

Publikuje: Nikola Macáková — 25. 11. 2023
Zdroj: D. Bárta - redakční text
Úvodní stránka » Záhada deliria: jak rozpoznat příznaky a proč je důležité zasáhnout rychle

Život je nepředvídatelný a plný nečekaných zvratů. Jedním z těchto neočekávaných výzev je i onemocnění známé jako delirium.

Delirium je duševní stav, který ovlivňuje kvalitu vědomí a patří mezi kvalitativní poruchy vědomí. Tato podmínka si zaslouží pozornost a porozumění, neboť dokáže dramaticky ovlivnit každodenní život postižených. „Mezi jeho základní projevy patří poruchy vnímání (iluze a halucinace), poruchy myšlení (bludy a nesouvislost), poruchy emotivity (zvýšené nebo snížené projevy emocí, až apatie) a poruchy chování (neklid, strnulost),“ uvádí k rématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

V tomto redakčním článku se podíváme na příznaky, prevenci, rizikové faktory a léčbu tohoto komplexního onemocnění.

Příznaky deliria:

Delirium se projevuje různými způsoby, ale často zahrnuje dezorientaci, zmatenost, narušenou pozornost a narušený spánek. Postižení mohou mít potíže s jasným myšlením a mohou zažívat vizuální nebo auditivní halucinace. Další běžné příznaky zahrnují nesouvislou řeč, změny nálady a podrážděnost.

Příznaky deliria se obvykle projevují během několika hodin nebo dnů a často souvisejí se zdravotním problémem. Tyto příznaky se často vyskytují periodicky během dne, s obdobími bez příznaků. Zvláště v noci, kdy je tmavé a okolní věci působí méně známě, mohou být symptomy deliria intenzivnější. Stejně tak se mohou zhoršovat v neznámém prostředí, například v nemocnici,“ píše k tématu zahraniční portál mayoclinic.org.

Mezi hlavní projevy patří:

 1. Snížené povědomí o okolí:
  • Potíže se soustředěním na téma nebo změna tématu.
  • Zaseknutí se na nápadu místo odpovídání na otázky.
  • Snadné rozptylování.
  • Uzavřenost, malá nebo žádná aktivita, nebo malá reakce na okolí.
 2. Špatné myšlení:
  • Špatná paměť, včetně zapomínání nedávných událostí.
  • Nepoznávání místa nebo lidí.
  • Potíže s řečí, vybavováním slov, nebo nesouvislá a nesmyslná řeč.
  • Potíže s porozuměním řeči, čtením nebo psaním.
 3. Změny v chování a emocích:
  • Úzkost, strach, nebo nedůvěra k ostatním.
  • Deprese.
  • Vznětlivost, hněv, nebo pocit povznesení.
  • Nedostatek zájmu a emocí.
  • Rychlé změny nálady a změny osobnosti.
 4. Další projevy:
  • Vnímání věcí, které ostatní nevidí.
  • Neklid, úzkost, bojovnost nebo opačně, tichost a uzavřenost.
  • Různé zvuky, jako volání, sténání nebo jiné zvuky.
  • Zpomalený pohyb nebo pomalost.
  • Změny ve spánkových návycích, včetně přepínání cyklu spánku a bdění mezi nocí a dnem.

Existují také tři typy deliria:

 1. Hyperaktivní delirium:
  • Snadno rozpoznatelný, s neklidem, úzkostí a rychlými změnami nálady.
 2. Hypoaktivní delirium:
  • Projevuje se neaktivitou, sníženou aktivitou a pomalostí, často s ospalostí.
 3. Smíšené delirium:
  • Kombinuje symptomy obou typů, s rychlým střídáním mezi neklidem a pomalostí.

Prevence a rizikové faktory:

Prevence deliria je často spojena s prevencí základních příčin, které mohou tuto poruchu spustit. Starší dospělí, pacienti na jednotkách intenzivní péče a ti s chronickými onemocněními jsou náchylnější k vývoji deliria. Základní prevence zahrnuje udržování dobré hydratace, regulaci léků a sledování stresujících situací,“ uvádí v krátké citaci web uptodate.com.

Rizikové faktory zahrnují chronická onemocnění, zejména ty, která postihují mozkovou funkcí, jako je demence. Dále sem patří infekce, chirurgické zákroky, užívání některých léků a abstinenční příznaky u pacientů s alkoholismem.

Lékařský obor a diagnostika:

Diagnostika deliria vyžaduje pečlivý lékařský přístup. Neurologové a psychiatři jsou často klíčovými postavami v diagnostickém procesu. Při hodnocení se lékaři zaměřují na pacientovu anamnézu, provedou fyzikální vyšetření a mohou využít i laboratorní testy a neurologické zobrazovací metody. Rychlá diagnostika je klíčová pro účinnou léčbu.

Léčba a odborníci:

Léčba deliria může být komplexní a zahrnovat léky, terapeutické intervence a podporu rodiny. Snaha eliminovat základní příčiny je také klíčovým prvkem úspěšného přístupu. Odborníci zdůrazňují důležitost multidisciplinárního přístupu, který zahrnuje neurology, psychiatry, sestry a psychoterapeuty.

Kdy navštívit lékaře:

Pokud se u vás nebo u vašich blízkých objeví některé z výše uvedených příznaků, měli byste co nejdříve konzultovat s lékařem. Časné zachycení deliria může výrazně zlepšit prognózu a minimalizovat negativní dopady na život postiženého.

Pokud příbuzný, přítel nebo někdo ve vaší péči vykazuje příznaky deliria, poraďte se s poskytovatelem zdravotní péče dané osoby. Váš názor na příznaky, typické myšlení a obvyklé schopnosti bude důležitý pro stanovení diagnózy. Může také pomoci poskytovateli najít příčinu poruchy. Pokud zaznamenáte příznaky u někoho v nemocnici nebo pečovatelském domě, nahlaste své obavy ošetřujícímu personálu nebo poskytovateli zdravotní péče. Příznaky nemusely být pozorovány,“ uvádí dále portál mayoclinic.org a dodává, že především starší lidé, kteří jsou v nemocnici nebo žijí v léčebně dlouhodobě nemocných, jsou ohroženi deliriem.

Delirium vs. demence

Delirium a demence mohou být těžko rozeznatelné, a často se mohou vyskytovat současně. Jedinec může trpět oběma stavy. Demence je charakterizována postupným úbytkem paměti a dalších kognitivních funkcí způsobeným poškozením nebo ztrátou mozkových buněk. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba, která se postupně rozvíjí v průběhu několika měsíců nebo let,“ uvádí k tématu mayoclinic.org.

Delirium často postihuje jedince s demencí, ale není to vždy jasný indikátor přítomnosti demence. Je důležité zdůraznit, že testy na demenci by neměly být prováděny během epizody deliria, protože by mohly poskytnout zkreslené výsledky.

Existují určité rozdíly mezi projevy deliria a demence:

 1. Nástup: delirium se projevuje rychle během jednoho nebo dvou dnů, zatímco demence začíná s postupem času mírnými příznaky, které se postupně zhoršují.
 2. Pozornost: během deliria je narušena schopnost udržet pozornost, zatímco jedinec s demencí zůstává obecně bdělý. Osoba s demencí nemusí nutně působit zpomaleně nebo rozrušeně.
 3. Rychlé změny příznaků: příznaky deliria mohou kolísat během dne, zatímco u lidí s demencí zůstávají paměť a myšlení obvykle na konstantní úrovni, i když mohou existovat lepší a horší období během dne.

Komplikace deliria

Komplikace delirantního stavu jsou spojeny zejména s dezorientací, pacienti se mohou ztratit, odjet mimo město, mohou být agresivní a ohrožovat osoby ve svém okolí i sami sebe. Během pobytu na klinice mohou znemožňovat léčbu vytrháváním kanyl, močových katetrů, jsou náchylní k pádům a zraněním. Svým chováním mohou způsobit psychické strádání jak pacientům, tak personálu a blízkým. Další komplikace jsou spojené s léčbou neuroleptiky. Patří mezi ně silný útlum, poruchy hybnosti (může připomínat Parkinsonský syndrom), nízký tlak krve, sucho v ústech, nárůst hmotnosti, a další,“ doplňuje k tématu medicínský web nemoci.vitalion.cz.

Závěrečné myšlenky:

Delirium je vážným onemocněním, které vyžaduje promptní pozornost. Pochopení příznaků, prevence a léčby může pomoci nejen pacientům, ale i jejich rodinám. Odborníci na duševní zdraví jsou klíčem k úspěšnému řízení tohoto stavu, a proto by neměly být odkládány návštěvy lékaře v případě jakýchkoli podezření na delirium.

Použité zdroje: nemoci.vitalion.cz, mayoclinic.org, uptodate.com, redakční informace a zdroje,
(redakční text – D. Bárta)

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu