Zákeřná onemocnění krve: co je primární myelofibróza?

Publikuje: Nikola Macáková — 23. 05. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Zákeřná onemocnění krve: co je primární myelofibróza?

Primární myelofibróza (PMF) je vážné onemocnění krve postihující kostní dřeň. Zjizvení kostní dřeně snižuje produkci krve a může výrazně ovlivnit kvalitu života.

„Primární myelofibróza je charakterizována nadměrným růstem vazivové tkáně v kostní dřeni, což vede k omezené schopnosti produkce krvinek. Pacienti často trpí anemií, únavou a zvětšením sleziny. Diagnostika se provádí pomocí krevních testů a biopsie kostní dřeně, která odhalí rozsah fibrotizace a abnormální krvetvorbu,“ píše v úvodu k danému tématu medicínský portál Linkos.

Co je primární myelofibróza?

Primární myelofibróza je typ myeloproliferativního onemocnění, při kterém dochází k nadměrnému růstu vazivové tkáně v kostní dřeni. Tento proces nahrazuje zdravé krvetvorné buňky, což vede k nedostatku červených krvinek (anemie), bílých krvinek a krevních destiček.

Příčiny a rizikové faktory

Přesné příčiny PMF nejsou dosud plně objasněny, ale předpokládá se, že genetické mutace hrají klíčovou roli. Mutace v genech jako JAK2, MPL a CALR jsou často spojovány s rozvojem tohoto onemocnění. Rizikovými faktory mohou být věk nad 50 let, vystavení chemikáliím nebo záření a rodinná anamnéza myeloproliferativních onemocnění.

„Mutace v genech jako JAK2, MPL a CALR jsou často spojovány s rozvojem primární myelofibrózy. Tyto genetické změny vedou k abnormálnímu růstu buněk v kostní dřeni, což způsobuje zjizvení a snižuje produkci krvinek,“ uvádí Nemocnice Nový Jičín.

Symptomy a diagnostika

Symptomy PMF mohou být různé, často zahrnují únavu, slabost, snadnou tvorbu modřin a krvácení, zvětšenou slezinu (splenomegalie) a infekce. Diagnostika se provádí pomocí krevních testů a biopsie kostní dřeně, která odhalí rozsah fibrotizace a abnormální krvetvorbu.

„Symptomy primární myelofibrózy zahrnují únavu, slabost, snadnou tvorbu modřin a krvácení, zvětšenou slezinu a časté infekce. Diagnostické metody zahrnují krevní testy, které ukazují abnormální hladiny krevních buněk, a biopsii kostní dřeně, která odhaluje rozsah fibrotizace a ztrátu normální krvetvorby,“ popisuje zdravotnický portál Vitalion.

Diagnostika zahrnuje:

  • Krevní testy: Tyto testy ukazují anemii, abnormální počty bílých krvinek a krevních destiček.
  • Biopsie kostní dřeně: Pomáhá určit rozsah zjizvení a přítomnost abnormálních buněk.
  • Genetické testy: Identifikace mutací v genech jako JAK2, MPL a CALR.

Léčba a prognóza

Léčba PMF závisí na závažnosti onemocnění a může zahrnovat léky na zmírnění symptomů, transfúze krve, a v některých případech transplantaci kostní dřeně. Přestože není současná léčba schopna vyléčit PMF, cílem je zmírnění symptomů a zlepšení kvality života pacientů.

„Léčebné možnosti zahrnují léky, které snižují zvětšení sleziny a kontrolují množení abnormálních krvinek, transfúze krve k nápravě anemie a v některých případech transplantaci kostní dřeně, která může být kurativní. Prognóza závisí na věku pacienta, stavu nemoci a celkovém zdravotním stavu,“ uvádí k tématu Nemocnice Nový Jičín.

Léčebné možnosti:

  • Léky: Ruxolitinib a další inhibitory JAK2 mohou pomoci zmírnit symptomy.
  • Transfúze krve: Pro léčbu anemie.
  • Transplantace kostní dřeně: Jediná potenciálně kurativní léčba, vhodná pro mladší pacienty.

Prevence a budoucnost výzkumu

Primární myelofibróze nelze předcházet, ale výzkum v oblasti genetiky a molekulární biologie přináší nové možnosti léčby. Pokroky v pochopení genetických mutací spojených s PMF mohou vést k vývoji cílenějších terapií.

„Výzkum v oblasti genetiky a molekulární biologie přináší nové možnosti léčby primární myelofibrózy. Pochopení genetických mutací spojených s tímto onemocněním může vést k vývoji cílenějších a účinnějších terapií, které by mohly zlepšit prognózu pacientů,“ doplňuje portál Linkos.

Budoucí výzkum se zaměřuje na:

  • Genetické mutace: Další pochopení role mutací v genech JAK2, MPL a CALR.
  • Cílené terapie: Vývoj nových léků zaměřených na specifické genetické mutace.
  • Imunoterapie: Využití imunitního systému k boji proti abnormálním buňkám.

Primární myelofibróza je závažné onemocnění, které vyžaduje specializovanou lékařskou péči. Přestože současné léčebné možnosti nejsou schopny onemocnění vyléčit, pokroky ve výzkumu přinášejí naději na lepší budoucnost pro pacienty s PMF. Je důležité zvyšovat povědomí o tomto onemocnění a podporovat výzkum nových léčebných postupů.


Použité zdroje:
Linkos – Primární myelofibróza: Linkos
Vitalion – Onemocnění krve: Vitalion
Nemocnice Nový Jičín – Nádorová onemocnění: Nemocnice Nový Jičín

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu