Život na hraně: zákeřný charakter rakoviny jícnu

Publikuje: Nikola Macáková — 02. 04. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Život na hraně: zákeřný charakter rakoviny jícnu

Zdánlivě banální potíže mohou být prvními varovnými signály rakoviny jícnu. Co tento tichý zabiják způsobuje, jak se projevuje a jak s ním bojovat?

 Ve srovnání s jinými typy  se  vyskytuje poměrně zřídka. V České republice je  každoročně  u 6 lidí ze 100 000, a výrazně častěji jsou to muži (téměř 10 mužů ze 100 000, ve srovnání s přibližně 2 ženami ze 100 000).  je v mnoha případech nepříznivá kvůli tomu, že  jícnu je často odhalena až v pokročilém . Podobně jako u ostatních typů zhoubných nádorů i v případě  jícnu platí, že čím dříve je onemocnění diagnostikováno, tím větší je šance na uzdravení,“ uvádí v úvodu k danému onemocnění Národní zdravotnický informační portál (NZIP).

Podle zveřejněných informací portálu nzip.cz lékaři – obecně rozlišují dva hlavní typy rakoviny jícnu – podle typu buněk, ve které zhoubný nádor začíná:

 • spinocelulární karcinom neboli dlaždicobuněčný karcinom – začíná v tzv. dlaždicových buňkách,
 • adenokarcinom – začíná v žlázových buňkách jícnu.

 Příčiny

Rakovina jícnu má multifaktoriální původ. Mezi hlavní rizikové faktory patří kouření, nadměrná konzumace alkoholu, obezita a refluxní choroba jícnu. Genetická predispozice a expozice karcinogenním látkám také mohou hrát roli.

Symptomy

Symptomy rakoviny jícnu mohou zahrnovat obtíže s polykáním, bolest za hrudní kostí, pálení žáhy, nevolnost a ztrátu hmotnosti. Včasná detekce těchto příznaků je klíčová pro úspěšnou léčbu.

Vznik rakoviny jícnu

Rakovina jícnu vzniká při genetické odchylce, v tomto případě genu APC. Vzniká z rizikových faktorů, jiného onemocnění jícnu a vzácně také jen tak. Nejčastěji se vyskytuje u mužů kolem 50-ti až 60-ti let,“ uvádí medicínský portál symptomy.cz.

Léčba

Léčba rakoviny jícnu zahrnuje chirurgický zákrok, radioterapii a chemoterapii. Terapeutický přístup závisí na stadiu nemoci a celkovém zdravotním stavu pacienta. Cílem léčby je odstranění nádoru a zlepšení kvality života pacienta.

Biologická léčba

Podle medicínského portálu symptomy.cz léčba pomocí lokálních hormonů, které se v místě nádoru nacházejí. Podá se látka, která blokuje některé látky v těle buňky.

 • Imunoterapie
 • Termoterapie
 • Hormonální terapie
 • Alternativní medicína

Chemoterapie

Chemoterapie se používá buď jako adjuvantní terapie po operaci, aby se zabránilo relapsu, nebo jako primární léčba pro pacienty, kteří nejsou vhodní pro chirurgický zákrok. Chemoterapie může být podávána samostatně nebo v kombinaci s radioterapií.

Chemoterapie je jednou z hlavních a zcela zásadních léčebných modalit při boji s rakovinou jícnu a často se používá jako součást multimodální terapie, zejména u pokročilých a metastatických forem tohoto onemocnění.

Indikace pro chemoterapii:

 • Chemoterapie se obvykle používá jako adjuvantní terapie po chirurgickém odstranění nádoru, aby se zabránilo relapsu.
 • Také se používá jako neoadjuvantní terapie před chirurgickým zákrokem, aby se zmenšil tumor a usnadnila se jeho odstranění.
 • V případech pokročilého nebo metastatického onemocnění může být chemoterapie použita jako primární léčba k úlevě od příznaků a prodloužení přežití.

Podávání chemoterapie:

 • Chemoterapie může být podávána buď intravenózně nebo orálně, v závislosti na specifických léčebných protokolech a potřebách pacienta.
 • Obvykle se provádí v cyklech, které zahrnují období podávání léků následované obdobím odpočinku, aby se tělo mohlo zotavit.

Průběh chemoterapie:

 • Průběh chemoterapie je individuálně přizpůsoben každému pacientovi a závisí na typu rakoviny jícnu, stadiu nemoci a celkovém zdravotním stavu pacienta.
 • Chemoterapeutika působí na rychle se dělící buňky, což zahrnuje i rakovinné buňky, ale také může postihovat i zdravé buňky, což vede k vedlejším účinkům.

Rekonvalescence a hospitalizace:

 • Po skončení chemoterapie může pacient zažít různé vedlejší účinky, včetně únavy, nevolnosti, ztráty chuti k jídlu, a dalších.
 • Hospitalizace pacienta na onkologickém oddělení může být nutná v případech závažných vedlejších účinků nebo komplikací, které vyžadují intenzivní péči.
 • Rekonvalescence po chemoterapii je individuální a závisí na celkovém zdravotním stavu pacienta. Podpora ze strany zdravotnického personálu a rodiny může být klíčová pro zvládnutí této fáze léčby.

Celkově lze říci, že chemoterapie při léčbě rakoviny jícnu je důležitou součástí celkové terapeutické strategie a její průběh a výsledky jsou pečlivě monitorovány lékařským týmem s cílem maximalizovat efektivitu léčby a minimalizovat vedlejší účinky.

Farmakologie léčby

Farmakologická léčba rakoviny jícnu zahrnuje různé léky, jako jsou cytostatika, která brání růstu nádorových buněk, a léky ke zmírnění vedlejších účinků chemoterapie, jako jsou antiemetika a analgetika.

Poznatky lékařů

Lékaři zdůrazňují důležitost včasné diagnostiky rakoviny jícnu a individuálního přístupu k léčbě. Spolupráce mezi onkology, gastroenterology a dalšími specialisty je klíčová pro efektivní řízení této nemoci.

Historie onemocnění

Historie rakoviny jícnu sahá až do starověku, kdy byly zaznamenány první případy onemocnění postihujícího jícen. Avšak první konkrétní záznamy o této nemoci pochází z 18. století. Přibližně v té době byla popsána první klinická prezentace rakoviny jícnu a byla začleněna do medicínské literatury.

V minulosti byla rakovina jícnu diagnostikována a léčena spíše empiricky. Chirurgické zákroky, jako například resekce postižené části jícnu, byly jednou z mála možností léčby, a to s vysokou mírou rizika a často nedostatečným úspěchem. Další možnosti léčby zahrnovaly použití radiační terapie a některých chemoterapeutik, avšak tyto postupy byly mnohdy nedostatečné a s výraznými vedlejšími účinky.

V průběhu času se výzkum a léčba rakoviny jícnu dramaticky rozvinuly. S rozvojem technologií a medicínských postupů se zlepšila diagnostika a terapie tohoto onemocnění. Moderní léčba rakoviny jícnu zahrnuje multidisciplinární přístup, který zahrnuje chirurgické zákroky, radioterapii a chemoterapii, často v kombinaci. Chirurgické techniky se staly sofistikovanějšími a méně invazivními, což vede k lepším výsledkům a sníženému riziku komplikací.

DŘÍVE JSME PSALI:

Neviditelný zabiják: když se rakovina skrývá v mízních uzlinách

Nikola Macáková — 13. 03. 2024
Rakovina mízních uzlin je zrádné onemocnění. Včasná diagnóza a léčba jsou vždy klíčové pro záchranu života.

V současné době jsou k dispozici nové léky a léčebné metody, které cíleně působí na rakovinné buňky, což zlepšuje účinnost léčby a minimalizuje vedlejší účinky. Personalizovaná medicína umožňuje lékařům léčit jednotlivé pacienty na základě jejich genetického profilu a specifických charakteristik jejich nádoru.

Celkově lze konstatovat, že historie rakoviny jícnu je příkladem dramatického pokroku v medicíně a výzkumu rakoviny. I přes výzvy a komplexnost této nemoci se díky neustálému úsilí lékařského společenství daří neustále zlepšovat diagnostiku, léčbu a prognózu pacientů s tímto onemocněním.

Použité zdroje: nzip.cz, symptomy.cz,
redakční informace a zdroje -redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu