Zlatý stafylokok: nebezpečný nepřítel odolný vůči antibiotikům

Publikuje: David Bárta — 02. 06. 2024
Zdroj: D. Bárta - redakční text
Úvodní stránka » Zlatý stafylokok: nebezpečný nepřítel odolný vůči antibiotikům

Co je zlatý stafylokok a proč je tak nebezpečný? Tento druh bakterie představuje vážné riziko pro zdraví člověka.

Zlatý stafylokok (Staphylococcus aureus) je bakterie, která může způsobit řadu závažných infekcí, včetně infekcí kůže, plic a krevního oběhu. Tento mikroorganismus je zvláště nebezpečný, protože je často odolný vůči běžným antibiotikům, což komplikuje léčbu a zvyšuje riziko komplikací. „Zlatý stafylokok je běžně přítomný na kůži a sliznicích zdravých lidí, aniž by způsobil problémy. Problémy nastávají, když bakterie pronikne do těla prostřednictvím rány nebo jiného otevřeného místa na kůži. Infekce způsobené zlatým stafylokokem mohou být mírné, jako jsou povrchové kožní infekce, nebo velmi závažné, jako jsou infekce krevního řečiště, které mohou vést k septickému šoku.“ píše v úvodu k danému tématu medicínský portál Symptomy.cz.

Příčiny a šíření zlatého stafylokoka

Zlatý stafylokok se šíří přímým kontaktem s infikovanou osobou nebo kontaminovanými předměty. Riziko infekce zvyšují faktory jako oslabený imunitní systém, chronická onemocnění, chirurgické zákroky nebo použití katétrů. Tato bakterie je zvláště problematická v nemocnicích, kde může způsobit závažné nozokomiální infekce.

„Zlatý stafylokok může způsobit širokou škálu infekcí, od povrchových kožních infekcí až po život ohrožující infekce krevního oběhu a orgánů. Nejčastěji se šíří přímým kontaktem s infikovanou osobou nebo kontaminovanými předměty, což je důvod, proč je tak častý v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Nemocniční kmeny zlatého stafylokoka jsou často rezistentní vůči více druhům antibiotik, což komplikuje léčbu a zvyšuje riziko šíření infekce.“ uvádí magazín Mojezdravi.cz.

Diagnostika a léčba

Diagnostika zlatého stafylokoka zahrnuje laboratorní testy, které identifikují bakterii a určují její citlivost na antibiotika. Léčba závisí na typu a závažnosti infekce. V případě rezistentních kmenů, jako je MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), se používají speciální antibiotika nebo alternativní metody léčby.

„Při podezření na infekci způsobenou zlatým stafylokokem je klíčové provést rychlou a přesnou diagnostiku. To zahrnuje odebrání vzorků z infikované oblasti a jejich laboratorní analýzu. Pokud je identifikován rezistentní kmen, jako je MRSA, může být nutné použít silnější antibiotika nebo kombinaci různých léčebných přístupů. Kromě antibiotik mohou být při léčbě zlatého stafylokoka použity také jiné metody, jako je drenáž abscesů nebo použití antibakteriálních krémů.“ píše portál Symptomy.cz.

Naděje na nové metody léčby

Vzhledem k rostoucí rezistenci zlatého stafylokoka na antibiotika vědci hledají nové způsoby, jak tuto nebezpečnou bakterii porazit. Jedním z perspektivních směrů je použití fágové terapie, která využívá viry specificky napadající bakterie. „Fágová terapie je jednou z nadějných alternativ k antibiotikům. Tento přístup využívá bakteriofágy, což jsou viry, které napadají a ničí specifické bakterie. Studie ukazují, že fág P68 je účinný proti některým kmenům zlatého stafylokoka, které jsou rezistentní vůči antibiotikům. Tento přístup by mohl nabídnout novou možnost léčby pro pacienty, u nichž selhávají konvenční antibiotické terapie.“ k tématu dodává ČT24.

FAKTA: Zlatý stafylokok

  • Staphylococcus aureus (také zlatý stafylokok) je grampozitivní bakterie patřící do rodu stafylokoků. Objevil ji v roce 1880 skotský chirurg Alexander Ogston v hnisu z otevřených poranění a o čtyři roky později jí německý bakteriolog Friedrich Rosenbach dal latinský název.
  • Způsobuje často různé infekce v rozsahu od mírných zánětů kůže a měkkých tkání až po život ohrožující sepse („otravy krve“, směřující až do septického šoku spojeného se selháváním orgánů), syndrom toxického šoku a nekrotizující pneumonie. 
  • Patogenita této bakterie je výsledkem produkce toxinů, které způsobují ničení tkáně nemocného. Tvoří žlutý pigment – z toho je odvozen jeho název.

Prevence a ochrana

Prevence infekcí zlatým stafylokokem zahrnuje dodržování základních hygienických opatření, jako je pravidelné mytí rukou, dezinfekce ran a používání ochranných prostředků v rizikových prostředích. V nemocnicích je důležitá striktní kontrola infekcí, včetně sterilizace vybavení a používání ochranných pomůcek zdravotnickým personálem.

„Prevence infekcí způsobených zlatým stafylokokem vyžaduje přísné dodržování hygienických opatření. Patří sem pravidelné mytí rukou, dezinfekce ran a používání ochranných prostředků v rizikových prostředích, jako jsou nemocnice a zdravotnická zařízení. Zdravotnický personál musí dodržovat přísné protokoly pro kontrolu infekcí, včetně sterilizace vybavení a používání osobních ochranných prostředků. Veřejnost by měla být informována o důležitosti prevence a včasné léčby ran a infekcí, aby se snížilo riziko šíření této nebezpečné bakterie.“ uvádí zdravotnický web Mojezdravi.cz.

Výzvy a budoucí směry výzkumu

Boj proti zlatému stafylokoku je komplexní a vyžaduje inovativní přístupy v diagnostice, léčbě a prevenci. Výzkum se zaměřuje na vývoj nových antibiotik, alternativních léčebných metod a zlepšení hygienických postupů. Pokroky v genetickém výzkumu a biotechnologiích mohou přinést nové nástroje v boji proti této odolné bakterii.

„Budoucí výzkum v oblasti zlatého stafylokoka se zaměřuje na vývoj nových antibiotik a alternativních léčebných metod. Vědci také pracují na zlepšení diagnostických metod a vývoji nových hygienických postupů, které by snížily riziko infekce. Pokroky v genetickém výzkumu a biotechnologiích mohou nabídnout nové nástroje pro boj proti této odolné bakterii. Klíčovým cílem je najít účinné způsoby, jak kontrolovat šíření zlatého stafylokoka a minimalizovat jeho dopad na veřejné zdraví.“ píše v závěru k danému tématu web ČT24.


Použité zdroje: Symptomy.cz, Mojezdravi.cz, ČT24
Redakční informace, poznatky a zdroje *

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu