Gasping: co znamenají lapavé dechy a jaké jsou jejich příčiny

Publikuje: Nikola Macáková — 31. 05. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Gasping: co znamenají lapavé dechy a jaké jsou jejich příčiny

Gasping je jev, kdy pacient zažívá lapavé dechy. Co tento stav způsobuje a jak na něj reagovat?

Gasping, nebo také lapavé dechy, je závažný stav, který může naznačovat kritické zdravotní problémy. „Gasping se projevuje jako náhlé, nepravidelné a často hlučné dýchání, které je výsledkem těžkého nedostatku kyslíku v těle. Tento stav je obvykle spojen s kritickými situacemi, jako je srdeční zástava, těžká hypoxie nebo konečná stádia některých chronických onemocnění. Lapavé dechy jsou často předzvěstí zástavy srdce a mohou být viděny u pacientů, kteří se nacházejí ve vážném zdravotním stavu. Tento jev je velmi stresující jak pro pacienta, tak pro okolí, protože naznačuje akutní ohrožení života. Při gaspingu může pacient působit, jako by lapal po dechu a jeho dýchání je velmi namáhavé,“ uvádí MUDr. Štěpán Jirásek na webu stefajir.cz.

Gasping může být spojen s různými zdravotními stavy, které vyžadují okamžitou lékařskou pomoc. Tento stav se často vyskytuje u pacientů s těžkou hypoxií, kdy tělo nedostává dostatek kyslíku. Hypoxie může být důsledkem různých příčin, jako jsou obstrukce dýchacích cest, plicní onemocnění, srdeční problémy nebo neurologické poruchy.

Další častou příčinou gaspingu je srdeční zástava. „Při srdeční zástavě dochází k náhlému zastavení činnosti srdce, což vede k okamžitému poklesu krevního oběhu a nedostatku kyslíku v těle. Pacienti se srdeční zástavou mohou vykazovat lapavé dechy jako pokus těla o obnovení dýchání. Tento jev může být krátkodobý, ale je vždy znamením, že pacient potřebuje okamžitou resuscitaci a lékařskou pomoc. Pokud není zahájena resuscitace včas, pacient může rychle ztratit vědomí a dojde k úplné zástavě dýchání. Tento stav je život ohrožující a vyžaduje rychlou a efektivní reakci okolí,“ uvádí dále zdravotnický web Uzdravim.cz.

Další možné příčiny gaspingu zahrnují těžkou astmatickou ataku, anafylaktický šok, intoxikaci nebo traumatické poškození mozku. Těžká astmatická ataka může způsobit vážné obstrukce dýchacích cest, což vede k nedostatku kyslíku a lapavým dechům. Anafylaktický šok, který je závažnou alergickou reakcí, může také způsobit rychlý otok dýchacích cest a následné problémy s dýcháním.

„Lapavé dechy mohou také nastat v terminálním stadiu některých chronických onemocnění, jako jsou pokročilá plicní nebo srdeční onemocnění. V těchto případech jsou lapavé dechy výsledkem postupného zhoršování schopnosti těla udržet dostatečnou hladinu kyslíku. Tento stav je často nevratný a vyžaduje paliativní péči, která se zaměřuje na zajištění co nejlepší kvality života pacienta. Pacienti s těmito onemocněními mohou trpět významnou dušností a jejich dýchání může být velmi namáhavé,“ píše dále MUDr. Štěpán Jirásek z webu stefajir.cz.

Okamžitá reakce na gaspingu je kritická. Pokud se setkáte s někým, kdo má lapavé dechy, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a pokud možno začít s resuscitací. „Resuscitace zahrnuje komprese hrudníku a umělé dýchání, které mohou pomoci obnovit cirkulaci krve a přívod kyslíku do těla. Každá vteřina je důležitá, protože nedostatek kyslíku může rychle vést k poškození mozku a dalších orgánů. Je také důležité zkontrolovat dýchací cesty pacienta a případně je vyčistit od jakýchkoli překážek. Při čekání na příchod zdravotnické pomoci je důležité pokračovat v resuscitaci a sledovat stav pacienta. Pokud pacient přestane reagovat nebo dýchat, je nutné pokračovat v resuscitaci až do příjezdu profesionálů,“ uvádí magazín Uzdravim.cz.

Při čekání na příchod zdravotnické pomoci je důležité pokračovat v resuscitaci a sledovat stav pacienta. Pokud pacient přestane reagovat nebo dýchat, je nutné pokračovat v resuscitaci až do příjezdu profesionálů. Kromě toho by měly být všechny osoby v okolí informovány o situaci, aby mohly poskytnout pomoc nebo získat další potřebné vybavení.

„Gasping může být děsivým zážitkem jak pro pacienta, tak pro osoby kolem něj. Je důležité mít na paměti, že rychlá a účinná reakce může zachránit život. Včasná resuscitace a rychlý přístup k lékařské péči jsou klíčové faktory, které mohou významně ovlivnit výsledek této kritické situace. Edukace veřejnosti o základních dovednostech první pomoci, včetně resuscitace, je nezbytná pro zajištění rychlé a účinné reakce v případě nouze,“ dodává web stefajir.cz.

Neobvyklá prezentace gaspingu u komorové fibrilace – kazuistika

Gasping je obecně považován za snadno rozpoznatelný příznak srdeční zástavy. Tento článek z webu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, viz zde: Neobvyklá prezentace gaspingu u komorové fibrilace – kazuistika popisuje případ 56letého muže s mimonemocniční srdeční zástavou, který vykazoval atypické lapání po dechu. Kardiopulmonální resuscitaci zahájil laik pomocí telefonicky asistované neodkladné resuscitace. Při příjezdu záchranného týmu měl pacient gasping s vysokou dechovou frekvencí 24/min. První analýza rytmu zjistila fibrilaci komor. První defibrilační výboj (200 J) vedl k návratu spontánního oběhu (ROSC). Pacient pokračoval s abnormálním dechovým vzorcem při použití kyslíkové masky s přívodem kyslíku 8 l/min. Po dalších 2 minutách došlo opět ke komorové fibrilaci. Byl proveden druhý defibrilační výboj (200 J) bez návratu spontánního oběhu (ROSC). Třetí defibrilační výboj (200 J) byl proveden po 2 minutách s pokračujícími kompresemi hrudníku a vysokofrekvenčním dýcháním, což vedlo k definitivní defibrilaci s ROSC. Pacientovi byl naměřen tlak 102/83 mmHg, puls 124/min, a saturace SpO2 byla 100 % při použití Venti masky s průtokem kyslíku 8 l/min. Celková doba od srdeční zástavy do ROSC byla 12 minut. Jako analgezie byl podán Fentanyl 0,1 mg intravenózně. Pacient měl abnormální dýchání s vysokou frekvencí po několik minut po ROSC, poté se vrátil k normálnímu poměru nádechů a výdechů s frekvencí 18/min. Úplná amnézie na událost trvala 3 hodiny. Na základě přehledu literatury musíme konstatovat, že není dostatek údajů pro doporučení, kdy ponechat gasping jako jediný způsob ventilace během resuscitace.

Gasping je, jak již bylo zmíněno závažný a často život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pozornost. Znalost jeho příčin a rychlá reakce mohou zachránit život a minimalizovat riziko trvalého poškození. Je důležité vědět, jak správně reagovat v případě, že se setkáte s někým, kdo trpí lapavými dechy. Každá vteřina je důležitá a může rozhodnout o životě nebo smrti.


Použité zdroje: MUDr. Štěpán Jirásek / stefajir.cz, Uzdravim.cz.
Kazuistika pacienta/Zdroj: ZZS Pardubického kraje,
Redakční informace a zdroje – redakční text *

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu