Jak efektivně zasáhnout při popáleninách: od rozpoznání po léčbu

Publikuje: Nikola Macáková — 14. 04. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Jak efektivně zasáhnout při popáleninách: od rozpoznání po léčbu

Víte, jak správně reagovat na popáleniny? Od rozpoznání stupně po nezbytné volání záchranky – důležité rady, které zachraňují životy.

Popáleniny jsou vážným zdravotním stavem, který vyžaduje okamžitou reakci. Jak uvádí web Střední zdravotnické školy v Hradci Králové v jejich článku o popáleninách, správná první pomoc může výrazně ovlivnit další léčbu a zotavení postiženého. V tomto redakčním článku se dozvíte, jaké jsou příčiny popálenin, jak je rozpoznávat podle stupně závažnosti a jak správně poskytnout první pomoc. Dále se zaměříme na situace, kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc nebo přímo zavolat záchrannou službu.

Co jsou to popáleniny

Popáleniny jsou definovány, jako poškození tkáně. Podle Symptomy.cz, závažnost popálenin se liší podle hloubky poškození a rozsahu zasažené oblasti těla. Tato variabilita vede k různému přístupu v léčbě a nutnosti rychlého a adekvátního zásahu.

Popálenina je poškození kůže teplem (opařením, přímým kontaktem se zdrojem tepla či ohněm), chemikáliemi, elektrickým proudem, slunečními paprsky nebo zářením,“ vysvětlují lékaři z kliniky EUC.

Příčiny a vznik popálenin

Hlavními příčinami popálenin jsou:

 • Teplotní vlivy: oheň, horké kapaliny nebo páry, a kontakt s rozžhavenými předměty.
 • Chemické látky: kyseliny a zásady, které mohou způsobit vážné chemické popáleniny.
 • Elektrický proud: způsobuje popáleniny jak na místě vstupu, tak výstupu proudu z těla.
 • Radiace: včetně ultrafialového záření slunce nebo radioterapie.

Rozdělení popálenin

Popáleni se dělí do čtyř základních skupin. Ne vždy je jednoduché rozpoznat správnou skupinu, jelikož popálená kůže prochází vývojem, který má na hodnocení vliv. Čerstvé popáleniny se mohou vlivem infekce a nesprávného zacházení prohloubit a změnit tak svou skupinu. Včasné chlazení tekoucí studenou vodou může tomuto ději zamezit a spíše pomoct následnému procesu hojení,“ píše medicínský portál symptomy.cz.

Popáleniny se klasifikují do čtyř stupňů:

 1. První stupeň: postihuje pouze vnější vrstvu kůže, způsobuje zarudnutí a mírnou bolest.
 2. Druhý stupeň: zahrnuje zarudnutí, otok a vznik puchýřů.
 3. Třetí stupeň: poškození sahá do hlubších vrstev kůže, což může vést k trvalému poškození tkáně, svalů, nebo dokonce kostí.
 4. Čtvrtý stupeň: nejzávažnější popáleniny, postihující i hlubší tkáně jako svaly a kosti, často s černou nebo uhelnatou nekrotickou tkání.

První pomoc při popáleninách

Základní kroky první pomoci zahrnují:

 • Ochladit popálenou oblast: Použijte tekoucí studenou vodu po dobu 15-20 minut.
 • Přikrytí: Použijte sterilní obvaz nebo čistou látku.
 • Zabránit infekci: Uchovávejte popáleninu čistou a chráněnou.

V případě nejistoty o rozsahu zranění (popálenin), jak uvádí EUC.cz, je důležité vyhledat vždy odbornou lékařskou pomoc nebo zavolat záchrannou službu na tísňové lince 155.

Kdy volat záchrannou službu

Okamžitě volat záchrannou službu je nutné, pokud:

 • Popálenina pokrývá rozsáhlou oblast (více než 5% těla pro druhý stupeň).
 • Postižený je dítě nebo senior.
 • Popálenina zahrnuje důležité části těla, jako jsou obličej, ruce, nohy nebo pohlavní orgány.

Nebezpečí a komplikace

Popálenina druhého stupně – puchýře. Zdroj: Hettiarachchigedongamini / CC BY-SA 3.0

Mezi vážné komplikace popálenin patří infekce, dehydratace a šok. Vždy sledujte příznaky zhoršení a při jakýchkoli pochybnostech vyhledejte lékařskou pomoc.

Co bychom rozhodně neměli dělat

 • Nepoužívejte led přímo na popáleninu.
 • Vyvarujte se použití mastí nebo krémů bez doporučení lékaře.
 • Nepropichujte puchýře.

Popáleniny vyžadují okamžitou a správnou reakci, a to i v případě, že se zdají být neškodné. Vždy při pochybnostech, jak již bylo v článku zmíněno kontaktujte lékaře nebo zdravotnickou záchrannou službu.

Jak probíhá hovor na tísňovou linku 155?

Když voláte na tísňovou linku 155 zdravotnické záchranné služby v České republice, komunikace musí být rychlá a efektivní, aby bylo možné co nejrychleji poskytnout potřebnou pomoc. Zde je, co můžete očekávat během hovoru a jaké informace budete potřebovat poskytnout.

Co dispečer potřebuje vědět?

 1. Lokalizace události – dispečer či operátor bude chtít vědět přesnou adresu nebo popis místa, kde se nacházíte. Je důležité být co nejpřesnější, aby záchranáři mohli rychle dorazit na správné místo.
 2. Povaha zdravotního problému – budete vyzváni k popisu toho, co se stalo a jaké příznaky nebo úrazy osoba vykazuje. To může zahrnovat vše od zranění, přes akutní onemocnění, až po podezření na otravu nebo jiné závažné zdravotní stavy.
 3. Počet postižených – operátor tísňové linky potřebuje vědět, kolik osob je zraněno nebo potřebuje pomoc.
 4. Vaše kontaktní informace – tel. číslo, ze kterého voláte, a vaše jméno mohou být požadovány pro případné další dotazy nebo pokyny. Rovněž mohou být poskytnuty dalším potřebným nebo zasahujícím složkám Integrovaného záchranného systému, jako je Policie ČR nebo hasiči.
 5. Speciální okolnosti – Informace o možných komplikacích, například těžko přístupné místo, přítomnost nebezpečných látek, nebo jestli je osoba v bezvědomí, může být rovněž důležité.

Zdravotnické operační středisko (ZOS) – Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, ilustrační foto. Zdroj: ZZSHMP (tiskový servis)

Operátor tísňové linky 155, kterým je vždy vystudovaný zdravotnický záchranář, se specializací pro urgentní medicínu se vás bude ptát na detaily (a to nejen voláte-li kvůli popáleninám), které jsou nezbytné pro rychlou a efektivní reakci. Cílem je zjistit závažnost situace a rozhodnout o nejlepším způsobu zásahu včetně typu techniky nebo osádky, kterou operátor – záchranář na místo události vyšle. Otázky jsou formulovány tak, aby zdravotnická záchranná služba mohla připravit potřebné vybavení a informovat zasahující tým o všem potřebném před příjezdem na místo.

Použité zdroje: Symptomy.cz , EUC.cz ,PPP ZŠHK
-redakční informace a zdroje – redakční text *
-Odborná redakční konzultace; Bc. Jana Štěpánková Dis, zdravot. záchranář pro urgentní medicínu

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu